PANEL-1: Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi
Moderatör: T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan
• Türkiye'deki Tıbbi Cihaz ve Teknoloji Alanındaki Ar-Ge Çalışmaları
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
• Üniversitelerdeki Ar-Ge Çalışmaları
Prof. Dr. Murat Tuncer
30 Ekim 2014 Perşembe, 13.30 - 14.30
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Tanıtım (Kişisel ve Kurumsal)
Cengizhan Öztürk
• M.D. (Marmara Üniversitesi) / Ph. D. (BME, Drexel Üniversitesi)
• Araştırma: Tıbbi Görüntüleme (MRG), Görüntü Destekli Tedaviler
(ABD 14 yıl: Drexel ve John Hopkins Üniversiteleri, NIH - NHLBI)
• Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi (>2000)
• Kurucu Müdür, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi (BÜ)
• Koordinatör (İnovita: Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği
Platformu, İSEK: İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi)
• Koordinatör, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri, Teknopark İstanbul
• ARDEB ve TEYDEB Sağlık Komiteleri (TÜBİTAK)
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri UYGAR Merkezi
Microsytem Based in vivo Device Development Lab
Biological
System Analysis
Computational Biology
Drug Delivery Lab
(Smart Drug)
Experimental Animal Center (Vivarium)
Deneysel Hayvan
Vivarium Birimi
Rutin veteriner teşhis ve tedavi hizmetinin yanısıra
proje sahiplerinin araştırma talepleri doğrultusunda
küçük girişimler, biyokimyasal tetkikler ve cerrahi
operasyonlar yapılabilmektedir.
ANALİZ LABORATUVARLARI
Test ve Analiz
Birimi
Tıbbi Cihaz Odaklı Temiz Oda
Lithography
Metal / Polimer Processing Lab
Tıbbi Cihaz Odaklı Temiz Oda
Medical Coil Winder
Vertical Reflow System
CO2 Polymer Cutting Laser System
Ultrasonic Nozzle
Hole Drilling and Punching System
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Bilginin Ürün/Hizmete Dönüşüm Yol Haritası
…Ürün/Hizmet
Dönüşüm
Aşaması
ArGe
Pazara Yayılma
Pazara Hakimiyet
Pazar
Pazarda Tutunma
Büyüme
Sermayesi
Pazara Giriş
Ticari Değer
Akademik Değer
Rekabet
Rekabet
ÖncesiÖncesi
İzin ve Mevzuat
Pazarlama/Satış Takımı
Mezuniyet
Ürün Deneme
Tez
Yayın
Rısk Sermayesi
Ürün Geliştirme
Prototip Deneme
Fikir Hakları
Prototip
İş Strateji Kanıtı
Bilimsel Kanıt
Teknik Kanıt
ÜNİVERSİTE
SANAYİ
Risk Paylaşımı
Ref: Prof. Banu Onaral
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Bilginin Ürün/Hizmete Dönüşüm Yol Haritası
Dönüşüm Aşaması
ArGe…
Ref: Prof. Banu Onaral
Teknolojik Kanıt
Besleme
Temel ve
Eylem
Uygulamalı
Planı Araştırma
Prototip
Prototip
Deneme
Endustri Prototipi
Mevzuat Planı
İmalat,
Pazarlama,
& Satış
Besleme
…Ürünler
Pekiştime Fonu
Araştırma & Geliştirme Projeleri
ÜNİVERSİTE
İş Strateji Kanıtı
İş Planı
Pazar Araştırması
Fikri Mülkiyet
Onay ve İzin
Mevzuat
SANAYİ
Risk Paylaşımı
Sermaye
Kamu, Yerel ve Bölgesel Kaynaklar,
Şirket ArGe, Özel Vakıflar…
Sanayi Tesvik Fonları, Şirketler,
Vakıflar, Şahıslar…
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
ArGe -> ÜrGe (Türkiye’de Sağlığa Özel Noktalar)
• Önemli bir sağlıkta dönüşüm programı devam ediyor (son 12 yıldır)
• AB mevzuatına tabiyiz (CE), ama kamu harcamaları esas (> %90)
• Sağlık Bakanlığı (TİTCK) yeni teknolojik ürün onay süreçleri gelişiyor
• Hizmet tarafı çok hızlı gelişiyor, ama bu durum sağlık teknolojisinde
yerli üretimi aynı hızda teşvik edemedi/edemiyor
• Büyük projelerin (yap-işlet-devret), toplu alımların mevzuatının çok iyi
belirlenmesi gerekiyor (yerli üretime net zararı olacak şekilde
kurgulanma ihtimali yüksek)
• ArGe altyapı/araştırma destekleri ve klinik/endüstriyel ihtiyaçlar
arasındaki kopukluk devam ediyor
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
% 85 dışa bağımlı,
en önemli 2. sebebi.
Ulusal Sağlık Endüstrimiz
ve dış̧ ticaret açığımızın da
• Ulusal sağlık endüstrimizi,
hızla geliştirmek zorundayız.
• Uluslararası düzeyde rekabetçi ürün hedefli Ar-Ge ve üretim kapasitemizi
acil olarak artırmalıyız.
• 2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için; altyapılarımızı verimli kullanmalı,
işbirliği/koordinasyon mekanizmalarını hemen kurmalıyız.
• Mevcut güçlü yönlerimizi bir araya getirip kendi özgün
çizmeliyiz, bize
yolumuzu
uygun olmayan örnekleri benimsemeliyiz.
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Sağlık Sektörüne Genel Bir Bakış
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Dünya Nüfusu ve Projeksiyonu
Düşen Sağlık Harcamaları ($)
6.000 Kişi Başına
Sektörün geleceği parlak
1.200
5.000
4.000
5,8
3.000600
5,6
800
5,4
2.000400
ve ne yazıkki
6,2
6
1.000
Milyon
(?!),
çünkü dünya yaşlanıyor ...
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
5,2
1.000200
Türkiye de yaşlanıyor !
0
5
0
4,8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000
Dünya
2010
Türkiye
0-14 yaş
2020
2030
2040
2050
Toplam sağlık harcaması/ GSYIH oranı (%)
14-65 yaş
65 üzeri
Kaynak:www.worldbank.com,
www.worldbank.com,2012
2012 - TUİK, Sağlık Harcaması, 1999-2012
Kaynak:
Türkiye
Nüfusu ve
Projeksiyonu
Kişi Başı
Hedeflenen
Sağlık
Harcaması ($)
Sağlık harcamalarımız artıyor,
612.500
ve daha da hızlı artacak
!
Milyon
( 2012’de > 600 $ ) ...
51
2.000
41
1.500
31
211.000
11 500
1
( 2023’de > 2000 $ )
0
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2012
2015t
2019t
2023t
0-14 yaş
14-65 yaş
65 üzeri
Kaynak:Kaynak:
www.worldbank.com,
Sağlık Bakanlığı,2012
2012 t: hedeflenen
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Sektöre Genel Bakış: İlaç
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
İlaç, pazar payı ile dünyada
önemli sektörler arasında.
Türkiye’de ilaçta
Dünya İlaç Pazarı ($)
350 327
çok önemli
bir
potansiyel
300
var, sektördeki
bazı önemli
250
dalgalanmalara
rağmen
200
(kamu150politikaları, kur ...),
101
orta/uzun
100vadede hep gelişiyor.
Milyar USD
Türkiye İlaç Pazarı Büyüklüğü ($)
37
26
25
Sonuçta ülkemizde
ilaç sektöründe:
0
• Pazar artıyor
• İhracat
Kaynak: IMS,artıyor
2010
• İthalat daha hızlı artıyor
• Net cari açık artıyor
22
8.000
1
0,31
6.000
220 20 15
4.000 2006
-1
2.000 -3,04
-2
0
-3
2006
-2,73
-4
Milyon
40
10.000
Türkiye’nin Yıllara Göre İlaç Sektörü Değerleri
Milyar USD
50
50
12.000
0,36
0,42
14 12 11 10 8
2007
2008
2009
-3,52
-4,36
0,56
0,57
6
2010
6
6
2011
-4,41
-4,70
0,43
-4,08
7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-3,16
-3,65
Kaynak: IMS Dataview
-3,94
-3,85
-4,13
-5
İhracat (USD)
Kaynak: TUIK
İthalat (USD)
Cari Açık (USD)
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Sektöre Genel Bakış: Tıbbi Cihaz
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Dünya Tıbbi Cihaz Sektörü
Tıbbi Cihaz, dünyada
2.500
300.000
Türkiye’de Tıbbi Cihaz alanında
250.000
Milyon USD
pazar payı sürekli gelişen bir sektör
1.889
200.000
1.383
2.098
1.590
2.000
1.920
1.711
1.500
150.000
1.000
100.000
500
50.000
dinamik bir pazar
0
0
2005
bulunmakta, ve yakın vadede çok
hızlı gelişim göstermesi bekleniyor.
2006
ABD
Doğu Avrupa
2007
2008
Batı Avrupa
Orta Doğu/Afrika
2009
2010
Asya Pasifik
Türkiye
Kaynak: Medistat Outlook, 2011
Yıllara Göre Tıbbi Cihaz Sektörü
Türkiye TıbbiTürkiye’nin
Cihaz Sektörü
0,5
0,12
0,16
0,18
0,19
0,20
0,25
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-1,59
-1,78
-1,70
-1,71
-1,60
-1,51
-1,52
0,0
Milyar USD
Milyon
Ülkemizde Tıbbi4.000
Cihaz alanında da:
3.500
• Pazar artıyor
3.000
2.500
• İhracat artıyor
2.000
1.500
• İthalat daha
hızlı artıyor
1.000
• Net cari açık
500 artıyor
-0,5
-1,32
-1,0
-1,5
-2,02
-1,20
-1,44
-2,0
-1,76
-2,5
0
2008
2009
Kaynak: BMI Espicom, t: tahmini
2010
2011
2012
İhracat 2014t
(USD)
2013t
Kaynak: Espicom Tahminleri, , 2012
(USD) 2017tCari2018t
Açık (USD)
2015tİthalat
2016t
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
İyi Örnekler
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
(Disclaimer!)
• Bu ne tam bir liste, ne de en başarılılar (benim dikkatimi çekenler, farklı
bir heyecan/özgünlük/potansiyel gördüklerim, gözümden kaçanları
lütfen önerin)
• Akademik çalışmaları geçiyorum (bir sonraki sunumun konusu,
küçük/orta firmalara ve İstanbul bölgesine açık bir ‘bias’ var!)
• İthalat ikamesi yapan tabiki önemli firmalarımız var, onları bu sunuma
almadım (Kateterler, X-Ray cihazları, Tıbbi Monitörler, İnkübatör, Tek
kullanımlık ürünler, hastane ekipmanları, tıbbi yazılım yok)
• Sadece Tıbbi Cihaz (İlaç ve biyoteknoloji bu sunumda yok). Önemli bir
ortopedik implant sektörümüz de var (bu sunumda yok)
• Büyük ölçek üretici firmalarımızı (Bıçakçılar, Alvimedica ...) da
eklemedim, onların özellikleri/sorunları/hedefleri çok daha farklı
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
ELMED
KOBİ, Tıbbi Cihaz Üretim
• Odak: Üroloji
• Satışı/İhracatı/Geliri var
• TEYDEB destekleri almış/arıyor
• 11. Teknoloji Ödülleri
yarışmasında Küçük Ölçekli
Firma Ürün kategorisinde
birincilik ödülü:
• ürolojik endoskopi robotu
• Diğer litotripsi ürünleri var, yeni
projeler geliştiriyor
• Yurtdışındaki önemli sağlık
merkezleri ile önemli seviyede
bir işbirliği, tanıtım gayreti var.
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
KOBİ, Tıbbi Cihaz
• Odak:
• İntravenöz cihazlar/aksesuarlar
• Tek Yönlü Ven Valfı
• Satışı/İhracatı/Geliri var
• KOSGEB tasarım ödüllü
• Geçmişten gelen tecrübe,
tamamen yerli üretim hedefli
(üretim cihazları dahil)
• Yeni projeler geliştiriyor
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
7 sene ArGe sonrası kuruluş 2010
İki genç girişimci:
Gökhan Gültekin ve Hasan Balcı
KOSGEB ArGe desteği aldı
Odak: Solunum terapi cihazları
satışta ve önemli bir pazar payı aldı
Özgün yazılım/donanım içeriyor
Yeni cihazlar yolda
Direk kullanıcıya satış, evde bakım
SB/SGK sistemi oturmuş (benzer ürünler)
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
ARGENIT Akıllı Bilgi Teknolojileri
• İTÜ Teknopark Startup
• Ürünler (odak yazılım/hizmet!):
•
•
•
•
•
AKAS – Argenit Kromozom Analiz Sistemi
Karyotipleme Analiz Sistemi
FISH Analiz Sistemi
Bitki / Hayvan Kromozom Analiz Sistemi
OtoAKAS – Metafaz Tarayıcı Kromozom
Analiz Sistemi
• Comet Assay Analiz Sistemi
• Ek Geliri var (Rutin Mikroskop)
• TEYDEB destekleri arıyor
• Satışı var
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Biotechnology R&D Ltd
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Research Area
In vitro diagnostic medical devices
Dr. Mustafa KOLUKIRIK
Ongoing Research Projects
www.engy.com.tr
Director - 1 Project: TUBITAK 213S135
BUN TECHNOPARK
Researcher - 4 projects: TUBITAK 114Y657, 214S317,
Research Centers
Consultant – 7 projects: TUBITAK 214Z008, 114Y658,
111Y112, 138014
213O194, 114Y179,
113O367, 113Y179,
114Y180
Bogazici University
İstanbul Technical University
Featured IVD/CE Marked Product
Featured Projects
ENGY S.pyogenes DNA Isolation and
Real-Time PCR Detection Kit for Throat
Swabs
TUBITAK 113S621 – BUDGET ≈2 millions TL
Development of a Fully Automated Molecular
Analysis System for Rapid Screening of Hospital
Acquired Infections
Based on a patented technology
Rapid Detection < 40 mins: The fastest qPCR
based system in the market
Low cost (2$) > 10x cheaper than competitors
TUBITAK 138014 – BUDGET ≈1,5 millions TL
Development of an automated next generation
sequencing platform for genetic carrier screening
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Aytaç Durmaz (2010 BÜ Startup)
Odak: X-ışınına Dayanan Teknolojiler
• Dual-Energy DR
• NDT
Destekler: Teknogirişim, San-Tez,
TEYDEB, KOSGEB, BÜ İnovita-Kuluçka
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
İyi Örneklerden Alınan Dersler
• Kamu desteklerini akıllı kullanma, ama onların büyüsüne kapılmama.
(odağı yitirmeme, sabırlı olma!), (bazıları hiç kullanmamış, çok az
kullanmış)
• Dayanılan güçlü bir taban (düzenli gelir, ArGe bilgisi, üretim/piyasa
tecrübesi)
• Sadece fiyatta rekabete dayanmama, kullanıcının istediği özgün
çözümler sunma gayreti, global seviyede inovasyon/vizyon, fikri
mülkiyet korunmuş (zorluklar var)
• Üniversitelerden alınan destek (??, kurumsal değil kişisel),
• Türkiye’de sağlık teknolojisi alanında girişimciler (ve araştırmacılar) için
gerçek bir potansiyel var, ama kendimize özgü zorluklar var
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Sunum Planı
• Kişisel Tanıtım
• ArGe -> Ürün Gelişim Süreci (Sağlıkta)
• Türkiye’de Mevcut Durum (Tıbbi Cihaz)
• İyi Örnekler (Sektörden)
• Startup firmalar
• KOBİ firmalar
• İyi Örneklerden Öğrenilen Dersler
• Son Sözler
Türk Tıp Kurultayı 2014, Panel 1 - ArGe ve İnovasyon Ekosistemi:
Tıbbi Cihaz’da Endüstriyel Ar-Ge
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
• İnanıyorum ki; ülkemizde, bölgemizde ve şu anda, Tıbbi Cihaz alanında,
yerli üretim atılımını
yapabilecek güçteyiz:
-
Kamu destekli temel altyapılar ve sanayi yatırımları, zaten kurulmuş
durumda, ya da kurulumlarının son fazındalar
-
Yetişmiş iş gücü potansiyelimiz var ve hızla gelişiyor
-
Bir süredir değişik platformlar bünyesinde hız kazanmış olan
paydaşlararası işbirliğimiz gün geçtikçe artıyor (kümelenme örnekleri)
• Vites büyütme zamanı, (yurtdışından katkılara) herkese ihtiyaç var.
• Kamudan mütevazi (!) beklentimiz:
• öngörülebilirlik
• gerçek yerli üretime teşvik (hiç olmazsa cezalandırmama)
• kendi kurumları arasında koordinasyon (acilen
lütfen!)
Dikkatiniz için en içten teşekkürlerimle ...
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
Tel: 216 516 3482 , Faks: 216 516 3483 , Cep: 533 436 6850
[email protected] , [email protected]
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü, BME, 34684 Çengelköy - İstanbul
İSEK, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (http://www.i-sek.org/)
İnovita, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu (www.inovita.org)
BU-LifeSci, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi (lifesci.boun.edu.tr)
B.Ü. Medical Imaging Laboratory (BUMIL, bumil.boun.edu.tr)
B.Ü. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, (bme.boun.edu.tr)
Download

Etkinlik Sunumu