KONUT FİYAT ENDEKSİ
Mart 2014
İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4 Haziran 2014
İstatistik Genel Müdürlüğü
KONUT FİYAT ENDEKSİ – MART 2014
(Şubat, Mart, Nisan 2014)
Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE)
TKFE (2010=100), 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21 oranında artarak
150,79 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1). Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,99
oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,24 oranında artmıştır (Grafik 2).
Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013 yılı Mart ayında
1193,63 TL/m2 iken 2014 yılı Mart ayında 1342,03 TL/m2 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 1. TKFE ve Birim Fiyat
Grafik 2. TKFE Yıllık Yüzde Değişim
Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE)
Türkiye genelinde, 37 ilde* son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları
analiz edilerek hesaplanan TYKFE (2010=100) 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre
yüzde 0,84 oranında artarak 151,01 düzeyinde gerçekleşmiştir (Grafik 3). Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 13,19 oranında, reel olarak ise yüzde 4,43 oranında artmıştır
(Grafik 4).
*
37 ilin listesi Toplu Sonuçlar başlığı altında Tablo 5’te verilmektedir
1
İstatistik Genel Müdürlüğü
Grafik 3. TYKFE
Grafik 4. TYKFE Yıllık Yüzde Değişim
Üç Büyük İlin Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Konut Fiyat Endeksi
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki
Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri
gelişmeler değerlendirildiğinde, 2014 yılı
değerlendirildiğinde, 2014 yılı Mart ayında
Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul,
bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve
Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,90,
İzmir’de sırasıyla yüzde 1,99, yüzde 1,61
yüzde 1,47 ve yüzde 1,35 oranlarında
ve
artış görülmüştür. Endeks değerleri bir
görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki
önceki yılın aynı ayına göre İstanbul,
yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve
Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 19,23,
İzmir’de sırasıyla yüzde 20,79, 13,40 ve
11,31
12,00 oranlarında artış göstermiştir.
ve
13,44
oranlarında
artış
yüzde
0,93
oranlarında
artış
göstermiştir.
Grafik 5. Üç Büyük İl Konut Fiyat
Grafik 6. Üç Büyük İl Yeni Konutlar
Endeksi
Fiyat Endeksi
2
İstatistik Genel Müdürlüğü
TKFE ve BÖLGESEL GELİŞMELER
2014 yılı Mart ayına ilişkin 26 düzey** bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde
değişimleri yukarıda verilmektedir. TKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler
yüzde 21,37 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman, Gaziantep) ve yüzde 19,23 ile TR10 (İstanbul), en
düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler ise yüzde 2,69 ile TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa),
yüzde 2,82 ile TR81 (Zonguldak, Bartın, Karabük) ve yüzde 4,34 TR83 (Samsun, Çorum,
Amasya, Tokat) olmuştur.
Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2010=100) konut kredisi kullandıran bankalardan, satışa konu olan konutlar için kredi kullandırma
aşamasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerleri esas alınarak, tabakalanmış ortanca fiyat yöntemiyle
hesaplanmaktadır. Türkiye geneli için oluşturulan endeks, ayrıca İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2 kırılımında da
sunulmaktadır. İlgili verilere ve endekse ilişkin yöntemsel açıklama metnine http://www.tcmb.gov.tr
İnternet adresinde
“Veriler/Dönemsel Veriler/Konut Fiyat Endeksi” başlığı altından ulaşılabilir.
** İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2 tanımlamaları Tablo 4’te verilmektedir.
3
Download

KONUT FİYAT ENDEKSİ