+
TÜRK KIZILAYI
KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÖK HÜCRE
TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ
EĞİTİM TOPLANTISI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KAPSAM ................................................................................................................................... 3
TANIMLAR .............................................................................................................................. 3
EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ........................................................................... 3
TEKNİK ŞARTLAR ................................................................................................................ 3
YETERLİLİK ve İŞDENEYİMİ ............................................................................................ 5
MUAYENE ve KABUL ........................................................................................................... 5
GENEL HÜKÜMLER ............................................................................................................. 6
Sayfa 2 / 6
1.
KAPSAM
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ilinde 30 Haziran-12
Temmuz 2014 tarihleri arasında planlanan “Kök Hücre Tıbbi Teknik ve İletişim İkna
Modülleri Eğitim Toplantısı” organizasyon çerçevesinde yapılacak işin aşağıdaki koşullar
doğrultusunda gerçekleştirilmesi.
2. TANIMLAR
2.1. Şartnamede Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Kızılay” olarak anılacaktır.
2.2. Şartnamede işi üstlenen profesyonel organizasyon firması ya da otel “Firma” olarak
anılacaktır.
3. EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Kök Hücre Tıbbi Teknik ve İletişim İkna Modülleri Eğitim Toplantısı
3.1. Kök Hücre Tıbbi Teknik ve İletişim İkna Modülleri Eğitim Toplantısı 30 Haziran-12
Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacak olup bu toplantıya Türk Kızılayı Gönüllü
Verici Merkezi ve Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinde çalışan Gönüllü Verici
Kazanımı Personeli, Kan Bağışcısı Planlama Personeli ve Bölge Müdürleri katılacaktır.
3.2. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan personel bu toplantıya 30
Haziran 2014 tarihinde giriş yapacaktır.
4. TEKNİK ŞARTLAR
4.1. Otelin belirlenmesi
Kök Hücre Tıbbi Teknik ve İletişim İkna Modülleri Eğitim Toplantısı, Ankara ilinde 4 yıldızlı
otellerden birinde her şey dâhil konseptinde yapılacaktır.
4.1.1 Kahvaltı, Öğle ve Akşam Yemekleri: Her gün katılımcılara açık büfe şeklinde
verilecektir.
4.1.2 Firma, belirtilen konsepte sahip en az 2 farklı 4 yıldızlı otel adını teklifte Türk
Kızılay’ına sunacaktır. Belirtilen otellerden biri Kızılay tarafından seçilecektir. Firma
sunacağı 2 farklı 4 yıldızlı oteller için tek teklif verecektir.
4.2.Konaklama hizmetinin sağlanması
• Kök Hücre Tıbbi Teknik ve İletişim İkna Modülleri Eğitim Toplantısı
Sıra
No
Katılımcı
Sayısı
Oda
Tipi
Giriş
Çıkış
1
2
3
15
2
1
Single
Single
Single
30 Haziran 2014
5 Temmuz 2014
2 Temmuz 2014
5 Temmuz 2014
12 Temmuz 2014
4 Temmuz 2014
Kişi Başı
Konaklanacak
Gün Sayısı
5
7
2
4
31
Double
30 Haziran 2014
12 Temmuz 2014
12
•
Kök Hücre Tıbbi Teknik ve İletişim İkna Modülleri Eğitim Toplantısı /Günlük
Katılımcı Sayıları
Sayfa 3 / 6
Sıra
No
1
2
3
4
Katılımcı Sayısı
Katılınılacak Tarihler
4
1
9
6
1 Temmuz 2014
2,4 Temmuz 2014
1-4 Temmuz 2014
6-11 Temmuz 2014
Kişi Başı Öğle Yemeği
Sağlanacak Gün Sayısı
1
2
4
6
4.2.1. Tüm katılımcıların konaklama listesi (double-single) Kızılay tarafından Firmaya
verilecek olup, konaklamanın koordinasyonu bu liste doğrultusunda Firma
tarafından sağlanacaktır.
4.2.2. Double konaklayacak katılımcıların Kadın-Erkek sayısının eşit olmaması ve double
konaklamanın mümkün olmadığı durumlarda single oda konaklaması sağlanacaktır.
4.2.3. Listede belirtilen sayılar doğrultusunda ortaya çıkan double oda veya double
konaklayacak kişi sayısında artı eksi %20, single oda veya single konaklayacak kişi
sayısında ise artı eksi %20 sapma göz önünde bulundurulacaktır.
4.2.4. Konaklama koordinasyonu Kızılay’ın bilgisi ve önerileri doğrultusunda
yürütülecektir.
4.3. Toplantı Salonu için verilmesi gereken hizmetler
4.3.1. Salonun düz bir zemine ve sahne düzenine sahip olması,
4.3.2. En az 90 kişilik sınıf düzeninde oturma kapasiteli konferans salonu olması,
4.3.3. Toplantıların gerçekleştirileceği salonun gerekli havalandırma, ısıtma, soğutma,
seslendirme ve aydınlatma sistemine sahip olması,
4.3.4. Salonda katılımcıların sahne görüşünü engelleyecek şekilde sütunların yer
almaması,
4.3.5. Salon sahne düzeninin salon zemininden minimum 30 cm yüksek olması,
4.3.6. Sahne düzeninde salonun ölçülerine uygun tüm katılımcılar tarafından rahatlıkla
görülebilecek şekilde sunum perdesinin ve kürsünün yer alması,
4.3.7. Sabah ve öğleden sonra her masaya kapalı su ve şeker ikramı yapılması,
4.3.8. Her katılımcı için A4 kağıt ve kalem temin edilmesi,
4.3.9. Eğitim merkezinde kesintisiz kablosuz internet hizmeti sunulması,
4.3.10. Organizasyonun yapıldığı salonda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ses ve
sunum sistemleri;
4.3.10.1.1.
1 adet projeksiyon,
4.3.10.1.2.
Salondaki katılımcılar için 2 adet el telsizi mikrofonu ve konuşmacı
için 1 adet yaka mikrofonu, 1 adet headset mikrofon
4.3.11. Salon dekorasyonunun, Kızılay’ın öneri ve onayı doğrultusunda, firma tarafından
Kızılay’dan alacağı bayraklar ile sağlanması,
4.3.12. Kızılay tarafından eğitim süresince talep edilecek sahne ve katılımcı oturma
düzeni değişikliklerinin, eğitimden bir gün ya da eğitim saatinden 2 saat
öncesinde sağlanması gerekmektedir.
4.4. Firma Tarafından Organizasyon Süresince Verilmesi Gereken Hizmetler
4.4.1. Firma, eğitim salonuna yönlendirme levhaları ile yönlendirme yapacaktır.
Sayfa 4 / 6
4.4.2. Eğitim süresince; Kahve Molaları: Her gün 1 sabah, 1 de öğleden sonra olmak
üzere 2 adet kurabiyeli kahve/çay molası verilecektir.
4.4.3. Firma tarafından görevlendirilecek en az bir personelin toplantı süresince
bulunması.
5. YETERLİLİK ve İŞ DENEYİMİ
Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup teklif sahiplerinin bu
şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.
5.1. Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Son 5 yıl içinde
işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan iş bitirme belgeleri ile belgelendirme koşuluyla bu
ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere iki (2) farklı sözleşme paketi kapsamında
en az 50’er kişilik, minimum iki (2) organizasyon işini ana yüklenici ve şartnamesine uygun
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine
kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli
sayılmayacaktır.
5.2.Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi (Teklif
veren firma adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği (TURSAB) Belgesi sahibi olmak.
5.3.Teklif edilen tesislerin turizm işletme/deneme belgesi sunulacaktır. Firma adına
düzenlenmiş otel yetkilisince imzalı; toplantı tarihi için rezervasyonlarının bulunduğu
belirtilen belge, teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığını belirten taahhütname
(sınıf düzeni şeklinde kullanımda salonunun kişi kapasitesine ve teknik özelliklere
uygunluğu) teklifle birlikte sunulacaktır.
5.4. İhaleye Otel olarak katılan firmaların 5. madde de belirtilen şartları sağlaması zorunlu
değildir.
6. MUAYENE VE KABUL
Materyaller ve Hizmetin muayene ve kabul işlemleri aşağıdaki şartlarda yapılacaktır.
6.1. İhale sonucunda firma tarafından sunulan 2 farklı 4 yıldızlı otellerden, Türk Kızılayı
tarafından kabul görülen otelin, teknik şartnameye uygunluğu Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından oluşturulan muayene komisyonu tarafından organizasyondan 3 gün
önce değerlendirilecektir.
6.2. Teknik Şartnamenin 5.3 maddesinde belirtilen firma tarafından sunulacak taahhütname ve
teknik şartnamede belirtilen koşullar ile ilgili muayene komisyonunca tespit edilecek
uygunsuzluklardan firma sorumludur.
6.3. Muayene komisyonu, her türlü koşula rağmen teknik şartnamenin 4. maddesinde belirtilen
teknik şartlara (otel, konaklama, toplantı salonu vb.) uygunsuzluğu tespit ettiği takdirde,
firmanın teklifle sunduğu diğer otelin uygunluğu doğrultusunda diğer oteli seçme hakkına
sahiptir.
6.4. Muayene Komisyonu, firma tarafından teklifte sunulan 2 otelde de uygunsuzluk tespit
ettiği takdirde, şartname koşullarına ve muayene komisyonunca uygun görülen 3. bir
otelde eğitimi gerçekleştirme hakkına sahip olup firma teknik şartname ve eklerinde
belirtilen tüm yükümlülükleri karşılamakla sorumludur. Firma bunu ayrıca yazılı olarak
taahhüt edecektir.
Sayfa 5 / 6
6.5. Firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep
edemez.
6.6. Toplantı ile ilgili tüm işlemlerin yapılmış olması her şeyin şartnameye uygun devam
etmesine rağmen, mücbir sebeplerden dolayı bu toplantı tehir veya iptal edilebilir. (harp,
grev, lokavt, salgın, karantina, deprem, sel vb.) Tehir durumunda yine ihaleyi alan firma
tarafından organize edilecektir.
7.
GENEL HÜKÜMLER
7.1. Firma, otel, konaklama ücretlerinin karşılanmasından sorumludur.
Sayfa 6 / 6
Download

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK