Toplantı No
: 05
Toplantı Tarihi: 03.02.2014
GÜNDEM
Uzman Kadrosuna Atama;
1- 24.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan
Üniversitemize ait Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 (bir) adet Uzman
kadrosuna başvuran Uzm.Dr. Ziya AYHAN’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e Maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile Uzman kadrosuna atanması uygun görülmüştür.
Öğretim Görevlisi Kadrosunda Görev Süresi Uzatma;
2- Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda görev
yapmakta olan Öğr.Gör.Uzm.Dr. Volkan KARAÇAM’ın 12.03.2014 tarihinde sona
erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
uzatılması uygun görülmüştür.
3- Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda görev yapmakta
olan Öğr.Gör.Uzm.Dr. Tufan EGELİ’nin 13.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev
süresinin 2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun
görülmüştür.
4- Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Öğr.Gör.Uzm.Dr. Oya Özlem EREN
KUTSOYLU’nun 24.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı
Kanunun 31.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
Uzman Kadrosunda Görev Süresi Uzatma;
5- Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzman kadrosunda görev
yapmakta olan Uzm.Dr. Dilek ÖMÜR’ün 04.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev
süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun
görülmüştür.
Araştırma Görevlisi Kadrosunda Uzm.Dr. Yan Dal İhtisas Görev Süresi Uzatma;
6- Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda Klinik Nörofizyoloji
yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Nurhak DEMİR’in 20.03.2014 tarihinde sona
erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
uzatılması uygun görülmüştür.
7- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Hematolojisi yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Deniz KIZMAZOĞLU’nun
22.03.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
8- Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda Geriatri yan
dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Pınar SOYSAL’ın 25.03.2014 tarihinde sona erecek
olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
uzatılması uygun görülmüştür.
9- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Acil yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Anıl ER’in 27.03.2014 tarihinde sona
erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
uzatılması uygun görülmüştür.
10- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Acil yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Aykut ÇAĞLAR’ın 27.03.2014
tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca 1
(bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
11- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Kardiyolojisi yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Tülay DEMİRCAN’ın
28.03.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
12- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Genetik yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Semra GÜRSOY’un 05.04.2014
tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca 1
(bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
13- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Gastroenteroloji yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Pınar KUYUM’un
10.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
14- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Endokrinolojisi yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Hale Ünvar TUHAN’ın
19.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
15- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk Nörolojisi yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Ayşe İpek POLAT’ın
19.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
16- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Şule Çağlayan
SÖZMEN’in 20.04.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun
50.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
17- Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda Çocuk Radyoloji
yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr. Tülay ÖZTÜRK’ün 22.04.2014 tarihinde sona
erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
uzatılması uygun görülmüştür.
Görev Süresi;
18- Fakültemiz Muhtelif Anabilim Dalları araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta
olan tıpta uzmanlık öğrencilerinin görev sürelerinin uzatılması uygun görülmüştür.
Öğrenciler Hakkında;
19- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Arjen ULABA’nın 2.Blok sonu ÖBD mazeret
sınavı isteği uygun görülmüştür.
20- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Alper DEMİR’in 2.Blok sonu ÖBD mazeret sınavı
isteği uygun görülmüştür.
21- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Fatih BECERMİŞ’in 2.Blok sonu ÖBD mazeret
sınavı isteği uygun görülmüştür.
22- Fakültemiz Dönem V öğrencilerinden Nimet Günce BABACAN’ın 01.03.2014 –
01.06.2014 tarihleri arasında Erasmus Staj Değişim Programı kapsamında İtalya Floransa
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Doğum, Üroloji ve Plastik Cerrahi stajlarını
yapması ve bu stajların Kadın Doğum - Üroloji Bloğu ile Seçmeli Staj yerine sayılması
uygun görülmüştür.
23- Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Oğuz
KILINÇ’ın 27 Ocak 2014 tarihinden 10 Şubat 2014 tarihine ertelenen ve Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Bilim Sınavına katılmak üzere 2547
Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi
uygun görülmüştür.
Download

03.02.2014 fyk karar