EĞİTİM
SORU 1:
İlknur ALTUN 28/04/2014 tarihinde, saat 12:20
4 yaşındaki engelli çocuğumu ana okuluna kayıt ettirmek istedim. engelini söyleyince
direk söylemediler ama kaydını da almadılar. bu durumla ömür boyu karşılacak
mıyım ana sınıfı ilkokulu ortaokulu lisesi üniversitesi hepsinde aynı sorunlarla
karşılacak
CEVAP:
29/04/2014 tarihinde, saat 07:27
İlknur Hanım kanunlar aslında engelli bireyleri korumaya yönelik olarak
hazırlanmıştır. Bu husuta okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinde 2012 yılında
bir değişiklik yapılmıştır. çok ağır zihinsel engelinin veya birden çok ağır engelinin
olmaması gerekir. Bu raporuda RAM merkezeri yani rehberlik araştırma merkezleri
verir.
bu
yönetmeliğin
ilgili
maddesi
şu
şekildedir:
c) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel
Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim
kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen 37-66 ay arası çocuklar, ağır ve çok ağır
düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan
sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde
kaydedilirler.
Çocuğunuzun engelini bilmiyorum ama velinin zaten anasınıfına gidemeyecek bir
çocuğu varsa böyle bir eyleme girmeyeceğini düşünerek ağır engelinin olmadığını
varsayarsak, Anaokulu yetkilisi yasal olmayan bir iş yapmıştır. Fakat bu durum o
kadar yaygın olarak yaşanan bir durumdur ki veliler anasınıfı çağındaki engelli
çocukların gittiği farklı kurumların varlığına inanmaya başlamışlardır. Okul öncesi
engelli çocukların gidebileceği yer özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleridir. Fakat
burada
ana
sınıfı
tarzında
bir
eğitim
söz
konusu
değildir.
Sizin yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz İlçe Milli Eğitim veya İl Milli Eğitim
Müdürü ile görüşmektir. Bu bölgeyi ilgilendiren genel bir tutum olduğu için önemli bir
meseledir
SORU 2
ümit metin 28/04/2014 tarihinde, saat 20:58
Üniversitelerde açılan koordinasyon merkezlerinin işlevi nedir engellilere nasıl
yardımları oluyor burs bulmamıza bize yardımcı oluyorlar mı
CEVAP
29/04/2014 tarihinde, saat 06:36
Ümit Bey Üniversitelerdeki koordinasyon merkezlerinin açılışı çok yeni olup, görev ve
sorumlululukları bellidir. Fakat Engelli biriminde görev alan görevlilerin becerileri ve
engelli bireylerin talepleri bu birimin başarısını belirlemektedir. Bahsettiğiniz burs ve
buna benzer bir çok alanda engelli bireylere yönlendirme yapmakla görevlidirler.
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8.
maddesi gereğince “Yükseköğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı
sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve
sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için
yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak,
geliştirmek, ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, mediko-sosyal
sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı engelli öğrenciler birimi
oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir”.
Engelli öğrencilerin öğenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak,
düzenlemeler, çalışmalar yapmak üzere üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenciler Birimi ve ayrıca birimin çalışmalarını
yönlendirmek, program ve projeler geliştirmek üzere Engelli Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Kurulu oluşturulur.
SORU 3:
Buket İNCİ 29/04/2014 tarihinde, saat 13:26
Bu yıl üniversiteye hazırlanıyorum. Allah kısmet ederse seneye üniversiteli olacağım.
fakat bazı endişelerim var engelim var. acaba Engelli Üniversite Öğrencilerine
Sağlanan Kolaylıklar var mı
CEVAP:
01/05/2014 tarihinde, saat 09:27
Buket hanım yeni olsa da engelli üniversite öğrencilerine bazı kolaylıklar
sunulmuştur. şu aşamada bunlar yetersizdir. ama başlangıç için bunları bilmeniz
önemlidir.
Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır.
20.06.2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Yükseköğretim
Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince
üniversitelerde, öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri
almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere “Engelliler Danışma ve
Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır.
SORU 4:
Cihat Okçu 06/05/2014 tarihinde, saat 05:32
Oğlım 28 yaşında özel eğitim merkezlerine gönderdik yıllardır. fakat Rehberlik
oğlunuzun yaşı ilerlemiş ve pek fazla faydalı olmamış mesleki eğitimlere yönlendirin
halk eğitimlere gitsin dedi. fakat halk eğitime gittiğimde engellilere yönelik kursların
olmadığını söylediler. Engellilere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi
Kurum/Kuruluşlar Yürütmektedir
CEVAP
06/05/2014 tarihinde, saat 05:36
Cihat Bey malesef halk eğitimlerimiz engelli bireylerin mesleki eğitime
yönnlendirebilecek boyutlarda değildir. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İşitme
Engelliler Çok Programlı Liseleri, Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri, zihinsel
engellilere yönelik Meslekî Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri ve Yetişkin Zihinsel
Engelliler İş Eğitim Merkezleri özürlülere yönelik meslekî eğitim programları
düzenlenmektedir. Bu kuruluşların meslekî eğitim faaliyetlerinden yararlanmak
isteyen kişiler Ankara’daki kuruluşlar için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik
ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim
Müdürlüklerine
başvurabilirler.
fakat buralarda en fazla 24 yaşına kadar eğitim almaktadırlar. Halk eğitimin dışında
Türkiye İş Kurumu engellilere yönelik meslek edindirme kursları düzenlemektedir.
bazı belediyelerin korumalı iş merkez kursaları bulunmaktadır. buralara müracat
edebilirsiniz
SORU 5:
yalçın şentürk 11/05/2014 tarihinde, saat 08:15
İş okullarına çocuklarımızı nasıl gönderebiliriz
CEVAP
12/05/2014 tarihinde, saat 08:32
Yalçın bey İş Okulları’na gidecek öğrencileri genelde Rehberlik Araştırma Merkezleri
yönlendirmesiyle yapılır. Eğer engelli kişinin sağlık kurulu raporu varsa ve 21
yaşından
küçükkse
Rehberlik
Araştırma
Merkezlerine
Başvurunuz.
Biraz
daha
detaylı
bilgi
şu
şekilde
verebiliriz:
İlköğretimlerini tamamlayan, 21 yaşından gün almamış, orta düzeyde zihinsel
yetersizliği olan bireyler veya ilköğretimlerini tamamlayıp genel ve meslekî orta
öğretim programlarına devam edemeyecek özel eğitim gerektiren bireylerin; temel
yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını
sağlamak, iş hayatıyla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü olarak
iş okulları açılır. Eğitime ara vermeyenlerde yaş kaydı aranmaz.
Görme, işitme, ortopedik yetersizliği olanlar için de iş okulları açılır. Okulun
programına devam edebilecek yeterli sayıda farklı yetersizlikleri olan öğrenci varsa
ve okulun personeli, yapısı ve atölyeleri de uygunsa özel sınıflar oluşturulabilir.
Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler için açılan iş okullarında böyle bir
uygulamaya yer verilmez.
Sınıf mevcudu 10 öğrenciden fazla olamaz. Okulda etkinlik süresi günde toplam en
az yedi ders saatidir. Ders, etkinlik ve yemek süreleri okul yönetimince düzenlenir.
Okulun programı, birinci yılı hazırlık olmak üzere dört yıldır. Hazırlık sınıflarında
öğrencilere, kültür dersleri ve okuldaki atölyelerde gerekli teorik bilgiler verilir,
uygulamalı iş eğitimi yoluyla temel bilgi ve beceriler kazandırılır. Bu sınıfta öğrenciler
bir iş yerine gönderilmezler.
Haftalık ders dağıtım çizelgesine göre;
a) Birinci sınıftan itibaren, iş yerinde çalışabilecek durumda olan öğrencilerin, izleme
ve yöneltme kurulunca işe yerleştirilme işlemleri, iş yerinde bir aylık deneme
süresinden sonra ve muvafakat belgesinin bu öğrencilerin velileri tarafından
verilmesini müteakip yapılır.
b) Öğrencilere birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda haftalık ders çizelgesinde gösterilen
kültür dersleri ile yönlendirildiği meslekî eğitim dersleri verilir. İş yerine yerleştirilen
öğrenciler kültür ve meslekî eğitim derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı
beceri eğitimini dört gün işletmelerde görürler. İşe yerleştirilemeyen öğrenciler ise
okuldaki atölyelerde beceri eğitimi görürler. İşe yerleştirilen öğrenciler 3308 sayılı
Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu’nun çırak öğrencilere verdiği haklardan
yararlanırlar.
İş okullarında sınıf öğretmenliği esastır. Dersler, sınıf veya branş öğretmenleri
tarafından okutulur.
Öğrenciler hazırlık sınıfında ilgileri, istekleri ve yeterlilikleri ölçüsünde iş veya meslek
programlarına yöneltilirler.
İş yerinde çalışan öğrenciler iş yeri koordinatör öğretmenince doldurulacak gözlem ve
izleme formu ile işverence doldurulacak izleme çizelgesindeki değerlendirmeler
çerçevesinde izleme ve yöneltme kurulunca takip edilir. İş yerine uyum
sağlayamayan öğrencilerin iş yeri, kurulca değiştirilir veya bu öğrenciler eğitimlerine
okuldaki atölyelerde devam ederler. Bu öğrenciler farklı iş yeri ortamlarında denenir
ve izlenirler.
Okulun olanak ve koşulları uygun olduğu takdirde yarı yıl ve yaz tatillerinde de
programlara devam edilir.
Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin başarıları, dört ayrı not
ile değerlendirilir ve kaydettikleri gelişmeler dikkate alınarak bu öğrenciler hakkında
başarısız değerlendirme yapılmaz.
Dönem sonlarında öğrencilere İş Okulu Dönem Sonu Başarı Belgesi verilir Programı
tamamlayan öğrencilere İş Okulu Diploması verilir Ancak bu diploma, yüksek
öğretime girme hakkını sağlamaz. Bu öğrenciler veli, öğretmen ve okul yönetimince
alınan yöneltme kararı doğrultusunda yaygın eğitim programlarına, işe ve mesleğe
yöneltilirler.
İlköğretim okullarını bitiren ve zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerden, iş
eğitim merkezlerine veya iş okullarına yönlendirme kararı alınanların sayısının
kontenjanı aştığı durumlarda başvuru sırasına göre yerleştirilirler.”
SORU 6:
Kazım Durmuş 12/05/2014 tarihinde, saat 13:45
Engelli KPSS sınavına başvuracağım. ilkokul mezunuyum %45 epilepsim var. nereye
nasıl başvurmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz?
CEVAP
13/05/2014 tarihinde, saat 06:31
Kazım Bey eğer ortaöğretim mezunu olsaydınız bu yılki başvuru şansınızı
kaybetmiştiniz. Fakat ilkokul mezunu olduğunuz için şansınız bulunmaktadır. bunun
için ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu
olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli
adaylar başvurabilirler. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için
başvuru yapacaklardır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için
başvuru süresi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2014 tarihinde sona
erecektir.
Adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce,
bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt
Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları
gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların
başvuruları alınmayacaktır.
SORU 7:
Aysun Korkmaz 10/06/2014 tarihinde, saat 13:13
Benim
kız kardeşimde
mental
retardasyon
var.
özür
oranı
%90.
Onu özel eğitime göndermek istiyoruz. Onun için hastaneden rapor aldık. Ancak kız
kardeşimde aynı zamanda şizofreni var. özel eğitim için başvurduğumuz rehberlik
çalışanları bize eğitim verilemeyeceğini söylediler. çünkü kanunlarda özürlü bireyde
aynı zamanda şizofreni varsa bu tip eğitimleri alamayacağı bilgisi varmış. bu nedenle
kardeşimi eğitim alamaz diye gerisin geri yolladılar.
gerçekten böyle bir kanun var mı.
biz çok şaşırdık. varsa da bu ne biçim bir kanun.çünkü bu eğitim sayesinde şizofrenik
düşüncelerinden de uzaklaşıcaktı ve daha iyi olacaktı.
CEVAP
10/06/2014 tarihinde, saat 13:17
Aysun hanım şizofreni tek başına ruhsal bir hastalık olduğu için eğitim alamaz. Fakat
bahsettiğiniz gibi bir mental reterdasyon engeli varsa Mental retardasyon, zihinsel bir
tanıdır; şizofreni ruhsal bir tanıdır. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) yalnızca
eğitsel tanılama ve yönlendirme yapılır. Özel eğitim merkezlerinde 7 yetersizlik türüne
ait destek eğitim programları verebilmektedir. Bunlar: Zihinsel Yetersizlik, İşitme
Yetersizliği, Görme Yetersizliği, Özel Öğrenme Güçlüğü, Yaygın Gelişimsel Bozukluk,
Bedensel Yetersizlik ve Dil Konuşma Bozukluğu destek eğitim programlarıdır. Bunlar
eğitsel programlardır, ruhsal rehabilitasyonları içermezler. Bu bağlamda, birey eğitsel
açıdan incelenir ve öncelikli ihtiyaç alanları belirlenir. İkincil bir rahatsızlık var ve
öncelikli olan o rahatsızlığın giderilmesi ise inceleyen uzmanlar bu yönde karar alırlar.
Yani şizofreninin öğrenmesini etkilediği ve öncelikli olarak tedavi edilmesi gerektiği
düşünülmüş olabilir.
SORU 8:
Müberra Yıldız 16/06/2014 tarihinde, saat 13:39
Ülkemizde görme engelliler için Sesli kütüphane nerelerde var
CEVAP
16/06/2014 tarihinde, saat 13:49
Müberra hanım ülkemizde görme engellilerin kullandıkları sesli kütüphaneler mevcut
olup
bulabildiğimiz
kütüphanelerin
listesini
aşağıya
yazdık
Kırşehir Lütfü İkiz İl Halk Kütüphanesi
Adres : Lise Caddesi
Tel : 0386 213 16 09
- Akdeniz Üniversitesi Görme Engelliler Kütüphanesi,
Adres: Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı / 07058 Kampüs / ANTALYA
Telefon: (0 242) 227 44 30 – 310 17 10
- Beylikdüzü Belediyesi Merkez Kütüphanesi
Adres: Beylikdüzü Belediyesi Kültür-Sanat Merkezi Cumhuriyet Mah., Beylikdüzü,
İstanbul
Telefon : 0212 872 28 00/ 6059
- Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi
Adres: Üçgen Mh., 07040 Muratpaşa/Antalya
Telefon:(0242) 344 5137
- Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında oluşturulan Görme Engelliler
Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM),
Kuzey Kampüs Kuzey Park Binası
34342 Bebek / İstanbul
Telefon :+90 212 359 76 59 / +90 212 359 75 38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Körler
Kütüphanesi
Telefon : (0212) 417 25 46 / Eyüp
- ve Milli Kütüphane “Konuşan Kitaplık” bölümü
Adres: Emek Mh., 06500 Ankara
Telefon:(0312) 212 6200,
Görme engellilere sesli kütüphaneleri ile hizmet vermekte olan yerlerdir.
SORU 9:
FİKRET ÖZCAN 17/06/2014 tarihinde, saat 13:02
Engelli çocuklardan kaç yaşındakilerin eğitim
karşılanmaktadır? Yaş sınırı var mıdır
giderleri
MEB
tarafından
CEVAP
17/06/2014 tarihinde, saat 13:20
Fikret bey 1 yaşından tutun 65 yaşına kadar özel eğitim hizmetini MEB
karşılamaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
29/06/2006 tarihli ve B.07.0.BMK.0.18.100 / 12013 sayılı yazısının; “. . . devam
etmeleri uygun görülen özürlü çocukların (zihinsel özürlülerde yaş koşulu aranmaz)
eğitim giderleri Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanacaktır. . .” hükmü gereği, zihinsel
özürlüler hariç 18 yaşını doldurmamış olan özürlü çocukların eğitim giderleri Millî
Eğitim Bakanlığınca karşılanacaktır.
SORU 10:
Yıldızhan ESEN 17/06/2014 tarihinde, saat 13:06
Son çıkan yönetmeliğe göre Sosyal Hizmet Uzmanları Zorunlu Personel midir? görev
ve sorumlulujları nelerdir?
CEVAP
17/06/2014 tarihinde, saat 13:19
Yıldızhan Bey; özel eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarında yer alan
aile eğitimi hizmetleri, kurumda bulunan rehber öğretmen, psikolog veya sosyal
hizmet uzmanları tarafından verilecektir. Sosyal hizmet uzmanları zorunlu personel
olmayıp
kurumun
isteğine
bağlı
olarak
bu
hizmet
kapsamında
görevlendirilebilmektedir.
Özel eğitim kurumlarında personel görevlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda
belirtilen personel görevlendirilir:
a) Özel eğitim okullarında;
1) Kurum Müdürü,
2) Kontenjanı yüzden fazla olan okullarda müdür yardımcısı,
3) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, isteğe
bağlı genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
4) Okulun seviye ve türüne uygun sınıf ve branş öğretmeni,
5) Bakanlıkça belirlenen destek eğitim programlarını uygulayacak zorunlu özel eğitim
personeli,
6) Rehber öğretmen veya psikolog,
görevlendirilir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak ihtiyaç duyulan diğer personel de
görevlendirilebilir.
b) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;
1) Kurum Müdürü,
2) Kontenjanı yüzden fazla olan merkezlerde müdür yardımcısı,
3) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, isteğe
bağlı genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
4) Bakanlıkça belirlenen destek eğitim programlarını uygulayacak zorunlu eğitim
personeli,
5) Rehber öğretmen veya psikolog,
görevlendirilir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak sosyal hizmet uzmanı veya sosyal
çalışmacı ile ihtiyaç duyulan diğer personel de görevlendirilebilir.
SORU 11:
Cafer KORKUT 20/06/2014 tarihinde, saat 06:53
özel eğitim merkezlerine damar okuma sistemi gelecekmi bu sistem yasal mı?
CEVAP
20/06/2014 tarihinde, saat 09:24
Cafer Bey Özel eğitim merkezlerinde 2012 yılında çıkan Özel eğitim yönetmeliğine
göre kimlik doğrulama adı altında damar okuma sisteminin kurumlara yerleştirilmesi
öngörülmektedir. fakat 250 Bine yakın eğitim alan kişilerin damarlarının okunması ve
bazı ön hazırlıkların yapılması zaman aldığı için bu sistem şuan Rehberlik Araştırma
Merkezlerinde devam etmektedir. Bu sistem şu an Danıştayda olup yürütmeyi
durdurma kararının alınılması için bazı davalar mevcuttur. Yasal olması konusunda
şu an bir olumsuz örneği yoktur. Damarın okunması bazı teknik araçlarla
gerçekleştiği için yasal gözükmektedir. Özel eğitimlerin bu uygulamayı yapmaları çok
zor görülmekle birlikte öğrencinin ve öğretmenin her seans için bu uygulamaya tabi
olmaları
anormal
bir
güvenlik
sistemini
içermektedir.
Özürlü bireyler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin 9.maddesinde belirtilen
belgeler ile destek eğitim hizmeti almak amacıyla Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerine başvurularında avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama sistemi,
kimlik tanıtılması işlemi yapılacaktır.
Eğitim personelinin ise TC Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve çalışma izin
belgesi ile RAM´lara başvurularında avuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama
sistemine kimlik tanıtılması işlemi yapılacaktır.
b) Kimlik tanıtılması ile ilgili işlemler
Özürlü bireyler ile eğitim personelinin sağ veya sol eline ait avuç içi damar izi
yöntemiyle kimlik doğürulama sistemi üzerinden kimlik tanıtılması yapılacaktır.
Bu esasların 1. maddesinin (ç) bendinde belirtilen istisnalara dahil özürlü bireyin
yerine ;
1. Birinci dereceden akrabası(annesi, babası veya 18 yaşından büyük kardeş yada
çocukları) olan en fazla 3 kişinin,
2. Yukarıda belirtilen akrabaların özürlü bireye refakat etmemeleri durumunda
özürlünün veli veya vasisi tarafından önerilen her bir özürlü için (özürlü kardeşler
hariç) 18 yaşından büyük bir kişinin avcuç içi damar izi yöntemiyle kimlik doğrulama
sistemine özürlü bireye refakat edebilmesi için kimlik tanıtılması yapılacaktır.
SORU 12:
Hasan ÖD 20/06/2014 tarihinde, saat 06:54
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz
Sağlanması Projesi nedir? Proje kapsamında hangi öğrencilerin ücretsiz taşınması
gerçekleştirilmektedir?
CEVAP
20/06/2014 tarihinde, saat 09:16
Hasan bey Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin
Ücretsiz Sağlanması Projesi” özel eğitime gereksinim duyan çocukların okullara
erişiminin ücretsiz sağlanması ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve engelli
öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesindeki;
Görme Engelliler Okullarında,
İşitme Engelliler Okullarında
Ortopedik Engelliler Okullarında
Otistik Çocuklar Eğitim – İş Eğitim Merkezlerinde
Zihinsel Engelliler Okullarında
Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda
Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Anasınıfında
Özel Eğitim Sınıflarında
eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır.
SORU 13:
Onur KIVANÇ 23/06/2014 tarihinde, saat 11:28
Özel eğitime giden bir kardeşim var. ayda 12 saat eğitim hakkı var. fakat bazı okullar.
gün boyu eğitim yapıyorlarmış. benim kardeşim 25 yaşında eğitim çapı tamamlanmış
şu an gittiğimiz okulda böyle bir hakkımız var mı?
CEVAP
23/06/2014 tarihinde, saat 11:36
Onur Bey anladığım kadarıyla kardeşiniz Özel Eğitim bireysel ve Grup olarak alıyor.
Bu kısmı devlet ücretsiz olarak karşılıyor. Fakat bazı Vakıf Dernek kurumların
işletmeleri olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Halk Eğitim desteği alarak
veya ücret ödemesi yaparak bazı ek eğitimler vermektedir. Muhtemelern duyduğunuz
rehabilitasyon merkezlerinin bu tarz uygulamaları vardır. Kardeşinizin gittiği okula bu
şekilde bir öneriyle gidebilirsiniz. Kurumlar bunu değerlendirebilir. Bunu bedelsiz
yapan kurumlar olduğu gibi belirli bir ücret tarifesi uygulayan kurumlarda
bulunmaktadır.
SORU 14:
şükriye kar 26/06/2014 tarihinde, saat 13:15
Özürlü öğrencilerin ders yılı başladıktan sonra resmi veya özel eğitim okullarına kaydı
yapılabilir mi?
CEVAP
26/06/2014 tarihinde, saat 13:37
Şükriye Hanım Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 75 inci maddesine göre zorunlu
öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı
konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin tüm okul ve kurumlara kaydı,
yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.
Dolayısıyla Resmi tatil günleri dışında her gün özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerine kayıt yaptırabilirsiniz.
SORU 15:
BİRGÜL toptan 04/07/2014 tarihinde, saat 12:40
12 aylık down sendromlu çocuğum var ne yapmam gerekir. erken eğitim fırsatlarım
var mı bilgi verebilir misiniz?
CEVAP
04/07/2014 tarihinde, saat 13:39
Eğer sağlık raporunuz varsa en yakın rehberlik araştırma merkezini başvurun.
çocuğunuz erken yaşta özel eğitime başlayabilir. bunun faydasını olumlu yönde
ilerleyen süre içerisinde görürsünüz.
SORU 16:
Songül ÇEVİK 04/07/2014 tarihinde, saat 12:44
ceraprel palsely 9 yaşında bir kızım var. zihinsel çok fazla bir problemi yol ben
kızımın diğer akranlarıyla birlikte eğitim almasını istiyorum Ankaradayım. böyle bir
seçim şansım var mı ?
CEVAP
04/07/2014 tarihinde, saat 13:03
Songül hanım malesef seçme hakkınız bulunmamakta zira engelli sağlık kurulu
raporu olan kişilere Rehberlik Araştırma Merkezleri uygun okul seçenekleri
sunmaktadır. fakat bunlar yeteri sayıda olmadığı için uzun yıllardır kayıt
yaptıramayan veliler bulunmaktadır. İlçe milli eğitim müdürlükleri kişinin bağlu olduğu
ilçe sınırları içerisinde eğitim almasını ilke edinmiş gözükmektedir. örneğin keçiören
de oturan birisi yenimahallede eğitim alması zorlaştırılmıştır. Ankara’da bahsettiğiniz
şekilde bazı okullar bulunmaktadır Milli Eğitim Vakfı’nca kurulan ve 2006 yılında
öğretime başlayan, MEB’e bağlı bir ilköğretim okuludur. Okul; Erken Çocukluk Eğitim
Merkezi-Anaokulu, Özel Eğitim ve İlköğretim bölümlerinden oluşmaktadır. Okulda,
engelsiz öğrencilerle Serebral Palsi* (SP) engelli öğrenciler, akranlarıyla ilköğretim
sınıflarına devam ederek kaynaştırma yoluyla eğitim almaktadır. SP engelli öğrenciler
ise özel eğitim sınıflarında eğitim görmektedirler. Tüm öğrenciler; sınıf öğretmenleri,
özel eğitim sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler ile okulda görevli tüm yönetici ve
branş öğretmenlerinin gözetiminde eğitim öğretimlerini sürdürmektedirler
SORU 17:
selahattin coş 09/07/2014 tarihinde, saat 12:57 .
Evde eğitim imkanı var mı çocuğum özel eğitime gidiyor fakat. süreç bizim için çok
zor ve işgenceli geçiyor. çocuğuma evde nasıl eğitim aldırtabilirim?
CEVAP
09/07/2014 tarihinde, saat 13:09 .
Selahattin
bey
ilköğretim
bildiğiniz
gibi
zorunlu
eğitim
kapsamında
değerlendirilmektedir. Her çocuk durumu ne olursa olsun İlköğretime kaydı
zorunludur. Bu kapsammda Sağlık raporunda evde eğitimine yönelik açıklayıcı bir
ibare eklettirilir. ilgili rehberlik araştırma merkezine başvurursunuz. orda toplanacak
komisyonun vereceği karara göre evde eğitim aldırma durumunuz söz konusudur
SORU 18:
Aysel TEKER 09/07/2014 tarihinde, saat 13:00 .
erken çocukluk döneminde 36 aylık olmadan önce gelişimsel destek eğitim programı
diye bir program varmış. bu program hakkında bilgi verebilir misiniz
CEVAP
09/07/2014 tarihinde, saat 13:04 .
Aysel Hanım Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal
yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu Eğitimdir. Özel Eğitime ihtiyacı olan
tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de
Eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel Eğitim Programları
geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız
yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli
ilerlemeler kaydedilmektedir. yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız
yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri
olan beceriler kazanabilmeleri, uygun Eğitim Programlarıyla Bütünleştirilmiş,
yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortam erken yaştan itibaren
sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin,
Tanı aldıkları ilk andan itibaren destek Eğitim Programlarına alınarak gelişimlerinin
desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün Eğitime dahil olduktan sonra da
düzeyine/Tanısına uygun destek Eğitim Programlarına katılması, gelişiminin en üst
düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.
yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel
fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu
grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer
alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, çocukluğun Dezintegratif bozukluğu,
Asperger Sendromu ve Başka türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.
YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve
mesleki Eğitim Programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli
bir Özel Eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve
özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış Eğitim Programlarının
sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.
yaygın gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, Özel Eğitim hizmetleri
kapsamında ÖZEL Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden yaygın
gelişimsel bozukluğu olan bireylerin Eğitim ortamlarından verimli ve etkili biçimde
yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu Programın hazırlanmasında
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun’un Ek 3.
maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil
etmektedir.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi mizde alanında uzman pedagog ve özel
eğitim öğretmenleriyle down sendromu bulunan çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim
ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.
SORU 19:
Özlem UZUN 16/07/2014 tarihinde, saat 12:50 .
Görme engellilere ücretsiz brail alfabeli kuran nerden teğmin edebiliriz?
CEVAP
16/07/2014 tarihinde, saat 13:11 .
Özlem hanım Braille Alfabesi ile yazılmış Kuranı Kerim Diyanet İşleri Başkanlığı
Koordinatörlüğünce birçok il ve ilçe Diyanet başkanlıklarından teğmin edilmektedir
Bağlı bulunduğunuz Diyanet İşlerine başvurmanızı öneririm.
SORU 20:
Bülent VARLI 22/07/2014 tarihinde, saat 14:01 .
Türkiye’de Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği ve İşaret Dili Öğretmenliği haricinde başka
bir bölüm var mı?
CEVAP
22/07/2014 tarihinde, saat 14:09 .
Bülent Bey Türkiye’de Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü adı altında Ağrı
İbrahim Çöeçen üniversitesinde, böyle bir bölüm açıldı
SORU 21:
Selvinur YAZICI 22/07/2014 tarihinde, saat 14:04 .
özel eğitim kurumlarında zorunlu personel olan okul öncesi öğretmeni, hangi özür
grubuna ve kaç yaşındaki özürlü çocukların bireysel veya grup eğitimi seanslarına
girecek?
CEVAP
22/07/2014 tarihinde, saat 14:07
Selvinur Hanım özel eğitim kurumlarında zorunlu personel olan okul öncesi
öğretmeni, zihinsel engelli çocuklar hariç 6 ve daha küçük yaştaki tüm özürlü
çocukların bireysel veya grup eğitimi seanslarına girebilirler. Okul önceci öğretmenleri
Matematik ve Türkçe dışındaki tüm derslere (modüllere) girebilirler.
Örnek dersler:
Psikomotor
Bilişsel
Günlük yaşam
Toplumsal yaşam
Dil
Özbakım
SORU 22:
Badizer Kurt 25/07/2014 tarihinde, saat 14:24 .
ÖSYM lisans yerleştirmelerinde engelli öğrecilere ek puan veriyor mu?
CEVAP
25/07/2014 tarihinde, saat 14:35 .
Badizer Hanım Açık öğretim Fakültesinde eğitim harcı ödemiyorsunuz. Engelinize
uygun salonda sınava girebiliyorsunuz. bunun dışında Sınava kayıt yaptırırken
yanında raporunun bi fotokopisini verin ve durumunuzu belirtir bir dilekçeyle başvur
dilekcenizde puan hesaplamasında engelli olarak yapılmasını talep ediniz. Başvur
klavuzlarında klavuzda engelli öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercihleri göz önünde
bulundurularak Özel bir yöntemle yapılacağı yazmaktadır
Download

EĞİTİM