KDS Yazılım Geliştirme Use-Case Diyagramı:
<<include>>
(1.1) Yeni Uye
Ekleme
<<include>>
(1) Uye Kayitlarinin
Tutulmasi
(1.2) Uye Bilgilerini
Guncelleme
<<include>>
(1.3) Uye Silme
(2) Kitap/Dergi Rezervasyonu
(3.1) Kitap/Dergi Kopyasi
Silme
<<include>>
<<include>>
(3) Kitap/Dergi Kopya
Kayitlarinin Tutulmasi
(3.2) Yeni Kitap/Dergi
Kopyasi Ekleme
(4) Kitap/Dergi Iadesi
<<extend>>
Kitap/Dergi uzerinde rezervasyon var...
(8) Uyeyi Bilglendirme
Kutuphane
Gorevlisi
(5) Kitap/Dergi Rezervasyon Iptali
<<extend>>
Musteri Kitap/Dergi'yi rezerve etmis...
(6) Kitap/Dergi Odunc Verme
(7.1) Yeni Kitap/Dergi
Basligi Ekleme
<<include>>
<<include>>
(7) Kitap/Dergi Baslik
Kayitlarinin Tutulmasi
<<include>>
(7.2) Kitap/Dergi Baslik
Bilgilerini Guncelleme
(7.3) Kitap/Dergi Basligi
Silme
“Kitap/Dergi Rezervasyonu” Use-Case Detaylı Akışı (“Activity Diagram”):
Use Case: Kitap/Dergi Rezervasyonu
Etkinlik Akışı
Kutuphane Gorevlisi Ana Ekran'da
"Rezervasyon" işlemini seçer.
Rezervasyon Ekranı uzerinde
Baslık Kodu, Musteri Kodu alanları;
Baslik Ara, Rezerve At, İptal butonları
yer alır.
Sistem Rezervasyon
Ekranını görüntüler.
Kutuphane Gorevlisi Rezervasyon
Ekranında "Baslik Ara" butonuna basar
Baslık Arama Ekranı üzerinde
Baslik Adı, Baslık No, Yazar alanları;
Baslık listesi;
Ara ve İptal butonları
yer alır.
Sistem Başlık Arama
Ekranını görüntüler.
Kutuphane Gorevlisi bulmak
istediği başlığı arar.
Sistem arama kriterlerine
uyan başlıkları listeler.
Kutuphane Gorevlisi listelenen
rezervasyon yapılacak başlığı seçer
Sistem Arama Ekranını kapatır ve seçilen
başlığa ait kodu Rezervasyon Ekranına aktarır.
Kutuphane Gorevlisi rezervasyonu
yapmak isteyen musteri kodunu girer.
Kutuphane Gorevlisi "Rezerve et"
butonuna basar.
Sistem Kutuphane Gorevlisini Musteri numarasının
yanlış olduğu konusunda uyarir.
Musteri kodu mevcut mu?
Hayır
Evet
Sistem baslik uzerinde musterye ait rezervasyonu olusturur ve
Kutuphane Gorevlisini bilgilendirir.
KDS Analiz Sınıfları ve Sınıf Diyagramları (“Class Diagrams”):
(Analiz sirasında sadece “Kitap/Dergi Rezerveasyonu” use-case detayı modellendiği için, bu
use-case ile ilişkili ekranlara yer verilmiştir.)
Kopya
no
Baslik
ad
yazar
kod
rezSayisi
0..n
bul()
Kitap Baslik
0..n
Odunc
tarih
Dergi Baslik
0..n
Rezervasyon
tarih
0..n
yeniKaydet()
Rezervasyon Ekranı
txtBaslikKod
txtMusteriNo
btnBaslikAra
btnRezerveEt
btnIptal
Musteri
0..n
no
ad
soyad
adres
tel
eposta
ac()
btnBaslikAra_clicked()
btnRezerveEt_clicked()
bul()()
Ana Ekran
btnRezervasyon
Baslik
ad
yazar
kod
rezSayisi
bul()
Kopya
no
Kalıcı
yeniKaydet()
kaydet()
sil()
bul()
Musteri
no
ad
soyad
adres
tel
eposta
bul()
Rezervasyon
tarih
yeniKaydet()
Odunc
tarih
Baslık Arama Ekranı
txtBaslikKod
txtBaslikAd
txtYazar
btnAra
btnSec
btnIptal
ac()
btnAra_clicked()
btnSec_clicked()
“Kitap/Dergi Rezervasyonu” Use-Case Detaylı Akışı için Davranış Modeli
Ardıl-işlem diyagramı (“Sequence diagram”):
: Ana Ekran
: Rezervasyon
Ekranı
: Baslık Arama
Ekranı
: Baslik
: Musteri
: Rezervasyon
ac( )
btnBaslikAra_clicked( )
ac( )
btnAra_clicked( )
bul( )
bul( )
btnSec_clicked( )
btnRezerveEt_clicked( )
bul( )
yeniKaydet( )
yeniKaydet( )
: Kalıcı
Download

KDS Yazılım Geliştirme Use