Turkish Archives of Pediatrics
ÖNSÖZ / PREFACE
YAZARLARA
B‹LG‹
Değerli katılımcılar,
Dergimizin bu özel sayısını Sosyal Pediatrinin bazı güncel konularına ayırdık. Özellikle çocuğun
psikososyal gelişimine olumsuz etkilerinin giderek arttığı görsel ve yazılı basında reklam ve
yayınların özdenetim ve denetimi konusunda “Sosyal Pediatri Derneği”nin görüşlerini de içeren
“basının çocuk sağlığına etkileri”; her zaman en vazgeçilmezimiz olan “anne sütü ile beslenme”,
ülkemizde giderek önemi anlaşılmaya başlanan, çocuklardaki hastalık ve ölümün önemli etkenleri
arasında olan, üzerinde sosyal, tıbbi ve hukuksal sorunlar yaşadığımız “çocuk istismarına
yaklaşım”; uygulanmakta olan güncelleştirilmiş “aşı takvimleri ve yeni aşılarla ilgili bilgiler” ve
“ergenlerde zorbalık davranışlarının hekimler açısından önemi” gibi konular dergimizin bu sayısında
yer almaktadır.
Bilgilerinize katkısı olacağı ve ilgi ile okunacağı umuduyla.
Sevgiler...
Prof. Dr. Ahmet Arvas
A-VII
Download

TPA EK Kapaklari.fh11