13.10.2014
470-420 MĠLLĠ TAKIM ADAY KADRO KAMPI ĠLANI
19-22 EKĠM 2014ĠSTANBUL
TürkiyeYelkenFederasyonufaaliyetlerikapsamında 470 ve420 Milli Takım Aday Kampı 19
Ekim Pazargünü saat 10.00’da Ġstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde başlayacaktır.
Konaklama İstanbul Yelken Kulübünde yapılacaktır. Kamp 22 Ekim ÇarĢamba günü saat
18.00’da sona erecektir.
Sporcuların yanlarında getirmesi gereken malzemeler;
• KendiTekneleri
• YelkenTakımları
• Direk, Bumba, Gönder
• Can yeleği
• Deniz kıyafetleri
• Spor kıyafetleri
2014 yılı Milli Takım Aday Kampına davet edilenekipler, aşağıdaki
gibidir;
470
 Deniz ÇINAR – AteĢ ÇINAR
 Tora KUTOĞLU – Abdullah BAĞLICA
 Zeynep YENTÜR – Merve YORGANCILAR
 Ceyla YURTSEVEN – Ceren CELAYĠR
 Halil DEMĠREL – Fırat ġAHĠN
 Sırma KARACA – Selin BAġEĞMEZ
 Dünya CENGĠZ – Volkan TURAN
 Cem AYDIN – Ali KURĠġ
 Beste KAYNAKÇI
 Simay ASLAN
GalatasaraySporKulübü
GalatasaraySporKulübü
FenerbahçeSporKulübü
Gökova Yelken Kulübü
Gökova Yelken Kulübü
İstanbul YelkenKulübü
İstanbul Yelken Kulübü
İstanbul Yelken Kulübü
İstanbul Yelken Kulübü
ARM Urla Yelken Kulübü
420
 ġaziKerem BALANLI - Ġbrahim BALANLI
 Doruk TANELĠ – S. Bora KÜTÜK
 Leyla ġENOCAK – Aylin TEZOL
 Haluk ÇALIN – Alp GÜÇER
 Mina AyĢe RODOPMAN – Gizem KARDENĠZ
 Yücehan ASLAN –Alaattin KARTAL
 Deniz SALTIK – YağmurChelsea FOSTER
 Sedef ġENER – Serra ARITÜRK
 Emir METE – Ömer OLGAÇ
 Serra PELĠN – Lalin TAġA
ARM Urla Yelken Kulübü
Çeşme Yelken ihtisas Kulübü
ÇeşmeYelken İhtisas Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü
Gökova Yelken Kulübü
Gökova Yelken Kulübü
İstanbul Yelken Kulübü
İstanbul Yelken Kulübü
İstanbul Yelken Kulübü
Kamp TürkiyeYelkenFederasyonu470 Sınıf Antrenörü Riccardo de Felice ve 420 Sınıf
Antrenörü Ayda Ünver gözetiminde yapılacaktır. Sporcuların yol ücretleri devletin belirlediği yol
ücreti ile sınırlı olup, mesafelere göre TYF tarafından merkezi ödeme yapılmak suretiyle
karşılanacaktır. Sporcular konaklama ve yemek bedeli ödemeyeceklerdir. Kampa katılacak
sporcuların 17 Ekim 2014 tarihine kadarantrenörleri veya kulüp aracılığı ile katılacaklarının
teyidini [email protected] atarak belirtmeleri gerekmektedir.
19-22 Ekim tarihlerinde (3 gece 4 gün) Ġstanbul Yelken Kulübü’nde konaklayacak
sporcular,
Şazi Kerem Balanlı - İbrahim Balanlı,
Doruk Taneli - Bora Kütük,
Leyla Şenocak - Aylin Tezol,
Yücehan Aslan - Alaattin Kartal,
Deniz Saltık - Yağmur ChelseaFoster.
Konaklama listesinde ismi bulunmayan sporcular, aşağıda detayları bulunan programa uygun
olarak çalışmalara katılacaklardır.
470-420 Kamp Programı
19 Ekim Pazar
10:00 – 11:30 Varış – Tekne hazırlama
12:00 – 13:00 Öğle yemeği
13:45 -14:00 Deniz antremanı özeti (Briefing)
14:00 -17:30 Deniz Antremanı
18:15 – 19:00 Deniz Antremanı Değerlendirmesi (Debriefing)
19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
20 Ekim Pazartesi
07:30 – 08:30 Sportif Çalışmalar
08:30 – 09:30 Kahvaltı
09:30 – 10:00 Deniz Antremanı özeti
10:15 – 12:00 Deniz Antremanı
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:45 -14:00 Deniz antremanı özeti
14:00 -17:30 Deniz Antremanı
18:15 – 19:00 Deniz Antremanı Değerlendirmesi
19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
21 Ekim Salı
08:00 – 08:30 Sportif Çalışmalar
08:30 – 09:30 Kahvaltı
09:30 – 10:00 Deniz Antremanı özeti
10:15 – 12:00 Deniz Antremanı
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:45 -14:00 Deniz antremanı özeti
14:00 -17:30 Deniz Antremanı
18:15 – 19:00 Deniz Antremanı Değerlendirmesi
19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
22Ekim ÇarĢamba
08:00 – 08:30 Sportif Çalışmalar
08:30 – 09:30 Kahvaltı
09:30 – 10:00 Deniz Antremanı özeti
10:15 – 12:00 Deniz Antremanı
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:45 -14:00 Deniz antremanı özeti
14:00 -16:00 Deniz Antremanı
16:30 – 17:45 Kamp Değerlendirmesi
ĠletiĢim:
Ayda Ünver
Gsm: 0533 487 88 38
Mail: [email protected]
Download

13.10.2014 470-420 MĠLLĠ TAKIM ADAY KADRO KAMPI ĠLANI