Sağlık Araştırmaları için İstatistik Kursu Tarih: 31 Mayıs-­‐01 Haziran 2014, Diyarbakır İstatistik Kursu Programı Tarih: 31 Mayıs, 01 Haziran 2014 Diyarbakır Eğitim Programı: 31 Mayıs 2014, Cumartesi, Saat: 09.00-­‐17.00 Saat Konu Konuşmacı 09.00 – 9.15 Programın Tanıtımı 09.15 – 10.00 SPSS programının tanıtımı ve SPSS'e veri girişi, verilerin yeniden hesaplanması ve kodlanması Aydın Ece 10.00 – 11.00 Dağılımın incelenmesi, tanımlayıcı istatistikler, frekans analizi, ki-­‐kare, "explore"un açıklanması, grup ortalamaları Metehan Gümüş 11.00 ─ 11.15 Kahve Molası 11.15 – 12.30 Parametrik testler (Student t testi, eşleştirilmiş t testi, ANOVA) 12.30-­‐13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 14.30 Non-­‐parametrik testler (Kolmogorov-­‐Smirnov, Mann-­‐Whitney U testi, Kruskal Wallis, Wilcoxon testi, Friedman testi, McNamer) 14.30 – 15.30 Korelasyon (bivariat ve parsiyel), lineer regresyon, Grafik, tablo çizimleri (box-­‐plot, scatter plot, bar, pasta) 15.30 ─15.45 Kahve Molası 15.45 ─ 17.00 İleri istatistik testleri (Lojistik regresyon, multivariat analizler, ROC, Kaplan-­‐Meier, tarih, tabakalandırma vs) Sekreterya: Prof. Dr. Aydın Ece İletişim: [email protected] Mobil Tel: 05549309982
Tüm Eğiticiler Yılmaz Palancı Yasin Bez Yılmaz Palancı Osman Evliyaoğlu Sağlık Araştırmaları için İstatistik Kursu Tarih: 31 Mayıs-­‐01 Haziran 2014, Diyarbakır Kurs Programı 01 Haziran, 2014 Diyarbakır, Saat: 09.30-­‐17.00 Kurs Eğitmenleri: Osman Evliyaoğlu, Aydın Ece, Metehan Gümüş, Yılmaz Palancı Saat Konu 09.30 – 10.45 SPSS veri girişleri, kodlama, hatalı verilerin ayıklanması, verileri yeniden hesaplama ve yeniden kodlama uygulamaları (Edit, View, Data, Transform üst başlık uygulamaları) 10.45 – 11.00 Kahve Molası 11.00 – 12.20 Tanımlayıcı (Descriptive) istatistikler: Sıklık, yüzde, ortalama, ortanca, range, persentiller, Explore, Ki-­‐kare testi; Ortalamalar (Means), Student t ve Bağımlı Grupler t testi, tek yönlü ANOVA 12.20-­‐13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 14.45 Univariat ve multivariat analiz, Tekrarlayan ölçümler varyans analizi, Korelasyon analizi (Bivariat ve parsiyel), Lineer regresyon, Lojistik regresyon 14.45 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00-­‐16.10 16.10-­‐17.00 Kahve Molası Nonparametrik testler (Kolmogorov-­‐Smirnov, Mann-­‐Whitney U, Kruskal-­‐Wallis, Wilcoxon, McNemar, Friedman) Ara
İleri istatistik uygulamaları (Sağ kalım, Kaplan Meier, Life Tables, Cox regression, ROC Curve) Konuşmacı Tüm Eğiticiler Tüm Eğiticiler Tüm Eğiticiler Tüm Eğiticiler Tüm Eğiticiler 17.00-­‐17.15 Geri bildirimlerin alınması ve kapanış Gruplara bölünmüş olarak, tüm grupların bütün testlerin pratiklerini uygulamalı olarak yapmaları. Gerçek veri dosyaları üzerinde 7-­‐10 kişilik gruplar halinde, her grup bir Kurs Eğiticisinin rehberliğinde interaktif uygulamalı çalışma. Tüm testler bizzat kursiyerlerin kendilerine yaptırılacaktır. Sekreterya: Doç. Dr. Ebubekir Şenateş İletişim: [email protected] Mobil Tel: 0506 688 38 13 
Download

Program üzerine tıladığınızda PDF versiyonu açılacaktır