Baskı-1
ELK 421 İletişim Ağları
Ders İşleme ve Ödev Teslim Planı (2014-2015 Güz)
1
2
3
4
5
6
7
Tarih
2  Dersin tanıtını: Ders içeriğinin, referans kitapların,
1 ödev ve sınavlar hakkında açıklama.
2  Bölüm 1-Bilgisayar Ağlarına Giriş: Bilgisayar
1 ağlarının tanımı, kullanım yerleri ve sınıflandırılması;
yerel alan ağları (LANs); LAN bağlantıları.
08.10.14 Ça
10.10.14 Cu
2  Yayın ağlarında kullanılan çoklu erişim yöntemleri;
1 kentsel alan ağları (MANs), geniş alan ağları (WANs),
kablosuz ağlar ve bağlantılı ağlar.
 Bölüm 2-Ağ Mimarisi Temelleri: Katmanlı ağ
yapısı, arayüzler ve servisler, bağlantılı ve bağlantısız
hizmetler
2  Sanal devre, güvenilir ve güvenilir olmayan
1 hizmetler, hizmet ilkelleri,
 OSI referans modeli, OSI katmanlarının görevleri.
2  TCP/IP modeli.
1  Ağ örnekleri ve ağ standardizasyonu.
2 Cumhuriyet Bayramı
1  Bölüm 3-Veri İletişimi Temelleri: Mesaj, veri,
işaret, bir işaretin bantgenişliği.
2  Bir sistemin bantgenişliği; örnekleme, PCM, bilgi
1 içeriği, iletim hızı, kanal kapasitesi.
 Veri iletişim türleri: Seri, paralel, asenkron ve
senkron iletim.
2  Bölüm 4-Veri İletişim Hizmetleri: SMDS, X.25,
1 Çerçeve iletimi (FR), Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı
(ISDN).
2  ISDN(devamı), ATM, BISDN’in ATM başvuru
modeli.
 ATM-LAN emülasyonu.
1  21.11.2014: 1. Ara Sınav
Sınav Kapsamı: Bölüm 1, 2 ve 3; Ödev 1, 2 ve 3.
2  1. Ara sınav sorularının çözümleri.
1  Bölüm 5-Fiziksel Katman: RS-232, RS-449, X.21,
ISDN ve V.35 arayüzleri. İletim ortamı türleri, telsiz
iletim.
 Bölüm 6-Veri Bağı Katmanı: Veri bağı katmanın
görevleri ve hizmetleri; çerçeveleme yöntemleri.
2  Akış denetim yöntemleri (dur ve bekle protokolu,
1 kayan pencere protokolu).
2  Hata denetim yöntemleri (hata algılama ve hata
1 düzeltme).
 İleriye doğru hata düzeltme yöntemleri (Hamming
kodu)
 İletişim kanalının başarımı
 HDLC bağlantısının kurulması ve çözülmesi.
15.10.14 Ça
17.10.14 Cu
22.10.14 Ça
24.10.14 Cu
29.10.14 Ça
31.10.14 Cu
05.11.14 Ça
07.11.14 Cu
12.11.14 Ça
14.11.14 Cu
9
19.11.14 Ça
21.11.14 Cu
11
12
Sayfa
KONU
24.09.14 Ça
26.09.14 Cu
01.10.14 Ça
03.10.14 Cu
8
10
Saat
Hafta
(Güncellenme Tarihi: 17.09.2014)
26.11.14 Ça
28.11.14 Cu
03.12.14 Ça
05.12.14 Cu
10.12.14 Ça
12.12.14 Cu
1/2
Ders Kitabı
Yansı (slide)
Ödev
Teslim
Günü
̶
̶
̶
13-21 (9 sayfa)
1.1-1.40 (40 yansı)
22-29 (8 sayfa)
1.41-1.66 (26 yansı)
31-39 (9 sayfa)
2.1-2.26 (26 yansı)
40-50 (11 sayfa)
2.27-2.67 (40 yansı)
Ödev 1
17.10.14
51-66 (16 sayfa)
2.68-2.114 (47 yansı)
Ödev 2
24.10.14
69-73 (5 sayfa)
3.1-3.15 (15 yansı)
74-82 (9 sayfa)
3.16-3.39 (24 yansı)
114-121 (8 sayfa)
3.65-3.94 (30 yansı)
125-143 (19 sayfa)
4.1-4.54 (53 yansı)
144-159 (16 sayfa)
4.55-4.88 (34 yansı)
164-165 (2 sayfa)
4.96-4.97 (2 yansı)
169-181 (13 sayfa)
5.1-5.39 (39 yansı)
183-190 (8 sayfa)
6.1-6.27 (27 yansı)
191-199 (17 sayfa)
6.1-6.48 (48 yansı)
200-220 (21 sayfa)
6.49-6.89 (41 yansı)
221-222 (2 sayfa)
6.90-6.102 (13 yansı)
223-224 (2 sayfa)
230-233 (4 sayfa)
6.103-6.109 (7 yansı)
6.127-6.135 (9 yansı)
Ödev 3
14.11.14
Ödev 4
26.11.14
Ödev 5
28.11.14
Ödev 6
05.12.14
Ödev 7
12.12.14
Tarih
13
17.12.14 Ça
19.12.14 Cu
14
24.12.14 Ça
26.12.14 Cu
15
31.12.14 Ça
02.01.15 Cu
Sayfa
Saat
Hafta
Baskı-1
KONU
2  Bölüm 7-Ortama Erişim Kontrol (MAC)
Altkatmanı
 Bölüm 8-Ağ Aygıtları: Tekrarlayıcılar, pasif bağlantı
kutusu, kapsayan ağaç algoritması, köprüler.
 Köprülerin başarım kriterleri, FDDI, LAN anahtarları
(2. katman anahtarları).
1  19.12.2014: 2. Ara Sınav
Sınav Kapsamı: Bölüm 4, 5 ve 6; Ödev 4, 5, 6, 7, 8.
2  Yönlendiriciler, yönlendirme türleri, yönlendirme
algoritmaları türleri.
 Statik ve dinamik yönlendirme algoritmaları, tünel
1 açma, birleşik köprü, yönlendiriciler, 3. katman
anahtarları ve ağ geçitleri.
2  13:00’den sonra Yılbaşı Tatili
1  2. Ara sınav sorularının çözümleri.
Ders Kitabı
Yansı (slide)
241-242 (2 sayfa)
7.1-7.5 (5 yansı)
255-266 (11 sayfa)
8.1-8.40 (40 yansı)
269-272 (4 sayfa)
8.50-8.59 (10 yansı)
273-276 (4 sayfa)
8.60-8.71 (11 yansı)
277-294 (18 sayfa)
8.72-8.108 (37 yansı)
Ödev
Teslim
Günü
Ödev 8
17.12.14
Ödev 9
02.01.15
Ders Kitabı: Demir Öner, “Bilgisayar Ağları”, Papatya yayıncılık, İstanbul, 2010, 2. Baskı, ISBN978-975-67-97-43-3;
www.papatya.gen.tr
Önemli Notlar
1. Sınav ve ödev teslim tarihlerinde değişiklik yapılması durumunda yeni tarihler öğrencilere önceden duyurulacaktır.
2. Konularının işlenmesinde program değişiklikleri yapılabilir.
3. Dersle ilgili belgeler ve ödev soruları http://akademik.maltepe.edu.tr/~demironer/ adresinden elde edilebilir.
4. Ödevler için son teslim tarihi yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir.
5. Ödevlerin başarı notuna katkısı olamayacaktır. Ancak, öğrencilerin verilen ödevleri anlayarak yapmaları ve
belirtilen ödev teslim gününde ders sorumlusuna teslim ederek kontrol ettirmeleri, sınavlara hazırlanmalarında ve
bu dersten başarılı olmalarında en büyük katkıyı sağlayacaktır.
Sınavlar
1. Ara Sınav
: 21.11.2014 Cuma, saat 13:00, süresi 50 dakika, başarı notuna katkısı: %20
2. Ara Sınav
: 19.12.2014 Cuma, saat 13:00, süresi 50 dakika, başarı notuna katkısı: %20
3. Final Sınavı : Tarihi, saati ve yeri duyurulacak, süresi 90 dakika, başarı notuna katkısı: %60
Yrd. Doç. Dr. B. Demir Öner
2/2
Download

ELK421 Ders isleme ve Odev Plani