BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KİMYA ANABİLİM DALI
SEMİNER PROGRAMI
Öğrenci No
Adı-Soyadı
Seminer Konusu
1
Bölüm Y. Lisans/
Doktora
Kimya Y.Lisans
116281104002
ÖZCAN CURA
Prof.Dr. Baki HAZER
2
Kimya
Y.Lisans
135281104003
BAHAR SARIGÜL
3
Kimya
Y. Lisans
136281104002
ÇİĞDEM AVCI
4
Kimya
Y.Lisans
136281104003
NELİN GÖREN
5
Kimya
Y.Lisans
136281104004
CENGİZ SAĞLAM
Yeni Bazı Vulkanize Kauçuk Ürünlerinin 26.12.2014
Hazırlanması ve Karakterizasyonu
12.30 Yeni Bina
K2 Anfisi
Krom Kaplama ve Çeşitli Parametrelerin
18.12.2014
Kaplama Üzerine Etkisi
12.30 yeni Bina
K2 Anfisi
2,6-Bis(NH-Benzimidazol-2-yl) Pyridine 03.12.2014
Ligandı ve Türevlerinin Bakır Esaslı Atom 12.30 yeni Bina
Transfer Radikal Polimerizasyonunda Yeni K2 Anfisi
Katalizör Kompleksi Olarak Etkinliğinin
İncelenmesi
Kitosan’ın Graft Kopolimerizasyon Yolu
08.12.2014
ile Kimyasal Modifikasyonu ve Uygulama
12.30 yeni Bina
Alanları
K2 Anfisi
DNA-İlaç Molekülü Etkileşimleri
10.12.2014
12.30 yeni Bina
K2 Anfisi
6
Kimya
Doktora
111381204001
SONER ÇAKAR
Prof.Dr. Baki HAZER
7
Kimya
Doktora
126381204001
GÖKHAN ÇAVUŞ
Doğal Ürünlerin İzolasyonunda Süperkritik
Ekstraksiyon ve Kromatografik
Yöntemlerin Uygulamaları
Polilaktat Esaslı Amfifilik Polimerlerin
Sentezi ve Karakterizasyonu
8
Kimya
Doktora
136381204001
SEBİLE IŞIK
BÜYÜKEKŞİ
Prof. Dr. Baki HAZER
Kimya Enstitü Anabilim Dalı Başkanı
Tarih-Saat-Yer
Kovalent Bağlı Perilendiimit Esaslı DonörAkseptörkonjüge Sistemler
24.12.2014
12.30 yeni Bina
K2 Anfisi
22.12.2014
12.30 yeni Bina
K2 Anfisi
16.12.2014
12.30 Yeni Bina
K2 Anfisi
Danışman
Prof.Dr. Şadi ŞEN
Prof.Dr. Hülya ARSLAN
Prof.Dr. Hülya ARSLAN
Doç.Dr. Burak ÇOBAN
Prof.Dr. Baki HAZER
Prof.Dr. Abdurrahman
ŞENGÜL
Prof.Dr. Şadi ŞEN
Fen-Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Download

2014-2015 Güz Dönemi Seminer Programı