ANASINIFI ÖGRENCİ AŞILAMASI
VELİ BİLGİLENDİRME NOTU
SAYIN VELİ;
Aşılar, aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklarda en ucuz ve etkili korunma aracıdır.
Hastalıklar geçirildiğinde hastalıktan kaynaklanan şikayetler görülmekte, bazı hastalıklar
sırasında veya sonrasında sakatlık vs. ölüm olabilmektedir. Halbuki aşıların sağladığı bağışıklık
(koruyuculuk) sayesinde bu kötü sonuçları önlemek mümkündür.
İyi bir korunmanın oluşabilmesi için, bebeklik dönemi aşılamalarının yanında okul ve
erişkin aşılarının da yapılması şarttır.
Son zamanlarda ülkemizde kızamık vakalarında artış görülmesi nedeniyle ilkokul i.
sınıfta yapılan KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısı bu sene anasınıfı çağında
yapılacaktır. Bu sene KKK aşısı ile aşılanan anasınıfı öğrencilerinin ilkokul 1. sınıfta tekrar
KKK aşısı ile aşılanmasına gerek yoktur.
çocuğunuz okulda olması gereken aşılarla daha önce aşılandıysa veya çocuğunuzun aşı
olmasına engel olacak özel bir durumu varsa, bu durumu aşılama öncesinde sınıf öğretmenine
veya aşı ekibine bildiriniz.
Bu durumlardan bazıları:
**Daha önceki aşıda anafilaktik reaksiyon (şiddetli alerji, tansiyon düşmesi, boğazda şişme,
nefes darlığı olabilen bir alerjik hastalık) gelişmesi,
**Yumurtaya karşı anafılaktik reaksivon olması,
**Son i ay içerisinde suçiçeği, kızamık, kızamıkçık veya kabakulak hastalıklarından birini
geçirmiş olması,
**Son i ay içerisinde suçiçeği, kızamık veya KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısı
lması,
* *Bağışıklık sistemi zayıflatan hastalığı bulunması (lösemi, kanser, AIDS gibi),
"Yüksek dozda kortizon, steroid, kemoterapi gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç
kullanmasıdır.
Aşağıdaki durumlar ise yanlış bilinenin aksine aşılanmaya engel oluşturmaz:
**38.5 derecenin altında ateş ile seyreden üst solunum yolları enfeksiyonu veya ishal gibi hafif
hastalıklar,
**Bir önceki aşıdan sonra aşı yerinde şişlik hassasiyet 40.5 dereceyi geçmeyen ateş,
**Antibiyotik tedavisi görme,
**Alerji ve astım (aşıya karşı bilinen alerji dışında).
Aşı uygulanan yerde şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi hafif yan etkiler görülebilir. Ayrıca aşı
yapılmasından 7 ila 1O gün sonrasında ateş yükselmesi olabilir. Bu gibi durumlar görüldüğünde
çocuğa ateş düşürücü/ağrı kesici verilebilir, ılık duş aldırılabilir, şişen bölgeye soğuk uygulama
yapılabilir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Daha fazla bilgiyi aile hekiminizden veya toplum sağlığı merkezinden alabilirsiniz.
AŞILI ÇOCUK SAGLIKLI ÇOCUKTUR!
Not: Daha sonra belirtilecek tarihte okulunuza aşı uygulanması için gelinecektir.
bilgi notunu okuduğunuzu belirtip imzalı olarak sınıf öğretmeninize iletmeniz
gerekmektedir.
Download

anasınıfı ögrenci aşılaması veli bilgilendirme notu