BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ABDURRAHMAN MAYDA
9.659,00
0
Burdur DSYB
2
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ADEM IġIK
3.581,00
0
Burdur DSYB
3
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
AHMET BULUT
3.686,00
0
Burdur DSYB
4
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
AHMET ERTEN
8.805,00
0
Burdur DSYB
5
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
AHMET SEVEN
5.640,00
0
Burdur DSYB
6
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ALĠ BEYDĠLLĠ
4.425,00
0
Burdur DSYB
7
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ALĠ ĠHSAN ÇEVĠK
10.697,00
0
Burdur DSYB
8
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ALĠ KAVAK
3.301,00
0
Burdur DSYB
9
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ALĠ TOLAN
5.355,00
0
Burdur DSYB
10
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ARĠF ZENGĠN
6.535,00
0
Burdur DSYB
11
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
AYNUR TOLAN
8.899,00
0
Burdur DSYB
12
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
BÜNYEMĠN PARLAK
3.022,00
0
Burdur DSYB
13
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
EMĠNE AYġE AKTAġ
12.449,00
0
Burdur DSYB
14
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
EMĠNE ÖZTÜRK
5.847,00
0
Burdur DSYB
15
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
FATMA DUDU ZENGĠN
3.987,00
0
Burdur DSYB
16
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
GÜLHAN BEYDĠLLĠ
6.010,00
0
Burdur DSYB
17
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
HATĠCE ALTIN
7.074,00
0
Burdur DSYB
18
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
HÜSEYĠN KAZAN
3.739,00
0
Burdur DSYB
19
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
HÜSEYĠN SUNGUR
3.678,00
0
Burdur DSYB
20
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ĠBRAHĠM SEVEN
5.573,00
0
Burdur DSYB
21
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ĠDRĠS YALÇIN
7.732,00
0
Burdur DSYB
22
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
KADĠR ÇETĠNER
12.771,00
0
Burdur DSYB
23
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
KISMET ONAT
14.218,00
0
Burdur DSYB
24
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET ALĠ BAYSAL
5.767,00
0
Burdur DSYB
25
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET ALĠ ONAT
10.434,00
0
Burdur DSYB
26
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET ALĠ ZENGĠN
10.400,00
0
Burdur DSYB
27
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET CANKURT
5.774,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :1/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
28
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET EREN
5.478,00
0
Burdur DSYB
29
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET FALAY
13.091,00
0
Burdur DSYB
30
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET KIZILTAN
2.908,00
0
Burdur DSYB
31
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET ġAHĠN
8.155,00
0
Burdur DSYB
32
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MEHMET YALÇIN
2.649,00
0
Burdur DSYB
33
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
METĠN DEMĠR
7.523,00
0
Burdur DSYB
34
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MURAT FĠDAN
9.001,00
0
Burdur DSYB
35
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MUSTAFA KAZAN
5.541,00
0
Burdur DSYB
36
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MUSTAFA KENEL
7.858,00
0
Burdur DSYB
37
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MUSTAFA TAġAN
9.696,00
0
Burdur DSYB
38
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
MUSTAFA ZENGĠN
10.490,00
0
Burdur DSYB
39
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
NĠHAT KARATAY
41.456,00
0
Burdur DSYB
40
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
OSMAN AKIN
19.288,00
0
Burdur DSYB
41
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
RAMAZAN SEZGĠN
35.650,00
0
Burdur DSYB
42
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
SAĠM YALÇIN
8.478,00
0
Burdur DSYB
43
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
SULTAN AKINCI
9.386,00
0
Burdur DSYB
44
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
SÜLEYMAN FAHRĠ YALÇIN
8.815,00
0
Burdur DSYB
45
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ġERĠFE BULUT
3.222,00
0
Burdur DSYB
46
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ÜMMÜ SEVEN
8.725,00
0
Burdur DSYB
47
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
YAHYA KAZAN
5.963,00
0
Burdur DSYB
48
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
YETER SEZGĠN
4.484,00
0
Burdur DSYB
49
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
YUSUF ALTIN
4.242,00
0
Burdur DSYB
50
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
YUSUF GÖK
7.358,00
0
Burdur DSYB
51
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
YUSUF YAMAN
4.749,00
0
Burdur DSYB
52
AĞLASUN
AĞLASUN/ÇANAKLI.
ZELĠHA KARTAL
4.204,00
0
Burdur DSYB
53
AĞLASUN
AĞLASUN/DEREKÖY.
SABRĠ BÜLBÜL
15.481,00
0
Burdur DSYB
54
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
ALĠ ĠHSAN AġKIN
7.643,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :2/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
55
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
EMEL KELEġ
7.774,00
0
Burdur DSYB
56
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
FATMA KARADEMĠR
5.967,50
0
Burdur DSYB
57
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
ĠBRAHĠM ĠġLEYEN
6.936,50
0
Burdur DSYB
58
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
ĠBRAHĠM ĠġLEYEN
5.303,00
0
Burdur DSYB
59
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
ĠSA SAKAR
7.155,50
0
Burdur DSYB
60
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
MEMĠġ ALĠ ĠġLEYEN
5.303,50
0
Burdur DSYB
61
AĞLASUN
AĞLASUN/KĠBRĠT.
RAMAZAN ĠġLEYEN
8.790,00
0
Burdur DSYB
62
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
ALĠ ÖZ
8.277,00
0
Burdur DSYB
63
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
ALĠ UĞUR
4.272,00
0
Burdur DSYB
64
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
ARGIN ĠNġ. LTD.ġTĠ
47.742,00
0
Burdur DSYB
65
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
HASAN HÜSEYĠN AKSAN
3.100,00
0
Burdur DSYB
66
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
HASAN TEZCAN
22.010,00
0
Burdur DSYB
67
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
HÜSEYĠN AKPINAR
9.849,00
0
Burdur DSYB
68
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
HÜSEYĠN ÖZDEMĠR
5.691,50
0
Burdur DSYB
69
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
MEHMET ALKAYA
6.663,00
0
Burdur DSYB
70
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
MUHAMMET ERGÜN
6.453,00
0
Burdur DSYB
71
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
MUHAMMET GÖZ
4.017,50
0
Burdur DSYB
72
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
MUSTAFA KORKMAZ
8.187,00
0
Burdur DSYB
73
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
ÖMER DANIġ
4.512,00
0
Burdur DSYB
74
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
ÖMER YARAR
6.497,00
0
Burdur DSYB
75
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
SÜLEYMAN GÜLYURT
9.160,00
0
Burdur DSYB
76
AĞLASUN
AĞLASUN/MERKEZ.
ZELĠHA DÜZENCĠ
7.525,00
0
Burdur DSYB
77
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. BAYRAM DEMĠR
6.569,00
0
Burdur DSYB
78
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. CĠHAD ÖZER
8.413,00
0
Burdur DSYB
79
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. HALĠL FĠDAN
8.472,00
0
Burdur DSYB
80
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. HATĠCE ġAHĠN
18.382,00
0
Burdur DSYB
81
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. HÜSEYĠN ÖZTÜRK
9.963,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :3/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. MEHMET PEÇĠN
4.039,00
0
Burdur DSYB
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. OSMAN KESKĠN
41.448,00
0
Burdur DSYB
84
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. ÖMER AKBAġ
4.013,00
0
Burdur DSYB
85
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. ÖMER ARSLAN
8.872,00
0
Burdur DSYB
86
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. TESLĠME KAYA
4.598,00
0
Burdur DSYB
87
AĞLASUN
AĞLASUN/YEġĠLBAġKÖY. VELĠ PEÇĠN
3.073,00
0
Burdur DSYB
88
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA.
17.624,00
0
Burdur DSYB
89
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/ KIZILYAKA
AKĠF OKATAN
KÖYÜ.
5.298,00
0
Burdur DSYB
90
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/ KIZILYAKA
DURALĠ ÖZACAR
KÖYÜ.
12.848,00
0
Burdur DSYB
91
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/ KIZILYAKA
GÜLAY OKATAN
KÖYÜ.
14.742,00
0
Burdur DSYB
92
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/ KIZILYAKA
MEHMET ÖZACAR
KÖYÜ.
6.402,00
0
Burdur DSYB
93
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/ KIZILYAKA
NUSRET HASYILMAZ
KÖYÜ.
12.576,00
0
Burdur DSYB
94
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/ÇÖRTEN
KÖYÜ.
HAKKI KARAKAYA
4.735,00
0
Burdur DSYB
95
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/MERKEZ.
AHMET KARAYEL
12.412,00
0
Burdur DSYB
96
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/MERKEZ.
CAHĠT ERTEKĠN
7.163,00
0
Burdur DSYB
97
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/MERKEZ.
MEVLÜT KARADEMĠR
7.051,00
0
Burdur DSYB
98
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/MERKEZ.
NURGÜL DEMĠRÖRS
19.262,00
0
Burdur DSYB
99
ALTINYAYLA
ALTINYAYLA/MERKEZ.
ZARĠFE ÇINAR
24.076,00
0
Burdur DSYB
BUCAK
ALKAYA.
BAHRĠYE GÜNDÜZ
0
8.493,00
BUCAK
ALKAYA.
DOĞAN ĠġLER
7.330,00
0
BUCAK
ALKAYA.
ERKAN BÜLBÜL
13.511,00
0
BUCAK
ALKAYA.
KAZIM GÜLTEKĠN
21.299,00
0
BUCAK
ALKAYA.
NĠHAT ÇALIġKAN
21.523,00
0
BUCAK
ALKAYA.
OSMAN ĠġLER
17.158,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
ADĠL BĠLGE
3.205,50
0
BUCAK
AVDANCIK.
AHMET KILINÇ
8.080,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
AHMET TEKELĠ
18.189,00
0
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
82
AĞLASUN
83
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Adı Soyadı.
MEHMET CANYILMAZ
Sayfa :4/183
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
AVDANCIK.
ALĠM KILINÇ
4.232,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
BEKĠR BĠLGE
9.535,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
DURSUN GÖKÇE
4.730,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
ERCAN TOPAK
2.870,50
0
BUCAK
AVDANCIK.
FATĠH GÜNER
5.595,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
HALĠL ĠBRAHĠM EREN
3.017,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
HAVANA YAZLIK
2.140,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
HÜSEYĠN ÜNLÜ
1.957,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
ĠLKNUR BĠLGE
18.218,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
KEZĠBAN GÖKÇE
4.624,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
MEHMET GÖKÇE
6.778,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
MEHMET GÖKÇE
9.160,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
MEHMET TEKELĠ
5.623,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
MELAHAT GÖKÇE
4.970,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
MUSTAFA ALĠ TOPAK
4.468,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
OSMAN ALĠ GÖKÇE
2.315,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
RAMAZAN GÜNER
5.975,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
RAMAZAN ÜRÜN
1.531,50
0
BUCAK
AVDANCIK.
RECEP ġĠMġEK
9.610,00
0
BUCAK
AVDANCIK.
VEYSEL GÜNER
6.028,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
AHMET ÖZDĠL
3.702,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
ALĠ ALTUNAYAK
8.267,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
ARĠF ġENER
5.696,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
ESMA KOġDĠLĠ
21.855,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
GÜLSÜM ġENER
8.221,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
HASAN YILDIZ
6.733,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
HAVVA DURMAZ
1.006,00
0
Sayfa :5/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
BOĞAZKÖY.
ĠSMAĠL ALTINBAYRAK
3.575,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
ĠSMAĠL GÖKKARA
6.612,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
MUHAMMET ALTINBAYRAK
4.261,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
MUSTAFA ALTINBAYRAK
5.306,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
NĠLGÜN ATASEVEN
4.152,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
RAMAZAN DURMAZ
13.646,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
RECEP ġENER
6.513,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
SELMA KOġDĠLĠ
12.247,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
TURHAN ATASEVEN
2.967,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
YILMAZ YILDIZ
419
0
BUCAK
BOĞAZKÖY.
ZEHNĠ AY
13.585,00
0
BUCAK
BOĞAZKÖY-MÜSTAHSĠL. MEHMET KELLE
6.022,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ADEM AKAY
806
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ADNAN KONU
14.258,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET AKMAN
5.484,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET ALĠ METE
18.900,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET ÇĠÇEK
6.650,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET GÜRÜZMADEN
0
2.782,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET IġIK
1.840,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET KÜLEY
12.576,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AHMET UZUN
12.374,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ALĠ DAMARCAN
79.160,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ALĠ ÖZKAN
714,5
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ALĠ TUTUM
0
4.286,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ARĠF KĠRĠġCAN
8.841,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AYġE AKINCI
6.204,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AYġE GÖKALP
14.216,00
0
Sayfa :6/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AYġE MUTLU
18.864,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
AYġE SAĞDIÇ
23.687,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
BEKĠR ERDEM
8.037,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
DURMUġ ÖZCAN
708
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
EMĠNE KARAGÖZ
0
4.519,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
FATĠH UĞUR
39.539,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
FATMA ÖZBEK
3.610,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
GÜLAY ALTINIġIK
8.911,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
GÜLĠZAR SARI
6.390,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
GÜLSÜM TOPAY
10.261,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
GÜLTER MUTLU
14.367,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HAFĠZA CEYLAN
5.441,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HALĠL KORKMAZ
3.017,00
1.621,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HALĠL SAYAR
7.101,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HALĠL ġENGÜL
1.121,00
6.833,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HASAN AYKUL
289,5
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HASAN HÜSEYĠN KURT
2.254,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HATĠCE TOPUZ
18.320,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HÜSEYĠN AKYOL
9.974,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
HÜSEYĠN DAĞLI
16.694,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ĠBRAHĠM AYKUL
10.469,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ĠBRAHĠM ÇĠÇEK
15.050,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ĠBRAHĠM DĠLEK
7.351,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ĠRFAN EROĞLU
27.590,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ĠSMAĠL ALAGÖZ
1.360,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ĠSMAĠL YAYLALI
19.340,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
KADĠR DAMARCAN
5.830,00
0
Sayfa :7/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
KEMAL FIRAT
4.700,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEDĠNE ġEN
17.285,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET AKAY
20.426,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET BESLER
40.595,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET COġKUNER
5.261,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET ÇELĠKDEMĠR
24.111,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET ÇĠÇEK
15.075,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET DERYAL
20.923,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET KANIK
6.073,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET SÜNGÜ
3.203,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET TOPALAK
7.500,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MEHMET UĞUR
28.220,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MERYEM TALAYMAN
1.212,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MUHAMMED ALKIġ
6.141,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MUSTAFA ÇELĠKDEMĠR
5.205,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MUSTAFA DAMAR
4.584,00
3.332,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MUSTAFA ÖZEN
9.674,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
MÜNĠR BAġARAN
26.800,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
NECATĠ MATUR
7.500,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ONUR DEĞERLĠ
4.841,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ORHAN ÇAĞLAR
13.465,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ORHAN TOPALAK
4.004,50
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
OSMAN GÜRÜZMADEN
0
3.981,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ÖMER AYKUL
12.595,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ÖMER METE
0
15.278,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ÖZCAN PANSĠYON LTD ġTĠ.
159.370,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
RAMAZAN ÖZTAġ
8.923,00
0
Sayfa :8/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
SARE SARI
11.897,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
SELĠM UZUN
18.064,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
SEVĠM ġENGÜL
12.800,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
SÜLEYMAN GÖKALP
16.109,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
SÜLEYMAN KAġLI
6.586,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
SÜLEYMAN TULUM
12.463,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ġEREF ĠLHAN
23.368,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ġERĠFE TURGUT
30.855,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
TAYYAR UYAR
0
2.959,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ÜMMÜGÜLSÜM TOPAY
10.307,00
0
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
ÜNZĠLE BOZKURT
0
7.466,00
BUCAK
BUCAK/MERKEZ.
YUNUS EMRE DÜZ
3.002,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
ALĠ TOPRAK
5.523,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
FAHRĠYE AVCI
8.803,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
HALĠL TUĞCU
3.459,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
HASAN HÜSEYĠN TOPRAK
6.809,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
HAVVA ÖZDEMĠR
3.851,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
HÜSEYĠN YILMAZ
12.756,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
HÜSEYĠN YĠĞĠT
5.767,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
MEHMET ALĠ YILMAZ
14.523,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
MEVLÜT TOPALAK
3.808,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
MUHAMMET CANAVAR
10.483,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
RAMAZAN TEZCAN
13.357,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
RECEP UĞUR
6.541,00
0
BUCAK
ÇAMLIK.
ġABAN CESUR
8.243,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
ABDULKADĠR ÇAKA
16.541,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
FATMA DALĞAR
16.312,00
0
Sayfa :9/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
DAĞARCIK.
GÜLÜġAN DALĞAR
20.219,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
HAVANA DALĞAR
5.593,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
ĠBRAHĠM AġKIN
5.985,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
ĠSMAĠL TÜLÜ
8.475,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
MAKBULE DALĞAR
16.391,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
ORHAN DALĞAR
13.166,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
RAMAZAN TÜLÜ
12.018,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
SÜLEYMAN AġKIN
9.318,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
SÜLEYMAN DALĞAR
5.114,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
SÜLEYMAN SEZGĠN
12.521,00
0
BUCAK
DAĞARCIK.
ġERĠFE DALĞAR
8.600,00
0
BUCAK
DEMĠRLĠ.
ALĠ ĠHSAN ZĠREK
5.248,50
0
BUCAK
DEMĠRLĠ.
CEMAL KAPLAN
4.581,50
0
BUCAK
DUTALAN.
HASAN ÜNAL
4.645,50
0
BUCAK
DUTALAN.
HĠMMET ERTEKĠN
8.521,50
0
BUCAK
DUTALAN.
YAKUP ERTEKĠN
7.970,00
0
BUCAK
ELSAZI.
ADEM BÜTÜNER
3.318,00
0
BUCAK
ELSAZI.
ALĠ BÜYÜKKAL
6.367,00
0
BUCAK
ELSAZI.
BEKĠR ERCAN
6.681,00
0
BUCAK
ELSAZI.
DURKADIN DOLGUN
9.876,00
0
BUCAK
ELSAZI.
DURMUġ SANCAR
4.776,00
0
BUCAK
ELSAZI.
EMĠNE AYġE ERSOY
7.145,00
0
BUCAK
ELSAZI.
EMĠNE SANCAR
6.131,00
0
BUCAK
ELSAZI.
ESME SANCAR
6.697,00
0
BUCAK
ELSAZI.
HAVVA ÜSTÜN
8.117,00
0
BUCAK
ELSAZI.
MEHMET ERSOY
8.654,00
0
BUCAK
ELSAZI.
RAġĠT ERSOY
6.199,00
0
Sayfa :10/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
ELSAZI.
RAZĠYE ERSOY
11.962,00
0
BUCAK
ELSAZI.
SÜLEYMAN ERSOY
4.495,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
AHMET COġAR
7.326,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
AHMET DURSUN
17.116,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
AHMET YANIKARA
15.239,40
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
BĠRGÜL ÇELĠK
5.796,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
DURMUġ AKGÜN
26.995,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
EMĠNE NEĞĠġ
18.277,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
MEHMET ALĠ YÖNTER
6.204,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
MEHMET KUL
1.679,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
MUSTAFA KESKĠN
6.506,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
MUTTALĠP GÜLEÇ
4.508,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
NĠYAZĠ TAġDEMĠR
4.574,80
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
ÖMER ALĠ GÜLEÇ
5.740,00
0
BUCAK
GÜNDOĞDU.
RABĠA YILMAZ
7.214,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
ABDULLAH SAVAġ
22.026,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
AHMET DURSUN
16.497,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
ALĠ DURAN
4.342,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
ARĠFE BÜYÜK
6.960,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
BEKĠR DURMAZ
6.015,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
EJDER DURMAZ
51.076,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
EROL DURMAZ
7.027,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
FAĠK DURSUN
20.593,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
HALĠL ÇEVĠK
5.257,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
HAMDĠ ERÇĠN
8.354,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
HASAN HÜSEYĠN DAYANÇ
12.547,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
KAZIM KAÇAR
12.202,00
0
Sayfa :11/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
HEYBELĠ.
KEZĠBAN SEZER
3.378,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MAHMUT YILDIZ
16.191,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET ALĠ DĠLEK
6.085,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET ALĠ YURDAKUL
8.560,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET ATASEVEN
4.315,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET AYDOĞDU
11.233,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET DURMAZ
18.360,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET DURMAZ
9.726,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MEHMET EKĠZ
7.568,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
MUSA DAYANÇ
7.959,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
NAġĠT DURMAZ
4.967,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
NÜLÜFER DURMAZ
14.625,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
OSMAN ÖZÇELĠK
30.076,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
OSMAN UYSAL
9.674,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
RAKĠBE DURMAZ
18.189,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
RAMAZAN KAÇAR
2.894,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
SALĠH YÜNCÜ
44.358,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
SEBAHAT ĠNAN
6.264,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
SELMA DURMAZ
4.051,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
SEMA YILDIZ
23.993,00
0
BUCAK
HEYBELĠ.
SÜLEYMAN DURSUN
4.646,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
ADEM BEDĠR
3.270,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
ADEM SOYLU
11.392,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
ALĠ ARIġLI
23.814,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
ALĠ DUMAN
27.897,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
BAYRAM GENCER
11.856,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
DUDU TAġDEMĠR
18.391,00
0
Sayfa :12/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
FATMA EROĞLU
8.860,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
FEYZĠ GENCER
18.223,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
HATĠCE EROL
6.059,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
HÜSEYĠN YĠĞĠT
5.009,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
KADĠR YĠĞĠT
1.704,00
4.466,00
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
KAMAL KART
113.711,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
KEZĠBAN DAĞAġAN
12.531,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MEHMET EROL
18.804,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MEHMET GENCER
6.352,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MEHMET KÖKLÜ
3.444,00
1.983,00
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MEHMET UÇAN
20.522,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MENDERES EROL
21.890,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MUSA GENCER
9.763,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MUSTAFA DUMAN
0
919
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
MÜRÜVVET ÇĠFTÇĠ
15.156,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
NĠYAZĠ GENCER
17.047,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
8.492,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
ORHAN EROL
SAĞMAL TARIM
HAYVANCILIK ĠNġAAT GIDA
TĠC.SAN.LTD.ġTĠ.
57.280,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
SALĠH BAYIK
15.440,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
SELĠM DERNEK
10.117,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
SÜLEYMAN DUMAN
21.961,00
0
BUCAK
ĠNCĠRDERE.
UYSAL EROĞLU
5.674,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
AHMET ÖZCAN
3.721,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
AHMET ġĠMġEK
21.805,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
AZĠZ ERDAL ERDEM
1.700,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
BARBAROS YILDIZ
14.112,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
BÜNYAMĠN KORKMAZ
14.229,00
0
Sayfa :13/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KARAALĠLER.
CENGĠZ ÖZKURT
18.966,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
DÜRDANE ÖZCAN
2.933,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
4.332,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
ERDAL UYANIK
ERDEMOĞULLARI CANLI
HAYVAN SÜT TARIM GIDA
SAN. ve TĠC. LTD. ġTĠ
43.017,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
GÖKHAN TOMBAK
4.415,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
GÜREL TOMBAK
15.393,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
HALĠL YÜNCÜ
4.857,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
HASAN UÇAR
15.136,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
HAġĠM UYANIK
19.967,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
HÜSEYĠN TORUN
9.638,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
ISMAHAN TURAN
8.265,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
KERĠM TORUN
8.731,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
koçaklar taah.tiç.
127.256,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
MEHMET BAġ
19.747,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
MEHMET TURAN
27.084,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
MEHMET ÜNSAL
14.891,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
METĠN ÜNSAL
19.263,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
MUSA KORKMAZ
114.510,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
NAZMĠ ÖZCAN
2.496,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
NEJDET ULUSAN
1.778,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
NESLĠ ÖZCAN
10.986,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
ÖMER DURSUN
11.317,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
SELAHADDĠN AKINCI
6.619,00
0
BUCAK
KARAALĠLER.
SÜLEYMAN DURAL
8.738,00
4.811,00
BUCAK
KARAALĠLER.
ZEKĠ UYANIK
5.617,00
0
BUCAK
KARAOT.
AHMET TEKġAM
5.155,00
0
BUCAK
KARAOT.
AHMET TEKġAN
2.870,00
0
Sayfa :14/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KARAOT.
ALĠM YILDIZ
3.403,00
0
BUCAK
KARAOT.
DURSUN ÖZCAN
6.098,00
0
BUCAK
KARAOT.
ERDAL YILDIZ
7.731,00
0
BUCAK
KARAOT.
HAMDĠ YILMAZ
2.151,00
0
BUCAK
KARAOT.
MEHMET TEKTAġ
4.278,00
0
BUCAK
KARAOT.
MELĠHAT CANKARA
5.373,00
0
BUCAK
KARAOT.
NECATĠ YILMAZ
4.757,00
0
BUCAK
KARAOT.
NECĠP YILDIZ
12.536,00
0
BUCAK
KARAOT.
RECEP YILDIZ
5.664,00
0
BUCAK
KARAOT.
REMZĠ TEKġAM
4.461,00
0
BUCAK
KARAOT.
SALĠH TEKġAM
6.997,00
0
BUCAK
KARAOT.
ġEVKET YILDIZ
20.581,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
EMĠNE MATUR
6.160,80
0
BUCAK
KARAPINAR.
EMĠNE ORAL
6.860,40
0
BUCAK
KARAPINAR.
EMĠNE ÖZBEK
10.725,60
0
BUCAK
KARAPINAR.
ERDOĞAN SATILMIġ
10.216,80
0
BUCAK
KARAPINAR.
ETHEM ÜRÜN
9.353,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
GÜLAY DURAN
2.138,80
0
BUCAK
KARAPINAR.
HALĠL KÖKLÜ
3.503,60
0
BUCAK
KARAPINAR.
HAVVA ÖZTÜRK
6.083,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
HÜSEYĠN KOġAR
1.410,40
0
BUCAK
KARAPINAR.
ĠSMAĠL DURAN
3.705,80
0
BUCAK
KARAPINAR.
ĠSMAĠL KAPLAN
17.914,60
0
BUCAK
KARAPINAR.
MEHMET GÜL
5.910,60
0
BUCAK
KARAPINAR.
NĠHAT DOĞAN
29.892,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
ORHAN SEVĠNDĠK
6.173,80
0
BUCAK
KARAPINAR.
RAMAZAN ÜNLÜ
14.159,00
0
Sayfa :15/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KARAPINAR.
SEVĠM ÜRÜN
11.438,40
0
BUCAK
KARAPINAR.
SÜLEYMAN SEVĠNDĠK
9.361,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
TAHSĠN ġAHĠN
4.980,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
YAġAR ÖZBEK
8.272,00
0
BUCAK
KARAPINAR.
YUSUF SELEN
7.846,20
0
BUCAK
KAVACIK.
ADEM GÜNAY
0
4.984,00
BUCAK
KAVACIK.
MEHMET YILDIZ
0
10.129,00
BUCAK
KAVACIK.
MUSTAFA DEMĠR
0
5.525,00
BUCAK
KEÇĠLĠ.
AHMET ÖZKAN
2.676,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
ALĠ ÖZKAN
5.201,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
HATĠCE ÇAĞLIK
4.118,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
HÜSEYĠN YILDIZ
9.622,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
ĠBRAHĠM GÜRBÜZ
437
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
ĠBRAHĠM SAVAġ
2.746,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
ĠSA YÜNCÜ
60.873,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
KEMAL VURAL
9.005,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
MUTTALĠP SAVAġ
6.915,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
REMZĠ SAVAġ
2.572,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
ġÜKRÜ PALA
4.616,00
0
BUCAK
KEÇĠLĠ.
ÜNZÜLE VURAL
2.886,00
0
BUCAK
KESTEL.
AHMET BAYSAL
12.444,00
0
BUCAK
KESTEL.
AHMET GÖK
26.459,00
0
BUCAK
KESTEL.
ALAATTĠN AKCA
7.407,00
0
BUCAK
KESTEL.
ALAATTĠN ÜNAL
13.243,00
0
BUCAK
KESTEL.
ALĠ ĠHSAN DEMĠRCAN
14.412,50
0
BUCAK
KESTEL.
ARĠF VAROL
5.401,00
0
BUCAK
KESTEL.
CAVĠT VAROL
16.048,00
0
Sayfa :16/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KESTEL.
DUDU BOZKURT
2.264,00
0
BUCAK
KESTEL.
FATMA BOZKURT
7.855,00
0
BUCAK
KESTEL.
FERUDUN MUTLU
5.349,00
0
BUCAK
KESTEL.
HALĠL DEMĠRCAN
13.322,50
0
BUCAK
KESTEL.
HALĠL ĠBRAHĠM ACAR
4.326,00
0
BUCAK
KESTEL.
HALĠL ġAHĠN
3.901,00
0
BUCAK
KESTEL.
HALĠL YÜNCÜ
4.883,00
0
BUCAK
KESTEL.
HASAN ARSLAN
17.629,00
0
BUCAK
KESTEL.
HASAN CANSU
3.438,00
2.910,00
BUCAK
KESTEL.
HASAN DURMAZ
15.751,50
0
BUCAK
KESTEL.
HÜSEYĠN ÇALIġKAN
13.354,00
0
BUCAK
KESTEL.
HÜSEYĠN PALA
8.216,00
0
BUCAK
KESTEL.
HÜSEYĠN TOKSOY
3.088,50
0
BUCAK
KESTEL.
HÜSEYĠN UYSAL
19.694,00
0
BUCAK
KESTEL.
ĠBRAHĠM SAĞLAM
4.229,00
0
BUCAK
KESTEL.
KAMĠL ÖLMEZ
2.521,00
0
BUCAK
KESTEL.
MEHMET AKTÜRK
9.492,00
0
BUCAK
KESTEL.
MEHMET ALĠ KUTBAY
7.094,00
0
BUCAK
KESTEL.
MEVLÜT ÖZBEK
6.144,00
0
BUCAK
KESTEL.
MUSTAFA ÖZBEK
8.407,00
0
BUCAK
KESTEL.
MUSTAN DEMĠRCAN
2.769,50
0
BUCAK
KESTEL.
MÜMĠNE ACAR
7.954,00
0
BUCAK
KESTEL.
OSMAN AKTÜRK
10.620,00
0
BUCAK
KESTEL.
RIZA DURMAZ
8.915,50
0
BUCAK
KESTEL.
RIZA ÖZBEK
4.039,00
0
BUCAK
KESTEL.
SABĠT KUL
6.416,00
0
BUCAK
KESTEL.
ġÜKRÜ ULUSOY
1.792,50
0
Sayfa :17/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KESTEL.
ÜMMET DEMĠRCAN
1.805,00
0
BUCAK
KESTEL.
VELĠ ACAR
5.417,00
0
BUCAK
KESTEL.
VELĠ DEMĠRCAN
4.192,00
2.822,00
BUCAK
KESTEL.
ZEYNEP SAĞLAM
3.641,00
0
BUCAK
KESTEL-MÜSTAHSĠL.
ĠRFAN SAĞLAM
4.273,00
0
BUCAK
KESTEL-MÜSTAHSĠL.
MEHMET AKMAN
2.172,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
HALĠL ĠBRAHĠM YAVUZ
10.007,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
HÜSEYĠN GÖK
18.543,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
ĠBRAHĠM ÖZTÜRK
4.424,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
ĠBRAHĠM ÖZTÜRK
4.468,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
MEHMET AKTAġ
3.618,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
MUSA DÜNDAR
11.633,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
YAKUP YILDIZ
5.133,00
0
BUCAK
KIZILCAAĞAÇ.
YASĠN KARACA
5.731,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
ABDURRAHMAN ALTINAY
2.963,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
ALĠ CAN
12.190,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
AYNUR TURGUT
4.246,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
BEKĠR ÖZCAN
2.727,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
DURALĠ GÜNGÖR
3.585,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
DÜRDANE AVDANLI
5.977,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
HATĠCE TURGUT
8.289,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
ĠSMAĠL CANDAN
20.687,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
ĠSMAĠL GÜMÜġ
20.698,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
MEHMET ġĠMġEK
3.957,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
MEHMET UĞUR
772
0
BUCAK
KIZILKAYA.
MĠKAĠL ERTEN
2.583,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
MUSTAFA SARI
3.563,00
0
Sayfa :18/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KIZILKAYA.
NACĠ DUMAN
4.036,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
OSMAN ÖZMEN
1.901,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
RAMAZAN ÇETĠN
3.545,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
SÜLEYMAN DUMAN
3.016,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
ġAN SÜT LTD ġTĠ
23.150,00
0
BUCAK
KIZILKAYA.
ġÜKRÜ ERGEN
6.709,00
0
BUCAK
KIZILLI.
AHMET SAMUR
3.959,00
0
BUCAK
KIZILLI.
ALĠM SÜZEN
115
0
BUCAK
KIZILLI.
DURMUġ KAYA
5.436,00
0
BUCAK
KIZILLI.
DURMUġ ZORLU
4.535,00
0
BUCAK
KIZILLI.
HÜSEYĠN ZORLU
111
0
BUCAK
KIZILLI.
ĠSMAĠL YAMAN
4.699,00
0
BUCAK
KIZILLI.
MEHMET SAMUR
3.115,00
0
BUCAK
KIZILLI.
RAMAZAN ALTUNDAL
5.153,00
0
BUCAK
KIZILLI.
YAġAR ALTUNDAL
2.315,00
0
BUCAK
KOCAALĠLER.
HÜSEYĠN AYAN
13.142,00
0
BUCAK
KOCAALĠLER.
KEMAL ELĠBOL
1.698,00
0
BUCAK
KOCAALĠLER.
NĠYAZĠ GÜNAY
0
1.564,00
BUCAK
KOCAALĠLER.
SALĠH BAYSAK
14.243,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ABDULLAH KARACAN
23.057,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ABDÜLKADĠR YAZKAN
9.684,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ADEM BAYSAL
7.356,00
0
BUCAK
KUġBABA.
AHMET ALĠ YEġĠL
10.236,00
0
BUCAK
KUġBABA.
AHMET KENDĠR
7.631,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ALĠ SEZGĠN
6.794,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ALĠ YAZKAN
7.691,00
0
BUCAK
KUġBABA.
BEKĠR KARACAN
16.304,00
0
Sayfa :19/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KUġBABA.
CENGĠZ YÜCEL
7.005,00
0
BUCAK
KUġBABA.
EMĠN ÇETĠN
8.394,00
0
BUCAK
KUġBABA.
EROL ÖZGEN
6.022,00
0
BUCAK
KUġBABA.
FAĠK ALTUNSOY
7.438,00
0
BUCAK
KUġBABA.
FERHAT SAVAġ
14.694,00
0
BUCAK
KUġBABA.
GÜRSEL ATALAY
6.488,00
0
BUCAK
KUġBABA.
HANĠFE EFENDĠOĞLU
6.972,00
0
BUCAK
KUġBABA.
HAVVANA EFENDĠOĞLU
7.215,00
0
BUCAK
KUġBABA.
HÜSEYĠN AVCI
7.887,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ĠBRAHĠM UÇAN
4.611,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ĠSMAĠL SARICAN
6.578,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ĠSMAĠL UÇAR
4.594,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MEHMET ACAR
10.809,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MEHMET ÇETĠN
19.329,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MUHAMMET ÖZLER
5.009,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MUSTAFA DEMĠRCAN
511
0
BUCAK
KUġBABA.
MUSTAFA EFENDĠOĞLU
9.700,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MUSTAFA SAVAġ
5.947,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MUSTAFA TUTAR
8.630,00
0
BUCAK
KUġBABA.
MUSTAFA YEġĠL
7.376,00
0
BUCAK
KUġBABA.
NAZMĠ ACAR
19.047,00
0
BUCAK
KUġBABA.
NEVZAT ATALAY
10.575,00
0
BUCAK
KUġBABA.
NEVZAT ÖZGEN
9.277,00
0
BUCAK
KUġBABA.
NURĠ ÇEVĠK
10.596,00
0
BUCAK
KUġBABA.
NURĠ KOZAK
4.794,00
0
BUCAK
KUġBABA.
OSMAN ÖZGEN
4.919,00
0
BUCAK
KUġBABA.
PAKĠZE DURNA
3.747,00
0
Sayfa :20/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
KUġBABA.
RAMAZAN BAYSAL
7.032,00
0
BUCAK
KUġBABA.
SABAHADDĠN YAVUZ
8.420,00
0
BUCAK
KUġBABA.
ġABAN ÖZDEMĠR
11.885,00
0
BUCAK
KUġBABA.
YALÇĠN SARICAN
10.833,00
0
BUCAK
KUġBABA.
YILMAZ ACAR
26.017,00
0
BUCAK
KUġBABA.
YUSUF ZENGĠN
13.708,00
0
BUCAK
KUYUBAġI.
ALĠM AKKUġ
0
1.047,00
BUCAK
KUYUBAġI.
MUHAMMET EREN
0
5.904,00
BUCAK
KUYUBAġI.
MURAT EREN
3.717,00
0
BUCAK
KUYUBAġI.
URHAN ÇOġKUN
0
2.419,00
BUCAK
SEYDĠKÖY.
ALĠ EVĠRGEN
30.482,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
AYNUR ATĠLE
10.334,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
ESMA SEVGĠ YILDIRIM
91.291,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
FATĠH YILDIZ
28.144,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
HAKKI ALTUNÇ
8.407,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
HÜSEYĠN SAYIN
0
5.859,00
BUCAK
SEYDĠKÖY.
ĠSA KUTLUK
2.890,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
ĠSMET TOPAY
27.243,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
MAHMUT TOPAY
11.592,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
MEHMET ATĠLE
6.280,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
MERCAN ÖZTÜRK
10.960,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
METE DOĞU
6.900,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
NEVCĠHAN YAVUZ
5.683,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
NĠHAT ĠNAN
1.149,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
OSMAN ATĠLE
20.667,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
OSMAN BARAN
13.011,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
OSMAN SAYIN
3.967,00
0
Sayfa :21/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
SEYDĠKÖY.
RAġĠT UYSAL
6.022,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
SERGÜL YILDIZ
5.941,00
0
BUCAK
SEYDĠKÖY.
YUSUF DOĞU
9.168,00
0
BUCAK
SUSUZ.
ABDULLAH DĠLEK
11.813,00
0
BUCAK
SUSUZ.
ALĠ BEKTAġ
15.330,00
0
BUCAK
SUSUZ.
ASIM DĠKMEN
8.298,00
0
BUCAK
SUSUZ.
AYNUR TEZCAN
13.032,00
0
BUCAK
SUSUZ.
BEKĠR ASAN
5.704,00
0
BUCAK
SUSUZ.
CANSEL KAPLAN
8.577,00
0
BUCAK
SUSUZ.
CEMĠLE POÇULU
10.824,00
0
BUCAK
SUSUZ.
EMĠNE POÇULU
9.506,00
0
BUCAK
SUSUZ.
ERCAN NAZ
8.623,00
0
BUCAK
SUSUZ.
FATMA DĠLEK
12.712,00
0
BUCAK
SUSUZ.
FATMA NAZ
28.865,00
0
BUCAK
SUSUZ.
HASAN ARI
30.779,00
0
BUCAK
SUSUZ.
HASAN CANBULUT
5.288,00
0
BUCAK
SUSUZ.
HASAN DĠKMEN
6.528,00
0
BUCAK
SUSUZ.
HASAN KARATAY
544
0
BUCAK
SUSUZ.
4.832,00
0
BUCAK
SUSUZ.
HASĠBE ARI
HĠLAL KAPLAN
TAR.HAY.NAK.TĠC.VE
SAN.LTD.ġTĠ
14.796,00
0
BUCAK
SUSUZ.
ĠBRAHĠM ASAN
3.945,00
0
BUCAK
SUSUZ.
MEHMET ÇAĞAN
4.616,00
0
BUCAK
SUSUZ.
MEHMET DĠKMEN
5.986,00
0
BUCAK
SUSUZ.
MEHMET DĠKMEN
7.571,00
0
BUCAK
SUSUZ.
MUSA NAZ
17.293,00
0
BUCAK
SUSUZ.
MUSTAFA DĠLEK
18.986,00
0
BUCAK
SUSUZ.
NACĠ DĠLEK
8.192,00
0
Sayfa :22/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
SUSUZ.
NAZAN KARATAY
6.551,00
0
BUCAK
SUSUZ.
NAZĠM APAYDIN
21.488,00
0
BUCAK
SUSUZ.
NECĠP ARI
8.201,00
0
BUCAK
SUSUZ.
NEġE ALTUNER
4.748,00
0
BUCAK
SUSUZ.
OSMAN MAĞATUR
1.183,00
0
BUCAK
SUSUZ.
RAMAZAN DĠLEK
18.532,00
0
BUCAK
SUSUZ.
RAMAZAN MAĞATUR
11.127,00
0
BUCAK
SUSUZ.
SABĠHA ALTUNER
15.118,00
0
BUCAK
SUSUZ.
SEZAĠ ASAN
5.189,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
ABDULMUTDALĠP DARAKÇI
7.750,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
BAYRAM ÖZTOP
7.075,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
FATMANA KAYABAġ
6.345,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
ĠBRAHĠM DARAKÇI
6.830,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
MEHMET ÖZEN
6.906,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
RAMAZAN KAYABAġ
5.322,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
YAġAR DARAKÇI
8.008,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
YILMAZ ÖZTOP
11.431,00
0
BUCAK
TAġYAYLA.
YUSUF GÜZEL
5.792,00
0
BUCAK
UĞURLU.
ADEM ÇETĠNKAYA
21.396,00
0
BUCAK
UĞURLU.
CEVDET ARICAN
17.011,00
0
BUCAK
UĞURLU.
ENVER ÇETĠNKAYA
10.380,00
0
BUCAK
UĞURLU.
FAĠK UĞUR
196
0
BUCAK
UĞURLU.
FATMA ÇAYIR
10.283,00
0
BUCAK
UĞURLU.
HALĠL ÇEVĠK
11.144,00
0
BUCAK
UĞURLU.
ĠBRAHĠM ÇALIġKAN
7.633,00
0
BUCAK
UĞURLU.
OSMAN SAYIM KUZGUN
5.540,00
0
BUCAK
UĞURLU.
OSMAN ġEN
7.373,00
0
Sayfa :23/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
UĞURLU.
ÖMER ERSOY
5.704,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ABDURRAHMAN AKGÜL
1.975,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
AHMET GÖKCE
18.265,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
AHMET TOKER
24.251,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
AKĠF ÖZTÜRK
21.773,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ALĠ KURT
8.235,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ALĠ KUTLU
24.037,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ALĠ VEZĠROĞLU
23.203,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
AYġE AKINCI
20.163,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
AYġE KOÇER
6.155,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
BÜNYAMĠN KURT
26.625,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
EMRULLAH ALTINOK
8.813,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ENVER ġĠMġEK
9.556,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ERGÜN YILDIZ
11.725,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ESKÖY TAR.HAYV.ET VE SÜT
ÜRN.SAN.TĠC.A.ġ
246.908,00
253.229,00
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
FEVZĠ AKGÜL
26.989,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
FĠKRET KARABACAK
24.037,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HALĠL TOMBAK
816
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HASAN HÜSEYĠN KURT
7.269,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HASĠP GÖKMEN
20.636,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HÜSEYĠN AÇAN
19.316,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HÜSEYĠN AYGÜN
26.213,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HÜSEYĠN ERTEKĠN
13.724,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HÜSEYĠN ERTEKĠN
20.620,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HÜSEYĠN KAHRAMAN
27.125,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
HÜSEYĠN KURT
6.232,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ĠBRAHĠM TOKER
13.332,00
0
Sayfa :24/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ĠBRAHĠM TOKER
20.055,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ĠSMAĠL PEKġEN
26.619,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
MEHMET ÇETĠN
2.676,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
MEHMET ÖZÇELĠK
25.218,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
MUSA KURT
14.705,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
MUSTAFA TEZCAN
7.447,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
NAHĠDE KARABULUT
56.117,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
NAĠM ÇEVĠK
5.290,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
NAZĠF TURGUT
10.012,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ORHAN KAPLAN
14.535,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
OSMAN BULAT
5.775,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
OSMAN ÖZTAġ
16.408,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
SADIK KURT
11.265,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
SÜLEYMAN GÜLER
11.718,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ġAHĠN AKINCI
5.042,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ġERAFETTĠN AKCAN
9.356,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
ġEVKĠYE AKINCI
6.293,00
0
BUCAK
ÜRKÜTLÜ.
YUSUF KORKMAZ
7.442,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
AHMET ARUT
6.098,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
ALĠ ÇELĠK
8.601,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
ÇANGIR TAR SAN TĠC LTD
ġTĠ
205.917,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
FEVZĠ BĠġKĠN
16.721,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
HÜSEYĠN SARI
2.089,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
MEHMET ÖĞÜTCÜ
10.535,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
MUSTAFA ACAR
7.742,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
MUSTAFA ARUT
27.331,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
MUSTAFA DURAN
31.166,00
0
Sayfa :25/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
MUZAFFER BULUT
1.645,00
0
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
ÖMER YILMAZ
4.745,00
3.033,00
BUCAK
ÜZÜMLÜBEL.
ġÜKRÜ DURAN
15.752,00
0
BUCAK
YUVA.
ALĠ YÜNCÜ
12.245,00
0
BUCAK
YUVA.
HALĠL YÜNCÜ
21.928,00
0
BUCAK
YUVA.
HURĠYE AKMAN
1.952,00
0
BUCAK
YUVA.
ĠBRAHĠM ATALAY
18.080,00
0
BUCAK
YUVA.
MEHMET ATALAY
12.288,00
0
BUCAK
YUVA.
SULTAN AK
4.037,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
ALĠ KURT
41.408,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
ALĠ YILMAZ
69.850,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
DOĞAN GÜRSOY
19.218,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
EMĠN TOPRAK
6.347,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
HALĠME ALKILIÇ
9.533,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
HASĠP ZORLU
7.622,50
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
HÜSNÜ SAVAġ
8.684,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
ĠBRAHĠM TOPRAK
11.605,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
KAZĠM TOPRAK
9.070,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
NAZMĠ TOPRAK
10.384,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
OSMAN GÜRBÜZ
50.503,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
OSMAN SADIÇ
3.662,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
ÖMER ALKAYA
7.209,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
REġAT ARDIÇ
5.140,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
SÜLEYMAN TOPRAK
7.475,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
ġERAFETTĠN ġAHĠN
2.794,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
ġÜKRÜ ÜNAL
14.110,00
0
BUCAK
YÜREĞĠL.
TURHAN ALKAYA
20.278,00
0
Sayfa :26/183
Üretici Örgütü.
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
Burdur DSYB
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
703
BURDUR MERKEZ
.
MÜNĠRE YILMAZ
10.563,00
0
Burdur DSYB
704
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ALĠ CAN
9.712,00
0
Burdur DSYB
705
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ALĠ ġENOL
2.547,00
0
Burdur DSYB
706
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ALĠ YILDIZ
60.565,00
0
Burdur DSYB
707
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BAHRĠ KARAKILIÇ
3.373,00
0
Burdur DSYB
708
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BAKĠ DÜZGÜN
3.954,00
0
Burdur DSYB
709
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BAYRAM ÇOBAN
10.345,00
0
Burdur DSYB
710
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BAYRAM TEKĠN
30.309,00
0
Burdur DSYB
711
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BAYRAM TÜRKEL
10.146,00
0
Burdur DSYB
712
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BEKĠR DOĞAN
4.856,00
0
Burdur DSYB
713
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BEKĠR DÜZGÜN
11.449,00
0
Burdur DSYB
714
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
BEKĠR YILDIZ
42.446,00
0
Burdur DSYB
715
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
CAHĠT DĠNÇ
6.323,00
0
Burdur DSYB
716
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ENVER KELEġ
12.211,00
0
Burdur DSYB
717
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ETHEM ÖZENÇ
5.836,00
0
Burdur DSYB
718
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
HALĠL GÖK
12.970,00
0
Burdur DSYB
719
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
HASAN HÜSEYĠN BATI
15.265,00
0
Burdur DSYB
720
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
HASAN HÜSEYĠN GÖK
42.453,00
0
Burdur DSYB
721
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ĠBRAHĠM ÇAVAġ
5.747,00
0
Burdur DSYB
722
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ĠBRAHĠM YAĞIZ
1.866,00
0
Burdur DSYB
723
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
KEMAL BULUT
7.113,00
0
Burdur DSYB
724
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
KEMAL DÜZGÜN
8.731,00
0
Burdur DSYB
725
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MEHMET ÇAKMAK
20.450,00
0
Burdur DSYB
726
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MEHMET ÇAKMAK
26.801,00
0
Burdur DSYB
727
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MEHMET DEMĠR
17.448,00
0
Burdur DSYB
728
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MEHMET SAVTUR
13.889,00
0
Burdur DSYB
729
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MEHMET ÜNEL
6.328,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :27/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
730
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MEMDUH KELEġ
17.813,00
0
Burdur DSYB
731
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MUAMMER COġAR
31.194,00
0
Burdur DSYB
732
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MUAMMER ÇOBAN
1.140,00
0
Burdur DSYB
733
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MURAT CAMGÖZ
10.725,00
0
Burdur DSYB
734
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MUSTAFA ALĠ BĠLGĠLĠ
11.192,00
0
Burdur DSYB
735
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
MUSTAFA YAĞIZ
17.853,00
0
Burdur DSYB
736
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ÖMER CANDAN
5.441,00
0
Burdur DSYB
737
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
RIZA ÖZENÇ
8.430,00
0
Burdur DSYB
738
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
SÜLEYMAN CANDAN
77.017,00
0
Burdur DSYB
739
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
SÜLEYMAN UYSAL
6.231,00
0
Burdur DSYB
740
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ġEREF EVREN
17
0
Burdur DSYB
741
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ġEVKET BATI
9.711,00
0
Burdur DSYB
742
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ÜNAL CAMGÖZ
11.949,00
0
Burdur DSYB
743
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
VESĠLE DÜZGÜN
21.224,00
0
Burdur DSYB
744
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
YUSUF BĠLGĠLĠ
22.723,00
0
Burdur DSYB
745
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ZEHRA CAMGÖZ
5.061,00
0
Burdur DSYB
746
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAKA.
ZEKĠ YILDIZ
14.378,00
0
Burdur DSYB
747
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
CENGĠZ YILDIZ
10.067,00
0
Burdur DSYB
748
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
FADĠME ÇELĠK
6.479,00
0
Burdur DSYB
749
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
GÜLLÜ KEPÇE
6.338,00
0
Burdur DSYB
750
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
ĠSMET ÇATAK
5.783,00
0
Burdur DSYB
751
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
MEDĠHA KAYA
5.110,00
0
Burdur DSYB
752
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
MEHMET ALĠ BUNAR
6.560,00
0
Burdur DSYB
753
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
MEHMET BUNAR
7.296,00
0
Burdur DSYB
754
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
MEHMET GÜVEN
9.272,00
0
Burdur DSYB
755
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
MEHMET RIZA KAYA
4.630,00
0
Burdur DSYB
756
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
MUKADDER ÇAY
7.100,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :28/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
757
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
NURAY BULKUR
13.312,00
0
Burdur DSYB
758
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
OSMAN BĠġKĠN
7.853,00
0
Burdur DSYB
759
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
ÖZGÜR TÜRKCAN
2.748,00
0
Burdur DSYB
760
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
ġÜKRÜ ÇAYIR
5.888,00
0
Burdur DSYB
761
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AKYAYLA.
TURAN GÜNEġ KOYAK
5.774,00
0
Burdur DSYB
762
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
AHMET BÜLBÜL
30.982,00
0
Burdur DSYB
763
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
AHMET ÇAKMAK
14.933,00
0
Burdur DSYB
764
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ALĠ ĠġLEYEN
10.409,00
0
Burdur DSYB
765
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
AYHAN UĞUZ
16.914,00
0
Burdur DSYB
766
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
BAHRĠ ÇAKMAK
46.906,00
0
Burdur DSYB
767
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
DĠNDAR ÇAKIR
6.813,00
0
Burdur DSYB
768
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
FATIMA EDĠS
26.239,00
0
Burdur DSYB
769
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HALĠL AR
10.787,00
0
Burdur DSYB
770
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HAMDĠ ÇAKMAK
23.477,00
0
Burdur DSYB
771
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HAMDĠ KESKĠN
4.066,00
0
Burdur DSYB
772
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HASAN GEDĠK
27.062,00
0
Burdur DSYB
773
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HASAN HÜSEYĠN AKYOL
11.593,00
0
Burdur DSYB
774
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HASAN IġIK
13.536,00
0
Burdur DSYB
775
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HASAN SEZER
6.525,00
0
Burdur DSYB
776
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HATĠCE ALTAY
5.300,00
0
Burdur DSYB
777
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HAYRĠ KARACA
3.109,00
0
Burdur DSYB
778
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HAYRĠ SAYIN
7.304,00
0
Burdur DSYB
779
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HĠDAYET ONUR
12.735,00
0
Burdur DSYB
780
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HĠMMET KESKĠN
5.541,00
0
Burdur DSYB
781
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HÜSEYĠN DĠNÇ
6.918,00
0
Burdur DSYB
782
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
HÜSEYĠN TAK
7.867,00
0
Burdur DSYB
783
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ĠLHAMĠ GÜLPINAR
13.195,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :29/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
784
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ĠLHAN OFLAZ
9.223,00
0
Burdur DSYB
785
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
KAMĠL ÖRNEK
22.040,00
0
Burdur DSYB
786
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
KEZĠBAN ATALAY
5.467,00
0
Burdur DSYB
787
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MEHMET BÜLBÜL
12.771,00
0
Burdur DSYB
788
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MEHMET ĠNAN
26.757,00
0
Burdur DSYB
789
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MEHMET ONUR
8.349,00
0
Burdur DSYB
790
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MEHMET ÖRNEK
8.964,00
0
Burdur DSYB
791
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MEHMET UĞUR ÖZCEYLAN
38.068,00
0
Burdur DSYB
792
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MEHMET YAVUZ
4.080,00
0
Burdur DSYB
793
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MELEK ARTUNÇ
8.696,00
0
Burdur DSYB
794
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MESUT CEYLAN
9.847,00
0
Burdur DSYB
795
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MESUT ĠġLEYEN
15.815,00
0
Burdur DSYB
796
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MUSTAFA TUNCAY
8.266,00
0
Burdur DSYB
797
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
MÜLAZIM ONUR
22.005,00
0
Burdur DSYB
798
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NECĠP AKYOL
3.252,00
0
Burdur DSYB
799
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NECMĠ GÜLPINAR
19.895,00
0
Burdur DSYB
800
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NĠMET KESKĠN
11.181,00
0
Burdur DSYB
801
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NĠYAZĠ ONGUN
1.072,00
0
Burdur DSYB
802
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NĠZAMETTĠN KÜR
13.693,00
0
Burdur DSYB
803
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NURĠDDĠN DĠNÇ
6.397,00
0
Burdur DSYB
804
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
NURULLAH ONGUN
8.739,00
0
Burdur DSYB
805
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
OSMAN AKSU
4.382,00
0
Burdur DSYB
806
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
OSMAN BÜLBÜL
9.454,00
0
Burdur DSYB
807
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
OSMAN DURMAZ
18.349,00
0
Burdur DSYB
808
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
OSMAN ÖRNEK
21.067,00
0
Burdur DSYB
809
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ÖMER GÜLPINAR
2.028,00
0
Burdur DSYB
810
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ÖMER GÜR
18.730,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :30/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
811
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ÖNDER GÜLPINAR
8.006,00
0
Burdur DSYB
812
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ÖZGÜR ÖREN
13.377,00
0
Burdur DSYB
813
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
RABĠA ÇAKMAK
12.337,00
0
Burdur DSYB
814
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
RAHMĠ UĞUZ
8.441,00
0
Burdur DSYB
815
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
RAMAZAN AYAR
20.229,00
0
Burdur DSYB
816
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
RAMAZAN EDĠS
6.453,00
0
Burdur DSYB
817
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SABAHATTĠN KARACA
11.710,00
0
Burdur DSYB
818
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SABĠHA SEZER
12.215,00
0
Burdur DSYB
819
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SADIK KARACA
10.583,00
0
Burdur DSYB
820
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SEDAT ONGUN
19.201,00
0
Burdur DSYB
821
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SUNA ÖZER
3.941,00
0
Burdur DSYB
822
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SÜLEYMAN KALKAN
10.030,00
0
Burdur DSYB
823
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
SÜLEYMAN ÖRNEK
11.128,00
0
Burdur DSYB
824
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
TURAN ĠġLEYEN
16.408,00
0
Burdur DSYB
825
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
UMUT ÖZER
5.364,00
0
Burdur DSYB
826
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
VEDAT ONGUN
6.596,00
0
Burdur DSYB
827
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
VEYSEL ÇĠÇEK
8.490,00
0
Burdur DSYB
828
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
YAġAR ÖRNEK
15.762,00
0
Burdur DSYB
829
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
YILMAZ OFLAZ
19.572,00
0
Burdur DSYB
830
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
YUNUS ĠġLEYEN
13.871,00
0
Burdur DSYB
831
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
YUSUF KURNAZ
11.238,00
0
Burdur DSYB
832
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ZEYNEP ÇOBAN
1.410,00
0
Burdur DSYB
833
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ZEYNEP EREN
7.078,00
0
Burdur DSYB
834
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ASKERĠYE.
ZĠYAFETTĠN ARSLAN
7.659,00
0
Burdur DSYB
835
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
ABDULLAH ÇELĠK
3.391,00
0
Burdur DSYB
836
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
ABDURRAHMAN ÇELĠK
8.288,00
0
Burdur DSYB
837
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
AHMET KESGĠN
4.899,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :31/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
838
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
AHMET YILMAZ
3.012,00
0
Burdur DSYB
839
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
CENGĠZ CEYLAN
3.509,00
0
Burdur DSYB
840
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
DURMUġ ÜRÜN
8.412,00
0
Burdur DSYB
841
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
ELYAS KESGĠN
7.021,00
0
Burdur DSYB
842
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
FADEN ÇELĠK
6.365,00
0
Burdur DSYB
843
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
HASAN KESGĠN
8.060,00
0
Burdur DSYB
844
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
HASAN SADIÇ
2.649,00
0
Burdur DSYB
845
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
HÜSEYĠN AKÇA
3.273,00
0
Burdur DSYB
846
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
KADĠR AKÇA
25.539,00
0
Burdur DSYB
847
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
KEZĠBAN ĠNCĠ
4.829,00
0
Burdur DSYB
848
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
MAHMUT CEYLAN
11.851,00
0
Burdur DSYB
849
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
MEHMET CEYLAN
10.328,00
0
Burdur DSYB
850
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
METĠN YALVAR
7.498,00
0
Burdur DSYB
851
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
MUSA ÇĠMENDERE
2.797,00
0
Burdur DSYB
852
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
MUSTAFA BĠġKĠN
8.165,00
0
Burdur DSYB
853
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
ÖMER ÖZ
6.092,00
0
Burdur DSYB
854
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
RAMAZAN SADIÇ
6.887,00
0
Burdur DSYB
855
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
SAĠM TOKCAN
4.405,00
0
Burdur DSYB
856
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
SÜLEYMAN ORAN
4.284,00
0
Burdur DSYB
857
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
YAġAR AKAY
5.415,00
0
Burdur DSYB
858
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
ZEKĠ ORAN
1.684,00
0
Burdur DSYB
859
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AġAĞI MÜSL.
ZEKĠYE AY
6.772,00
0
Burdur DSYB
860
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
ADEM TÜRE
26.922,00
0
Burdur DSYB
861
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
AHMET ÇĠÇEK
26.008,00
0
Burdur DSYB
862
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
ALĠ ÇEBER
7.694,00
0
Burdur DSYB
863
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
ALĠ ÇELER
8.417,00
0
Burdur DSYB
864
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
HATĠCE DEMĠR
3.586,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :32/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
865
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
HÜSEYĠN KARACA
9.632,00
0
Burdur DSYB
866
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
MEHMET KOÇAK
11.859,00
0
Burdur DSYB
867
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
MUSA KOZAK
7.739,00
0
Burdur DSYB
868
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
MUSTAFA AKPINAR
10.460,00
0
Burdur DSYB
869
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
SAFĠNAZ ġAHĠN
19.922,00
0
Burdur DSYB
870
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/AZĠZĠYE.
ZĠYA PEKġEN
22.631,00
0
Burdur DSYB
871
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
AYVAZ ÖZTÜRK
5.625,00
0
Burdur DSYB
872
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
DAVUT ġENYURT
14.085,00
0
Burdur DSYB
873
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
HASAN HÜSEYĠN ARISAN
27.800,00
0
Burdur DSYB
874
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
KADRĠYE ORMANLI
6.917,00
0
Burdur DSYB
875
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
MAHMUT ERDOĞAN
5.485,00
0
Burdur DSYB
876
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
MEHMET ORMANLI
9.370,00
0
Burdur DSYB
877
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
RIZA ORMANLI
12.967,00
0
Burdur DSYB
878
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
SALĠH YALÇIN
3.667,00
0
Burdur DSYB
879
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
ġERAFETTĠN DEMĠRAY
5.136,00
0
Burdur DSYB
880
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
TAMER BAYSAL
9.198,00
0
Burdur DSYB
881
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAġMAKCI.
YAġAR ÖZTÜRK
6.225,00
0
Burdur DSYB
882
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
AHMET SEÇĠLMĠġ
4.112,64
0
Burdur DSYB
883
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
AHMET YILMAZ
7.273,00
0
Burdur DSYB
884
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
ALĠ ÇAĞLAYAN
14.733,00
0
Burdur DSYB
885
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
AZMĠ YILMAZ
22.146,00
0
Burdur DSYB
886
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
DOĞUġ SAN TĠC LTD ġTĠ
16.767,00
0
Burdur DSYB
887
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
ERDAL ÇAĞLAYAN
19.724,00
0
Burdur DSYB
888
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
FEYZĠ SEÇĠLMĠġ
4.833,60
0
Burdur DSYB
889
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
ĠSMET ZENGĠN
13.642,63
0
Burdur DSYB
890
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
MEHMET ĠġLER
8.267,37
0
Burdur DSYB
891
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
MEHMET PALA
17.373,39
0
Burdur DSYB
Sayfa :33/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
892
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
MEHMET ZENGĠN
8.490,69
0
Burdur DSYB
893
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
MUTLU ECZA DEPOSU
73.863,00
0
Burdur DSYB
894
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
OSMAN ÇETĠN
3.132,82
0
Burdur DSYB
895
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
OSMAN UYSAL
7.485,00
0
Burdur DSYB
896
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
RIZA BÜYÜKKAYA
4.948,00
0
Burdur DSYB
897
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
SAĠM PALA
8.998,64
0
Burdur DSYB
898
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
SALĠH YAMAN
15.936,32
0
Burdur DSYB
899
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
ġEREF UYSAL
9.573,00
0
Burdur DSYB
900
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
ġÜKRÜ ÇELĠK
7.981,85
0
Burdur DSYB
901
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BAYINDIR.
YILMAZ PALA
10.440,01
0
Burdur DSYB
902
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ABDULLAH SEVĠNÇ
4.770,00
0
Burdur DSYB
903
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ENVER KORKMAZ
10.814,00
0
Burdur DSYB
904
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ERGÜL ÇAKMAK
11.253,00
0
Burdur DSYB
905
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
FAHRĠ KÜÇÜKġAHĠN
6.201,00
0
Burdur DSYB
906
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
FETHĠ KORKMAZ
10.829,00
0
Burdur DSYB
907
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ĠBRAHĠM AKCA
16.041,00
0
Burdur DSYB
908
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ĠRFAN AKCA
2.496,00
0
Burdur DSYB
909
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
LÜTFĠ AKCA
8.688,00
0
Burdur DSYB
910
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
MUZAFFER KORKMAZ
12.720,00
0
Burdur DSYB
911
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
NEVZAT AKCA
8.301,00
0
Burdur DSYB
912
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ORHAN AKCA
2.422,00
0
Burdur DSYB
913
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEREKET.
ÜNAL AKCA
4.603,00
0
Burdur DSYB
914
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEġKAVAK.
ARĠF DEMĠR
4.423,00
0
Burdur DSYB
915
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BEġKAVAK.
ĠBRAHĠM DEMĠR
3.171,00
0
Burdur DSYB
916
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
AHMET ÖRNEK
7.850,00
0
Burdur DSYB
917
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
ALĠ AYGÜN
11.205,00
0
Burdur DSYB
918
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
HATĠCE ONUR
3.885,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :34/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
919
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
ĠBRAHĠM AKCA
11.376,00
0
Burdur DSYB
920
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
ĠBRAHĠM ARSLAN
5.881,00
0
Burdur DSYB
921
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
ĠSA ÇETĠNER
8.927,00
0
Burdur DSYB
922
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
MAHMUT ARSLAN
4.617,00
0
Burdur DSYB
923
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
MAHMUT KILIÇ
2.429,00
0
Burdur DSYB
924
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
MEMĠġ ÇALIġKAN
10.694,00
0
Burdur DSYB
925
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
MUHAMMET AKCA
10.646,00
0
Burdur DSYB
926
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
MUSA ÖRNEK
7.042,00
0
Burdur DSYB
927
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOĞAZĠÇĠ.
REġET ÖZDOĞAN
3.584,00
0
Burdur DSYB
928
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOZLAR.
ABDULLAH GÖZ
2.490,00
0
Burdur DSYB
929
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOZLAR.
MEHMET ġAHĠN
8.087,00
0
Burdur DSYB
930
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOZLAR.
MUSA SERT
8.094,00
0
Burdur DSYB
931
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOZLAR.
OKTAY ERDEM
8.905,00
0
Burdur DSYB
932
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BOZLAR.
RAMAZAN ERDOĞAN
5.033,00
0
Burdur DSYB
933
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ABDULKADĠR PULCU
18.900,00
0
Burdur DSYB
934
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ADEM POTAK
15.644,00
0
Burdur DSYB
935
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ADEM YILDIZ
25.540,00
0
Burdur DSYB
936
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ADĠL DAVARCI
28.018,00
0
Burdur DSYB
937
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ADNAN ALDEMĠR
11.473,00
0
Burdur DSYB
938
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET ALĠ AVCI
9.618,00
0
Burdur DSYB
939
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET ALĠ UĞUR
7.723,00
0
Burdur DSYB
940
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET BOZKURT
4.396,00
0
Burdur DSYB
941
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET BULUT
3.420,00
0
Burdur DSYB
942
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET BÜLBÜL
10.572,00
0
Burdur DSYB
943
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET BÜYÜKKOÇ
4.544,00
0
Burdur DSYB
944
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET DEMĠR
4.459,00
0
Burdur DSYB
945
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET DĠLEK
23.961,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :35/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
946
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET GÜNER
9.943,00
0
Burdur DSYB
947
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AHMET KÜPELĠ
6.071,00
0
Burdur DSYB
948
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ ALTAY
11.413,00
0
Burdur DSYB
949
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ EKĠNCĠ
16.554,00
0
Burdur DSYB
950
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ ELMACIKLI
7.301,00
0
Burdur DSYB
951
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ ĠHSAN UYSAL
10.199,00
0
Burdur DSYB
952
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ ÖNAL
38.981,00
0
Burdur DSYB
953
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ SÖZER
7.134,00
0
Burdur DSYB
954
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ TEMEL
8.597,00
0
Burdur DSYB
955
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ YILDIZ
11.944,00
0
Burdur DSYB
956
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠ ZORLU
7.375,00
0
Burdur DSYB
957
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠM DEMĠRCAN
8.974,00
0
Burdur DSYB
958
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠM UÇAK
21.138,00
0
Burdur DSYB
959
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ALĠME DURAN
10.107,00
0
Burdur DSYB
960
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ASLAN YÜKCÜ
37.392,00
0
Burdur DSYB
961
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AYFER DEMĠR
7.763,00
0
Burdur DSYB
962
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AYSEL DĠNÇ
4.428,00
0
Burdur DSYB
963
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AYSUN ÜZEN
32.698,00
0
Burdur DSYB
964
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AYġE ASLAN
5.387,00
0
Burdur DSYB
965
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AYġE EFEK
16.741,00
0
Burdur DSYB
966
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
AYTEKĠN AYDIN
1.803,00
0
Burdur DSYB
967
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BAYKAL EFE
5.092,00
0
Burdur DSYB
968
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BAYRAM AKGÜN
23.676,00
0
Burdur DSYB
969
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BAYRAM AKKAYA
6.300,00
0
Burdur DSYB
970
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BAYRAM COġKUN
16.620,00
0
Burdur DSYB
971
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BAYRAM DEMĠROK
8.498,00
0
Burdur DSYB
972
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BAYRAM ERDOĞAN
15.654,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :36/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
973
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BEKĠR ÖNEL
17.349,00
0
Burdur DSYB
974
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BEKĠR ÖZLÜ
14.716,00
0
Burdur DSYB
975
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
BĠRGÜL ARAR
28.201,00
0
Burdur DSYB
976
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CELAL ERDÖNMEZ
6.231,00
0
Burdur DSYB
977
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CELĠL BULKUR
16.864,00
0
Burdur DSYB
978
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CEMAL DEMĠR
7.098,00
0
Burdur DSYB
979
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CEMAL ERDEN
22.624,00
0
Burdur DSYB
980
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CEMĠL ÇÖMEK
4.953,00
0
Burdur DSYB
981
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CENGĠZ GÖÇER
8.428,00
0
Burdur DSYB
982
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
CENNET YILDIZ
4.065,00
0
Burdur DSYB
983
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
DĠLEK ÇOBAN
5.393,00
0
Burdur DSYB
984
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
DUDU ġENGÜN
13.394,00
0
Burdur DSYB
985
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
EMĠNE BULUT
11.265,00
0
Burdur DSYB
986
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
EMĠNE ĠNARLIOĞLU
7.622,00
0
Burdur DSYB
987
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ENVER SAK
23.163,00
0
Burdur DSYB
988
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ERDAL TÜRKAY
34.893,00
0
Burdur DSYB
989
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ERDOĞAN ÖZARTUNÇ
4.310,00
0
Burdur DSYB
990
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
EROL KÖSE
4.219,00
0
Burdur DSYB
991
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
EROL SEVEN
0
0
Burdur DSYB
992
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ESMA ÇINAR
8.447,00
0
Burdur DSYB
993
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FADĠME UÇAR
18.296,00
0
Burdur DSYB
994
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FADĠME UĞUR
13.279,00
0
Burdur DSYB
995
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FAHRĠ BEDUR
8.240,00
0
Burdur DSYB
996
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FAHRĠYE GÜLTEKĠN
17.714,00
0
Burdur DSYB
997
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FARUK BULKUR
14.383,00
0
Burdur DSYB
998
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FATĠH BEDĠR
60.203,00
0
Burdur DSYB
999
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FATMA GÜLTEKĠN
4.753,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :37/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1000
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FEDAYĠ VELĠ KESGĠN
430
0
Burdur DSYB
1001
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FERDĠ BÜYÜKKOÇ
17.363,00
0
Burdur DSYB
1002
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FERDĠ COġKUN
18.165,00
0
Burdur DSYB
1003
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
FETĠ YAVUZ
8.336,00
0
Burdur DSYB
1004
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
GÜLSER SARICA
11.534,00
0
Burdur DSYB
1005
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
GÜLġEN ġĠMġEK
8.520,00
0
Burdur DSYB
1006
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
GÜLTEKĠN KURT
4.439,00
0
Burdur DSYB
1007
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
GÜLÜMSER YILMAZ
6.531,00
0
Burdur DSYB
1008
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
GÜLZADE AKGÜL
3.103,00
0
Burdur DSYB
1009
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HACI VELĠ ERSOYOL
3.380,00
0
Burdur DSYB
1010
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HAKAN DEMĠR
12.974,00
0
Burdur DSYB
1011
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HAKAN TOPUZ
18.302,00
0
Burdur DSYB
1012
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HALĠL ALTIN
7.254,00
0
Burdur DSYB
1013
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HALĠL ÖZSOY
13.311,00
0
Burdur DSYB
1014
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HALĠL SEVĠNÇ
8.342,00
0
Burdur DSYB
1015
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HALĠT CANDAN
4.468,00
0
Burdur DSYB
1016
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HAMĠT YILDIRIM
4.121,00
0
Burdur DSYB
1017
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HANĠFE AKTAN
6.910,00
0
Burdur DSYB
1018
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN AKAY
11.526,00
0
Burdur DSYB
1019
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN AKPINAR
31.441,00
0
Burdur DSYB
1020
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN BEKTAġ
1.913,00
0
Burdur DSYB
1021
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN HÜSEYĠN DURAN
8.137,00
0
Burdur DSYB
1022
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN HÜSEYĠN KÜPELĠ
12.246,00
0
Burdur DSYB
1023
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN HÜSEYĠN ġĠRĠN
7.561,00
0
Burdur DSYB
1024
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN KILIÇ
6.499,00
0
Burdur DSYB
1025
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN KÖSE
2.818,00
0
Burdur DSYB
1026
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASAN YÜCE
10.441,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :38/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1027
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HASĠBE ETCĠ
26.258,00
0
Burdur DSYB
1028
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HATĠCE YALÇIN
11.517,00
0
Burdur DSYB
1029
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HAVVALĠ TEKĠN
8.783,00
0
Burdur DSYB
1030
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HIDIR DENĠZ
10.768,00
0
Burdur DSYB
1031
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HĠMMET ALTIN
806
0
Burdur DSYB
1032
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN AKKAYA
9.196,00
0
Burdur DSYB
1033
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN ALTAġ
1.208,00
0
Burdur DSYB
1034
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN DURAN
12.101,00
0
Burdur DSYB
1035
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN ÖZGÜL
7.424,00
0
Burdur DSYB
1036
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN PEKER
151
0
Burdur DSYB
1037
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN SEÇĠLMĠġ
20.621,00
0
Burdur DSYB
1038
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSEYĠN YĠĞĠT
4.649,00
0
Burdur DSYB
1039
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSNÜ KUTLU
6.001,00
0
Burdur DSYB
1040
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
HÜSNÜ ġAKI
25.800,00
0
Burdur DSYB
1041
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠBRAHĠM CAR
7.205,00
0
Burdur DSYB
1042
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠBRAHĠM ÇOBAN
530
0
Burdur DSYB
1043
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠBRAHĠM KOLUKISA
10.360,00
0
Burdur DSYB
1044
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠBRAHĠM ÖZARTUNÇ
11.275,00
0
Burdur DSYB
1045
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠSMAĠL ARAR
11.214,00
0
Burdur DSYB
1046
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠSMAĠL CAN
9.256,00
0
Burdur DSYB
1047
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠSMAĠL COġGUN
6.468,00
0
Burdur DSYB
1048
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠSMAĠL KARAKAYA
8.279,00
0
Burdur DSYB
1049
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠSMET VAROL
68.220,00
0
Burdur DSYB
1050
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ĠZZET GÖK
34.374,00
0
Burdur DSYB
1051
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KADĠR ÇELEBĠ
6.716,00
0
Burdur DSYB
1052
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KADĠR ÇETĠNER
11.438,00
0
Burdur DSYB
1053
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KADĠR ÖNEL
23.279,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :39/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1054
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KAHRAMAN YÜKCÜ
1.979,00
0
Burdur DSYB
1055
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KEMAL TEMEL
16.145,00
0
Burdur DSYB
1056
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KENAN PEKER
3.449,00
0
Burdur DSYB
1057
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
KEZĠBAN TAġAR
7.120,00
0
Burdur DSYB
1058
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
LEYLA DĠKĠCĠ
1.040,00
0
Burdur DSYB
1059
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MAHĠR TAYLAN
7.153,00
0
Burdur DSYB
1060
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET AKIN
2.496,00
0
Burdur DSYB
1061
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET ALĠ ARAR
23.965,00
0
Burdur DSYB
1062
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET CEYLAN
10.268,00
0
Burdur DSYB
1063
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET COġKUN
20.631,00
0
Burdur DSYB
1064
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET COġKUN
5.639,00
0
Burdur DSYB
1065
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET ĠNCE
4.302,00
0
Burdur DSYB
1066
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET TEKĠN
12.723,00
0
Burdur DSYB
1067
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MEHMET TEMEL
15.944,00
0
Burdur DSYB
1068
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MELAHAT DEĞER
31.747,00
15.486,00
Burdur DSYB
1069
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MERAL ÇĠÇEK
2.193,00
0
Burdur DSYB
1070
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUHTEREM DAĞDELEN
3.952,00
0
Burdur DSYB
1071
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MURAT YAĞIZ
13.267,00
0
Burdur DSYB
1072
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSA KAYA
5.297,00
0
Burdur DSYB
1073
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSA YAHġĠ
6.544,00
0
Burdur DSYB
1074
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA AKDEMĠR
4.990,00
0
Burdur DSYB
1075
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA ALTIN
8.822,00
0
Burdur DSYB
1076
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA DAVARCI
10.648,00
0
Burdur DSYB
1077
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA DEMĠR
12.718,00
0
Burdur DSYB
1078
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA NAS
9.444,00
0
Burdur DSYB
1079
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA ÖZKAN
3.207,00
0
Burdur DSYB
1080
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA ġENER
25.010,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :40/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1081
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA ġĠMġEK
29.090,00
0
Burdur DSYB
1082
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA YAĞIZ
9.431,00
0
Burdur DSYB
1083
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUSTAFA YĠĞĠT
46.706,00
0
Burdur DSYB
1084
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
MUZAFFER AKGÜN
19.225,00
0
Burdur DSYB
1085
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NADĠR TANRIÖVER
4.372,00
0
Burdur DSYB
1086
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NAĠLE GÖK
37.754,00
0
Burdur DSYB
1087
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NAZMĠ KESKĠN
2.303,00
0
Burdur DSYB
1088
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NAZMĠYE SEMĠZ
12.474,00
0
Burdur DSYB
1089
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NECATĠ KAYA
7.086,00
0
Burdur DSYB
1090
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NECDET ATALAY
23.800,00
0
Burdur DSYB
1091
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NĠHAL TOYMAN
19.703,00
0
Burdur DSYB
1092
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NĠHAT AY
14.699,00
0
Burdur DSYB
1093
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NĠHAT COġKUN
19.014,00
0
Burdur DSYB
1094
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NĠYAZĠ ġĠMġEK
1.311,00
0
Burdur DSYB
1095
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
NURġEN KENEġ
1.180,00
0
Burdur DSYB
1096
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ORHAN ĠPEK
4.002,00
0
Burdur DSYB
1097
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN ÇELĠK
6.553,00
0
Burdur DSYB
1098
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN ÇÖMEK
2.380,00
0
Burdur DSYB
1099
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN ÇÖMEK
3.052,00
0
Burdur DSYB
1100
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN EKĠCĠBAġI
25.091,00
0
Burdur DSYB
1101
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN KARAOĞLAN
13.949,00
0
Burdur DSYB
1102
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN KARTAL
7.883,00
0
Burdur DSYB
1103
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN PEÇEN
8.887,00
0
Burdur DSYB
1104
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
OSMAN YILDIRIM
13.183,00
0
Burdur DSYB
1105
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖMER COġGUN
9.098,00
0
Burdur DSYB
1106
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖMER DĠNÇER
2.430,00
0
Burdur DSYB
1107
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖMÜR BOZOĞLAN
3.923,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :41/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1108
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖZCAN GÜZEL
19.810,00
0
Burdur DSYB
1109
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖZCAN KILIÇ
11.622,00
0
Burdur DSYB
1110
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖZDOĞAN HAYVANCILIK
GID. ZĠR. ÜR. NAK. TAAH.
TUR. LTD. ġTĠ.
99.328,00
0
Burdur DSYB
1111
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖZGÜR AK
3.285,00
0
Burdur DSYB
1112
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ÖZKAN UYSAL
14.059,00
0
Burdur DSYB
1113
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RAMAZAN AK
14.226,00
23.199,00
Burdur DSYB
1114
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RAMAZAN AKKAYA
16.380,00
0
Burdur DSYB
1115
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RAMAZAN COġKUN
25.192,00
0
Burdur DSYB
1116
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RAMAZAN ERDOĞAN
19.314,00
0
Burdur DSYB
1117
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RAMAZAN KOÇ
8.179,00
0
Burdur DSYB
1118
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RECEP TUĞRUL
6.676,00
0
Burdur DSYB
1119
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
REFĠK ALTINSOY
1.612,00
0
Burdur DSYB
1120
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RESĠL ġAHĠN
1.736,00
0
Burdur DSYB
1121
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RIZA ALDEMĠR
16.726,00
0
Burdur DSYB
1122
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RIZA BOZKURT
3.858,00
0
Burdur DSYB
1123
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
RUKĠYE YĠĞĠT
3.572,00
0
Burdur DSYB
1124
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SABĠT ÖZDEMĠR
13.363,00
0
Burdur DSYB
1125
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SALĠH DERELĠ
9.880,00
0
Burdur DSYB
1126
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SAMĠ ERKAN
10.257,00
0
Burdur DSYB
1127
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SAPRĠ SOYSAL
8.666,00
0
Burdur DSYB
1128
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SEDA AKDEMĠR
3.768,00
0
Burdur DSYB
1129
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SEDAT ÖZDEMĠR
2.240,00
0
Burdur DSYB
1130
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SELAHATTĠN AKALIN
1.816,00
0
Burdur DSYB
1131
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SELDA DOĞAN
20.368,00
0
Burdur DSYB
1132
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SERDAR CAN
1.720,00
0
Burdur DSYB
1133
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SERDAR KAPLAN
22.802,00
0
Burdur DSYB
1134
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SEZGĠN ĠNCE
9.352,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :42/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1135
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SÖZER ALTIN
3.003,00
0
Burdur DSYB
1136
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SULTAN ASLAN
13.765,00
0
Burdur DSYB
1137
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SULTAN BULUT
11.046,00
0
Burdur DSYB
1138
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SULTAN GÖK
95
0
Burdur DSYB
1139
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SULTAN TANRIÖVER
10.273,00
0
Burdur DSYB
1140
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SULTAN YAVUZ
10.006,00
0
Burdur DSYB
1141
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SUNA TANRIÖVER
5.410,00
0
Burdur DSYB
1142
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SÜLEYMAN AKYÜZ
4.015,00
0
Burdur DSYB
1143
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SÜLEYMAN GÖZ
9.895,00
0
Burdur DSYB
1144
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
SÜLEYMAN ÖZER
2.114,00
0
Burdur DSYB
1145
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ġABAN TÜRK
8.508,00
0
Burdur DSYB
1146
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ġEH MEHMET UĞUR
3.339,00
0
Burdur DSYB
1147
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ġEREF ARAS
17.335,00
0
Burdur DSYB
1148
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ġERĠFE ÖZER
13.823,00
0
Burdur DSYB
1149
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ġERMĠN ÇELEBĠ
5.901,00
0
Burdur DSYB
1150
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ġÜKRÜ TOK
6.128,00
0
Burdur DSYB
1151
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
TAHSĠN TAYLAN
11.794,00
0
Burdur DSYB
1152
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
UMMUHAN ÜN
1.169,00
0
Burdur DSYB
1153
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
UYSAL BĠLĠCĠ
6.897,00
0
Burdur DSYB
1154
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
VAROLLAR SÜT MAM.
22.814,00
52.830,00
Burdur DSYB
1155
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
VELĠ AKÇAY
15.392,00
0
Burdur DSYB
1156
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
VELĠ AKYOL
5.759,00
0
Burdur DSYB
1157
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
VESĠLE SEMĠZ
7.415,00
0
Burdur DSYB
1158
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YAġAR ASLAN
17.006,00
0
Burdur DSYB
1159
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YAġAR BOZKURT
13.910,00
0
Burdur DSYB
1160
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YAġAR CANBAZ
18.137,00
0
Burdur DSYB
1161
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YAġAR ZĠLAN
22.132,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :43/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1162
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YURDUN YEġĠLYURT
8.028,00
0
Burdur DSYB
1163
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YUSUF ETET
5.018,00
0
Burdur DSYB
1164
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YUSUF KOCA
4.324,00
0
Burdur DSYB
1165
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
YUSUF MIHLADIZ
3.714,00
0
Burdur DSYB
1166
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ZEHNĠ GÖK
678
0
Burdur DSYB
1167
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ZERDAL ÇÖMEK
2.707,00
0
Burdur DSYB
1168
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BURDUR.
ZEYNEP TANRIÖVER
5.394,00
0
Burdur DSYB
1169
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ABDULLAH IġIK
12.846,00
0
Burdur DSYB
1170
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ABDULLAH ULUDOĞAN
9.791,00
0
Burdur DSYB
1171
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ABDULLAH ULUDOĞAN
5.479,00
0
Burdur DSYB
1172
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ADEM ERDOĞAN
8.304,00
0
Burdur DSYB
1173
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ADEM TOPUZ
15.110,00
0
Burdur DSYB
1174
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ADEM ÜNAL
8.610,00
0
Burdur DSYB
1175
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AHMET DUMAN
5.060,00
0
Burdur DSYB
1176
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AHMET IġIK
33.146,00
0
Burdur DSYB
1177
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AHMET KILIÇ
3.811,00
0
Burdur DSYB
1178
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AHMET KILIÇ
12.338,00
0
Burdur DSYB
1179
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ALĠ BEDER
5.136,00
0
Burdur DSYB
1180
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ALĠ CAN
11.915,00
0
Burdur DSYB
1181
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AYSEL YEġĠLYURT
2.756,00
0
Burdur DSYB
1182
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AYġE BOZDEMĠR
19.796,00
0
Burdur DSYB
1183
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
AYġE DENĠZ
6.354,00
0
Burdur DSYB
1184
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
BAYRAM BULKUR
8.075,00
0
Burdur DSYB
1185
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
BEKĠR ONGUN
6.674,00
0
Burdur DSYB
1186
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
BEKĠR SEVEN
11.001,00
0
Burdur DSYB
1187
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
CEMAL ULUDOĞAN
10.139,00
0
Burdur DSYB
1188
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
CENNET AYAN
9.437,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :44/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1189
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
EMĠNE ALTIN
17.361,00
0
Burdur DSYB
1190
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
EMĠNE EREN
8.922,00
0
Burdur DSYB
1191
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
EYÜP BOZDEMĠR
12.049,00
0
Burdur DSYB
1192
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
FAHRĠ TÜRKCAN
1.681,00
0
Burdur DSYB
1193
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
FAHRĠYE METE
3.427,00
0
Burdur DSYB
1194
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HAKKI GÜMÜġ
2.735,00
0
Burdur DSYB
1195
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HALĠL IġIK
7.158,00
0
Burdur DSYB
1196
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HALĠL TOPUZ
5.716,00
0
Burdur DSYB
1197
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HALĠL YAVUZ
9.492,00
0
Burdur DSYB
1198
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HAMZA TOPUZ
12.326,00
0
Burdur DSYB
1199
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HASAN ASAN
3.784,00
0
Burdur DSYB
1200
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HASAN BĠLGĠÇ
14.240,00
0
Burdur DSYB
1201
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HASAN HÜSEYĠN ÖZDEMĠR
3.927,00
0
Burdur DSYB
1202
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HASAN IġIK
12.275,00
0
Burdur DSYB
1203
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HASAN ġĠMġEK
16.250,00
0
Burdur DSYB
1204
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HATĠCE BOZDEMĠR
4.862,00
0
Burdur DSYB
1205
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HĠLMĠ ġAHĠN
11.269,00
0
Burdur DSYB
1206
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HÜSEYĠN ERKUL
7.479,00
0
Burdur DSYB
1207
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HÜSEYĠN KÜTÜK
5.525,00
0
Burdur DSYB
1208
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HÜSEYĠN METE
5.183,00
0
Burdur DSYB
1209
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HÜSEYĠN ÖZTÜRK
7.609,00
0
Burdur DSYB
1210
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
HÜSEYĠN SAĞLAM
10.980,00
0
Burdur DSYB
1211
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ĠSMET ĠġCEN
1.388,00
0
Burdur DSYB
1212
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET ALTIN
8.790,00
0
Burdur DSYB
1213
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET BULUT
6.679,00
0
Burdur DSYB
1214
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET CANDAN
3.833,00
0
Burdur DSYB
1215
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET CANDAN
9.581,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :45/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1216
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET CEYLAN
8.864,00
0
Burdur DSYB
1217
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET EREN
4.851,00
0
Burdur DSYB
1218
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET IġIK
3.496,00
0
Burdur DSYB
1219
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET IġIK
168
0
Burdur DSYB
1220
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET MATUR
6.754,00
0
Burdur DSYB
1221
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET METE
6.114,00
0
Burdur DSYB
1222
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MEHMET ÖZCAN
11.007,00
0
Burdur DSYB
1223
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MUAMMER ALTIN
4.743,00
0
Burdur DSYB
1224
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MUSA SEVEN
4.479,00
0
Burdur DSYB
1225
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MUSTAFA SAĞLAM
15.628,00
0
Burdur DSYB
1226
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MUSTAFA TOPUZ
5.704,00
0
Burdur DSYB
1227
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
MUZAFFER DENĠZ
3.214,00
0
Burdur DSYB
1228
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
OSMAN ALTINKAYNAK
7.259,00
0
Burdur DSYB
1229
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
OSMAN BAġ
410
0
Burdur DSYB
1230
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
OSMAN METE
10.987,00
0
Burdur DSYB
1231
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
OSMAN SOYLU
17.122,00
0
Burdur DSYB
1232
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ÖMER CEBER
5.890,00
0
Burdur DSYB
1233
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ÖMER CEBER
7.631,00
0
Burdur DSYB
1234
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
ÖMER ÖZCAN
5.561,00
0
Burdur DSYB
1235
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
SADIK SOYLU
14.075,00
0
Burdur DSYB
1236
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
SEYFETTĠN ALTIN
10.571,00
0
Burdur DSYB
1237
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
SÜLEYMAN METE
8.464,00
0
Burdur DSYB
1238
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
VEYSEL EREN
5.829,00
0
Burdur DSYB
1239
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
YILDIRAY ÖZDEMĠR
16.181,00
0
Burdur DSYB
1240
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
YUSUF ATASOY
5.272,00
0
Burdur DSYB
1241
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/BÜĞDÜZ.
YUSUF ERKUL
9.057,00
0
Burdur DSYB
1242
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
ERDOĞAN ZORLU
6.206,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :46/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1243
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
FEYZĠ ġAHĠN
7.937,00
0
Burdur DSYB
1244
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
GÜNGÖR DANIġ
5.060,00
0
Burdur DSYB
1245
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
ĠSMAĠL DANIġ
11.411,00
0
Burdur DSYB
1246
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
ĠSMAĠL DĠNLER
7.850,00
0
Burdur DSYB
1247
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
ÖZER TEZCAN
5.799,00
0
Burdur DSYB
1248
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
SÜLEYMAN YAVUZ
995
0
Burdur DSYB
1249
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
VELĠ YAVUZ
12.400,00
0
Burdur DSYB
1250
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/CĠMBĠLLĠ.
ZEKĠ DĠNLER
6.205,00
0
Burdur DSYB
1251
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ABDURRAHMAN ÖZGÜN
5.699,00
0
Burdur DSYB
1252
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ADEM ĠġCĠ
10.104,00
0
Burdur DSYB
1253
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ ACAR
8.281,00
0
Burdur DSYB
1254
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ ACAR
34.608,00
0
Burdur DSYB
1255
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ DEMĠR
32.844,00
0
Burdur DSYB
1256
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ EVREN
10.280,00
0
Burdur DSYB
1257
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ EVREN
8.315,00
0
Burdur DSYB
1258
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ GÖK
122
0
Burdur DSYB
1259
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ SAVAġ
34.066,00
0
Burdur DSYB
1260
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ALĠ YORAN
17.650,00
0
Burdur DSYB
1261
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ARĠF YORAN
8.597,00
0
Burdur DSYB
1262
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
AYġE TAġBAġ
2.907,00
0
Burdur DSYB
1263
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
CENGĠZ ACAR
55.069,00
0
Burdur DSYB
1264
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
DUDU ÖZGÜN
6.080,00
0
Burdur DSYB
1265
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
DURMUġ YILMAZ
11.394,00
0
Burdur DSYB
1266
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
EMĠNE ÇĠÇEK
13.808,00
0
Burdur DSYB
1267
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ENVER YILDIZ
17.036,00
0
Burdur DSYB
1268
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ERCAN GÖÇER
41.400,00
0
Burdur DSYB
1269
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ETHEM ÇĠÇEK
2.925,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :47/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1270
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
FADAKAR PARLAK
19.522,00
0
Burdur DSYB
1271
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
FAZĠLET ÇOBAN
3.615,00
0
Burdur DSYB
1272
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
FEYZĠ ALTAġ
45.427,00
0
Burdur DSYB
1273
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
GÜLSÜM ĠġCĠ
2.600,00
0
Burdur DSYB
1274
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
GÜRSEL EVREN
20.987,00
0
Burdur DSYB
1275
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
GÜRSEL GÖK
14.928,00
0
Burdur DSYB
1276
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HAKAN ÜNLÜ
31.427,00
0
Burdur DSYB
1277
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HALĠL ĠBRAHĠM SAKTÜRK
51.902,00
0
Burdur DSYB
1278
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HALĠL ÖZGÜN
18.478,00
0
Burdur DSYB
1279
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HALĠL TOPUZ
1.407,00
0
Burdur DSYB
1280
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HASAN ÖZGÜN
26.120,00
0
Burdur DSYB
1281
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜDAĠ AKÇA
15.117,00
0
Burdur DSYB
1282
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN BAKIR
11.024,00
0
Burdur DSYB
1283
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN ÇOBAN
6.825,00
0
Burdur DSYB
1284
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN EVREN
26.744,00
0
Burdur DSYB
1285
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN KARTAL
22.096,00
0
Burdur DSYB
1286
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN KAZAN
17.761,00
0
Burdur DSYB
1287
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN SAÇAR
8.093,00
0
Burdur DSYB
1288
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
HÜSEYĠN SARIOĞLU
77.321,00
0
Burdur DSYB
1289
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ĠBRAHĠM DÜZGÜN
32.436,00
0
Burdur DSYB
1290
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ĠBRAHĠM KARATAġ
21.719,00
0
Burdur DSYB
1291
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ĠLYAS ARSLAN
617
0
Burdur DSYB
1292
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ĠLYAS TURPAN
6.734,00
0
Burdur DSYB
1293
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ĠRFAN OFLAZ
26.672,00
0
Burdur DSYB
1294
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ĠSMAĠL ġAHĠN
5.809,00
0
Burdur DSYB
1295
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MEHMET ALTAġ
8.481,00
0
Burdur DSYB
1296
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MEHMET ÇOBAN
8.385,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :48/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1297
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MEHMET GÖKÇE
12.310,00
0
Burdur DSYB
1298
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MUAMMER ĠġCĠ
22.829,00
0
Burdur DSYB
1299
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MUSTAFA ARSLAN
5.646,00
0
Burdur DSYB
1300
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MUSTAFA ESEN
26.627,00
0
Burdur DSYB
1301
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MUSTAFA ġĠMġEK
4.005,00
0
Burdur DSYB
1302
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
MUSTAFA TAġBAġ
6.636,00
0
Burdur DSYB
1303
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
NURĠ OFLAZ
26.674,00
0
Burdur DSYB
1304
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
NURĠ YALÇIN
2.035,00
0
Burdur DSYB
1305
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
OSMAN SABRĠ GÖK
6.382,00
0
Burdur DSYB
1306
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
OSMAN SAÇAR
22.405,00
0
Burdur DSYB
1307
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
OSMAN SAVAġ
10.982,00
0
Burdur DSYB
1308
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
OSMAN TÜRKAN
13.336,00
0
Burdur DSYB
1309
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
OSMAN YILDIZ
471
0
Burdur DSYB
1310
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ÖMER ALĠ YILMAZ
14.573,00
0
Burdur DSYB
1311
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ÖZCAN DÜZGÜN
15.940,00
0
Burdur DSYB
1312
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
PAġA YILDIZ
6.440,00
0
Burdur DSYB
1313
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
RAMAZAN ESEN
3.050,00
0
Burdur DSYB
1314
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
SEVGĠ DÜNDAR
20.200,00
0
Burdur DSYB
1315
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
SULTAN ÇĠÇEK
3.214,00
0
Burdur DSYB
1316
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
SÜLEYMAN ACAR
11.674,00
0
Burdur DSYB
1317
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
SÜLEYMAN TÜRKAN
14.035,00
0
Burdur DSYB
1318
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ġÜKRÜ BAKIR
23.190,00
0
Burdur DSYB
1319
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
TAHĠR PARLAK
40.057,00
0
Burdur DSYB
1320
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
TURAN ACAR
27.405,00
0
Burdur DSYB
1321
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
ÜLKÜ GÜNDÜZ
65.634,00
0
Burdur DSYB
1322
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
VELĠ EV
4.739,00
0
Burdur DSYB
1323
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
VESĠLE KARLI
12.075,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :49/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1324
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
YAġASIN ġĠMġEK
16.425,00
0
Burdur DSYB
1325
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
YILMAZ AKÇA
24.659,00
0
Burdur DSYB
1326
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
YILMAZ YAĞLI
17.452,00
0
Burdur DSYB
1327
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇALLICA.
YUSUF ZĠYA AYDOĞDU
6.584,00
0
Burdur DSYB
1328
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
AHMET ġENGÜL
10.454,00
0
Burdur DSYB
1329
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ALĠ ĠHSAN KAYA
375
0
Burdur DSYB
1330
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ALĠM ALTIN
25.721,00
0
Burdur DSYB
1331
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
AYġE AKPINAR
8.268,00
0
Burdur DSYB
1332
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
DUDU ARIK
9.934,00
0
Burdur DSYB
1333
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
HAKAN AYDIN
4.893,00
0
Burdur DSYB
1334
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
HASAN AKPINAR
12.541,00
21.658,00
Burdur DSYB
1335
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
HASAN SAĞLIK
12.358,00
0
Burdur DSYB
1336
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
HÜSAMETTĠN CĠNBAġ
20.659,00
0
Burdur DSYB
1337
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
HÜSEYĠN BOZDEMĠR
17.884,00
0
Burdur DSYB
1338
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ĠBRAHĠM AKSOY
586
0
Burdur DSYB
1339
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ĠBRAHĠM UYSAL
6.432,00
0
Burdur DSYB
1340
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ĠLKNUR ÖZEREN
16.453,00
0
Burdur DSYB
1341
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ĠMDAT GÖKCÜ
10.942,00
0
Burdur DSYB
1342
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
KEMAL KARATAġ
25.034,00
0
Burdur DSYB
1343
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MEHMET AKGÜN
21.215,00
0
Burdur DSYB
1344
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MEHMET ARIK
1.505,00
0
Burdur DSYB
1345
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MEHMET ÇAKIR
351
0
Burdur DSYB
1346
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MEHMET SERTBAġ
6.759,00
0
Burdur DSYB
1347
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MESUT KARATAġ
34.140,00
0
Burdur DSYB
1348
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MEVLĠT ÇAKMAK
14.847,00
0
Burdur DSYB
1349
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MUSTAFA ALTIN
6.042,00
0
Burdur DSYB
1350
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MUSTAFA BULUT
7.480,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :50/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1351
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
MUZAFFER TOPUZ
7.766,00
0
Burdur DSYB
1352
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
NADĠR ALTIN
21.367,00
0
Burdur DSYB
1353
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ORHAN YEġĠL
5.533,00
0
Burdur DSYB
1354
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
OSMAN AYDIN
14.572,00
0
Burdur DSYB
1355
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
OSMAN BULUT
6.563,00
0
Burdur DSYB
1356
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
OSMAN DENĠZ
12.957,00
0
Burdur DSYB
1357
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
OSMAN DĠNÇ
9.286,00
0
Burdur DSYB
1358
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
OSMAN SAĞLIK
8.884,00
0
Burdur DSYB
1359
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ÖZCAN AKKUġ
5.527,00
0
Burdur DSYB
1360
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ÖZGÜR CĠNBAġ
13.890,00
0
Burdur DSYB
1361
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ÖZGÜR IġIK
18.316,00
0
Burdur DSYB
1362
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ÖZKAN POTAK
1.360,00
0
Burdur DSYB
1363
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
RAMAZAN BOZDEMĠR
30.435,00
0
Burdur DSYB
1364
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
SADIK SERTBAġ
4.401,00
0
Burdur DSYB
1365
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
SEFA KAYA
20.929,00
0
Burdur DSYB
1366
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ġÜKRÜ ALTIN
16.901,00
0
Burdur DSYB
1367
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇATAĞIL.
ZEKĠ ALTIN
24.823,00
0
Burdur DSYB
1368
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
AHMET AYDIN
11.070,00
0
Burdur DSYB
1369
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
AHMET SAVAġ
23.213,00
0
Burdur DSYB
1370
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
AHMET YARAR
1.351,00
0
Burdur DSYB
1371
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
ALĠ ĠHSAN NAS
17.858,00
0
Burdur DSYB
1372
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
ALĠ SIVACI
20.975,00
9.807,00
Burdur DSYB
1373
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
CENGĠZ PETEK
2.756,00
0
Burdur DSYB
1374
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
FATĠH SAVAġ
8.140,00
0
Burdur DSYB
1375
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
GÜLAY GÜLMEZ
2.683,00
0
Burdur DSYB
1376
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
HALĠL ÖZEL
19.678,00
0
Burdur DSYB
1377
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
HASAN KAYA
5.266,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :51/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1378
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
HASAN PETEK
8.448,00
0
Burdur DSYB
1379
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
HÜSNÜ OĞUZ
8.008,00
0
Burdur DSYB
1380
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
ĠSMAĠL BONCUK
17.659,00
0
Burdur DSYB
1381
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
ĠSMET VANLIOĞLU
2.207,00
0
Burdur DSYB
1382
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MEHMET ÇELĠK
16.142,00
2.190,00
Burdur DSYB
1383
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MEHMET UYANIK
24.055,00
0
Burdur DSYB
1384
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MURAT NAS
17.834,00
0
Burdur DSYB
1385
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MUSTAFA OĞUZ
16.900,00
0
Burdur DSYB
1386
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MUSTAFA SAVAġ
9.356,00
0
Burdur DSYB
1387
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MUSTAN ÖZTÜRK
50.515,00
0
Burdur DSYB
1388
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
MÜNEVVER OĞUZ
6.173,00
0
Burdur DSYB
1389
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
NĠLÜFER DĠZMAN
913
0
Burdur DSYB
1390
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
NĠYAZĠ ġENTAġ
3.173,00
0
Burdur DSYB
1391
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ÇENDĠK.
OSMAN ġENTAġ
8.560,00
0
Burdur DSYB
1392
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
AHMET HORZUM
10.568,00
0
Burdur DSYB
1393
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
AHMET MERAL
5.222,00
0
Burdur DSYB
1394
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ALĠ ÇELĠK
4.193,00
9.656,00
Burdur DSYB
1395
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ALĠ YALVAÇ
6.327,00
0
Burdur DSYB
1396
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ALĠME KAYIM
6.280,00
0
Burdur DSYB
1397
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
AYHAN YAġ
12.530,00
20.678,00
Burdur DSYB
1398
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
AYSUN SEÇER
6.749,00
13.245,00
Burdur DSYB
1399
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
AYġE BÜLBÜL
10.831,00
0
Burdur DSYB
1400
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
BEKĠR IġIK
8.287,00
0
Burdur DSYB
1401
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
BEKĠR IġIK
35.372,00
0
Burdur DSYB
1402
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
DENĠZ GÜRBÜZ
15.190,00
0
Burdur DSYB
1403
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
DURMUġ YILDIRIM
5.542,00
0
Burdur DSYB
1404
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ELĠF SARI
7.007,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :52/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1405
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
FATIMA KURTCEBE
4.168,00
0
Burdur DSYB
1406
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
FETĠ YAVAġ
0
4.590,00
Burdur DSYB
1407
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HALĠL BAġIBÜYÜK
10.876,00
0
Burdur DSYB
1408
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HALĠL HAN
26.839,00
0
Burdur DSYB
1409
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HASAN HÜSEYĠN KARTAL
16.094,00
0
Burdur DSYB
1410
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HASAN HÜSEYĠN YAVAġ
8.924,00
0
Burdur DSYB
1411
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HATĠCE YAVAġ
19.275,00
0
Burdur DSYB
1412
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HÜSEYĠN GÜRBÜZ
4.509,00
0
Burdur DSYB
1413
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
HÜSEYĠN YILMAZ
19.961,00
0
Burdur DSYB
1414
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ĠBRAHĠM KARTAL
8.825,00
0
Burdur DSYB
1415
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ĠLYAS KOÇ
8.603,00
0
Burdur DSYB
1416
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ĠSMAĠL KÖLE
30.043,00
0
Burdur DSYB
1417
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
MEHMET ACAR
29.474,00
0
Burdur DSYB
1418
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
MEHMET BELGE
2.829,00
8.407,00
Burdur DSYB
1419
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
MUSTAFA KOġAR
4.326,00
0
Burdur DSYB
1420
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
MUSTAFA SAK
13.698,00
0
Burdur DSYB
1421
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
MUSTAFA UYSAL
18.242,00
28.093,00
Burdur DSYB
1422
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
OSMAN AYDIN
4.334,00
0
Burdur DSYB
1423
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ÖMER YILDIZ
299
0
Burdur DSYB
1424
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
RIZA KURTCEBE
9.625,00
0
Burdur DSYB
1425
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SĠNAN BÜLBÜL
12.884,00
0
Burdur DSYB
1426
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SULTAN BARDAK
15.633,00
0
Burdur DSYB
1427
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SÜLEYMAN ANAÇ
6.603,00
0
Burdur DSYB
1428
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SÜLEYMAN BARDAġ
5.190,00
0
Burdur DSYB
1429
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SÜLEYMAN DEMĠR
8.455,00
0
Burdur DSYB
1430
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SÜLEYMAN HAN
26.591,00
0
Burdur DSYB
1431
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
SÜLEYMAN IġIK
7.649,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :53/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1432
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ġENEL BARDAK
16.356,00
0
Burdur DSYB
1433
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
ġÜKRÜ OCAK
15.851,00
0
Burdur DSYB
1434
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
TUNCER ACAR
5.979,00
0
Burdur DSYB
1435
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
VELĠ BOZOVA
6.632,00
0
Burdur DSYB
1436
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
VELĠ CEYLAN
12.565,00
0
Burdur DSYB
1437
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
VELĠ CILIZ
33.394,00
0
Burdur DSYB
1438
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
VELĠ OKAY
6.394,00
0
Burdur DSYB
1439
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
YAġAR KURTCEBE
6.689,00
0
Burdur DSYB
1440
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
YUSUF KOÇ
5.536,00
0
Burdur DSYB
1441
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
YUSUF MERAL
3.967,00
8.227,00
Burdur DSYB
1442
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/DÜĞER.
YUSUF YILDIRIM
12.013,00
0
Burdur DSYB
1443
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ERĠKLĠ.
ASUMAN ĠNCE
8.930,00
0
Burdur DSYB
1444
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ERĠKLĠ.
ERDAL ĠNCE
5.787,00
0
Burdur DSYB
1445
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ADNAN YILDIZ
9.341,00
0
Burdur DSYB
1446
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
AHMET CANKAT
10.313,00
0
Burdur DSYB
1447
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
AHMET ÇAĞLAR
17.854,00
0
Burdur DSYB
1448
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
AHMET OT
19.409,00
0
Burdur DSYB
1449
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ALĠ MĠNAS
7.253,00
0
Burdur DSYB
1450
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ALĠ YILDIRIM
8.064,00
0
Burdur DSYB
1451
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ARĠF ĠġERĠ
11.966,00
0
Burdur DSYB
1452
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ARĠF YILDIZ
9.362,00
0
Burdur DSYB
1453
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
AYHAN TUNÇ
15.626,00
0
Burdur DSYB
1454
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
AYSUN ÖZMEN
16.567,00
0
Burdur DSYB
1455
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
BĠLAL MĠNAS
35.050,00
0
Burdur DSYB
1456
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
CEMALETTĠN UZ
9.035,00
0
Burdur DSYB
1457
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
CEMĠLE PEKEL
9.353,00
0
Burdur DSYB
1458
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
DUDU ÇAĞLAYAN
5.486,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :54/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1459
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
EMRAH ALMALLI
8.743,00
0
Burdur DSYB
1460
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
EMRULLAH YĠĞĠT
17.514,00
0
Burdur DSYB
1461
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ENDER ĠYĠGÜN
18.149,00
0
Burdur DSYB
1462
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ERDAL OT
25.485,00
0
Burdur DSYB
1463
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ERDEM OT
15.143,00
0
Burdur DSYB
1464
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ERDOĞAN ÇAĞLAYAN
1.643,00
0
Burdur DSYB
1465
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ERKAN EROĞLU
4.333,00
0
Burdur DSYB
1466
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
FATMA CANKAT
8.362,00
0
Burdur DSYB
1467
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
GÜLTEKĠN UYSAL
8.313,00
0
Burdur DSYB
1468
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HAKAN KARACA
2.850,00
0
Burdur DSYB
1469
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HALĠL ĠBRAHĠM ÇELĠKER
6.643,00
0
Burdur DSYB
1470
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HALĠL ULU
11.844,00
0
Burdur DSYB
1471
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HALĠL ÜNAL
30.367,00
0
Burdur DSYB
1472
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HASAN ALĠ ÖZGEN
1.899,00
0
Burdur DSYB
1473
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HASAN ÇALIġKAN
20.387,00
0
Burdur DSYB
1474
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HASAN ÇEÇ
28.860,00
0
Burdur DSYB
1475
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HASAN HÜSEYĠN KÖKSAL
8.504,00
0
Burdur DSYB
1476
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HASAN HÜSEYĠN PALA
36.135,00
0
Burdur DSYB
1477
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HASAN KARA
13.008,00
0
Burdur DSYB
1478
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HĠDAYET YILDIZ
9.249,00
0
Burdur DSYB
1479
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HĠMMET KOCABIYIK
1.026,00
0
Burdur DSYB
1480
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HÜSEYĠN TUNÇ
7.757,00
0
Burdur DSYB
1481
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
HÜSEYĠN TUNÇ
4.744,00
0
Burdur DSYB
1482
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ĠBRAHĠM DEMĠR
5.822,00
0
Burdur DSYB
1483
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ĠBRAHĠM KURNAZ
8.161,00
0
Burdur DSYB
1484
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ĠRFAN KARA
18.251,00
0
Burdur DSYB
1485
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
KAMĠL DEMĠR
8.131,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :55/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1486
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
MEHMET ALĠ YILDIZ
7.685,00
0
Burdur DSYB
1487
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
MEHMET EROĞLU
1.560,00
0
Burdur DSYB
1488
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
MEHMET GÜN
21.702,00
0
Burdur DSYB
1489
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
MEHMET YAMAN
13.613,00
0
Burdur DSYB
1490
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
MUZAFFER KARAKAYA
6.258,00
0
Burdur DSYB
1491
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
OSMAN KANTEKĠN
11.100,00
0
Burdur DSYB
1492
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
OSMAN ÖZ
24.178,00
0
Burdur DSYB
1493
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ÖMER ÇAĞLAR
7.419,00
0
Burdur DSYB
1494
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ÖMER MĠNAS
18.457,00
0
Burdur DSYB
1495
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ÖMER MUTLU
9.833,00
0
Burdur DSYB
1496
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ÖZGÜR OT
12.317,00
0
Burdur DSYB
1497
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
RAMAZAN DENĠZ
1.992,00
0
Burdur DSYB
1498
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
RAMAZAN KARTAL
5.418,00
0
Burdur DSYB
1499
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
RECEP ÖZMEN
7.640,00
0
Burdur DSYB
1500
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
RIZA TAġAN
33.726,00
0
Burdur DSYB
1501
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
SABRĠ DENĠZ
22.476,00
0
Burdur DSYB
1502
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
SELĠM ÜNAL
2.970,00
0
Burdur DSYB
1503
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
SELVET PEKġEN
7.418,00
0
Burdur DSYB
1504
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ġAHĠN OĞUZ
20.818,00
0
Burdur DSYB
1505
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ġEHRĠBAN OT
9.691,00
0
Burdur DSYB
1506
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ġÜKRÜ DENĠZ
24.807,00
0
Burdur DSYB
1507
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
TAHSĠN EROĞLU
19.806,00
0
Burdur DSYB
1508
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
TURAN KARA
28.206,00
0
Burdur DSYB
1509
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
YETER KAYA
33.401,00
0
Burdur DSYB
1510
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
YILDIRIM ÖZGEN
16.707,00
0
Burdur DSYB
1511
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
YUSUF UYANIK
10.005,00
0
Burdur DSYB
1512
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ZEKĠ AKKURT
24.365,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :56/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1513
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKÇEBAĞ.
ZÜHTÜ HORZUM
14.306,00
0
Burdur DSYB
1514
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
AHMET ARIK
6.816,00
0
Burdur DSYB
1515
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
AHMET ġEN
2.970,00
0
Burdur DSYB
1516
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
AHMET TAVASLI
2.098,00
0
Burdur DSYB
1517
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ALĠ ÇETĠNER
4.221,00
0
Burdur DSYB
1518
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
AYġE ÜNAL
3.902,00
0
Burdur DSYB
1519
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
BAHRĠ ÇAYIR
37.611,00
0
Burdur DSYB
1520
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
BAYRAM DEMĠREL
4.867,00
0
Burdur DSYB
1521
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
BEHĠYE ÇELĠK
1.704,00
0
Burdur DSYB
1522
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
DĠLEK ġEN
6.989,00
0
Burdur DSYB
1523
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
DURSUN ÖZCAN
2.917,00
0
Burdur DSYB
1524
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
EMĠNE ÜNAL
3.537,00
0
Burdur DSYB
1525
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ERGÜL ÇELĠK
8.381,00
0
Burdur DSYB
1526
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
HAKKI ġEN
5.743,00
0
Burdur DSYB
1527
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
HATĠCE ġEN
4.905,00
0
Burdur DSYB
1528
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
HÜSEYĠN ÇELĠK
9.183,00
0
Burdur DSYB
1529
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ĠBRAHĠM COġKUN
18.266,00
0
Burdur DSYB
1530
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ĠBRAHĠM KAÇAN
9.855,00
0
Burdur DSYB
1531
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
KADĠR TAVASLI
4.757,00
0
Burdur DSYB
1532
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
KAMĠL YĠĞĠT
2.009,00
0
Burdur DSYB
1533
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MAHMUT KIRIġ
6.360,00
0
Burdur DSYB
1534
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEHMET AÇAR
12.987,00
0
Burdur DSYB
1535
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEHMET AÇAR
8.117,00
0
Burdur DSYB
1536
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEHMET CAN
4.969,00
0
Burdur DSYB
1537
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEHMET COġKUN
32.994,00
0
Burdur DSYB
1538
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEHMET YĠĞĠT
10.575,00
0
Burdur DSYB
1539
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEMĠġ BEDĠR
8.039,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :57/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1540
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MEMĠġ ÇAYIR
18.129,00
0
Burdur DSYB
1541
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MUHARREM BEDĠR
8.270,00
0
Burdur DSYB
1542
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MUHARREM DEMĠREL
3.129,00
0
Burdur DSYB
1543
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MURAT ARIKAN
5.256,00
0
Burdur DSYB
1544
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MURAT ARIKAN
17.860,00
0
Burdur DSYB
1545
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MURAT ARIKAN
5.132,00
0
Burdur DSYB
1546
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MUSTAFA ARIKAN
825
0
Burdur DSYB
1547
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
MUSTAFA ZENGĠN
3.511,00
0
Burdur DSYB
1548
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
NURĠ SUNGUR
10.542,00
0
Burdur DSYB
1549
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
OSMAN ÇAYIR
25.405,00
0
Burdur DSYB
1550
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
OSMAN ÜNAL
4.895,00
0
Burdur DSYB
1551
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ÖZCAN ZENGĠN
6.511,00
0
Burdur DSYB
1552
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
RAMAZAN AÇAR
27.019,00
0
Burdur DSYB
1553
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
RAMAZAN ÜSTÜN
2.303,00
0
Burdur DSYB
1554
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
RAġĠT SAĞLAM
4.341,00
0
Burdur DSYB
1555
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
SAMĠ CEYLAN
3.758,00
0
Burdur DSYB
1556
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ġÜKRÜ KÖZ
5.782,00
0
Burdur DSYB
1557
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
TURAN ÇAYIR
28.566,00
0
Burdur DSYB
1558
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
YAġAR SAĞLAM
2.116,00
0
Burdur DSYB
1559
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
YAġAR ÜSTÜN
3.607,00
0
Burdur DSYB
1560
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
YUSUF TAVASLI
1.499,00
0
Burdur DSYB
1561
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÖKPINAR.
ZEKĠ AÇAR
153
0
Burdur DSYB
1562
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNALAN.
ADEM ÇELĠK
7.910,00
0
Burdur DSYB
1563
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNALAN.
ġERĠFE ÇALIġKAN
4.968,00
0
Burdur DSYB
1564
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
AHMET ÇELĠK
14.350,00
0
Burdur DSYB
1565
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
BAHATTĠN KÖK
2.667,00
0
Burdur DSYB
1566
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
BAYRAM ĠNCE
3.031,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :58/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1567
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
BAYRAM KOÇ
4.741,00
0
Burdur DSYB
1568
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
DURSUN ÖZTÜRK
3.742,00
0
Burdur DSYB
1569
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
ERDAL ZENGĠN
18.615,00
0
Burdur DSYB
1570
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
FĠKRET ĠNCE
7.709,00
0
Burdur DSYB
1571
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
GÜRDAL ZENGĠN
1.451,00
0
Burdur DSYB
1572
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
MEHMET TOKAT
1.323,00
0
Burdur DSYB
1573
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
MUSTAFA ÇELĠK
7.831,00
0
Burdur DSYB
1574
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
NAFĠYE ĠNCE
640
0
Burdur DSYB
1575
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
OSMAN ZENGĠN
571
0
Burdur DSYB
1576
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
REFĠK ÇELĠK
2.432,00
0
Burdur DSYB
1577
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
SAĠME SOLAK
1.689,00
0
Burdur DSYB
1578
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
SAMET ÇELĠK
8.622,00
0
Burdur DSYB
1579
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
SEBAHATTĠN ÇELĠK
2.625,00
0
Burdur DSYB
1580
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
ZEKERĠYA TOKAT
1.635,00
0
Burdur DSYB
1581
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/GÜNEYYAYLA.
ZEKĠ ÇELĠK
3.624,00
0
Burdur DSYB
1582
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ABDULLAH ÖZDEMĠR
11.840,00
0
Burdur DSYB
1583
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ABDULLAH ÖZDEMĠR
9.718,00
0
Burdur DSYB
1584
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ADEM DEMĠREL
27.275,00
0
Burdur DSYB
1585
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
AHMET BOLATAN
4.945,00
0
Burdur DSYB
1586
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
AHMET ÇELĠK
4.215,00
0
Burdur DSYB
1587
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
AHMET GÖZ
16.777,00
0
Burdur DSYB
1588
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
AHMET YAVUZ
8.244,00
0
Burdur DSYB
1589
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ALĠ ÇAKIR
86.948,00
0
Burdur DSYB
1590
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ALĠ ÇELĠK
32.680,00
0
Burdur DSYB
1591
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ALĠ TEZCAN
20.425,00
0
Burdur DSYB
1592
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
CEMAL BAKIRCI
3.219,00
0
Burdur DSYB
1593
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
CENGĠZ MUTLU
42.611,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :59/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1594
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
FAĠK ġENGÜL
24.393,00
0
Burdur DSYB
1595
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
FERHAT ÖĞÜT
31.141,00
0
Burdur DSYB
1596
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
FETĠYE ÜNAL
10.549,00
0
Burdur DSYB
1597
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HALĠL MUTLU
5.728,00
0
Burdur DSYB
1598
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HALĠL MUTLU
4.469,00
0
Burdur DSYB
1599
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HALĠL SELEK
3.268,00
0
Burdur DSYB
1600
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HALĠL TEZCAN
4.172,00
0
Burdur DSYB
1601
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HALĠT SELEK
16.951,00
0
Burdur DSYB
1602
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HASAN HÜSEYĠN KOÇAR
83.550,00
0
Burdur DSYB
1603
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HATĠCE KÜÇÜK
18.874,00
0
Burdur DSYB
1604
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HÜSEYĠN BĠLGĠÇ
36.200,00
0
Burdur DSYB
1605
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HÜSEYĠN EROĞLU
59.286,00
0
Burdur DSYB
1606
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HÜSEYĠN ÖZDEMĠR
27.271,00
0
Burdur DSYB
1607
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HÜSEYĠN ÖZEN
17.997,00
0
Burdur DSYB
1608
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
HÜSEYĠN ġENAY
28.714,00
0
Burdur DSYB
1609
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ĠBRAHĠM ÇALIġKAN
94.344,00
0
Burdur DSYB
1610
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ĠBRAHĠM ÇETĠNKAYA
5.859,00
0
Burdur DSYB
1611
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ĠBRAHĠM ÇETĠNKAYA
118.458,00
0
Burdur DSYB
1612
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ĠLHAMĠ YAVUZ
80.720,00
0
Burdur DSYB
1613
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ĠSA ÖĞÜT
28.211,00
0
Burdur DSYB
1614
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ĠSMAĠL TEZCAN
71.941,00
0
Burdur DSYB
1615
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
KAMĠLE KESKĠN
7.280,00
0
Burdur DSYB
1616
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MEHMET ĠPEK
19.907,00
0
Burdur DSYB
1617
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MEHMET KAZAN
3.492,00
0
Burdur DSYB
1618
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MEHMET ÖZTÜRK
16.184,00
0
Burdur DSYB
1619
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MEHMET SELEK
30.008,00
0
Burdur DSYB
1620
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MUSTAFA KILINÇ
77.364,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :60/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1621
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MUSTAFA TABUROĞLU
89.633,00
0
Burdur DSYB
1622
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MUSTAFA TEZCAN
1.870,00
0
Burdur DSYB
1623
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
MUSTAFA UYSAL
11.085,00
0
Burdur DSYB
1624
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
NECMĠ YAVUZ
44.510,00
0
Burdur DSYB
1625
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
OSMAN ÇETĠNKAYA
35.740,00
0
Burdur DSYB
1626
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
OSMAN ONAR
4.489,00
0
Burdur DSYB
1627
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ÖMER APAYDIN
11.838,00
0
Burdur DSYB
1628
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ÖMER ONAR
4.402,00
0
Burdur DSYB
1629
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ÖMER ONAR
6.204,00
0
Burdur DSYB
1630
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
RAMAZAN HAN
51.069,00
0
Burdur DSYB
1631
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
RAMAZAN SEZER
12.808,00
0
Burdur DSYB
1632
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
SULTAN YAVUZ
12.167,00
0
Burdur DSYB
1633
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ġENEL YARAR
6.153,00
0
Burdur DSYB
1634
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ġERĠFE TEZCAN
53.464,00
0
Burdur DSYB
1635
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
TEVFĠK ÇETĠNKAYA
8.655,00
0
Burdur DSYB
1636
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ÜNAL UÇAR
25.586,00
0
Burdur DSYB
1637
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HACILAR.
ZEYNEP ÇETĠN
8.012,00
0
Burdur DSYB
1638
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
AHMET AYGÜN
4.288,00
0
Burdur DSYB
1639
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
AHMET DURMAZ
10.506,00
0
Burdur DSYB
1640
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ALĠ AK
46.686,00
0
Burdur DSYB
1641
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ALĠ ÇEVĠK
15.213,00
0
Burdur DSYB
1642
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ALĠ ĠHSAN ÇEVĠK
3.942,00
0
Burdur DSYB
1643
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ALĠ SEVEN
9.287,00
0
Burdur DSYB
1644
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ALĠM AKSU
3.916,00
0
Burdur DSYB
1645
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ALĠM KARATAġ
13.068,00
0
Burdur DSYB
1646
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ARĠF GÜN
9.980,00
0
Burdur DSYB
1647
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
AVNĠ AKALIN
11.501,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :61/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1648
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
AYHAN ALTIN
32.179,00
0
Burdur DSYB
1649
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
CAFER DURMAZ
8.314,00
0
Burdur DSYB
1650
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
CEVDET CĠNBAġ
13.842,00
0
Burdur DSYB
1651
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
CĠHAN KARADENĠZ
1.268,00
0
Burdur DSYB
1652
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
DURMUġ AKALIN
10.564,00
0
Burdur DSYB
1653
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
DURMUġ AKYÜZ
27.080,00
0
Burdur DSYB
1654
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
DURMUġ TOPUZ
24.274,00
0
Burdur DSYB
1655
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
DURSUN AKAY
6.899,00
0
Burdur DSYB
1656
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
DURSUN CĠNBAġ
4.138,00
0
Burdur DSYB
1657
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
EMRE AY
6.593,00
0
Burdur DSYB
1658
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ERDAL APAYDIN
8.244,00
0
Burdur DSYB
1659
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ERDAL POTAK
7.823,00
0
Burdur DSYB
1660
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
EYÜP SEVEN
4.337,00
0
Burdur DSYB
1661
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
HAKKI AKPINAR
5.576,00
0
Burdur DSYB
1662
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
HALĠL ALTINSOY
2.335,00
0
Burdur DSYB
1663
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
HASAN AKBAġ
8.924,00
0
Burdur DSYB
1664
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
HASAN AKPINAR
6.074,00
0
Burdur DSYB
1665
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
HASAN HÜSEYĠN AK
9.765,00
0
Burdur DSYB
1666
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
HÜSEYĠN YEġĠLYURT
21.082,00
0
Burdur DSYB
1667
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ĠBRAHĠM AY
2.761,00
0
Burdur DSYB
1668
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ĠBRAHĠM YARAR
6.153,00
0
Burdur DSYB
1669
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
MEHMET ALĠ KARACA
1.107,00
0
Burdur DSYB
1670
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
MEHMET ÇEVĠK
5.895,00
0
Burdur DSYB
1671
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
MEHMET IġILDAK
4.845,00
0
Burdur DSYB
1672
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
MEHMET KARTAL
5.270,00
0
Burdur DSYB
1673
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
METĠN ALTINSOY
22.017,00
0
Burdur DSYB
1674
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
MUHAMMET EVCĠL
1.845,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :62/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1675
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
MURAT ÇAVAġ
34.622,00
0
Burdur DSYB
1676
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
NAZĠF ALTIN
5.885,00
0
Burdur DSYB
1677
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
NĠHAT BOZDEMĠR
25.289,00
0
Burdur DSYB
1678
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
OSMAN SOYLU
12.913,00
0
Burdur DSYB
1679
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ÖMER AKGÜN
22.134,00
0
Burdur DSYB
1680
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ÖMER DURMAZ
3.219,00
0
Burdur DSYB
1681
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ÖMER SAĞLIK
3.228,00
0
Burdur DSYB
1682
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
RAMAZAN UYSAL
19.570,00
0
Burdur DSYB
1683
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
RIZA AKSU
6.424,00
0
Burdur DSYB
1684
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
SAĠM AK
4.875,00
0
Burdur DSYB
1685
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
SAMĠ ACAR
11.411,00
0
Burdur DSYB
1686
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
SEVĠLAY GÜN
38.518,00
0
Burdur DSYB
1687
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
SÖNMEZ AKSU
8.841,00
0
Burdur DSYB
1688
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
SÜLEYMAN POTAK
8.970,00
0
Burdur DSYB
1689
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ġERAFETDĠN AKPINAR
8.887,00
0
Burdur DSYB
1690
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
ġEREF BEDER
5.260,00
0
Burdur DSYB
1691
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
YILMAZ AKPINAR
7.011,00
0
Burdur DSYB
1692
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/HALICILAR.
YUSUF AKGÜN
9.068,00
0
Burdur DSYB
1693
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
ALĠ AKGÜL
10.761,00
0
Burdur DSYB
1694
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
AYNUR UĞUR
20.403,00
0
Burdur DSYB
1695
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
BAYRAM KARTAL
7.046,00
0
Burdur DSYB
1696
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
HATĠCE AKGÜL
28.784,00
0
Burdur DSYB
1697
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
KADĠR BEDĠR
20.041,00
0
Burdur DSYB
1698
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
KADĠR KARTAL
50.438,00
0
Burdur DSYB
1699
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
KEMAL UÇAR
3.829,00
0
Burdur DSYB
1700
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
KEZĠBAN KARTAL
22.802,00
0
Burdur DSYB
1701
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
KEZĠBAN KILINÇ
369
0
Burdur DSYB
Sayfa :63/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1702
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
MEHMET UÇAR
35.897,00
0
Burdur DSYB
1703
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
MEHMET UÇAR
11.551,00
0
Burdur DSYB
1704
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
MUSTAFA AVCI
20.098,00
0
Burdur DSYB
1705
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
RAMAZAN GÜL
18.738,00
0
Burdur DSYB
1706
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
RAZĠYE GÜL
9.923,00
0
Burdur DSYB
1707
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
SADIK KIRMIZIGÜL
15.524,00
0
Burdur DSYB
1708
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
ġEVKET AKGÜL
15.890,00
0
Burdur DSYB
1709
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
YUSUF KILINÇ
29.721,00
0
Burdur DSYB
1710
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
ZEKĠ BEDĠR
22.665,00
0
Burdur DSYB
1711
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠĞDELĠ.
ZEYNEP GÜL
14.075,00
0
Burdur DSYB
1712
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ALĠ MUAMMER ÜNAL
5.761,00
0
Burdur DSYB
1713
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ALĠ OKAY
9.528,00
0
Burdur DSYB
1714
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ALĠM ÜLKER
1.776,00
0
Burdur DSYB
1715
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
BEKĠR EKREM
6.120,00
0
Burdur DSYB
1716
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
CAFER AKIN
2.603,00
0
Burdur DSYB
1717
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
DĠLAVER FELEK
5.370,00
0
Burdur DSYB
1718
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
EMRAH ATALAN
6.320,00
0
Burdur DSYB
1719
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ENVER ÇELTĠK
6.677,00
0
Burdur DSYB
1720
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
FADEN AKKANAT
5.762,00
0
Burdur DSYB
1721
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
FAHRĠ ALDAN
2.359,00
0
Burdur DSYB
1722
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
FATĠH EKREM
8.378,00
0
Burdur DSYB
1723
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
HASAN BÜLBÜL
3.469,00
0
Burdur DSYB
1724
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
HULUSĠ ÖZBAKAN
21.370,00
0
Burdur DSYB
1725
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ĠBRAHĠM GÜZEL
133
0
Burdur DSYB
1726
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ĠBRAHĠM KÜÇÜKSELVĠ
7.521,00
0
Burdur DSYB
1727
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
KAMĠL ALTINTAġ
7.758,00
0
Burdur DSYB
1728
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET ALĠ ACAR
10.258,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :64/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1729
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET ÇELĠK
8.650,00
0
Burdur DSYB
1730
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET DURAK
7.892,00
0
Burdur DSYB
1731
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET ÖZBAKAN
14.063,00
0
Burdur DSYB
1732
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET ÖZBEK
5.021,00
0
Burdur DSYB
1733
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET ÖZDEMĠR
5.169,00
0
Burdur DSYB
1734
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET PEġEN
9.859,00
0
Burdur DSYB
1735
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MEHMET ÜLKER
7.002,00
0
Burdur DSYB
1736
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MUSTAFA AKIN
18.218,00
0
Burdur DSYB
1737
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
MUSTAN ARI
7.368,00
0
Burdur DSYB
1738
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
NEVZAT SALMAN
15.270,00
0
Burdur DSYB
1739
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
NĠHAT ARI
2.375,00
0
Burdur DSYB
1740
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
NURETTĠN ÖZER
3.685,00
0
Burdur DSYB
1741
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
OSMAN HAM
5.300,00
0
Burdur DSYB
1742
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ÖZCAN AYDIN
5.437,00
0
Burdur DSYB
1743
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ÖZGÜR BAYRĠ
10.880,00
0
Burdur DSYB
1744
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
RAMAZAN AKIN
16.898,00
0
Burdur DSYB
1745
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
RAMAZAN GÖKTAġ
4.486,00
0
Burdur DSYB
1746
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
RAMAZAN PINAR
6.494,00
0
Burdur DSYB
1747
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
RAMAZAN ġAHĠN
7.591,00
0
Burdur DSYB
1748
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
RAMAZAN UMAN
1.372,00
0
Burdur DSYB
1749
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
SÜLEYMAN ÖZBAKAN
8.096,00
0
Burdur DSYB
1750
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
ġÜKRÜ AKIN
17.746,00
0
Burdur DSYB
1751
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
TUNCAY KEYĠK
1.000,00
0
Burdur DSYB
1752
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
TUNCAY TOPÇU
4.404,00
0
Burdur DSYB
1753
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
TURAN ARI
4.166,00
0
Burdur DSYB
1754
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ĠLYAS.
UMUT AKKANAT
1.606,00
0
Burdur DSYB
1755
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAPAKLI.
AHMET ÇELĠK
7.903,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :65/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1756
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAPAKLI.
CEMAL KUL
9.488,00
0
Burdur DSYB
1757
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAPAKLI.
HÜSEYĠN ER
6.474,00
0
Burdur DSYB
1758
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAPAKLI.
OSMAN UYSAL
15.150,50
0
Burdur DSYB
1759
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ADĠL ARLI
7.731,00
0
Burdur DSYB
1760
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
AHMET ALBAYRAK
10.564,00
0
Burdur DSYB
1761
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
AHMET BEYDĠLLĠ
20.931,00
0
Burdur DSYB
1762
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
AHMET ÖZKAN
61
0
Burdur DSYB
1763
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ALĠ AYGÜN
5.046,00
0
Burdur DSYB
1764
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ALĠ OSMAN ÖZKAN
4.926,00
0
Burdur DSYB
1765
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ALĠ YĠĞĠT
35.528,00
0
Burdur DSYB
1766
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
BĠRGÜL ALBAYRAK
7.312,00
0
Burdur DSYB
1767
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
BÜLENT ALTINIġIK
9.815,00
0
Burdur DSYB
1768
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ESE ALTINKAYNAK
4.717,00
0
Burdur DSYB
1769
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
FATMA BEYDĠLLĠ
7.769,00
0
Burdur DSYB
1770
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
FAZĠLET ALBAYRAK
14.163,00
0
Burdur DSYB
1771
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
GÜNAY SAYIN
90.446,00
0
Burdur DSYB
1772
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
HALĠL ĠBRAHĠM SAK
4.061,00
0
Burdur DSYB
1773
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
HÜSEYĠN SAYIN
9.902,00
0
Burdur DSYB
1774
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ĠBRAHĠM BAġ
17.489,00
0
Burdur DSYB
1775
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ĠSMET KAYA
6.800,00
0
Burdur DSYB
1776
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
KEZĠBAN YILMAZ
10.778,00
0
Burdur DSYB
1777
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET AK
13.121,00
0
Burdur DSYB
1778
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET ALBAYRAK
28.278,00
0
Burdur DSYB
1779
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET ALBAYRAK
1.139,00
0
Burdur DSYB
1780
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET ALĠ ġĠMġEK
9.018,00
0
Burdur DSYB
1781
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET ÇALIġKAN
386
0
Burdur DSYB
1782
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET KAYA
3.320,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :66/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1783
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MEHMET KAYA
10.765,00
0
Burdur DSYB
1784
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MELAHAT ÖZKAN
6.639,00
0
Burdur DSYB
1785
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MUSTAFA ÇALIġKAN
23.756,00
0
Burdur DSYB
1786
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MUSTAFA SAK
24.280,00
0
Burdur DSYB
1787
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MUSTAFA SAYIN
10.003,00
0
Burdur DSYB
1788
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
MUSTAFA YILMAZ
2.812,00
0
Burdur DSYB
1789
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
ġEREF AVCI
5.048,00
0
Burdur DSYB
1790
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAÇAL.
VELĠ ġĠMġEK
13.222,00
0
Burdur DSYB
1791
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
ALĠ ĠHSAN AYKUT
13.390,00
0
Burdur DSYB
1792
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
BAKĠ AKTEKE
7.052,00
0
Burdur DSYB
1793
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
BAYRAM KOCA
3.497,00
0
Burdur DSYB
1794
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
BULDU TARIM HAYV.SÜT VE
117.322,00
SÜT MAM.NAK.SAN. VE TĠC.L
0
Burdur DSYB
1795
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
ERGÜL KOCA
14.485,00
0
Burdur DSYB
1796
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
FARUK EVRAN
11.195,00
0
Burdur DSYB
1797
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
GÜRBÜZ DAVAN
2.220,00
0
Burdur DSYB
1798
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
HATĠCE ÇETĠN
10.498,00
0
Burdur DSYB
1799
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
HÜSEYĠN KOCA
7.077,00
0
Burdur DSYB
1800
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
ĠLYAS GÜNDOĞDU
12.529,00
0
Burdur DSYB
1801
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
KADĠR KOÇ
10.441,00
0
Burdur DSYB
1802
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
MEHMET KOÇ
9.994,00
0
Burdur DSYB
1803
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
MEHMET SEZER
20.563,00
0
Burdur DSYB
1804
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
MUSTAFA KOÇ
23.124,00
0
Burdur DSYB
1805
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
MUSTAFA OBUT
34.194,00
0
Burdur DSYB
1806
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
NERĠMAN BARAN
14.131,00
0
Burdur DSYB
1807
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
NĠHAT SOYSAL
18.941,00
0
Burdur DSYB
1808
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
SALĠH KIYAK
12.034,00
0
Burdur DSYB
1809
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
SAYDI SOYSAL
14
0
Burdur DSYB
Sayfa :67/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1810
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
SÜLEYMAN KOCA
4.041,00
0
Burdur DSYB
1811
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
ġEHRĠBAN ÇAKMAK
5.731,00
0
Burdur DSYB
1812
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
ÜMĠT DAĞ
9.675,00
0
Burdur DSYB
1813
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
VOLKAN KOÇ
19.367,00
0
Burdur DSYB
1814
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
YADĠGAR KOCA
26.658,00
0
Burdur DSYB
1815
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARAKENT.
ZEYNEL BÜYÜK
14.457,00
0
Burdur DSYB
1816
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
ALĠ AYAS
2.130,00
0
Burdur DSYB
1817
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
HASAN ÇĠÇEK
9.327,00
0
Burdur DSYB
1818
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
ĠLYAS ÇALIġKAN
1.362,00
0
Burdur DSYB
1819
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
MEHMET AYAS
3.933,00
0
Burdur DSYB
1820
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
MUSA ÇALIġKAN
6.466,00
0
Burdur DSYB
1821
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
ÖMER ÇĠÇEK
2.330,00
0
Burdur DSYB
1822
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KARTALPINAR.
ÖMER SAĞLAM
7.110,00
0
Burdur DSYB
1823
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAVACIK.
ARĠF BELEġ
3.303,00
0
Burdur DSYB
1824
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAVACIK.
ĠBRAHĠM ÇEVĠK
3.617,00
0
Burdur DSYB
1825
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAVACIK.
MERYEM KARAKURT
9.808,00
0
Burdur DSYB
1826
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAVACIK.
NURCAN YILDIZ
14.881,00
0
Burdur DSYB
1827
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAVACIK.
RAMAZAN AYDIN
4.033,00
0
Burdur DSYB
1828
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAVACIK.
ZEKĠ YILMAZ
5.780,00
0
Burdur DSYB
1829
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
AHMET ARIKAN
6.963,00
0
Burdur DSYB
1830
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
AHMET ÖZTÜRK
11.120,00
0
Burdur DSYB
1831
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
AHMET ġENOL
20.074,00
0
Burdur DSYB
1832
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ALAADDĠN AKKAYA
2.995,00
0
Burdur DSYB
1833
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ALĠ GÜRLER
6.221,00
0
Burdur DSYB
1834
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ALĠ ĠHSAN ÖZTÜRK
19.677,00
0
Burdur DSYB
1835
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ALĠ SEMĠZ
9.999,00
0
Burdur DSYB
1836
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ALĠ TÜRKER
14.230,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :68/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1837
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
AYDIN ARIKAN
16.157,00
0
Burdur DSYB
1838
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
AYHAN ARIKAN
14.133,00
0
Burdur DSYB
1839
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
BAHADDĠN ATALAY
11.833,00
0
Burdur DSYB
1840
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
BARIġ ÖZTÜRK
16.801,00
0
Burdur DSYB
1841
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
BAYRAM ALTINSOY
15.671,00
0
Burdur DSYB
1842
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
BAYRAM BAL
8.134,00
0
Burdur DSYB
1843
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
BEKĠR GÜRLER
3.339,00
0
Burdur DSYB
1844
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
DOĞAN ERKAN
4.660,00
0
Burdur DSYB
1845
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
DÖNDÜ GÜRLER
6.652,00
0
Burdur DSYB
1846
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
EMĠN TUNCER
5.953,00
0
Burdur DSYB
1847
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
EMĠNE ALTINOK
9.076,00
0
Burdur DSYB
1848
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
EMĠNE ATALAY
20.821,00
0
Burdur DSYB
1849
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
FETHĠYE SARIKAYA
18.210,00
0
Burdur DSYB
1850
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
GÜLAYġE KILIÇ
5.531,00
0
Burdur DSYB
1851
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HAKAN ÖZCAN
11.628,00
0
Burdur DSYB
1852
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HALĠL AKCALI
7.851,00
0
Burdur DSYB
1853
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HALĠL ĠBRAHĠM AKCA
8.355,00
0
Burdur DSYB
1854
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HALĠS AYPAK
10.007,00
0
Burdur DSYB
1855
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HASAN AKCALI
24.514,00
0
Burdur DSYB
1856
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HASAN COġKUN
13.425,00
0
Burdur DSYB
1857
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HASAN HÜSEYĠN AKCALI
17.559,00
0
Burdur DSYB
1858
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HASAN HÜSEYĠN KALAYCI
17.764,00
0
Burdur DSYB
1859
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HASAN HÜSEYĠN KARAÇAM
19.240,00
0
Burdur DSYB
1860
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HASAN HÜSEYĠN YILMAZ
5.639,00
0
Burdur DSYB
1861
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN AKCALI
29.088,00
0
Burdur DSYB
1862
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN ALTINOK
8.669,00
0
Burdur DSYB
1863
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN BULAT
19.031,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :69/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1864
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN ÇOLAK
1.832,00
0
Burdur DSYB
1865
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN IġIK
19.789,00
0
Burdur DSYB
1866
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN KOÇ
9.911,00
0
Burdur DSYB
1867
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN PĠġKĠN
17.097,00
0
Burdur DSYB
1868
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN SALMAN
13.230,00
0
Burdur DSYB
1869
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
HÜSEYĠN ULUDAĞ
8.357,00
0
Burdur DSYB
1870
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ĠBRAHĠM AYPAK
309
0
Burdur DSYB
1871
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ĠBRAHĠM GÜLPINAR
10.015,00
0
Burdur DSYB
1872
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ĠBRAHĠM ġAHĠN
12.323,00
0
Burdur DSYB
1873
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ĠLHAN GÜRLER
9.853,00
0
Burdur DSYB
1874
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ĠSMAĠL KARAÇAM
4.813,00
0
Burdur DSYB
1875
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ĠSMAĠL TAġKIN
10.786,00
0
Burdur DSYB
1876
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
KAMĠL ÖZTÜRK
2.740,00
0
Burdur DSYB
1877
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
KEMAL ARIKAN
6.630,00
0
Burdur DSYB
1878
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
KEMAL YILDIRIM
7.101,00
0
Burdur DSYB
1879
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MAHMUT KOÇ
11.002,00
0
Burdur DSYB
1880
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MEHMET ÇÜRÜK
11.685,00
0
Burdur DSYB
1881
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MEHMET ERKAN
7.863,00
0
Burdur DSYB
1882
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MEHMET IġIK
10.821,00
0
Burdur DSYB
1883
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MEHMET YĠĞĠT
22.096,00
0
Burdur DSYB
1884
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MUSA KARAKAġ
4.187,00
0
Burdur DSYB
1885
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MUSTAFA ÇELEN
12.204,00
0
Burdur DSYB
1886
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MUSTAFA ÖZÇELĠK
15.393,00
0
Burdur DSYB
1887
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MUSTAFA TÜRKER
19.727,00
0
Burdur DSYB
1888
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
MÜRÜVVET SEMĠZ
22.801,00
0
Burdur DSYB
1889
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
NAĠL CAN
7.825,00
0
Burdur DSYB
1890
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
NECATĠ ERKAN
4.321,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :70/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1891
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
NECMETTĠN KARAKAġ
4.078,00
0
Burdur DSYB
1892
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
NĠSAN AKCALI
12.229,00
0
Burdur DSYB
1893
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
NĠYAZĠ GÜLPINAR
4.601,00
0
Burdur DSYB
1894
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
OSMAN ALTINSOY
7.655,00
0
Burdur DSYB
1895
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
OSMAN ULUDAĞ
6.223,00
0
Burdur DSYB
1896
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ÖZLEM ÇELEN
21.853,00
0
Burdur DSYB
1897
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
RUKĠYE YĠĞĠT
8.429,00
0
Burdur DSYB
1898
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
SEDAT SARIKAYA
8.838,00
0
Burdur DSYB
1899
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
SELAHATTĠN TAġKIN
10.051,00
0
Burdur DSYB
1900
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
SELAMĠ ÜNSAL
15.717,00
0
Burdur DSYB
1901
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
SÜLEYMAN GÖK
3.234,00
0
Burdur DSYB
1902
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
SÜLEYMAN SEMĠZ
1.042,00
0
Burdur DSYB
1903
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ġAKĠR CAN
12.325,00
0
Burdur DSYB
1904
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ġERĠFE TETĠK
5.033,00
0
Burdur DSYB
1905
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ġÜKRÜ CEYLAN
7.298,00
0
Burdur DSYB
1906
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ġÜKRÜ ÖZCAN
1.895,00
0
Burdur DSYB
1907
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
TAHĠR ARIKAN
11.490,00
0
Burdur DSYB
1908
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
UFUK ULUDAĞ
4.175,00
0
Burdur DSYB
1909
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ÜLKÜ ÇOLAK
24.086,00
0
Burdur DSYB
1910
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
VELĠ EROL
7.560,00
0
Burdur DSYB
1911
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYAALTI.
ZEYNEP ÜNAL
8.307,00
0
Burdur DSYB
1912
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
AHMET CANDAN
18.574,00
0
Burdur DSYB
1913
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
AHMETALĠ DURAN
2.556,00
0
Burdur DSYB
1914
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ARĠF AKYOL
26.004,00
0
Burdur DSYB
1915
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
AYġE BAYKAL
5.524,00
0
Burdur DSYB
1916
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
AYġE KURT
12.152,00
0
Burdur DSYB
1917
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
BÜLENT ALTAY
14.081,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :71/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1918
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
CEMĠL DEMĠR
7.727,00
0
Burdur DSYB
1919
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ERDOĞAN ALPTEKĠN
12.184,00
0
Burdur DSYB
1920
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
FEYZUL AKPINAR
5.857,00
0
Burdur DSYB
1921
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
GÖKHAN KURT
4.969,00
0
Burdur DSYB
1922
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
HASAN DEMĠRCAN
2.272,00
0
Burdur DSYB
1923
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ĠBRAHĠM BAġARIR
9.949,00
0
Burdur DSYB
1924
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ĠBRAHĠM CAN
1.686,00
0
Burdur DSYB
1925
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ĠLKAY ALPTEKĠN
6.017,00
0
Burdur DSYB
1926
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
KIYMET BAYKAL
5.665,00
0
Burdur DSYB
1927
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MEHMET AKKURT
5.724,00
0
Burdur DSYB
1928
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MEHMET AKPINAR
6.261,00
0
Burdur DSYB
1929
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MEHMET ARIK
11.334,00
0
Burdur DSYB
1930
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MEHMET BĠLGĠN
4.652,00
0
Burdur DSYB
1931
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MEHMET GÜN
9.702,00
0
Burdur DSYB
1932
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MESUT BAġAR
9.173,00
0
Burdur DSYB
1933
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MEVLÜT KURT
4.160,00
0
Burdur DSYB
1934
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MUSTAFA AKKURT
6.391,00
0
Burdur DSYB
1935
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MUSTAFA AKPINAR
7.736,00
0
Burdur DSYB
1936
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MUSTAFA ATASOY
6.628,00
0
Burdur DSYB
1937
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MUSTAFA AYDINLIK
8.902,00
0
Burdur DSYB
1938
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MUSTAFA AYDINLIK
8.326,00
0
Burdur DSYB
1939
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
MUSTAFA ÖZÇELĠK
12.847,00
0
Burdur DSYB
1940
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
OSMAN AKÇAY
8.494,00
0
Burdur DSYB
1941
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
OSMAN ÇOġKUN
7.488,00
0
Burdur DSYB
1942
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ÖMER AKYOL
11.182,00
0
Burdur DSYB
1943
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
RAMAZAN AKPINAR
17.991,00
0
Burdur DSYB
1944
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
SÜLEYMAN ATASOY
6.285,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :72/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1945
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
SÜLEYMAN ATASOY
13.048,00
0
Burdur DSYB
1946
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
SÜLEYMAN ÖZDEMĠR
11.177,00
0
Burdur DSYB
1947
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ġENEN GÖZ
18.552,00
0
Burdur DSYB
1948
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
ġEREF KOÇ
10.179,00
0
Burdur DSYB
1949
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
TALĠP ASLAN
6.298,00
0
Burdur DSYB
1950
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
TAYFUN ASLAN
1.770,00
0
Burdur DSYB
1951
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
VELĠ AKIN
6.571,00
0
Burdur DSYB
1952
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
VELĠ AKKURT
4.850,00
0
Burdur DSYB
1953
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
VELĠ KURT
5.107,00
0
Burdur DSYB
1954
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KAYIġ.
VELĠ SAĞLAM
11.098,00
0
Burdur DSYB
1955
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ADNAN BACAK
6.478,00
0
Burdur DSYB
1956
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
AHMET KILINÇ
8.285,00
0
Burdur DSYB
1957
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ALĠ SOYLU
7.480,00
0
Burdur DSYB
1958
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ALĠ ġAHĠN
9.591,00
0
Burdur DSYB
1959
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
CENGĠZ ÇAĞAN
12.990,00
0
Burdur DSYB
1960
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
DÖNE TURAN
28.103,00
0
Burdur DSYB
1961
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ELĠF EFEK
16.769,00
0
Burdur DSYB
1962
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
EMĠNE TURAN
25.315,00
0
Burdur DSYB
1963
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ERSAN GÜLCAN
20.637,00
0
Burdur DSYB
1964
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ESMA ÇAĞAN
12.728,00
0
Burdur DSYB
1965
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
FAHRETTĠN BACAK
6.881,00
0
Burdur DSYB
1966
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
FATMA YÜNCÜ
5.989,00
0
Burdur DSYB
1967
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
HALĠL DAYAGAÇ
2.863,00
0
Burdur DSYB
1968
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
HASAN ER
1.331,00
0
Burdur DSYB
1969
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
HASAN SOYLU
10.513,00
0
Burdur DSYB
1970
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
HÜSEYĠN ÇETREZ
31.746,00
0
Burdur DSYB
1971
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ĠBRAHĠM ÇALIKUġU
11.779,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :73/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1972
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ĠNAN ÇAĞAÇ
17.941,00
0
Burdur DSYB
1973
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ĠSMAĠL ÇAĞAÇ
3.466,00
0
Burdur DSYB
1974
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ĠSMAĠL EFEK
9.424,00
0
Burdur DSYB
1975
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ĠSMET BACAK
12.662,00
0
Burdur DSYB
1976
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
KEMAL MORSÜMBÜL
3.591,00
0
Burdur DSYB
1977
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MEHMET ALĠ ÇAĞAÇ
5.771,00
0
Burdur DSYB
1978
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MEHMET ÇAĞAN
5.213,00
0
Burdur DSYB
1979
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MEHMET ÇEVEN
14.650,00
0
Burdur DSYB
1980
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MEHMET ÇIRAY
5.069,00
0
Burdur DSYB
1981
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MEHMET UÇAR
7.178,00
0
Burdur DSYB
1982
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MURAT ÇELĠK
8.987,00
0
Burdur DSYB
1983
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MUSA DAYAGAÇ
16.003,00
0
Burdur DSYB
1984
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MUSTAFA ERCAN
6.661,00
0
Burdur DSYB
1985
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MUSTAFA KILINÇ
3.556,00
0
Burdur DSYB
1986
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MUSTAFA UÇAR
5.472,00
0
Burdur DSYB
1987
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MÜNEVVER ÇAĞAN
8.385,00
0
Burdur DSYB
1988
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
MÜNEVVER ÇALIKUġU
5.866,00
0
Burdur DSYB
1989
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
ORHAN EFEK
9.748,00
0
Burdur DSYB
1990
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
OSMAN ERDEMĠR
30.977,00
0
Burdur DSYB
1991
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
RAMAZAN DAL
13.342,00
0
Burdur DSYB
1992
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
SADETTĠN ÇEVEN
11.301,00
0
Burdur DSYB
1993
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
SEZGĠN EFEK
6.840,00
0
Burdur DSYB
1994
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
TESLĠME ÇAĞAÇ
16.824,00
0
Burdur DSYB
1995
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
TESLĠME TURAN
5.495,00
0
Burdur DSYB
1996
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
TUNCER GÜLCAN
2.323,00
0
Burdur DSYB
1997
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
VELĠ ÇALIKUġU
10.529,00
0
Burdur DSYB
1998
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOCAPINAR.
VELĠ ÇIRAY
7.129,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :74/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
1999
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ABDULLAH AKYAZ
3.474,00
0
Burdur DSYB
2000
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ABDURRAHMAN KAYGISIZ
12.476,00
0
Burdur DSYB
2001
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
AHMET DURNA
9.934,00
0
Burdur DSYB
2002
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
AHMET DURNA
13.419,00
0
Burdur DSYB
2003
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
AHMET YAĞIZ
6.102,00
0
Burdur DSYB
2004
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
AKSÖZLER HAYVANCILIK
NAKLĠYE GIDA TARIM
SANAYĠ VE TĠVARET
0
4.845,00
Burdur DSYB
2005
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ALĠ AKAY
13.999,00
0
Burdur DSYB
2006
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ALĠ BOZCA
8.955,00
0
Burdur DSYB
2007
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ALĠ CEYLAN
9.104,00
0
Burdur DSYB
2008
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ALĠ EVREN
12.308,00
0
Burdur DSYB
2009
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ALĠ URAL
11.009,00
0
Burdur DSYB
2010
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ALĠM BĠLGĠÇ
26.891,00
0
Burdur DSYB
2011
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
AYHAN SAVAġ
8.705,00
0
Burdur DSYB
2012
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
AYġE ĠNCE
8.894,00
0
Burdur DSYB
2013
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
CAHĠT TEKĠN YAVUZ
7.951,00
0
Burdur DSYB
2014
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
CELAL AKYAZ
3.391,00
0
Burdur DSYB
2015
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
CEMĠL ÇELĠK
6.766,00
0
Burdur DSYB
2016
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
EMĠN ġENGÜL
3.225,00
0
Burdur DSYB
2017
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
EMĠN ġĠMġEK
9.330,00
0
Burdur DSYB
2018
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ERDOĞAN YEġĠLYURT
12.748,00
0
Burdur DSYB
2019
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ERKAN ġENKAN
5.903,00
0
Burdur DSYB
2020
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
FEDEN URAL
6.735,00
0
Burdur DSYB
2021
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
GÜLAY AKTAġ
6.021,00
0
Burdur DSYB
2022
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
GÜLBAHAR URAL
5.536,00
0
Burdur DSYB
2023
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
GÜLÜMSER AKDEMĠR
22.751,00
0
Burdur DSYB
2024
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
GÜNNAZ ĠLHAN
17.231,00
0
Burdur DSYB
2025
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
GÜRSEL ÜRESĠN
10.649,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :75/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2026
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
HASAN YAKAN
13.857,00
0
Burdur DSYB
2027
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
HÜLYA ALKAN
9.460,00
0
Burdur DSYB
2028
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
HÜSEYĠN TOSUN
4.461,00
0
Burdur DSYB
2029
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
HÜSEYĠN YĠĞĠT
21.490,00
0
Burdur DSYB
2030
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ĠBRAHĠM ALTIN
17.568,00
0
Burdur DSYB
2031
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ĠBRAHĠM ÇELĠK
10.000,00
0
Burdur DSYB
2032
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ĠSMAYĠL ÇETĠN
5.957,00
0
Burdur DSYB
2033
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
KAZIM CANDAN
539
0
Burdur DSYB
2034
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET AKĠF UĞUROĞLU
10.126,00
0
Burdur DSYB
2035
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET ÇAKMAK
2.543,00
0
Burdur DSYB
2036
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET ĠLHAN
38.040,00
0
Burdur DSYB
2037
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET ĠLHAN
1.264,00
0
Burdur DSYB
2038
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET ĠNCE
3.838,00
0
Burdur DSYB
2039
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET SEZGĠN
5.355,00
0
Burdur DSYB
2040
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET YAVUZ
19.836,00
0
Burdur DSYB
2041
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MEHMET YĠĞĠT
16.919,00
0
Burdur DSYB
2042
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
METE ERSOY
16.826,00
0
Burdur DSYB
2043
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
METĠN KELEġ
16.788,00
0
Burdur DSYB
2044
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
METĠN SAVAġ
30.009,00
0
Burdur DSYB
2045
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MUSTAFA ÇAKMAK
5.314,00
0
Burdur DSYB
2046
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MUSTAFA KARACA
15.586,00
0
Burdur DSYB
2047
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MUSTAFA KÜREKÇĠOĞLU
5.407,00
0
Burdur DSYB
2048
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MUSTAFA ġENKAYA
21.836,00
0
Burdur DSYB
2049
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
MUSTAFA UĞUROĞLU
8.541,00
0
Burdur DSYB
2050
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
NĠYAZĠ ALTIN
4.243,00
0
Burdur DSYB
2051
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
OSMAN ALTIN
6.707,00
0
Burdur DSYB
2052
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
OSMAN KESKĠN
6.664,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :76/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2053
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
OSMAN OFLAZ
9.586,00
0
Burdur DSYB
2054
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ÖMER KAZAN
9.062,00
0
Burdur DSYB
2055
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
RAFET AKSÜZEK
22.661,00
0
Burdur DSYB
2056
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
SÜLEYMAN ÖNDER
10.927,00
0
Burdur DSYB
2057
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
SÜLEYMAN ÖREN
11.930,00
0
Burdur DSYB
2058
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ġEREF DĠLEKÇĠ
24.187,00
0
Burdur DSYB
2059
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ġEREF GÖKÇE
14.904,00
0
Burdur DSYB
2060
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
TESLĠME AYDOĞDU
10.039,00
0
Burdur DSYB
2061
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
TURAN FĠDAN
3.581,00
0
Burdur DSYB
2062
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
VELĠ UYSAL
11.350,00
0
Burdur DSYB
2063
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
YUSUF AĞIRCA
12.989,00
0
Burdur DSYB
2064
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
YUSUF KOÇER
13.930,00
0
Burdur DSYB
2065
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KOZLUCA.
ZEYNEP KELEġ
964
0
Burdur DSYB
2066
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
ADEM DĠNÇ
20.967,00
0
Burdur DSYB
2067
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
ALĠ ÇAĞLAR
125
0
Burdur DSYB
2068
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
ALĠ ĠHSAN ÇAĞLAR
510
0
Burdur DSYB
2069
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
AYDIN KAPLAN
5.159,00
0
Burdur DSYB
2070
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
ERKAN KAPLAN
18.589,00
0
Burdur DSYB
2071
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
ĠBRAHĠM KAPLAN
8.883,00
0
Burdur DSYB
2072
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
MEHMET DĠNÇ
4.015,00
0
Burdur DSYB
2073
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
NECĠP KÜÇÜK
7.496,00
0
Burdur DSYB
2074
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
NEVZAT KÜÇÜK
10.704,00
0
Burdur DSYB
2075
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KÖKEZ.
VELĠ DOĞAN
8.455,00
0
Burdur DSYB
2076
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
AYTEKĠN YAYLA
96
0
Burdur DSYB
2077
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
BEKĠR AKKAYA
6.160,00
0
Burdur DSYB
2078
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
ERDOĞAN KARAKAYA
8.761,00
0
Burdur DSYB
2079
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
LATĠF ALTINKAYNAK
16.583,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :77/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2080
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
MAHMUT AKKAYA
3.819,00
0
Burdur DSYB
2081
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
MELAHAT KARAKAYA
5.952,00
0
Burdur DSYB
2082
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
MĠTAT YAYLA
9.405,00
0
Burdur DSYB
2083
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
MUSA ÇĠMENDERE
13.716,00
0
Burdur DSYB
2084
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
NECĠP YAYLA
7.727,00
0
Burdur DSYB
2085
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
ÖZCAN KARAKAYA
5.785,00
0
Burdur DSYB
2086
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
RAMAZAN AKKAYA
3.841,00
0
Burdur DSYB
2087
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
RAMAZAN YAYLA
12.264,00
0
Burdur DSYB
2088
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
RAMAZAN YAYLA
4.065,00
0
Burdur DSYB
2089
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
SULTAN ÖZÇELĠK
9.280,00
0
Burdur DSYB
2090
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
SULTAN YAYLA
11.799,00
0
Burdur DSYB
2091
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KUMLUCA.
SÜLEYMAN AKKAYA
15.318,00
0
Burdur DSYB
2092
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
AHMET SAĞLAM
12.768,00
0
Burdur DSYB
2093
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
AHMET UYANIK
33.147,00
0
Burdur DSYB
2094
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
EMĠNOĞLU HAYVANCILIK
14.620,00
0
Burdur DSYB
2095
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
HASAN ĠLTER
5.827,00
0
Burdur DSYB
2096
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
HASAN UYANIK
33.525,00
0
Burdur DSYB
2097
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MEHMET ACAR
6.880,00
0
Burdur DSYB
2098
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MEHMET SAKTÜRK
2.275,00
0
Burdur DSYB
2099
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MEMĠġ ÖZDEMĠR
8.684,00
0
Burdur DSYB
2100
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MUSA KORKMAZ
6.762,00
0
Burdur DSYB
2101
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MUSTAFA BATI
13.531,00
0
Burdur DSYB
2102
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MUSTAFA ĠLTER
18.483,00
0
Burdur DSYB
2103
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MUSTAFA UYANIK
38.380,00
0
Burdur DSYB
2104
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
MUSTAFA YURTSEVEN
3.921,00
0
Burdur DSYB
2105
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
NACĠ UYANIK
23.630,00
0
Burdur DSYB
2106
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
PAKĠZE ĠLTER
9.586,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :78/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2107
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
SABRĠ TÜLÜ
7.247,00
0
Burdur DSYB
2108
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
SÜLEYMAN SEZGĠN
13.883,00
0
Burdur DSYB
2109
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
TAHĠR KESKĠN
25.531,00
0
Burdur DSYB
2110
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
TAHSĠN KESKĠN
13.238,00
0
Burdur DSYB
2111
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
ÜNAL DAĞDELEN
5.616,00
0
Burdur DSYB
2112
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/KURUÇAY.
ÜNAL ĠRTEM
6.322,00
0
Burdur DSYB
2113
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
ALĠ ĠHSAN TORTOP
6.994,00
0
Burdur DSYB
2114
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
ALĠRIZA KALABALIK
3.495,00
0
Burdur DSYB
2115
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
GÜLTEKĠN KAYA
7.802,00
0
Burdur DSYB
2116
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
HALĠL YILMAZ
4.066,00
0
Burdur DSYB
2117
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
MEHMET KALABALIK
6.692,00
0
Burdur DSYB
2118
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
NECATĠ KALABALIK
6.224,00
0
Burdur DSYB
2119
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
OSMAN AKTAġ
4.008,00
0
Burdur DSYB
2120
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
TURHAN ACAR
6.874,00
0
Burdur DSYB
2121
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
VELĠ ACAR
6.453,00
0
Burdur DSYB
2122
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
YUSUF YILMAZ
3.599,00
0
Burdur DSYB
2123
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SOĞANLI.
ZAFER KALABALIK
4.943,00
0
Burdur DSYB
2124
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
ALĠ ÇAPRAK
6.886,00
0
Burdur DSYB
2125
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
AYHAN ERKEN
5.437,00
0
Burdur DSYB
2126
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
EMĠNE AKAY
1.619,00
0
Burdur DSYB
2127
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
ERKAN SANDIKCI
2.718,00
0
Burdur DSYB
2128
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
FERĠHA KACEMER
4.254,00
0
Burdur DSYB
2129
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
FEYZULLAH ALTAY
4.910,00
0
Burdur DSYB
2130
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
HAMZA ÇAPRAK
7.542,00
0
Burdur DSYB
2131
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
HASĠBE AKSÖZ
15.598,00
0
Burdur DSYB
2132
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
HÜLYA UĞURBAġ
5.513,00
0
Burdur DSYB
2133
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
ĠLHAN AKAY
9.955,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :79/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2134
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
MEHMET AKAY
12.901,00
0
Burdur DSYB
2135
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
MEHMET AYDIN
3.512,00
0
Burdur DSYB
2136
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
MUSTAFA ALYANAK
7.281,00
0
Burdur DSYB
2137
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
OSMAN ÇAĞAN
23.359,00
0
Burdur DSYB
2138
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
ÖZAY ÇAĞAN
10.109,00
0
Burdur DSYB
2139
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
SUNA AK
15.864,00
0
Burdur DSYB
2140
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
ġEVKĠYE AKAY
3.655,00
0
Burdur DSYB
2141
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
VELĠHA AKSOY
14.857,00
0
Burdur DSYB
2142
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/SULUDERE.
ZĠNET ġAHĠN
26.438,00
0
Burdur DSYB
2143
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
AYDEMĠR ALTAY
8.822,00
0
Burdur DSYB
2144
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
EKREM ÖZTÜRK
2.534,00
0
Burdur DSYB
2145
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
EMĠNE ALTINSOY
2.769,00
0
Burdur DSYB
2146
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
EMĠNE OKAN
5.022,00
0
Burdur DSYB
2147
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
ERDOĞAN ÇAĞLAYAN
401
0
Burdur DSYB
2148
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
FERHAT ÇAĞLAYAN
12.449,00
0
Burdur DSYB
2149
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
FĠKRET GÜMÜġ
993
0
Burdur DSYB
2150
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
HASAN ÇEVĠK
2.889,00
0
Burdur DSYB
2151
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
HÜSEYĠN AKIN
6.076,00
0
Burdur DSYB
2152
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
KEMAL VAROL
6.299,00
0
Burdur DSYB
2153
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
MAHMUT ĠLHAN
3.733,00
0
Burdur DSYB
2154
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
MEHMET VAROL
1.435,00
0
Burdur DSYB
2155
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
MEMĠġ ALTAY
10.802,00
0
Burdur DSYB
2156
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
MEMĠġ ÇĠÇEK
3.676,00
0
Burdur DSYB
2157
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
MUAMMER ALTINSOY
1.745,00
0
Burdur DSYB
2158
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
MUSTAFA YÜREKLĠ
4.552,00
0
Burdur DSYB
2159
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
NĠYAZĠ AYDIN
7.532,00
0
Burdur DSYB
2160
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
OSMAN ONAY
2.700,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :80/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2161
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
OSMAN YÜKSEL
4.299,00
0
Burdur DSYB
2162
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
ÖMER AKSEL
6.311,00
0
Burdur DSYB
2163
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
ÖMER AKTAġ
4.177,00
0
Burdur DSYB
2164
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
ÖMER ÇAKIR
1.379,00
0
Burdur DSYB
2165
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
RAMAZAN TALAY
2.978,00
0
Burdur DSYB
2166
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/TAġKAPI.
ġÜKRÜ OKAN
4.219,00
0
Burdur DSYB
2167
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ULUPINAR.
EYÜP ÖZDEMĠR
8.948,00
0
Burdur DSYB
2168
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ULUPINAR.
HAKAN UMMAN
4.691,00
0
Burdur DSYB
2169
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ULUPINAR.
SAĠT ÖZDEMĠR
2.669,00
0
Burdur DSYB
2170
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/ULUPINAR.
VELĠ ÖZDEMĠR
5.263,00
0
Burdur DSYB
2171
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
ALĠ ÖZCAN
20.993,00
0
Burdur DSYB
2172
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
BAYRAM GÜNDÜZ
4.007,00
0
Burdur DSYB
2173
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
EMĠN TEKEÇ
23.004,00
0
Burdur DSYB
2174
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
ERKAN PEKER
6.156,00
0
Burdur DSYB
2175
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
EYVAZ GÜN
4.587,00
0
Burdur DSYB
2176
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
FARUK BULUT
4.305,00
0
Burdur DSYB
2177
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
GÜSSÜN ALKAN
5.785,00
0
Burdur DSYB
2178
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
HALĠL TUĞRUL
15.905,00
0
Burdur DSYB
2179
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
HANIM ÇAKIR
3.714,00
0
Burdur DSYB
2180
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
HATĠCE ÇALIġKAN
481
0
Burdur DSYB
2181
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
HÜSEYĠN HAKAN KILIÇ
13.402,00
0
Burdur DSYB
2182
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
ĠBRAHĠM AKPINAR
2.361,00
0
Burdur DSYB
2183
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
MEHMET ERDEM
11.015,00
0
Burdur DSYB
2184
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
RAMAZAN YILDIRIM
17.645,00
0
Burdur DSYB
2185
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
SABRĠ AYAN
36.640,00
0
Burdur DSYB
2186
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
SAĠM ALNAR
6.691,00
0
Burdur DSYB
2187
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
TUNCAY OKUTAN
21.718,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :81/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2188
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
YASEMĠN ÖZTAġ
12.000,00
0
Burdur DSYB
2189
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAKAKÖY.
YILMAZ TOKLU
8.220,00
0
Burdur DSYB
2190
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ADĠL CEYLAN
25.886,00
0
Burdur DSYB
2191
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ADNAN KOCABIYIK
21.314,00
0
Burdur DSYB
2192
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ALĠ CEYLAN
26.144,00
0
Burdur DSYB
2193
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ALĠ KOÇ
14.930,00
0
Burdur DSYB
2194
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
AYHAN KANTEKĠN
22.724,00
0
Burdur DSYB
2195
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
CĠHAN ÇELĠK
29.613,00
0
Burdur DSYB
2196
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ÇETĠN VAROL
36.519,00
0
Burdur DSYB
2197
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
EROL YILDIZ
24.844,00
0
Burdur DSYB
2198
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
FATĠH ġEN
82.745,00
0
Burdur DSYB
2199
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
FEHMĠ TURGUT
4.632,00
0
Burdur DSYB
2200
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
GÜLDANE MUTLU
3.972,00
0
Burdur DSYB
2201
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HACER KAYA
11.822,00
0
Burdur DSYB
2202
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HALĠL ĠBRAHĠM TURGUT
50.824,00
0
Burdur DSYB
2203
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HALĠL KOÇAÇ
23.870,00
0
Burdur DSYB
2204
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HANĠFE ÇAN
19.048,00
0
Burdur DSYB
2205
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HASAN CEVAHĠR
12.791,00
0
Burdur DSYB
2206
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HASAN KARAOĞLAN
24.991,00
0
Burdur DSYB
2207
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HATĠCE SEZGĠN
30.809,00
0
Burdur DSYB
2208
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HAYDAR GÜN
4.133,00
0
Burdur DSYB
2209
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HÜSEYĠN ÇELĠK
2.432,00
0
Burdur DSYB
2210
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HÜSEYĠN ÇĠÇEK
6.053,00
0
Burdur DSYB
2211
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HÜSEYĠN KOÇ
16.974,00
0
Burdur DSYB
2212
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HÜSEYĠN KORKMAZ
29.930,00
0
Burdur DSYB
2213
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HÜSEYĠN KURAN
3.817,00
0
Burdur DSYB
2214
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
HÜSEYĠN TAġLIOĞLU
27.997,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :82/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2215
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ĠBRAHĠM KANTEKĠN
12.553,00
0
Burdur DSYB
2216
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ĠBRAHĠM KAPLAN
12.600,00
0
Burdur DSYB
2217
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ĠSMAĠL ĠġLEYEN
14.694,00
0
Burdur DSYB
2218
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET CEYLAN
51.327,00
0
Burdur DSYB
2219
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET ÇĠÇEK
13.493,00
0
Burdur DSYB
2220
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET ÇĠÇEK
96.301,00
0
Burdur DSYB
2221
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET KOCABIYIK
5.869,00
0
Burdur DSYB
2222
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET ġENYURT
8.747,00
0
Burdur DSYB
2223
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET TURGUT
5.879,00
0
Burdur DSYB
2224
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEHMET YILDIZ
23.543,00
0
Burdur DSYB
2225
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MEMDUH YILDIZ
88.153,00
0
Burdur DSYB
2226
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MUHAMMET YILDIZ
57.810,00
0
Burdur DSYB
2227
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MUSA ġEN
4.914,00
0
Burdur DSYB
2228
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MUSTAFA AK
15.073,00
0
Burdur DSYB
2229
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MUSTAFA ÇELĠK
5.996,00
0
Burdur DSYB
2230
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MUSTAFA ÇĠÇEK
17.568,00
0
Burdur DSYB
2231
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
MUSTAFA KAPKIN
8.110,00
0
Burdur DSYB
2232
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
NAFĠYE KAPKIN
4.119,00
0
Burdur DSYB
2233
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
NEVZAT ġEN
8.476,00
0
Burdur DSYB
2234
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ORHAN GÜN
13.818,00
0
Burdur DSYB
2235
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
OSMAN ĠġLEYEN
6.995,00
0
Burdur DSYB
2236
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
RAMAZAN ÜNAL
15.677,00
0
Burdur DSYB
2237
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
SABRĠ ÇĠÇEK
19.853,00
0
Burdur DSYB
2238
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
SERPĠL TUNÇ
10.272,00
0
Burdur DSYB
2239
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
SÜLEYMAN AKCA
15.041,00
0
Burdur DSYB
2240
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ġENGÜL VAROL
7.197,00
0
Burdur DSYB
2241
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
YALÇIN KUBĠLAY
1.418,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :83/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2242
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ZEYNEP DALOĞLU
9.263,00
0
Burdur DSYB
2243
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ZĠNET ġAHĠN
6.716,00
0
Burdur DSYB
2244
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YARIKÖY.
ZĠNET VAROL
14.266,00
0
Burdur DSYB
2245
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ABDULKADĠR BAKIR
25.801,00
0
Burdur DSYB
2246
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ABDURRAHMAN VERGĠLĠ
7.774,00
0
Burdur DSYB
2247
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ADĠL ĠLERĠ
10.749,00
0
Burdur DSYB
2248
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ALĠ DEMĠR
34.005,00
0
Burdur DSYB
2249
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ALĠ ĠHSAN ĠNCĠ
14.677,00
0
Burdur DSYB
2250
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
AYHAN TAġ
22.736,00
0
Burdur DSYB
2251
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
AYġELĠ ONAT
17.863,00
0
Burdur DSYB
2252
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
BAHRĠ YURTSEVEN
26.894,90
0
Burdur DSYB
2253
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
21.919,00
0
Burdur DSYB
2254
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
FADEN PAK
24.744,00
0
Burdur DSYB
2255
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
FAHRĠYE MACĠT
16.886,00
0
Burdur DSYB
2256
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
HALĠL VAR
5.669,00
0
Burdur DSYB
2257
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
HAMDĠ KURNAZ
6.608,00
0
Burdur DSYB
2258
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
HASAN SEL
68.678,00
0
Burdur DSYB
2259
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
HÜSEYĠN BEDĠR
48.008,00
0
Burdur DSYB
2260
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
HÜSEYĠN KARAKAYA
37.624,00
0
Burdur DSYB
2261
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
HÜSEYĠN MACĠT
10.507,00
0
Burdur DSYB
2262
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ĠLYAS DOĞAN
35.112,30
0
Burdur DSYB
2263
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ĠNCĠ SAN TĠC LTD ġTĠ
53.160,00
0
Burdur DSYB
2264
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ĠSMAĠL ÖZ
7.193,00
0
Burdur DSYB
2265
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
LÜTFĠ TÜRKEN
50.087,00
0
Burdur DSYB
2266
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET AKBAġ
30.412,00
0
Burdur DSYB
2267
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET CANDAN
11.256,00
0
Burdur DSYB
2268
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET ĠLERĠ
13.220,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :84/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2269
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET ÖNEL
17.726,00
0
Burdur DSYB
2270
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET ÖZTÜRK
8.965,00
0
Burdur DSYB
2271
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET SEZEN
7.659,00
0
Burdur DSYB
2272
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET ÜNAL
18.031,00
0
Burdur DSYB
2273
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MEHMET VAROL
6.965,00
0
Burdur DSYB
2274
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MURAT ÇĠÇEK
626
0
Burdur DSYB
2275
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
MUSTAFA ONUK
16.847,00
0
Burdur DSYB
2276
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
NURĠ ERSAN
6.937,00
0
Burdur DSYB
2277
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
NURSEL GENÇ
21.179,00
0
Burdur DSYB
2278
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ÖMÜR VAR
5.914,00
0
Burdur DSYB
2279
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
RAMAZAN TUNÇ
20.505,20
0
Burdur DSYB
2280
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
RAMAZAN YÜKSEL
10.734,00
0
Burdur DSYB
2281
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
REFĠK DOĞAN
153
0
Burdur DSYB
2282
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
REġAT VERGĠLĠ
19.649,00
0
Burdur DSYB
2283
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
SERDAR PAK
37.042,00
0
Burdur DSYB
2284
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
SULTAN ĠLERĠ
17.138,00
0
Burdur DSYB
2285
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
SÜLEYMAN TEZCAN
18.865,00
0
Burdur DSYB
2286
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ġERĠFE DOĞAN
996
0
Burdur DSYB
2287
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ġÜKRAN KINAY
26.216,00
0
Burdur DSYB
2288
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
TURAN DOĞAN
22.299,40
0
Burdur DSYB
2289
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
UĞUR TUNÇ
31.109,20
0
Burdur DSYB
2290
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
VELĠ GÖZ
27.566,00
0
Burdur DSYB
2291
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
VELĠ TÜRKEN
11.231,00
0
Burdur DSYB
2292
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
YASSIGÜMELĠLER LTD ġTĠ
65.150,40
0
Burdur DSYB
2293
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
YAS-TAR
150.317,00
0
Burdur DSYB
2294
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
YUSUF DOĞAN
33.344,60
0
Burdur DSYB
2295
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ZĠNET SEMĠZ
6.664,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :85/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2296
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YASSIGÜME.
ZĠNET TUNÇ
28.786,00
0
Burdur DSYB
2297
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
AKIN UYSAL
1.266,00
0
Burdur DSYB
2298
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
HÜSEYĠN ZĠLAN
3.159,00
0
Burdur DSYB
2299
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
MEHMET BAġAR
3.214,00
0
Burdur DSYB
2300
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
MEHMET GÜLAY
1.068,00
0
Burdur DSYB
2301
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
MUSTAFA YÜCE
2.891,00
0
Burdur DSYB
2302
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
ÖMER ġAHĠN
7.423,00
0
Burdur DSYB
2303
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
RUHĠ KÖSE
1.260,00
0
Burdur DSYB
2304
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
RUHĠ KUBUZ
9
0
Burdur DSYB
2305
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
SÜLEYMAN YĠĞĠT
4.180,00
0
Burdur DSYB
2306
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAYLABELĠ.
VELĠ GÜLAY
3.165,00
0
Burdur DSYB
2307
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ADALET KAPLAN
23.798,00
0
Burdur DSYB
2308
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AHMET KARTAL
4.296,00
0
Burdur DSYB
2309
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AHMET ÖZCAN
8.935,00
0
Burdur DSYB
2310
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AHMET ÖZDOĞAN
12.734,00
0
Burdur DSYB
2311
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AHMET SOYLU
26.293,00
0
Burdur DSYB
2312
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AHMET ġĠMġEK
13.730,00
0
Burdur DSYB
2313
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ALĠ KUBUZ
9.638,00
0
Burdur DSYB
2314
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ALĠ SOYLU
7.453,00
0
Burdur DSYB
2315
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ALĠ ÜZÜLMEZ
9.524,00
0
Burdur DSYB
2316
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AYġE DEMĠRTAġ
6.314,00
0
Burdur DSYB
2317
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
AYTEN ġENYURT
7.293,00
0
Burdur DSYB
2318
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
BEKĠR ÖZCAN
11.286,00
0
Burdur DSYB
2319
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
CĠHAN ĠLHAN
14.985,00
0
Burdur DSYB
2320
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
DUDU ÜZÜLMEZ
7.092,00
0
Burdur DSYB
2321
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ERTAN BAġ
18.855,00
0
Burdur DSYB
2322
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
EVREN SOYLU
4.951,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :86/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2323
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
FATĠH ÖZYÜREK
12.482,00
0
Burdur DSYB
2324
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
FERĠZAN GÜNDÜZ
10.491,00
0
Burdur DSYB
2325
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
FĠLĠZ ÖZYÜREK
5.804,00
0
Burdur DSYB
2326
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
GÜLSÜM ĠKĠZ
4.717,00
0
Burdur DSYB
2327
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
GÜLTEKĠN ÖZ
7.979,00
0
Burdur DSYB
2328
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HACER ÖZ
9.499,00
0
Burdur DSYB
2329
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HALĠL GÜNGÖR
113.260,00
0
Burdur DSYB
2330
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HALĠL ĠBRAHĠM ÖZ
13.547,00
0
Burdur DSYB
2331
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HALĠL ÖZDEMĠR
23.893,00
0
Burdur DSYB
2332
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HALĠL ġENER
3.119,00
0
Burdur DSYB
2333
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HALĠL YAVUZ
15.922,00
0
Burdur DSYB
2334
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN AKIN
39.230,00
0
Burdur DSYB
2335
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN HÜSEYĠN ÖZÇELĠK
7.447,00
0
Burdur DSYB
2336
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN HÜSEYĠN SOYLU
17.053,00
0
Burdur DSYB
2337
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN ĠKĠZ
12.782,00
0
Burdur DSYB
2338
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN ONAY
12.397,00
0
Burdur DSYB
2339
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN ÖZKAN
12.814,00
0
Burdur DSYB
2340
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HASAN ġĠMġEK
2.707,00
0
Burdur DSYB
2341
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HAVVALĠ KUBUZ
10.502,00
0
Burdur DSYB
2342
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HÜSEYĠN GÜLER
1.915,00
0
Burdur DSYB
2343
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HÜSEYĠN ÖZÇELĠK
22.499,00
0
Burdur DSYB
2344
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HÜSEYĠN ÖZYÜREK
10.555,00
0
Burdur DSYB
2345
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HÜSEYĠN ġĠMġEK
4.437,00
0
Burdur DSYB
2346
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
HÜSEYĠN UĞUZER
17.676,00
0
Burdur DSYB
2347
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ĠSHAK ĠLHAN
28.648,00
0
Burdur DSYB
2348
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
LEYLA YILDIRIM
6.917,00
0
Burdur DSYB
2349
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
MEHMET ĠLHAN
25.347,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :87/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2350
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
MESUT ÖZCAN
5.466,00
0
Burdur DSYB
2351
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
MUSTAFA GÜREL
8.545,00
0
Burdur DSYB
2352
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
NESLĠHAN GÜVEN
9.564,00
0
Burdur DSYB
2353
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
NEVZAT GÜREL
11.700,00
0
Burdur DSYB
2354
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
NURSEL GÜN
15.094,00
0
Burdur DSYB
2355
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
OSMAN BĠLGĠN
8.679,00
0
Burdur DSYB
2356
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
OSMAN ÇETĠN
2.421,00
0
Burdur DSYB
2357
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
OSMAN ġĠMġEK
5.181,00
0
Burdur DSYB
2358
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ÖMER CEYLAN
10.965,00
0
Burdur DSYB
2359
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ÖMER ONAY
5.106,00
0
Burdur DSYB
2360
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
SEYHAN ĠLHAN
22.181,00
0
Burdur DSYB
2361
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
SUAT ÖZKAN
9.788,00
0
Burdur DSYB
2362
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
SULTAN BĠLGĠN
12.241,00
0
Burdur DSYB
2363
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
SULTAN KARTAL
12.728,00
0
Burdur DSYB
2364
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
SÜLEYMAN AKAY
39.767,00
0
Burdur DSYB
2365
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
SÜLEYMAN ÖZCAN
27.915,00
0
Burdur DSYB
2366
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ġAZĠYE ġENYURT
5.995,00
0
Burdur DSYB
2367
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ġÜKRÜ BEDĠR
12.442,00
0
Burdur DSYB
2368
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ġÜKRÜ ÇAKIRCA
10.702,00
0
Burdur DSYB
2369
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ġÜKRÜ ERKE
18.632,00
0
Burdur DSYB
2370
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
UĞUR ÇELĠK
22.208,00
0
Burdur DSYB
2371
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ZEHRA KAPLAN
1.348,00
0
Burdur DSYB
2372
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ZĠYA GÜN
23.208,00
0
Burdur DSYB
2373
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YAZIKÖY.
ZÜHRA ÜZÜLMEZ
5.147,00
0
Burdur DSYB
2374
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YEġĠLDAĞ.
AHMET YILMAZ
7.045,00
0
Burdur DSYB
2375
BURDUR MERKEZ
MERKEZ/YEġĠLDAĞ.
ÖMER YILDIRIM
8.431,00
0
Burdur DSYB
2376
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ANBARCIK.
ĠSA YALÇIN
7.156,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :88/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2377
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ANBARCIK.
MUSA YALÇIN
7.193,00
0
Burdur DSYB
2378
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ANBARCIK.
NAĠL GÜRBÜZ
2.749,00
0
Burdur DSYB
2379
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ANBARCIK.
ġÜKRÜ ERYILMAZ
6.548,00
0
Burdur DSYB
2380
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ABDULLAH AYDOS
30.261,00
0
Burdur DSYB
2381
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ADEM ÇANDAR
2.856,80
0
Burdur DSYB
2382
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ADEM SAYIN
4.379,00
0
Burdur DSYB
2383
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
AHMET ÇOBAN
3.623,00
0
Burdur DSYB
2384
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ALĠ ÇELĠK
9.752,50
0
Burdur DSYB
2385
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ARĠF YORGUN
29.829,00
0
Burdur DSYB
2386
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
AZĠZ ERYILMAZ
8.424,70
0
Burdur DSYB
2387
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
BAYRAM GÜÇ
6.481,00
0
Burdur DSYB
2388
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
BAYRAM ÖZKAN
7.568,00
0
Burdur DSYB
2389
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
DURALĠ TÜRKEL
6.528,10
0
Burdur DSYB
2390
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
DURALĠ YÜCEL
3.248,00
0
Burdur DSYB
2391
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
DURMUġ ERTURUL
3.192,10
0
Burdur DSYB
2392
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
DURMUġ ÖZER
6.583,60
0
Burdur DSYB
2393
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
EMĠN YÜCEL
14.309,80
0
Burdur DSYB
2394
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ERCAN ÇELĠK
5.407,00
0
Burdur DSYB
2395
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ERDAL DÜZGÜN
1.481,00
0
Burdur DSYB
2396
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
FATMA YORGUN
5.007,90
0
Burdur DSYB
2397
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
FEMĠ ÇANDAR
2.594,00
0
Burdur DSYB
2398
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
GÖÇERĠ ÇELĠK
4.583,00
0
Burdur DSYB
2399
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
HALĠL TURGUT
5.901,80
0
Burdur DSYB
2400
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
HÜSEYĠN ÇANDAR
1.983,00
0
Burdur DSYB
2401
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
HÜSEYĠN KUTLU
6.404,00
0
Burdur DSYB
2402
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ĠBRAHĠM SAYMAN
4.870,00
0
Burdur DSYB
2403
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
KENAN ÇOBAN
16.276,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :89/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2404
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MEHMET ÇELĠK
6.854,00
0
Burdur DSYB
2405
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MERYEM YÜCEL
9.445,00
0
Burdur DSYB
2406
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MUKADDER BAYIR
8.048,50
0
Burdur DSYB
2407
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MURAT ÇELĠK
9.278,00
0
Burdur DSYB
2408
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MURAT ÇELĠK
7.610,70
0
Burdur DSYB
2409
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MUSA SAYIN
1.871,00
0
Burdur DSYB
2410
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
MUSTAFA AYDOS
1.737,00
0
Burdur DSYB
2411
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
NASIF KOYUNCU
2.542,00
0
Burdur DSYB
2412
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
OSMAN ÇÖĞMEN
8.045,10
0
Burdur DSYB
2413
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ÖMER BAYAR
6.144,50
0
Burdur DSYB
2414
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ÖMER ÇOBAN
4.018,70
0
Burdur DSYB
2415
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ÖMER YORGUN
5.364,00
0
Burdur DSYB
2416
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ÖZGÜR AKIN
7.082,60
0
Burdur DSYB
2417
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
SALĠH GÜÇ
6.871,60
0
Burdur DSYB
2418
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
SALĠH ÖZTÜRK
2.751,80
0
Burdur DSYB
2419
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
SAMĠ KUTLU
9.699,20
0
Burdur DSYB
2420
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
SELVER ÇELĠK
510
0
Burdur DSYB
2421
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ġADĠYE ÇETĠN
4.957,30
0
Burdur DSYB
2422
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ġEREF ÇOBAN
7.568,30
0
Burdur DSYB
2423
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ġĠNASĠ ÖZCAN
3.129,70
0
Burdur DSYB
2424
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
UĞUR AYDOS
4.102,00
0
Burdur DSYB
2425
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
VEYSĠ ORKUN
4.115,50
0
Burdur DSYB
2426
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BAYIR.
ZEKĠ ÇOBAN
4.693,90
0
Burdur DSYB
2427
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
CENGĠZ TÜREL
12.170,00
0
Burdur DSYB
2428
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
ENVER KAYA
2.727,00
0
Burdur DSYB
2429
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
HALĠS KAYA
3.281,00
0
Burdur DSYB
2430
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
HAYRULLAH KAYA
4.094,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :90/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2431
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
ĠZZET AKBAġ
3.676,50
0
Burdur DSYB
2432
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
MEHMET ALĠ ÇĠÇEK
2.618,50
0
Burdur DSYB
2433
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
MUTLU ÜLKER
344
0
Burdur DSYB
2434
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
NAZIM YURTSEVER
7.237,00
0
Burdur DSYB
2435
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
NECĠP DÖNMEZ
14.232,00
0
Burdur DSYB
2436
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
ġERAFETTĠN ÖZSOY
5.412,00
0
Burdur DSYB
2437
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÖLMEPINAR.
TURGAY ALP
3.544,00
0
Burdur DSYB
2438
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
BAYRAM AKSU
8.423,00
0
Burdur DSYB
2439
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
BAYRAM KILIÇ
2.600,00
0
Burdur DSYB
2440
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
BEKĠR YAVUZ
8.839,00
0
Burdur DSYB
2441
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
EMĠN YILDIZ
12.991,00
0
Burdur DSYB
2442
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
ĠBRAHĠM ERTÜRK
4.410,00
0
Burdur DSYB
2443
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
MEHMET ERTÜRK
4.050,00
0
Burdur DSYB
2444
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
METĠN EROL
7.531,00
0
Burdur DSYB
2445
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
MUSTAFA ġĠMġEK
2.771,00
0
Burdur DSYB
2446
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
NECMETTĠN ÇELĠK
6.540,00
0
Burdur DSYB
2447
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
NURCAN ERTÜRK
3.792,00
0
Burdur DSYB
2448
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
OSMAN EROL
19.415,00
0
Burdur DSYB
2449
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
OSMAN KARA
8.820,00
0
Burdur DSYB
2450
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
ÖMER KURT
9.320,00
0
Burdur DSYB
2451
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
RAMAZAN ġĠMġEK
6.256,00
0
Burdur DSYB
2452
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
RAMAZAN ġĠMġEK
7.047,00
0
Burdur DSYB
2453
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
RECEP ONUR
5.380,00
0
Burdur DSYB
2454
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
ÜMMÜġEN ġENGÜN
6.743,00
0
Burdur DSYB
2455
ÇAVDIR
ÇAVDIR/BÜYÜKALAN.
YUSUF ÖZKAYA
4.861,00
0
Burdur DSYB
2456
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
AHMET DAĞELLĠ
8.094,00
0
Burdur DSYB
2457
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
ARĠF DAĞELLĠ
5.183,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :91/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2458
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
ĠBRAHĠM ÇĠFTCĠ
6.375,00
0
Burdur DSYB
2459
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
ĠSMAĠL ÖZKIR
4.620,00
0
Burdur DSYB
2460
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
KAZĠM ÖZKIR
18.549,00
0
Burdur DSYB
2461
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
MUHAMMET ÖZCAN
2.571,00
0
Burdur DSYB
2462
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
MUSA DAĞELLĠ
15.445,00
0
Burdur DSYB
2463
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
MUZAFFER ÖZKIR
16.139,00
0
Burdur DSYB
2464
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
RECEP ÖZKIR
8.690,00
0
Burdur DSYB
2465
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
ġEFĠKA ÇĠFTCĠ
31.249,00
0
Burdur DSYB
2466
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
TURAN DAĞELLĠ
11.380,00
0
Burdur DSYB
2467
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
VECDĠ KARATAġ
15.739,00
0
Burdur DSYB
2468
ÇAVDIR
ÇAVDIR/ĠSHAK.
YUSUF ÇELĠK
4.095,00
0
Burdur DSYB
2469
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KARAKÖY.
MEHMET PEKER
12.202,00
0
Burdur DSYB
2470
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KARAKÖY.
NAZĠF ÖZYURT
4.067,00
0
Burdur DSYB
2471
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
DAVUT ġEN
10.230,00
0
Burdur DSYB
2472
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
HAMĠT ÖZKOYUNCU
2.095,00
0
Burdur DSYB
2473
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
MUSA ÇOLTU
9.280,00
0
Burdur DSYB
2474
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
MUSTAFA YAVUZ
35.224,00
0
Burdur DSYB
2475
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
OLCAY ÇOLTU
13.983,00
0
Burdur DSYB
2476
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
OSMAN ARSLAN
8.439,00
0
Burdur DSYB
2477
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
SABRĠ ġEN
8.909,00
0
Burdur DSYB
2478
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
SELÇUK KARA
10.959,00
0
Burdur DSYB
2479
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KAYACIK.
TANEL ÖZKOYUNCU
7.517,00
0
Burdur DSYB
2480
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
ABDULLAH KAYA
3.417,00
0
Burdur DSYB
2481
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
ALĠ YAVUZ
11.122,00
0
Burdur DSYB
2482
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
ALĠRIZA ÇETĠN
8.316,00
0
Burdur DSYB
2483
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
BEKĠR PEKER
6.173,00
0
Burdur DSYB
2484
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
HALĠL YILMAZ
4.558,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :92/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2485
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
HÜSEYĠN ÇETĠN
7.873,00
0
Burdur DSYB
2486
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
HÜSEYĠN ÖZEKĠNCĠ
7.714,00
0
Burdur DSYB
2487
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
HÜSEYĠN PEKER
2.023,00
0
Burdur DSYB
2488
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
ĠSMAĠL YURTSEVEN
2.411,00
0
Burdur DSYB
2489
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
MEHMET ÇETĠN
6.005,00
0
Burdur DSYB
2490
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
MUSA TUĞRUL
18.719,00
0
Burdur DSYB
2491
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
NEVZAT KAYACAN
4.181,00
0
Burdur DSYB
2492
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
NĠHAT KAYACAN
6.242,00
0
Burdur DSYB
2493
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
RAMAZAN ÖZDÖL
3.781,00
0
Burdur DSYB
2494
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
RASĠM YURTSEVEN
4.630,00
0
Burdur DSYB
2495
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
RIZA ERDEM
3.747,00
0
Burdur DSYB
2496
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
SALĠH GENCER
5.001,00
0
Burdur DSYB
2497
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
SÜLEYMAN ERSARI
1.420,00
0
Burdur DSYB
2498
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
ġEVKĠ PEKER
3.249,00
0
Burdur DSYB
2499
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KIZILLAR.
VELĠ ÇELĠK
3.820,00
0
Burdur DSYB
2500
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ADNAN ÖZDEMĠR
8.351,00
0
Burdur DSYB
2501
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ALĠHSAN GÖKER
4.475,00
0
Burdur DSYB
2502
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ARĠF YUVA
3.824,00
0
Burdur DSYB
2503
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
AYNUR ÜLFER
10.538,00
0
Burdur DSYB
2504
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
AYġE AKIN
10.344,00
0
Burdur DSYB
2505
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
EKREM TUNCER
5.691,00
0
Burdur DSYB
2506
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
EMĠN AKBULUT
3.994,00
0
Burdur DSYB
2507
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
EMĠN ARAS
2.709,00
0
Burdur DSYB
2508
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ENVER ÖZYURT
4.889,00
0
Burdur DSYB
2509
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ERKAN ÇAKIR
6.862,00
0
Burdur DSYB
2510
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
FERDON ÖZYURT
1.913,00
0
Burdur DSYB
2511
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
HASAN ERDEN
6.567,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :93/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2512
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
HÜSEYĠN YÜCEL
5.359,00
0
Burdur DSYB
2513
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ĠBRAHĠM ACAR
8.194,00
0
Burdur DSYB
2514
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ĠBRAHĠM ERDEN
6.379,00
0
Burdur DSYB
2515
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ĠHSAN ġENGÜN
3.394,00
0
Burdur DSYB
2516
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ĠLHAMĠ ÜLFER
2.649,00
0
Burdur DSYB
2517
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ĠSMAĠL BULUT
85.415,00
0
Burdur DSYB
2518
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
ĠSMAĠL ÖNEY
13.909,00
0
Burdur DSYB
2519
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
KAZIM ERDEN
4.827,00
0
Burdur DSYB
2520
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
MEHMET BAYIR
10.023,00
0
Burdur DSYB
2521
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
MUSTAFA AKIN
10.255,00
0
Burdur DSYB
2522
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
MUSTAFA KÖYLÜ
8.267,00
0
Burdur DSYB
2523
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
NEVZAT ETCĠ
1.467,00
0
Burdur DSYB
2524
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
NEVZAT TÜRKKAN
1.255,00
0
Burdur DSYB
2525
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
RAMAZAN ERCANKAYA
24.512,00
0
Burdur DSYB
2526
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
RAMAZAN ORHAN
14.358,00
0
Burdur DSYB
2527
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
RAMAZAN ġENGÜN
5.302,00
0
Burdur DSYB
2528
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
RESUL TANRIÖVER
16.342,00
0
Burdur DSYB
2529
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
SADIK KÖYLÜ
18.536,00
0
Burdur DSYB
2530
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
SERKAN ġENGÜN
5.471,00
0
Burdur DSYB
2531
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
SULTAN BAYIR
5.705,00
0
Burdur DSYB
2532
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
SÜLEYMAN ETCĠ
20.688,00
0
Burdur DSYB
2533
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
SÜLEYMAN KURU
4.454,00
0
Burdur DSYB
2534
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
TAHSĠN TUNCER
4.666,00
0
Burdur DSYB
2535
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
TANER ERDEN
7.762,00
0
Burdur DSYB
2536
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
YUSUF KILIÇ
3.467,00
0
Burdur DSYB
2537
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KOZAĞAÇ.
YUSUF TUNCER
8.131,00
0
Burdur DSYB
2538
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ADĠLE ERKAN
16.549,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :94/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2539
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ADNAN KAġ
6.270,00
0
Burdur DSYB
2540
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
AHMET ÖZASLAN
13.510,00
0
Burdur DSYB
2541
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
AKĠF ÖZDEMĠR
6.634,00
0
Burdur DSYB
2542
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
APDĠL AKSOY
9.402,00
0
Burdur DSYB
2543
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ATĠNUR ARSLAN
3.777,00
0
Burdur DSYB
2544
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ELĠF YÜREK
25.382,00
0
Burdur DSYB
2545
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ENVER ERSOY
13.074,00
0
Burdur DSYB
2546
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
EROL YÜREK
14.129,00
0
Burdur DSYB
2547
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
FATMA HANIM TÜREL
10.237,00
0
Burdur DSYB
2548
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
HALĠL ĠBRAHĠM GÖÇMEN
11.389,00
0
Burdur DSYB
2549
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
HALĠL ġĠMġEK
15.141,00
0
Burdur DSYB
2550
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
HÜSEYĠN YÖRÜK
14.596,00
0
Burdur DSYB
2551
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
MEHMET DĠLMEN
10.258,00
0
Burdur DSYB
2552
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
MEHMET ERSOY
8.843,00
0
Burdur DSYB
2553
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
METĠN YÖRÜK
4.401,00
0
Burdur DSYB
2554
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
NURĠTTĠN ERKAN
4.047,00
0
Burdur DSYB
2555
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
OSMAN GÖÇMEN
9.494,00
0
Burdur DSYB
2556
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ÖZCAN ERBĠL
17.519,00
0
Burdur DSYB
2557
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
RAMAZAN ÖZASLAN
6.857,00
0
Burdur DSYB
2558
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
RAMAZAN ġEN
21.781,00
0
Burdur DSYB
2559
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
SALĠH TÜREL
25.148,00
0
Burdur DSYB
2560
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
SELAMĠ ÇOġKUN
7.962,00
0
Burdur DSYB
2561
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
SEMRA YENER
12.765,00
0
Burdur DSYB
2562
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ġEFĠKA ARICAN
5.900,00
0
Burdur DSYB
2563
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ġEREF AKSU
10.900,00
0
Burdur DSYB
2564
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ÜLKER YÜREK
24.956,00
0
Burdur DSYB
2565
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
YILMAZ ERBĠL
7.070,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :95/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2566
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
YUNUS AKSOY
8.574,00
0
Burdur DSYB
2567
ÇAVDIR
ÇAVDIR/KÜÇÜKALAN.
ZEYNEP ÖZEKĠNCĠ
3.443,00
0
Burdur DSYB
2568
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
AHMET KARAYÜZ
5.271,00
0
Burdur DSYB
2569
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
ARZUYA GEDĠZ
3.939,00
0
Burdur DSYB
2570
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
CAFER YALÇIN
10.567,00
0
Burdur DSYB
2571
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
HASAN YILDIRIM
3.239,00
0
Burdur DSYB
2572
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
ĠLHAN HARMANDA
8.300,00
0
Burdur DSYB
2573
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
MEHMET BĠRġEN
3.282,00
0
Burdur DSYB
2574
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
RAMAZAN SALMAN
1.479,00
0
Burdur DSYB
2575
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
SERVET ATALAY
953
0
Burdur DSYB
2576
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
VAHTANĠYET HARMANDA
4.601,00
0
Burdur DSYB
2577
ÇAVDIR
ÇAVDIR/MERKEZ.
YUSUF ÖZYURT
7.537,00
0
Burdur DSYB
2578
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ADEM CANDEĞER
8.416,00
0
Burdur DSYB
2579
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ALĠ ĠHSAN KARAKUġ
2.480,00
0
Burdur DSYB
2580
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
DĠNDAR YURDASĠPER
4.398,00
0
Burdur DSYB
2581
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
DURMUġ ALĠ KILINÇ
3.479,00
0
Burdur DSYB
2582
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ERHAN ÇELĠK
5.067,00
0
Burdur DSYB
2583
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ESMA ERDOĞAN
40.190,00
0
Burdur DSYB
2584
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
FARUK KARAGÖZ
23.709,00
0
Burdur DSYB
2585
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
FATĠH YILDIZ
2.052,00
0
Burdur DSYB
2586
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
HASAN SALMAN
5.332,00
0
Burdur DSYB
2587
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ĠBRAHĠM TURGUT
6.456,00
0
Burdur DSYB
2588
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
MEHMET DEMĠRBAġ
1.514,00
0
Burdur DSYB
2589
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
MUHARREM ÖZALP
5.335,00
0
Burdur DSYB
2590
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
MUSTAFA ÖZTÜRK
697
0
Burdur DSYB
2591
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
MUSTAFA SALMAN
7.011,00
0
Burdur DSYB
2592
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
NECĠP CANDEĞER
2.960,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :96/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2593
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
NURHAN KARAKUġ
4.824,00
0
Burdur DSYB
2594
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ġEREF YILMAZ
9.786,00
0
Burdur DSYB
2595
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
YUSUF BEYOĞLU
2.263,00
0
Burdur DSYB
2596
ÇAVDIR
ÇAVDIR/SÖĞÜT.
ZEYNEL ONUR
1.570,00
0
Burdur DSYB
2597
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
AHMET ÖZER
943
0
Burdur DSYB
2598
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
ALĠ OSMAN KOPARAN
4.882,00
0
Burdur DSYB
2599
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
DURMUġALĠ ERKAN
2.848,00
0
Burdur DSYB
2600
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
FEDAĠ ARSLAN
1.716,00
0
Burdur DSYB
2601
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
HALĠL SAVAġ
1.865,00
0
Burdur DSYB
2602
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
KERĠM ÇETĠN
1.464,00
0
Burdur DSYB
2603
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
MUSTAFA KARAKAġ
3.386,00
0
Burdur DSYB
2604
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
ÖZDEMĠR KARD TAR HAY
39.627,00
0
Burdur DSYB
2605
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
ġEREF MUMCU
3.880,00
0
Burdur DSYB
2606
ÇAVDIR
ÇAVDIR/YAZIR.
VEYSEL ERYILMAZ
4.440,00
0
Burdur DSYB
2607
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
AHMET ALĠ AKYEL
12.059,00
0
Burdur DSYB
2608
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
AHMET ALĠ ÇAKIR
9.333,00
0
Burdur DSYB
2609
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
AHMET YÜCE
4.801,00
0
Burdur DSYB
2610
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
ALĠ BAġER
10.171,00
0
Burdur DSYB
2611
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
ALĠ SAĞLIK
15.365,00
0
Burdur DSYB
2612
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
ARĠF ALP
3.601,00
0
Burdur DSYB
2613
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
AYġE ARSLAN
9.430,00
0
Burdur DSYB
2614
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
BAHAR KÜÇÜK
11.491,00
0
Burdur DSYB
2615
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
CEMĠL ALTAY
8.698,00
0
Burdur DSYB
2616
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
CENGĠZ AġKIN
6.601,00
0
Burdur DSYB
2617
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
CEVAT SALMAN
4.411,00
0
Burdur DSYB
2618
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
DOĞAN ĠPEK
7.523,00
0
Burdur DSYB
2619
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
DURSUN AYAS
4.614,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :97/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2620
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
EMĠNE BÜLBÜL
11.786,00
0
Burdur DSYB
2621
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
GÜLTEKĠN DURMAZ
10.024,50
0
Burdur DSYB
2622
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HACER YILMAZ
4.730,00
0
Burdur DSYB
2623
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HALĠL ALTAN
6.653,00
0
Burdur DSYB
2624
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HALĠL SAYIN
4.555,00
0
Burdur DSYB
2625
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HAMZA SAYIN
10.937,00
0
Burdur DSYB
2626
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HASAN ALĠ ÖZCAN
19.359,00
0
Burdur DSYB
2627
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HASAN ARSLAN
12.302,00
0
Burdur DSYB
2628
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HASAN BÖYÜK
13.643,00
0
Burdur DSYB
2629
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HASAN KARATAġ
8.800,50
0
Burdur DSYB
2630
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HASAN SEYREK
13.896,00
0
Burdur DSYB
2631
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HAVVA EZĠN
3.702,00
0
Burdur DSYB
2632
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
HÜSEYĠN BÜYÜK
4.828,00
0
Burdur DSYB
2633
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
ĠSA AKIN
8.045,00
0
Burdur DSYB
2634
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
KADĠR GĠRĠġEN
5.756,00
0
Burdur DSYB
2635
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
KADĠR SALMAN
5.167,00
0
Burdur DSYB
2636
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
KEMAL ÖZTÜRK
6.716,00
0
Burdur DSYB
2637
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MEDĠNE YETĠġĠR
16.244,00
0
Burdur DSYB
2638
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MEHMET ALĠ ONAY
2.943,00
0
Burdur DSYB
2639
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MEHMET BÜLBÜL
18.955,00
0
Burdur DSYB
2640
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MEHMET GEZGÜÇ
6.403,00
0
Burdur DSYB
2641
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MEHMET ZEREN
20.628,00
0
Burdur DSYB
2642
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MERYEM ÖNEY
7.048,00
0
Burdur DSYB
2643
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA ATA
16.306,50
0
Burdur DSYB
2644
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA BÜLBÜL
6.344,00
0
Burdur DSYB
2645
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA DOĞDAġ
7.790,00
0
Burdur DSYB
2646
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA ÖLÇER
8.791,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :98/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2647
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA SALIM
15.148,00
0
Burdur DSYB
2648
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA ġENGĠL
14.447,00
0
Burdur DSYB
2649
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
MUSTAFA ZORLU
12.918,00
0
Burdur DSYB
2650
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
NECATĠ ARACI
16.066,00
0
Burdur DSYB
2651
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
NURĠ ĠNAL
7.535,50
0
Burdur DSYB
2652
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
OSMAN CAN
13.493,00
0
Burdur DSYB
2653
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
OSMAN DĠRĠ
11.744,00
0
Burdur DSYB
2654
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
OSMAN ġAHĠN
7.572,00
0
Burdur DSYB
2655
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
RAMAZAN AYDIN
29.089,00
0
Burdur DSYB
2656
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
RAMAZAN EZĠN
21.378,00
0
Burdur DSYB
2657
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
RAMAZAN KURAL
6.654,00
0
Burdur DSYB
2658
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
RECEP DOĞDAġ
12.972,50
0
Burdur DSYB
2659
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
RECEP ÖZCAN
19.938,00
0
Burdur DSYB
2660
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
RECEP YETĠZ
24.646,50
0
Burdur DSYB
2661
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
SITKI GÜLER
7.155,00
0
Burdur DSYB
2662
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
SÜLEYMAN ALTINSOY
4.181,00
0
Burdur DSYB
2663
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
SÜLEYMAN SALIM
9.966,00
0
Burdur DSYB
2664
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
VELĠ YÖNTEM
3.174,00
0
Burdur DSYB
2665
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
YUSUF TEMĠZ
9.459,00
0
Burdur DSYB
2666
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKCĠ/MERKEZ.
ZAFER ÇĠLOĞLU
4.808,00
0
Burdur DSYB
2667
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ABDULLAH DĠRĠCAN
8.397,00
0
Burdur DSYB
2668
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ABDULLAH ERTAN YILDIRIM
14.636,00
0
Burdur DSYB
2669
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ABDULLAH GÜREL
13.660,00
0
Burdur DSYB
2670
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
AHMET DARICI
2.112,00
0
Burdur DSYB
2671
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ALĠ ĠHSAN KÜLCÜ
32.451,00
0
Burdur DSYB
2672
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
AYġE KORKMAZ
3.987,00
0
Burdur DSYB
2673
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
BAYRAM ÜSTÜN
9.284,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :99/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2674
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
DURALĠ ÖNER
8.046,00
0
Burdur DSYB
2675
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
DURMUġ BĠÇER
6.750,00
0
Burdur DSYB
2676
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
DURMUġ GÖBÜT
8.996,00
0
Burdur DSYB
2677
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
FATĠH YILMAZ
6.821,00
0
Burdur DSYB
2678
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
FURKAN MURATHAN DARICI
2.158,00
0
Burdur DSYB
2679
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
HALĠL KARATAġ
25.897,00
0
Burdur DSYB
2680
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
HALĠL ÖNÜR
5.964,00
0
Burdur DSYB
2681
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
HATĠCE COġKUN
4.413,00
0
Burdur DSYB
2682
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
HÜSEYĠN GÖBÜT
6.437,00
0
Burdur DSYB
2683
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
HÜSEYĠN KORKMAZ
19.282,00
0
Burdur DSYB
2684
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
HÜSEYĠN TUNCER
3.986,00
0
Burdur DSYB
2685
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ĠSMAĠL PULLU
14.328,00
0
Burdur DSYB
2686
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
KEZĠBAN VAROL
24.127,00
0
Burdur DSYB
2687
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MEHMET AKĠF BAYAR
1.809,00
0
Burdur DSYB
2688
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MEHMET BARIġ
2.099,00
0
Burdur DSYB
2689
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MEHMET TOPÇU
42.269,00
0
Burdur DSYB
2690
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MĠTHAT MUTLU
11.322,00
0
Burdur DSYB
2691
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MUSA KORKMAZ
18.637,00
0
Burdur DSYB
2692
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MUSTAFA GÜRSOY
5.133,00
0
Burdur DSYB
2693
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MUSTAFA SEVER
13.341,00
0
Burdur DSYB
2694
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
MUSTAFA ġENSOY
26.938,00
0
Burdur DSYB
2695
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
OSMAN ÖNER
19.404,00
0
Burdur DSYB
2696
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
RITVAN ÖZDEMĠR
7.703,00
0
Burdur DSYB
2697
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
SADIK GÖKKURT
4.666,00
0
Burdur DSYB
2698
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
SEVGĠ TEKKANAT
3.798,00
0
Burdur DSYB
2699
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
SÜLEYMAN ARISOY
41.804,00
0
Burdur DSYB
2700
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ġÜKRÜ ÖZER
6.592,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :100/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2701
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
ÜMMÜ ÇELĠKER
2.318,00
0
Burdur DSYB
2702
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/BAĞSARAY.
YAġASIN AKSÜZEK
29.727,00
0
Burdur DSYB
2703
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/ÇEBĠġ.
HARUN ACAR
5.049,00
0
Burdur DSYB
2704
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/ÇEBĠġ.
MEHMET ALĠ TEKġEN
9.548,00
0
Burdur DSYB
2705
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/ÇEBĠġ.
MEHMET ALTAN
10.189,00
0
Burdur DSYB
2706
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/ÇEBĠġ.
MEHMET KOÇAK
6.220,00
0
Burdur DSYB
2707
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/GÜVENLĠ.
KAZIM ERDOĞAN
10.750,00
0
Burdur DSYB
2708
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/GÜVENLĠ.
MUSTAFA ALĠ DĠNÇ
5.930,00
0
Burdur DSYB
2709
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/GÜVENLĠ.
RAMAZAN ERDOĞAN
30.230,00
0
Burdur DSYB
2710
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/GÜVENLĠ.
RAMAZAN ERDOĞAN
16.260,00
0
Burdur DSYB
2711
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/GÜVENLĠ.
RAMAZAN ERDOĞAN
8.200,00
0
Burdur DSYB
2712
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/GÜVENLĠ.
ZEKĠ SEZER
10.650,00
0
Burdur DSYB
2713
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
AHMET ALĠ GÜLER
11.999,00
0
Burdur DSYB
2714
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ALĠ DURMAZ
10.117,00
0
Burdur DSYB
2715
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
GÜRCAN HOYRAZ
25.958,00
0
Burdur DSYB
2716
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
HAKKI UÇAK
10.152,00
0
Burdur DSYB
2717
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
HALĠL AKIN
11.897,00
0
Burdur DSYB
2718
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
HASAN YORULMAZ
7.562,00
0
Burdur DSYB
2719
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
HATĠCE SERĠN
3.656,00
0
Burdur DSYB
2720
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
HÜSEYĠN ÖNÜR
7.662,00
0
Burdur DSYB
2721
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
HÜSEYĠN TENGER
6.446,00
0
Burdur DSYB
2722
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ĠBRAHĠM ÖZTÜRK
10.959,00
0
Burdur DSYB
2723
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ĠBRAHĠM SERĠN
8.450,00
0
Burdur DSYB
2724
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ĠSMAĠL YALÇIN
4.500,00
0
Burdur DSYB
2725
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
KASIM DEMĠREL
16.020,00
0
Burdur DSYB
2726
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
MEHMET ALĠ ALKAN
7.038,00
0
Burdur DSYB
2727
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
MEHMET ALĠ ARIDAġ
22.548,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :101/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2728
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
MEHMET AVCI
6.440,00
0
Burdur DSYB
2729
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
MEHMET KARACA
7.408,00
0
Burdur DSYB
2730
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
MEHMET ġENER
12.795,00
0
Burdur DSYB
2731
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ÖMER VAROL
13.640,00
0
Burdur DSYB
2732
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
RAMAZAN ALTAġ
11.920,00
0
Burdur DSYB
2733
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
RAMAZAN ÇETĠN
8.189,00
0
Burdur DSYB
2734
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
RAMAZAN ÖZAY
5.445,00
0
Burdur DSYB
2735
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
SAFFET GÜLER
7.198,00
0
Burdur DSYB
2736
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ġABAN ÇALIġKAN
9.340,00
0
Burdur DSYB
2737
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
ÜZEYĠR YÜKSEL
5.266,00
0
Burdur DSYB
2738
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
VELĠ KIRAÇ
5.117,00
0
Burdur DSYB
2739
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/KUZKÖY.
YILMAZ AĞIRCAN
17.744,00
0
Burdur DSYB
2740
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
ADNAN ATASEVEN
8.889,00
0
Burdur DSYB
2741
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
AHMET TOKLU
563
0
Burdur DSYB
2742
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
FAHRĠ AKTÜRK
6.325,00
0
Burdur DSYB
2743
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
GÜRCAN AKTÜRK
15.258,00
0
Burdur DSYB
2744
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
HANĠFE ĠZGĠ
13.427,00
0
Burdur DSYB
2745
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
HÜSEYĠN KAPLAN
2.383,00
0
Burdur DSYB
2746
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
ĠSA KURT
5.618,00
0
Burdur DSYB
2747
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
RAġĠT AKTÜRK
795
0
Burdur DSYB
2748
ÇELTĠKÇĠ
ÇELTĠKÇĠ/OVACIK.
ġÜKRÜ AKTÜRK
7.292,00
0
Burdur DSYB
2749
GÖLHĠSAR
ARMUTLU MAHALLESĠ.
HALĠL ERKAYA
9.865,00
0
Burdur DSYB
2750
GÖLHĠSAR
ARMUTLU MAHALLESĠ.
OSMAN AKALIN
4.080,00
0
Burdur DSYB
2751
GÖLHĠSAR
ARMUTLU MAHALLESĠ.
OSMAN ERGÜN
7.601,00
0
Burdur DSYB
2752
GÖLHĠSAR
ARMUTLU MAHALLESĠ.
RAMAZAN AKBAġ
12.017,00
0
Burdur DSYB
2753
GÖLHĠSAR
ARMUTLU MAHALLESĠ.
ġABAN ERGÜN
2.019,00
0
Burdur DSYB
2754
GÖLHĠSAR
ASMALI KÖYÜ.
YUSUF ERSOY
9.849,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :102/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2755
GÖLHĠSAR
ÇAMKÖY.
AHMET ĠNCE
12.620,00
0
Burdur DSYB
2756
GÖLHĠSAR
ÇAMKÖY.
AHMET YURTSEVEN
35.521,00
0
Burdur DSYB
2757
GÖLHĠSAR
ÇAMKÖY.
ALĠ ERCAN
20.997,00
0
Burdur DSYB
2758
GÖLHĠSAR
ÇAMKÖY.
AYġE ġAHĠN
19.655,00
0
Burdur DSYB
2759
GÖLHĠSAR
ÇAMKÖY.
VEDAT ERCAN
19.903,00
0
Burdur DSYB
2760
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
ARĠF ERDEN
13.831,00
0
Burdur DSYB
2761
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
EROL KURU
5.116,00
0
Burdur DSYB
2762
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
ESAT KARA
7.254,00
0
Burdur DSYB
2763
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
FATMA DEMĠRAYAK
210
0
Burdur DSYB
2764
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
HUMA ġEN
7.442,00
0
Burdur DSYB
2765
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
ĠBRAHĠM ÖZÇOBAN
7.722,00
0
Burdur DSYB
2766
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
ĠDRĠS PEKSÜSLÜ
7.639,00
0
Burdur DSYB
2767
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
MESUDĠYE SERTTAġ
7.527,00
0
Burdur DSYB
2768
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
MUSA GÜNGÖR
9.072,00
0
Burdur DSYB
2769
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
SÜLEYMAN ÖZYALÇIN
5.221,00
0
Burdur DSYB
2770
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
UMMAHAN GENCEL
4.063,00
0
Burdur DSYB
2771
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
YADĠKAR ÖZEN
10.765,00
0
Burdur DSYB
2772
GÖLHĠSAR
ÇEġME MAHALLESĠ.
YASĠN TÜRKCAN
4.392,00
0
Burdur DSYB
2773
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
ADEM ÇAMBEL
5.077,00
0
Burdur DSYB
2774
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
ALĠRZA BALCI
4.307,00
0
Burdur DSYB
2775
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
ÇETĠN TEKELĠ
8.929,00
0
Burdur DSYB
2776
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
ENVER DĠRMĠLLĠ
4.999,00
0
Burdur DSYB
2777
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
GÜLCAN GÜNAL
1.774,00
0
Burdur DSYB
2778
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
ÖZCAN DĠRMĠLLĠ
5.534,00
0
Burdur DSYB
2779
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
RAMAZAN ERTÜZÜN
7.252,00
0
Burdur DSYB
2780
GÖLHĠSAR
ELMALIYURT.
SAFĠYE BALCI
1.859,00
0
Burdur DSYB
2781
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
FATMA TÜREN
3.306,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :103/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2782
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
HAVANA HASURAL
407
0
Burdur DSYB
2783
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
ĠLKNUR KAYA
7.913,00
0
Burdur DSYB
2784
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
ĠLYAS SĠREL
5.232,00
0
Burdur DSYB
2785
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
NAġĠDE YÜKSEL
4.701,00
0
Burdur DSYB
2786
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
OSMAN TURGUT
4.879,00
0
Burdur DSYB
2787
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
VEYSEL YILMAZ
6.134,00
0
Burdur DSYB
2788
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
YAġAR TÜREN
1.654,00
0
Burdur DSYB
2789
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
YUSUF ERDEM
8.430,00
0
Burdur DSYB
2790
GÖLHĠSAR
EVCĠLER KÖYÜ.
ZEKĠ YILMAZ
3.086,00
0
Burdur DSYB
2791
GÖLHĠSAR
FATĠH MAH..
OSMAN KAYA
164
0
Burdur DSYB
2792
GÖLHĠSAR
FATĠH MAH..
SÜLEYMAN TAHĠR ÖZEN
5.715,00
0
Burdur DSYB
2793
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
AHMET UYSAL
21.312,80
0
Burdur DSYB
2794
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
ALĠM AKHAN
36.525,00
0
Burdur DSYB
2795
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
CEVDET ĠNCE
4.820,20
0
Burdur DSYB
2796
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
EMĠNE ÖLMEZ
2.533,60
0
Burdur DSYB
2797
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
FATMANA ÖZMEN
12.857,80
0
Burdur DSYB
2798
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
HASAN ÖLMEZ
5.433,60
0
Burdur DSYB
2799
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
HÜSEYĠN ÖZMEN
16.253,40
0
Burdur DSYB
2800
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
ĠBRAHĠM ÜLKER
11.068,20
0
Burdur DSYB
2801
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
ĠZZET VAPURCU
16.405,60
0
Burdur DSYB
2802
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
MEHMET BAYIR
7.934,00
0
Burdur DSYB
2803
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
MUHSĠN BAYIR
7.151,20
0
Burdur DSYB
2804
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
NASUH ERGÜN
4.532,80
0
Burdur DSYB
2805
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
OSMAN AKHOY
3.895,40
0
Burdur DSYB
2806
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
ÖZCAN ÖZTÜRK
4.519,40
0
Burdur DSYB
2807
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
RAHĠME ÖZMEN
3.179,20
0
Burdur DSYB
2808
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
RAMAZAN AKAY
4.116,20
0
Burdur DSYB
Sayfa :104/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2809
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
RAMAZAN DEMĠRÖRS
17.424,60
0
Burdur DSYB
2810
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
SADIK YOLERĠ
4.246,40
0
Burdur DSYB
2811
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
ġÜKRÜ YAVUZ
9.707,00
0
Burdur DSYB
2812
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
YUSUF DEMĠROK
4.721,00
0
Burdur DSYB
2813
GÖLHĠSAR
HĠSARARDI KÖYÜ.
ZEKAĠ SAYIN
8.794,80
0
Burdur DSYB
2814
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
ADEM TUNCER
4.741,00
0
Burdur DSYB
2815
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
ADNAN CENK
14.631,00
0
Burdur DSYB
2816
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
ASSĠYE ERÇELĠK
11.683,00
0
Burdur DSYB
2817
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
BĠLAL AKIN
8.006,00
0
Burdur DSYB
2818
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
ESMA KAYA
6.697,00
0
Burdur DSYB
2819
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
FETĠ BĠLĠCĠ
6.056,00
0
Burdur DSYB
2820
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
ĠZZET AKHAN
19.135,00
0
Burdur DSYB
2821
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
MEHMET ERARSLAN
11.597,00
0
Burdur DSYB
2822
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
MEHMET KEBAPÇI
7.798,00
0
Burdur DSYB
2823
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
MEHMET ÖZBĠLEK
19.539,00
0
Burdur DSYB
2824
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
NECATĠ EFE
8.226,00
0
Burdur DSYB
2825
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
RAMAZAN AKSOY
4.496,00
0
Burdur DSYB
2826
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
RAMAZAN TURGUT
6.208,00
0
Burdur DSYB
2827
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
SAVAġ SAVAġ
6.407,00
0
Burdur DSYB
2828
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
UMMAHAN ÇELĠKBAġ
3.597,00
0
Burdur DSYB
2829
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
UMMAHAN KAYA
16.501,00
0
Burdur DSYB
2830
GÖLHĠSAR
HORZUM MAHALLESĠ.
YÜKSEL KAYA
7.603,00
0
Burdur DSYB
2831
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
AHMET KORAL
7.776,00
0
Burdur DSYB
2832
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ALĠ SOYLU
18.706,00
0
Burdur DSYB
2833
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ALĠ ġAFAK OLPAK
26.286,00
0
Burdur DSYB
2834
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
CELĠL KONUK
8.287,00
0
Burdur DSYB
2835
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ELĠF KARADAĞ
8.665,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :105/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2836
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
GÖKHAN AKYÜREK
6.072,00
0
Burdur DSYB
2837
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
GÜLDALĠ ÜLGEN
5.463,00
0
Burdur DSYB
2838
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ĠBRAHĠM KUġKONMAZ
2.628,00
0
Burdur DSYB
2839
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ĠSRAFĠL ÜLGEN
2.373,00
0
Burdur DSYB
2840
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
KADĠR ARSLAN
3.151,00
0
Burdur DSYB
2841
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
KEMAL DEMĠREL
2.878,00
0
Burdur DSYB
2842
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
MAHMUT ÜLGEN
11.532,00
0
Burdur DSYB
2843
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
MUHSĠN KORAL
11.743,00
0
Burdur DSYB
2844
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
MUSTAFA DEMĠREL
5.606,00
0
Burdur DSYB
2845
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
MUSTAFA GÜRBÜZEL
2.828,00
0
Burdur DSYB
2846
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
OSMAN ÇUMBUL
4.709,00
0
Burdur DSYB
2847
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
OSMAN TABAK
3.402,00
0
Burdur DSYB
2848
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
RAZĠYE ÜLGEN
7.407,00
0
Burdur DSYB
2849
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ġERĠFE KOCASARI
4.765,00
0
Burdur DSYB
2850
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
ÜLKÜ TABAK
7.526,00
0
Burdur DSYB
2851
GÖLHĠSAR
ĠBECĠK KASABASI.
YUSUF BAHRĠ IRMAK
13.195,00
0
Burdur DSYB
2852
GÖLHĠSAR
KARAPINAR KÖYÜ.
ÇETĠN ġAKMAN
14.186,00
0
Burdur DSYB
2853
GÖLHĠSAR
KARAPINAR KÖYÜ.
DURMUġALĠ SEZER
4.525,00
0
Burdur DSYB
2854
GÖLHĠSAR
KARAPINAR KÖYÜ.
MEVLÜT ġAKMAN
15.167,00
0
Burdur DSYB
2855
GÖLHĠSAR
KARAPINAR KÖYÜ.
SÜLEYMAN BOZKURT
13.172,00
0
Burdur DSYB
2856
GÖLHĠSAR
KARGALI KÖYÜ.
ALĠ KATAR
3.871,00
0
Burdur DSYB
2857
GÖLHĠSAR
KARGALI KÖYÜ.
HÜSEYĠN AYAZ
1.405,00
0
Burdur DSYB
2858
GÖLHĠSAR
KARGALI KÖYÜ.
MUSTAFA AKHAN
15.653,00
0
Burdur DSYB
2859
GÖLHĠSAR
KARGALI KÖYÜ.
RAMAZAN YILDIRIM
55.440,00
0
Burdur DSYB
2860
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
ALĠ KARA
13.360,00
0
Burdur DSYB
2861
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
ALĠ ÖZÇOBAN
10.031,00
0
Burdur DSYB
2862
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
EKREM ÇĠMENLĠ
10.786,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :106/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2863
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
ERDAL SÜSLÜALP
10.492,00
0
Burdur DSYB
2864
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
GAMZE ÖZAVCI
5.305,00
0
Burdur DSYB
2865
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
GÜLSÜM OYMAK
14.523,00
0
Burdur DSYB
2866
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
HASAN HÜSEYĠN YAVUZER
4.316,00
0
Burdur DSYB
2867
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
HÜSEYĠN YAVUZER
8.110,00
0
Burdur DSYB
2868
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
HÜSNÜ SAVAġ
1.588,00
0
Burdur DSYB
2869
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
ĠBRAHĠM ÖZBĠLEK
6.782,00
0
Burdur DSYB
2870
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
ĠSMAĠL KARA
6.020,00
0
Burdur DSYB
2871
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
ĠSMAĠL ġENOL
12.836,00
0
Burdur DSYB
2872
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
MEHMET BAġARAN
8.046,00
0
Burdur DSYB
2873
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
MUSA KARA
9.395,00
0
Burdur DSYB
2874
GÖLHĠSAR
KONAK MAHALLESĠ.
MUSTAFA ġENYURT
10.896,00
0
Burdur DSYB
2875
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
HĠDAYET ERBĠL
13.767,00
0
Burdur DSYB
2876
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
ĠSA ÖZMEN
6.952,00
0
Burdur DSYB
2877
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
MEHMET KARA
8.483,00
0
Burdur DSYB
2878
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
MUHAMMET KARA
4.865,00
0
Burdur DSYB
2879
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
MÜNEVVER KARA
26.177,00
0
Burdur DSYB
2880
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
ÖMER AKBAġ
7.880,00
0
Burdur DSYB
2881
GÖLHĠSAR
MERKEZ CAMĠĠ MAH..
YUSUF AKALIN
12.299,00
0
Burdur DSYB
2882
GÖLHĠSAR
MERKEZ.
CELĠL ÇĠFTÇĠ
8.645,00
0
Burdur DSYB
2883
GÖLHĠSAR
MERKEZ.
EMĠNE TÜREL
3.305,00
0
Burdur DSYB
2884
GÖLHĠSAR
MERKEZ.
HÜSEYĠN KARA
24.425,00
0
Burdur DSYB
2885
GÖLHĠSAR
MERKEZ.
RAMAZAN UYSAL
5.167,00
0
Burdur DSYB
2886
GÖLHĠSAR
MERKEZ.
UMMAHAN ÖZKIR
13.966,00
0
Burdur DSYB
2887
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
ABDULLAH TUNÇ
35.400,00
0
Burdur DSYB
2888
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
FATMA KURU
7.071,00
0
Burdur DSYB
2889
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
HALĠL ERKOÇ
7.416,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :107/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2890
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
HASAN ÇAKAR
5.903,00
0
Burdur DSYB
2891
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
HÜSEYĠN ERARSLAN
9.534,00
0
Burdur DSYB
2892
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
HÜSEYĠN ESEN
3.657,00
0
Burdur DSYB
2893
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
HÜSEYĠN ġANLI
4.634,00
0
Burdur DSYB
2894
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
ĠSMAĠL KILINÇ
13.031,00
0
Burdur DSYB
2895
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
ĠSMAĠL KUTLU
43.185,00
0
Burdur DSYB
2896
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
KEMAL KAVÇAKAR
165
0
Burdur DSYB
2897
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
MEHMET ALĠ CANYAVUZ
4.078,00
0
Burdur DSYB
2898
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
MEHMET KURU
4.811,00
0
Burdur DSYB
2899
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
MEHMET OKUNAKOL
8.055,00
0
Burdur DSYB
2900
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
MUHAMMER ġENOL
8.561,00
0
Burdur DSYB
2901
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
MUHAMMET ÖZKIR
10.935,00
0
Burdur DSYB
2902
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
NAZĠFE SUNAR
7.541,00
0
Burdur DSYB
2903
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
NURSEL AKIN
19.983,00
0
Burdur DSYB
2904
GÖLHĠSAR
PAZAR MAH..
UMMAHAN KÖSE
4.552,00
0
Burdur DSYB
2905
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
AHMET ĠLBAY
4.483,00
0
Burdur DSYB
2906
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
ALĠ APAYDIN
7.085,00
0
Burdur DSYB
2907
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
BĠLGĠ GIDA
5.868,00
0
Burdur DSYB
2908
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
EMRE AYDEMĠR
9.993,00
0
Burdur DSYB
2909
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
FARĠKA ÜNAL
11.313,00
0
Burdur DSYB
2910
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
FATMANA KAHVECĠ
7.268,00
0
Burdur DSYB
2911
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
HASĠBE KARATAġ
12.289,00
0
Burdur DSYB
2912
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
HATĠCE YAVUZ
5.138,00
0
Burdur DSYB
2913
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
MAHMUT ÖZTÜRK
19.163,00
0
Burdur DSYB
2914
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
MEHMET KARATAġ
8.392,00
0
Burdur DSYB
2915
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
MĠNNET AKSOY
9.160,00
0
Burdur DSYB
2916
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
OSMAN CAN
2.824,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :108/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2917
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
ÖZKAN ÖZTÜRK
11.884,00
0
Burdur DSYB
2918
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
SEVĠNÇ ÖZEN
13.310,00
0
Burdur DSYB
2919
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
UMMAHAN KAHVECĠ
3.650,00
0
Burdur DSYB
2920
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
ÜMMÜ SOY
14.646,00
0
Burdur DSYB
2921
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
YILMAZ AKKAġ
40.894,00
0
Burdur DSYB
2922
GÖLHĠSAR
SORKUN KÖYÜ.
YILMAZ ERKILINÇ
4.927,00
0
Burdur DSYB
2923
GÖLHĠSAR
ULUCAMĠĠ MAH..
DUDU SEZER
6.279,00
0
Burdur DSYB
2924
GÖLHĠSAR
ULUCAMĠĠ MAH..
EMĠNE AKSOY
5.265,00
0
Burdur DSYB
2925
GÖLHĠSAR
ULUCAMĠĠ MAH..
HAMĠDE KANCAĞAN
4.464,00
0
Burdur DSYB
2926
GÖLHĠSAR
ULUCAMĠĠ MAH..
NASUH GÜROL
9.351,00
0
Burdur DSYB
2927
GÖLHĠSAR
ULUCAMĠĠ MAH..
NECĠP ERYAVUZ
7.519,00
0
Burdur DSYB
2928
GÖLHĠSAR
ULUCAMĠĠ MAH..
NURETTĠN CANÇETĠN
2.991,00
0
Burdur DSYB
2929
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ABDULLAH ÖLMEZ
7.852,00
0
Burdur DSYB
2930
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ABDULLAH TÜRKKAN
15.851,50
0
Burdur DSYB
2931
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ALĠ ERBĠL
2.528,50
0
Burdur DSYB
2932
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ALĠ TÜRKKAN
5.439,50
0
Burdur DSYB
2933
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ALPASLAN TOSUN
8.093,50
0
Burdur DSYB
2934
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
BURAK ARI
13.376,50
0
Burdur DSYB
2935
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
CANER KIRLI
15.295,50
0
Burdur DSYB
2936
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
FĠKRET ÖLMEZ
6.294,00
0
Burdur DSYB
2937
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HASAN ÇOMAK
65.409,00
0
Burdur DSYB
2938
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HASAN KARAGÖZ
9.187,00
0
Burdur DSYB
2939
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HASAN KURAL
13.158,50
0
Burdur DSYB
2940
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HATĠCE KIRLI
8.806,00
0
Burdur DSYB
2941
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HĠKMET ÖZKAN
8.758,00
0
Burdur DSYB
2942
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HULUSĠ DEMĠREL
10.322,00
0
Burdur DSYB
2943
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
HÜSEYĠN BAYAR
8.626,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :109/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2944
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ĠBRAHĠM ERCAN
9.611,00
0
Burdur DSYB
2945
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ĠBRAHĠM SALMAN
11.673,00
0
Burdur DSYB
2946
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ĠBRAHĠM TÜRKKAN
6.249,50
0
Burdur DSYB
2947
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ĠLBAL ÖZKAYA
14.322,50
0
Burdur DSYB
2948
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ĠSA KURAL
8.962,50
0
Burdur DSYB
2949
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ĠSMAĠL OKTAY
8.179,50
0
Burdur DSYB
2950
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
KEMAL DEMĠREL
17.620,00
0
Burdur DSYB
2951
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
KERĠMAN ÖZKAN
9.046,00
0
Burdur DSYB
2952
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
MEHMET ERASLAN
5.373,00
0
Burdur DSYB
2953
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
MEHMET KARAGÖZ
11.662,50
0
Burdur DSYB
2954
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
MEHMET TÜRKKAN
10.839,50
0
Burdur DSYB
2955
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
MUSA ÇETĠN
6.228,00
0
Burdur DSYB
2956
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
NURSEL UYSAL
10.116,50
0
Burdur DSYB
2957
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
OSMAN ERSOY
13.672,00
0
Burdur DSYB
2958
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
ÖZCAN ARI
6.447,00
0
Burdur DSYB
2959
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
RAMAZAN DEMĠR
8.067,00
0
Burdur DSYB
2960
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
RAMAZAN ÖZKAN
13.873,00
0
Burdur DSYB
2961
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
RAMAZAN UYSAL
7.756,00
0
Burdur DSYB
2962
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
SAMĠM YILMAZ
7.091,00
0
Burdur DSYB
2963
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
TANER ÖZKAYA
14.136,50
0
Burdur DSYB
2964
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
TURHAN ÇETĠN
7.294,00
0
Burdur DSYB
2965
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
YILMAZ BAYAR
18.578,00
0
Burdur DSYB
2966
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
YUSUF CENK
5.928,00
0
Burdur DSYB
2967
GÖLHĠSAR
UYLUPINAR KÖYÜ.
YÜKSEL CENK
11.682,00
0
Burdur DSYB
2968
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
ALĠ ÜNAL
3.558,10
0
Burdur DSYB
2969
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
BAYRAM ERKILINÇ
2.141,00
0
Burdur DSYB
2970
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
CENNET ÇOBAN
21.648,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :110/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2971
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
HASAN GENCER
18.185,50
0
Burdur DSYB
2972
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
HASAN UYSAL
7.600,00
0
Burdur DSYB
2973
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
HÜSEYĠN COġKUN
3.907,40
0
Burdur DSYB
2974
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
HÜSNÜ TÜRKMEN
5.947,40
0
Burdur DSYB
2975
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
ĠBRAHĠM TÜRKMEN
5.753,20
0
Burdur DSYB
2976
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
KEMAL KARAGÖZ
4.399,90
0
Burdur DSYB
2977
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
MEHMET ÖZKAN
18.504,00
0
Burdur DSYB
2978
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
MUZAFFER ÇOBAN
6.469,30
0
Burdur DSYB
2979
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
RAMAZAN ARSLAN
7.667,10
0
Burdur DSYB
2980
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
SÜLEYMAN KARAGÖZ
7.607,60
0
Burdur DSYB
2981
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
ġENGÜL GENCER
77.657,00
0
Burdur DSYB
2982
GÖLHĠSAR
YAMADI KÖYÜ.
TURHAN GENCER
4.458,10
0
Burdur DSYB
2983
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
BAHRĠ YAYLA
11.358,00
0
Burdur DSYB
2984
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
BAYRAM KARA
3.070,00
0
Burdur DSYB
2985
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
EMĠNE KARA
3.965,00
0
Burdur DSYB
2986
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
HAYRĠYE UYSAL
5.638,00
0
Burdur DSYB
2987
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
HERUN SALMAN
3.712,00
0
Burdur DSYB
2988
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
ĠSMAĠL AKSOY
972
0
Burdur DSYB
2989
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
KUDRET GÖKDAĞ
7.223,00
0
Burdur DSYB
2990
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
MEHMET TATLI
13.978,00
0
Burdur DSYB
2991
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
MEHMET YILDIRIM
4.846,00
0
Burdur DSYB
2992
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
MURAT DAĞDAġ
7.523,00
0
Burdur DSYB
2993
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
MUSTAFA KIVRAK
4.358,00
0
Burdur DSYB
2994
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
NEVZAT AKYOL
9.081,00
0
Burdur DSYB
2995
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
ÖMER TOPCU
4.651,00
0
Burdur DSYB
2996
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
RAMAZAN TATLI
2.136,00
0
Burdur DSYB
2997
GÖLHĠSAR
YEġĠLDERE KÖYÜ.
ÜMMAHAN TOPCU
934
0
Burdur DSYB
Sayfa :111/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
2998
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
AZĠZ GENCER
6.163,00
0
Burdur DSYB
2999
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
BEKĠR CAN
9.140,00
0
Burdur DSYB
3000
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
ÇAĞLAYAN ÖZTURGUT
11.321,00
0
Burdur DSYB
3001
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
DURMUġ TAġ
4.048,00
0
Burdur DSYB
3002
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
DURMUġALĠ TAġ
11.897,00
0
Burdur DSYB
3003
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
EKREM ERBĠL
11.691,00
0
Burdur DSYB
3004
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
EKREM ERDOĞAN
8.713,00
0
Burdur DSYB
3005
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
EYÜP ERKAL
13.043,00
0
Burdur DSYB
3006
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
EYÜP ERKAN
5.856,00
0
Burdur DSYB
3007
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
FATMA ERKAN
11.636,00
0
Burdur DSYB
3008
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HAKAN ÖZCAN
13.123,00
0
Burdur DSYB
3009
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HANIM URAL
4.169,00
0
Burdur DSYB
3010
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HASAN ERBĠL
47.469,00
0
Burdur DSYB
3011
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HASAN ERKAL
7.569,00
0
Burdur DSYB
3012
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HASAN HÜSEYĠN ARICAN
3.357,00
0
Burdur DSYB
3013
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HAYRĠYE TEZCAN
17.104,00
0
Burdur DSYB
3014
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HÜSEYĠN ERGÜN
3.912,00
0
Burdur DSYB
3015
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
HÜSEYĠN ÖZÇOBAN
14.355,00
0
Burdur DSYB
3016
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
ĠBRAHĠM EVCĠL
10.551,00
0
Burdur DSYB
3017
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
ĠBRAHĠM YILDIRAN
10.990,00
0
Burdur DSYB
3018
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
ĠHSAN ERBĠL
2.260,00
0
Burdur DSYB
3019
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
ĠSMAĠL URAL
1.182,00
0
Burdur DSYB
3020
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
KEMAL ÖZARSLAN
13.412,00
0
Burdur DSYB
3021
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MEHMET ÇAKIR
30.374,00
0
Burdur DSYB
3022
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MEHMET DUMLUPINAR
9.156,00
0
Burdur DSYB
3023
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MEHMET GENCER
9.432,00
0
Burdur DSYB
3024
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MEHMET GENCER
26.027,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :112/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3025
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MEHMET ÖZTURGUT
2.815,00
0
Burdur DSYB
3026
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MEHMET ÖZYILMAZ
4.426,00
0
Burdur DSYB
3027
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MUSTAFA ERBĠL
5.666,00
0
Burdur DSYB
3028
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MUSTAFA KURT
21.064,00
0
Burdur DSYB
3029
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MUSTAFA TÜZÜN
1.831,00
0
Burdur DSYB
3030
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
MUSTAN ACAR
32.855,00
0
Burdur DSYB
3031
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
NASUH KARA
2.831,00
0
Burdur DSYB
3032
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
OSMAN GÜRKAN
15.029,00
0
Burdur DSYB
3033
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
RAMAZAN ÇELĠK
5.765,00
0
Burdur DSYB
3034
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
RAMAZAN KARAKAYA
3.072,00
0
Burdur DSYB
3035
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
SEFA ÖZTURGUT
9.471,00
0
Burdur DSYB
3036
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
SÜLEYMAN ERDEM
3.562,00
0
Burdur DSYB
3037
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
TURHAN CAN
1.442,00
0
Burdur DSYB
3038
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
UĞUR ERDOĞAN
17.284,00
0
Burdur DSYB
3039
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA KASABASI.
UMMAHAN GÜRKAN
16.245,00
0
Burdur DSYB
3040
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA.
AYHAN KARAKAYA
11.956,00
0
Burdur DSYB
3041
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA.
HÜSEYĠN ÖZARSLAN
3.679,00
0
Burdur DSYB
3042
GÖLHĠSAR
YUSUFÇA.
MEHMET YILDIRAN
9.323,00
0
Burdur DSYB
3043
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
AHMET AKALIN
14.602,00
0
Burdur DSYB
3044
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
AHMET ALĠ ÇELĠKER
13.415,00
0
Burdur DSYB
3045
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
AHMET ÇETĠNER
23.976,00
0
Burdur DSYB
3046
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ALĠ ĠHSAN TURAN
5.973,00
0
Burdur DSYB
3047
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ALĠ RIZA KUTLU
56.526,00
0
Burdur DSYB
3048
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
AYSEL ERGÜN
10.808,00
0
Burdur DSYB
3049
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
CENGĠZ AKALIN
91.242,00
0
Burdur DSYB
3050
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
CEVDET GEZER
25.013,00
0
Burdur DSYB
3051
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
DOĞAN KARAKAYA
4.980,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :113/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3052
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
DURMUġ ALĠ TOSUN
3.512,00
0
Burdur DSYB
3053
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
DURMUġ KUTLU
16.712,00
0
Burdur DSYB
3054
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
EMĠNE ÇETĠNER
16.509,00
0
Burdur DSYB
3055
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ERDOĞAN ERMAN
22.942,00
0
Burdur DSYB
3056
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
GÜLġEN YÜKSEL
9.673,00
0
Burdur DSYB
3057
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HALĠL ĠBRAHĠM ÖZGÜN
2.532,00
0
Burdur DSYB
3058
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HĠLMĠ YEġĠL
5.955,00
0
Burdur DSYB
3059
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HĠMMET ÇELĠK
4.145,00
0
Burdur DSYB
3060
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HÜSEYĠN ÇETĠNER
7.440,00
0
Burdur DSYB
3061
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HÜSEYĠN KARAKAYA
1.602,00
0
Burdur DSYB
3062
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HÜSEYĠN ÖZGEN
3.787,00
0
Burdur DSYB
3063
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HÜSEYĠN ġENEROL
113.076,00
0
Burdur DSYB
3064
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
HÜSNÜ ÜNVEREN
23.578,00
0
Burdur DSYB
3065
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠBRAHĠM ÇETĠNER
35.356,00
0
Burdur DSYB
3066
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠBRAHĠM ÖZSOY
47.654,00
0
Burdur DSYB
3067
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠSMAĠL AKALIN
13.952,00
0
Burdur DSYB
3068
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠSMAĠL ATAKUL
11.315,00
0
Burdur DSYB
3069
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠSMAĠL ÇELĠK
45.483,00
0
Burdur DSYB
3070
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠSMAĠL ÖZCAN
51.038,00
0
Burdur DSYB
3071
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠSMAĠL ÖZDEMĠR
5.881,00
0
Burdur DSYB
3072
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ĠSMAĠL TURGUT
35.309,00
0
Burdur DSYB
3073
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
KADĠR ÜNVEREN
6.207,00
0
Burdur DSYB
3074
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
KAMĠLE ÇETĠNER
18.913,00
0
Burdur DSYB
3075
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MAHMUT KARAKAYA
1.113,00
0
Burdur DSYB
3076
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MEHMET ÇELĠK
4.239,00
0
Burdur DSYB
3077
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MEHMET GEZER
15.565,00
0
Burdur DSYB
3078
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MEHMET KUTLU
43.343,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :114/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3079
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MEHMET ÖZGEN
23.472,00
0
Burdur DSYB
3080
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MEHMET YEġĠL
4.505,00
0
Burdur DSYB
3081
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MUHAMMET ÖZGEN
59.429,00
0
Burdur DSYB
3082
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MURAT TURAN
14.681,00
0
Burdur DSYB
3083
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MUSTAFA ACAR
3.576,00
0
Burdur DSYB
3084
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MUSTAFA ÇELĠK
2.152,00
0
Burdur DSYB
3085
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MUSTAFA KUTLU
31.575,00
0
Burdur DSYB
3086
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MUSTAFA SERTTAġ
25.327,00
0
Burdur DSYB
3087
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
MÜZEYYEN TOSUN
11.675,00
0
Burdur DSYB
3088
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
NAZIM ÜNAL
20.228,00
0
Burdur DSYB
3089
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
NĠLÜFER TURAN
4.923,00
0
Burdur DSYB
3090
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
NURĠTTĠN TURAN
15.483,00
0
Burdur DSYB
3091
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
OSMAN AYDIN
17.792,00
0
Burdur DSYB
3092
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
OSMAN TURAN
641
0
Burdur DSYB
3093
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ÖMER TURGUT
14.861,00
0
Burdur DSYB
3094
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
RAMAZAN ÖZGEN
10.958,00
0
Burdur DSYB
3095
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
RAMAZAN TOSUN
455
0
Burdur DSYB
3096
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
RAMAZAN TOSUN
3.545,00
0
Burdur DSYB
3097
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
RUKĠYE ERKAN
22.319,00
0
Burdur DSYB
3098
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
SALĠH KUTLU
4.913,00
0
Burdur DSYB
3099
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
SELAHATTĠN ÖZTÜRK
7.935,00
0
Burdur DSYB
3100
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġAHSENE SERTTAġ
4.067,00
0
Burdur DSYB
3101
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġAKĠR AKALIN
25.442,00
0
Burdur DSYB
3102
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġEFĠKA TURGUT
3.928,00
0
Burdur DSYB
3103
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġENEL KUTLU
1.323,00
0
Burdur DSYB
3104
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġEREF ACAR
36.411,00
0
Burdur DSYB
3105
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġEREF KARAKAYA
8.314,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :115/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3106
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
ġEREF ġANLI
12.146,00
0
Burdur DSYB
3107
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
TURGAY TURAN
12.286,00
0
Burdur DSYB
3108
KARAMANLI
KARAMANLI/BADEMLĠ.
VELĠ TOSUN
16.310,00
0
Burdur DSYB
3109
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
CAHĠT ÖZÇOBAN
2.080,00
0
Burdur DSYB
3110
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
CENGĠZ ÖZYURT
7.653,00
0
Burdur DSYB
3111
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
GALĠP ÖZEKĠNCĠ
12.170,00
0
Burdur DSYB
3112
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
HASAN ÇOBAN
4.132,00
0
Burdur DSYB
3113
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
ĠBRAHĠM ÇOBAN
2.046,00
0
Burdur DSYB
3114
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
KEMAL ÇOBAN
4.585,00
0
Burdur DSYB
3115
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
MEHMET EKĠNCĠ
19.369,00
0
Burdur DSYB
3116
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
MUSTAFA ÇOBAN
4.382,00
0
Burdur DSYB
3117
KARAMANLI
KARAMANLI/DEREKÖY.
ZĠYA ÖZÇOBAN
2.612,00
0
Burdur DSYB
3118
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
AHMET ARI
A.
1.385,00
0
Burdur DSYB
3119
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
AHMET ÖZEREN
A.
12.360,00
0
Burdur DSYB
3120
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
ALĠ ĠHSAN ġENER
A.
4.631,00
0
Burdur DSYB
3121
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
ALĠ KURAL
A.
14.085,00
0
Burdur DSYB
3122
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
ALĠ OSMAN ARIKAN
A.
16.934,00
0
Burdur DSYB
3123
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
DEMĠREZ SÜT ÜR.ġTĠ
A.
427.988,00
0
Burdur DSYB
3124
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
DURMUġ DĠRĠK
A.
1.784,00
0
Burdur DSYB
3125
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
EYÜP DEMĠROK
A.
3.057,00
0
Burdur DSYB
3126
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
HASAN ALĠ KURT
A.
6.688,00
0
Burdur DSYB
3127
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
HÜSEYĠN DEMĠROK
A.
10.824,00
0
Burdur DSYB
3128
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
HÜSEYĠN ERDEM
A.
32.239,00
0
Burdur DSYB
3129
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
ĠBRAHĠM GÜRKAN
A.
95.451,00
0
Burdur DSYB
3130
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
MAHMUT GÜRKAN
A.
5.990,00
0
Burdur DSYB
3131
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
MEHMET ALĠ ÖZEREN
A.
5.249,00
0
Burdur DSYB
3132
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
MEHMET DEMĠROK
A.
29.033,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :116/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
KARAMANLI/HARMANKAY
MESUT ġENER
A.
10.299,00
0
Burdur DSYB
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
OSMAN AKSOY
A.
10.205,00
0
Burdur DSYB
3135
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
OSMAN TURGUT
A.
944
0
Burdur DSYB
3136
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
ÖMER ERBĠL
A.
24.054,00
0
Burdur DSYB
3137
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
ÖMER ġENER
A.
15.255,00
0
Burdur DSYB
3138
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
RAMAZAN DEMĠR
A.
30.858,00
0
Burdur DSYB
3139
KARAMANLI
KARAMANLI/HARMANKAY
SADIK GÜRKAN
A.
4.094,00
0
Burdur DSYB
3140
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
AHMET DEMĠROK
9.629,00
0
Burdur DSYB
3141
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ALĠ AKTAġ
38.800,00
0
Burdur DSYB
3142
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ALĠ TARIN
44.854,00
0
Burdur DSYB
3143
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ARĠF ARICAN
125
0
Burdur DSYB
3144
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
AYġE AY
6.761,00
0
Burdur DSYB
3145
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
AYġE DEMĠROK
6.960,00
0
Burdur DSYB
3146
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
CELĠL AYGÜN
13.051,00
0
Burdur DSYB
3147
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
CENGĠZ ATALAY
6.719,00
0
Burdur DSYB
3148
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
DUDU AYDIN
1.179,00
0
Burdur DSYB
3149
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
DUDU ORAL
6.080,00
0
Burdur DSYB
3150
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
EMĠN AKAY
10.944,00
0
Burdur DSYB
3151
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
EMĠN ÖZTÜRK
24.462,00
0
Burdur DSYB
3152
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ETEM TAġOLUK
54.401,00
0
Burdur DSYB
3153
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
FATIMA DEMĠROK
7.513,00
0
Burdur DSYB
3154
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
GÜLSEREN DĠLMEN
1.163,00
0
Burdur DSYB
3155
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
HASAN AKTAġ
9.170,00
0
Burdur DSYB
3156
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
HASAN ÖZEREN
5.736,00
0
Burdur DSYB
3157
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
HASAN ġAHĠN
7.361,00
0
Burdur DSYB
3158
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
HÜSEYĠN SARI
14.119,00
0
Burdur DSYB
3159
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ĠSMAĠL AKINCI
7.745,00
0
Burdur DSYB
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
3133
KARAMANLI
3134
Adı Soyadı.
Sayfa :117/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3160
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
KARABAY ARICAN
1.849,00
0
Burdur DSYB
3161
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
KAZĠM CANLI
3.184,00
0
Burdur DSYB
3162
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
MEHMET AYDIN
473
0
Burdur DSYB
3163
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
MEHMET YILDIZELLĠ
21.080,00
0
Burdur DSYB
3164
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
MUSTAFA ATALAY
1.321,00
0
Burdur DSYB
3165
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
MUSTAFA DEMĠREL
50.829,00
0
Burdur DSYB
3166
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
MUSTAFA ÖZALP
3.282,00
0
Burdur DSYB
3167
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
MUSTAFA TAġOLUK
12.516,00
0
Burdur DSYB
3168
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
NURĠ AKTAġ
5.661,00
0
Burdur DSYB
3169
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
NURĠ ORAL
4.233,00
0
Burdur DSYB
3170
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
NURSEL GENCER
25.602,00
0
Burdur DSYB
3171
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
OSMAN ERCAN
21.997,00
0
Burdur DSYB
3172
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
RAMAZAN KARAKAYA
2.201,00
0
Burdur DSYB
3173
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
RAMAZAN KAYA
9.205,00
0
Burdur DSYB
3174
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
SALĠH KAYA
3.171,00
0
Burdur DSYB
3175
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
SALĠH ZEKĠ ERCAN
34.325,00
0
Burdur DSYB
3176
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
SÜLEYMAN ÖZKAN
7.974,00
0
Burdur DSYB
3177
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
SÜLEYMAN SARI
14.909,00
0
Burdur DSYB
3178
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ġADIMAN AYDOĞMUġ
29.142,00
0
Burdur DSYB
3179
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
ġÜKRÜ ARIKAYA
5.587,00
0
Burdur DSYB
3180
KARAMANLI
KARAMANLI/KAĞILCIK.
YAKUP SALMAN
95.740,00
0
Burdur DSYB
3181
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
ALĠYE YILMAZ
11.305,00
0
Burdur DSYB
3182
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
BĠLAL ERKARA
17.349,00
0
Burdur DSYB
3183
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
ÇETĠN ÇINAR
3.899,00
0
Burdur DSYB
3184
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
HÜSNÜ SAYGIN
36.619,00
0
Burdur DSYB
3185
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
ĠSMAĠL ER
7.757,00
0
Burdur DSYB
3186
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
ĠSMET GÖKÇEN
4.881,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :118/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3187
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
KEMAL ÖZTUNÇ
2.892,00
0
Burdur DSYB
3188
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
NURĠ ÖZTUNÇ
53.993,00
0
Burdur DSYB
3189
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
OSMAN ÖZTUNÇ
2.576,00
0
Burdur DSYB
3190
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
RAMAZAN ERDEM
4.152,00
0
Burdur DSYB
3191
KARAMANLI
KARAMANLI/KAYALI.
SELÇUK KARA
20.780,00
0
Burdur DSYB
3192
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ABĠDE ÖZKANLI
.
17.038,00
0
Burdur DSYB
3193
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
AHMET ALĠ ÖZCAN
.
5.902,00
0
Burdur DSYB
3194
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
AHMET ÖZKANLI
.
4.015,00
0
Burdur DSYB
3195
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ALĠ ERSAN
.
6.188,08
0
Burdur DSYB
3196
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ALĠ ĠHSAN ÖZCAN
.
5.310,00
0
Burdur DSYB
3197
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ALĠ KANCI
.
458
0
Burdur DSYB
3198
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ALĠ KAYA
.
3.486,00
0
Burdur DSYB
3199
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
AYġE AYDIN
.
13.081,00
0
Burdur DSYB
3200
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
AYTEKĠN ERGĠN
.
5.561,00
0
Burdur DSYB
3201
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
BAHRĠ UYANIK
.
2.922,00
0
Burdur DSYB
3202
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
CELAL UYANIK
.
3.093,00
0
Burdur DSYB
3203
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
DURMUġ AY
.
15.802,00
0
Burdur DSYB
3204
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ENVER YÜKSEL
.
9.582,00
0
Burdur DSYB
3205
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
GÜRSEL PALA
.
11.755,00
0
Burdur DSYB
3206
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HALĠL TATLI
.
3.024,00
0
Burdur DSYB
3207
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HAMĠDE TÜZÜN
.
16.602,00
0
Burdur DSYB
3208
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HAMZA TÜZÜN
.
5.365,00
0
Burdur DSYB
3209
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HASAN ÇELĠK
.
41.018,00
0
Burdur DSYB
3210
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HASAN KAYA
.
10.934,00
0
Burdur DSYB
3211
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HASAN ÖZKARA
.
10.625,00
0
Burdur DSYB
3212
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HÜSEYĠN ÇAKIR
.
2.472,00
0
Burdur DSYB
3213
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
HÜSEYĠN YÜCEL
.
26.841,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :119/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ISMAHAN AKSU
.
9.725,00
0
Burdur DSYB
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ĠSMAĠL ÇAKIR
.
9.822,00
0
Burdur DSYB
3216
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MAHMUT ġAKAR
.
10.623,00
0
Burdur DSYB
3217
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MEHMET ÇAKIR
.
4.450,00
0
Burdur DSYB
3218
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MEHMET KUġCU
.
4.801,00
0
Burdur DSYB
3219
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MEHMET ġAHĠN
.
17.003,00
0
Burdur DSYB
3220
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MEHMET YAĞCI
.
9.252,00
0
Burdur DSYB
3221
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MURAT TUNÇ
.
7.672,00
0
Burdur DSYB
3222
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MUSTAFA AKYÜZ
.
7.262,00
0
Burdur DSYB
3223
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
MUSTAFA KUġCU
.
15.532,00
0
Burdur DSYB
3224
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ORHAN ERGĠN
.
8.654,00
0
Burdur DSYB
3225
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
OSMAN YÜCEL
.
18.324,00
0
Burdur DSYB
3226
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
RAMAZAN AKYOL
.
1.351,00
0
Burdur DSYB
3227
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
RAMAZAN BAġAR
.
12.956,00
0
Burdur DSYB
3228
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
RAMAZAN YĠĞĠT
.
17.021,00
0
Burdur DSYB
3229
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
RECEP KAYA
.
12.113,00
0
Burdur DSYB
3230
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
SALĠH AYAN
.
23.793,00
0
Burdur DSYB
3231
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
SÜLEYMAN ERSAN
.
4.639,00
0
Burdur DSYB
3232
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
SÜLEYMAN KAYA
.
4.531,00
0
Burdur DSYB
3233
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
SÜLEYMAN KURT
.
9.796,00
0
Burdur DSYB
3234
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
SÜLEYMAN KURT
.
3.232,00
0
Burdur DSYB
3235
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
SÜLEYMAN TÜZÜN
.
2.528,00
0
Burdur DSYB
3236
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
ġĠT BAġAR
.
4.441,00
0
Burdur DSYB
3237
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
YUSUF AKYOL
.
6.276,00
0
Burdur DSYB
3238
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
YUSUF TUNÇ
.
18.078,00
0
Burdur DSYB
3239
KARAMANLI
KARAMANLI/KILAVUZLAR
YUSUF YÜCEL
.
6.374,00
0
Burdur DSYB
3240
KARAMANLI
KARAMANLI/KILÇAN.
5.085,00
0
Burdur DSYB
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
3214
KARAMANLI
3215
Adı Soyadı.
HASAN KARASU
Sayfa :120/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3241
KARAMANLI
KARAMANLI/KILÇAN.
HATĠCE HANIM KARAGÖZ
1.801,00
0
Burdur DSYB
3242
KARAMANLI
KARAMANLI/KILÇAN.
KADĠR ÇĠFTÇĠ
6.233,00
0
Burdur DSYB
3243
KARAMANLI
KARAMANLI/KILÇAN.
MUSTAFA PEHLĠVANOĞLU
9.641,00
0
Burdur DSYB
3244
KARAMANLI
KARAMANLI/KILÇAN.
ÜMĠT ÖZKAN
10.084,00
0
Burdur DSYB
3245
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ABDULLAH BAYRAKTAR
5.961,00
0
Burdur DSYB
3246
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ABDULLAH KANAL
17.541,00
0
Burdur DSYB
3247
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ABDULLAH SAKA
40.839,00
0
Burdur DSYB
3248
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ADĠL ÖZGER
15.292,00
0
Burdur DSYB
3249
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ADĠL ÖZKAN
7.354,00
0
Burdur DSYB
3250
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AHMET SOLAK
20.528,00
0
Burdur DSYB
3251
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AHMET ġENER
2.439,00
0
Burdur DSYB
3252
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ EFE
25.908,00
0
Burdur DSYB
3253
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ ERGÜN
5.447,00
0
Burdur DSYB
3254
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ ERGÜN
3.491,00
0
Burdur DSYB
3255
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ GÜREY
9.939,00
0
Burdur DSYB
3256
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ KARAKAġ
9.499,00
0
Burdur DSYB
3257
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ KARAKAYA
2.114,00
0
Burdur DSYB
3258
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ KORAL
7.112,00
0
Burdur DSYB
3259
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ ONARAN
2.805,00
0
Burdur DSYB
3260
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ALĠ OSMAN ERBĠL
6.619,00
0
Burdur DSYB
3261
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AYLA ÖNEY
5.830,00
0
Burdur DSYB
3262
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AYġE AKTAR
10.470,00
0
Burdur DSYB
3263
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AYġE SAYGIN
7.135,00
0
Burdur DSYB
3264
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AYġE SAYIN
5.714,00
0
Burdur DSYB
3265
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
AYġEN ÜSTÜN
40.206,00
0
Burdur DSYB
3266
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
BAYRAM ALBAYRAK
2.531,00
0
Burdur DSYB
3267
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
BAYRAM ALĠ ZENGĠN
1.860,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :121/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3268
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
BAYRAM GÜL
3.765,00
0
Burdur DSYB
3269
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
BAYRAM ÖZTÜRK
5.797,00
0
Burdur DSYB
3270
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
BAYRAM TEKĠN
8.490,00
0
Burdur DSYB
3271
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
CENGĠZ CAN
3.970,00
0
Burdur DSYB
3272
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
CENNET SAYGIN
8.474,00
0
Burdur DSYB
3273
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ÇAĞLAYAN GÖKTAġ
25.808,00
0
Burdur DSYB
3274
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
DURKADIN KAYA
406
0
Burdur DSYB
3275
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
DURMUġ AKBAġ
4.833,00
0
Burdur DSYB
3276
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
DURMUġ ÖZTÜRK
1.998,00
0
Burdur DSYB
3277
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ELĠF ÇINAR
4.118,00
0
Burdur DSYB
3278
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
EMĠNE DEMĠR
5.888,00
0
Burdur DSYB
3279
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
EMĠNE ERGÜN
23.245,00
0
Burdur DSYB
3280
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
EMĠNE ÖZKAN
5.352,00
0
Burdur DSYB
3281
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ERDAL KILINÇ
16.395,00
0
Burdur DSYB
3282
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FATIMA ARAY
5.501,00
0
Burdur DSYB
3283
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FATMA AKTAR
5.932,00
0
Burdur DSYB
3284
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FATMA DEVECĠ
2.269,00
0
Burdur DSYB
3285
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FATMA ERBĠL
9.816,00
0
Burdur DSYB
3286
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FATMA ÜNAY
4.535,00
0
Burdur DSYB
3287
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FETĠ TÜRKOĞLU
20.184,00
0
Burdur DSYB
3288
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FEYZULLAH YÖRÜK
3.917,00
0
Burdur DSYB
3289
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FĠLĠZ SARIBAġ
12.377,00
0
Burdur DSYB
3290
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
FĠRDEVSĠ SERT
3.054,00
0
Burdur DSYB
3291
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜLAY ÖNEY
7.458,00
0
Burdur DSYB
3292
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜLAY ÖZÇOBAN
15.313,00
0
Burdur DSYB
3293
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜLAY ÖZKILINÇ
2.587,00
0
Burdur DSYB
3294
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜLSÜM ER
8.449,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :122/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3295
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜLSÜM ERMAN
1.202,00
0
Burdur DSYB
3296
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜLSÜM ONUR
2.616,00
0
Burdur DSYB
3297
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
GÜMÜġOĞULLARI ġTĠ
235.431,00
0
Burdur DSYB
3298
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HAKAN GÜNDÜZ
9.721,00
0
Burdur DSYB
3299
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HALĠL AVCIOĞLU
5.561,00
0
Burdur DSYB
3300
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HALĠL BARIN
5.483,00
0
Burdur DSYB
3301
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HALĠL ĠBRAHĠM AKGÜL
6.192,00
0
Burdur DSYB
3302
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HALĠL KARAGÖZ
3.211,00
0
Burdur DSYB
3303
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HALĠL ÖZCAN
741
0
Burdur DSYB
3304
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HASAN APAK
2.702,00
0
Burdur DSYB
3305
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HASAN ÇOBAN
14.223,00
0
Burdur DSYB
3306
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HASAN GÜZ
12.703,00
0
Burdur DSYB
3307
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HASAN KARAKAYA
320
0
Burdur DSYB
3308
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HASAN ÖZER
2.336,00
0
Burdur DSYB
3309
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HASĠBE AYKAÇ
7.858,00
0
Burdur DSYB
3310
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HATĠCE KARAN
16.353,00
0
Burdur DSYB
3311
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HATĠCE RIġVANOĞLU
5.533,00
0
Burdur DSYB
3312
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HATĠCE SERTCAN
7.455,00
0
Burdur DSYB
3313
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HĠMMET ÖZGER
11.370,00
0
Burdur DSYB
3314
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HÜRRĠYET AKÇĠL
1.460,00
0
Burdur DSYB
3315
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HÜSEYĠN AKALIN
3.454,00
0
Burdur DSYB
3316
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HÜSEYĠN KARAKAġ
6.990,00
0
Burdur DSYB
3317
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HÜSEYĠN KARASU
9.466,00
0
Burdur DSYB
3318
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
HÜSEYĠN SEZER
10.907,00
0
Burdur DSYB
3319
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠBRAHĠM ARAY
14.672,00
0
Burdur DSYB
3320
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠBRAHĠM AYAN
2.904,00
0
Burdur DSYB
3321
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠBRAHĠM BARIN
38.944,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :123/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3322
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠBRAHĠM GÜZ
7.393,00
0
Burdur DSYB
3323
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠBRAHĠM SARIBAġ
10.523,00
0
Burdur DSYB
3324
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠBRAHĠM SUNAR
15.212,00
0
Burdur DSYB
3325
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠRFAN ÖZTÜRK
18.010,00
0
Burdur DSYB
3326
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠSHAK KUTLUAY
9.757,00
0
Burdur DSYB
3327
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠSKENDER KARASU
21.474,00
0
Burdur DSYB
3328
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠSKENDER ÖZGER
8.088,00
0
Burdur DSYB
3329
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠSMAĠL AKKAYA
3.429,00
0
Burdur DSYB
3330
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠSMAĠL ALKAN
327
0
Burdur DSYB
3331
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ĠSMAĠL ÇALIġKAN
8.351,00
0
Burdur DSYB
3332
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
KADĠR MUMCU
3.603,00
0
Burdur DSYB
3333
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
KAZĠM GÜNDÜZ
7.346,00
0
Burdur DSYB
3334
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
KEMAL AVCI
10.677,00
0
Burdur DSYB
3335
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
KEMAL CANLI
5.893,00
0
Burdur DSYB
3336
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
KENAN NEġVAT
2.683,00
0
Burdur DSYB
3337
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
KEZĠBAN CAN
2.156,00
0
Burdur DSYB
3338
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MAHMUT COġKUN
6.712,00
0
Burdur DSYB
3339
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MAHMUT DEVECĠ
1.730,00
0
Burdur DSYB
3340
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MEHMET ALĠ AKIN
9.086,00
0
Burdur DSYB
3341
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MEHMET MUMCU
4.305,00
0
Burdur DSYB
3342
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MEHMET ÖZTAġ
345
0
Burdur DSYB
3343
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MEHMET SUNAR
35.849,00
0
Burdur DSYB
3344
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MEHMET ÜNAL
2.621,00
0
Burdur DSYB
3345
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MEHMET YAYLA
1.274,00
0
Burdur DSYB
3346
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MESUT GÜNDÜZ
3.900,00
0
Burdur DSYB
3347
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
METĠN KAFES
3.184,00
0
Burdur DSYB
3348
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUHĠTTĠN BĠLGĠN
20.124,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :124/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3349
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUHSĠN COġKUN
9.114,00
0
Burdur DSYB
3350
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MURAT AKÇAY
1.155,00
0
Burdur DSYB
3351
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MURAT EFE
35.271,00
0
Burdur DSYB
3352
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MURAT ERGÜN
22.581,00
0
Burdur DSYB
3353
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MURAT ÖZKAN
1.610,00
0
Burdur DSYB
3354
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA AYKUT
5.447,00
0
Burdur DSYB
3355
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA BAġ
4.909,00
0
Burdur DSYB
3356
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA BAYSAN
8.360,00
0
Burdur DSYB
3357
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA ÇAKAR
7.450,00
0
Burdur DSYB
3358
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA GÜNDÜZ
16.361,00
0
Burdur DSYB
3359
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA KABAK
3.418,00
0
Burdur DSYB
3360
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUSTAFA ÜNAL
14.516,00
0
Burdur DSYB
3361
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
MUZAFFER KARA
7.139,00
0
Burdur DSYB
3362
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
NASUH GÜNEġ
5.978,00
0
Burdur DSYB
3363
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
NAZĠRE DAĞDEVĠREN
26.575,00
0
Burdur DSYB
3364
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
NERĠMAN AKTAR
2.803,00
0
Burdur DSYB
3365
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
NURCAN YILMAZ
7.399,00
0
Burdur DSYB
3366
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
NURGÜL KANAL
7.272,00
0
Burdur DSYB
3367
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
NURĠ KESKĠN
389
0
Burdur DSYB
3368
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ORHAN BAYSAL
6.903,00
0
Burdur DSYB
3369
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ORHAN GÜMÜġ
41.167,00
0
Burdur DSYB
3370
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ORHAN KOYUCAN
6.678,00
0
Burdur DSYB
3371
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ORHAN ÜNAL
11.329,00
0
Burdur DSYB
3372
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
OSMAN HACIBEYOĞLU
1.903,00
0
Burdur DSYB
3373
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
OSMAN MUMCU
3.309,00
0
Burdur DSYB
3374
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
OSMAN TĠRYAKĠOĞLU
12.966,00
0
Burdur DSYB
3375
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ÖMER KANLI
11.106,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :125/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3376
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ÖMER KARCI
6.762,00
0
Burdur DSYB
3377
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
RAMAZAN SOLAK
5.162,00
0
Burdur DSYB
3378
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
RÜġTÜ KARCI
12.035,00
0
Burdur DSYB
3379
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SALĠH KARAKAġ
9.015,00
0
Burdur DSYB
3380
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SALĠH KAYA
15.003,00
0
Burdur DSYB
3381
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SERPĠL ERKANAL
26.664,00
0
Burdur DSYB
3382
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SERPĠL OKANCI
4.768,00
0
Burdur DSYB
3383
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SIDIKA ÇINAR
1.075,00
0
Burdur DSYB
3384
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SULTAN GÜZ
65.135,00
0
Burdur DSYB
3385
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SULTAN KANAL
19.934,00
0
Burdur DSYB
3386
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SULTAN SERTTAġ
4.456,00
0
Burdur DSYB
3387
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SULTAN YÜCEL
633
0
Burdur DSYB
3388
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN AKTAR
12.806,00
0
Burdur DSYB
3389
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN CAN
7.632,00
0
Burdur DSYB
3390
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN DEMĠRAY
2.175,00
0
Burdur DSYB
3391
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN EKĠNCĠ
12.858,00
0
Burdur DSYB
3392
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN HACIBEYOĞLU
1.904,00
0
Burdur DSYB
3393
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN KANAL
15.080,00
0
Burdur DSYB
3394
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN KARAKAġ
50.119,00
0
Burdur DSYB
3395
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN KAYA
3.397,00
0
Burdur DSYB
3396
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN ONARAN
6.736,00
0
Burdur DSYB
3397
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN ÖTKEN
4.854,00
0
Burdur DSYB
3398
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN TEKELĠ
5.522,00
0
Burdur DSYB
3399
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN YALÇIN
11.784,00
0
Burdur DSYB
3400
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
SÜLEYMAN YÜKSEL
7.527,00
0
Burdur DSYB
3401
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġAHĠN SAKA
10.985,00
0
Burdur DSYB
3402
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġALĠ KOYUCAN
5.507,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :126/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3403
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġENGÜL SAYGIN
7.808,00
0
Burdur DSYB
3404
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġEREF ÇOBAN
15.578,00
0
Burdur DSYB
3405
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġEREF ÖZKAN
9.322,00
0
Burdur DSYB
3406
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġEREF TÜREL
6.998,00
0
Burdur DSYB
3407
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġERĠFE BOZDEMĠR
9.817,00
0
Burdur DSYB
3408
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġERĠFE GÜR
37.975,00
0
Burdur DSYB
3409
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġÜKRĠYE SAYGIN
15.335,00
0
Burdur DSYB
3410
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ġÜKRÜ UĞUREL
56.255,00
0
Burdur DSYB
3411
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
UĞUR ATASOY
22.205,00
0
Burdur DSYB
3412
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
VELĠ DEDE ERDOĞDU
7.055,00
0
Burdur DSYB
3413
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
VELĠ ÖZDÖL
6.728,00
0
Burdur DSYB
3414
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
YASEMĠN BATTAL
3.009,00
0
Burdur DSYB
3415
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
YUSUF TEKELĠ
20.613,00
0
Burdur DSYB
3416
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
YÜKSEL CANLI
38.471,00
0
Burdur DSYB
3417
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
YÜKSEL GÜZ
3.862,00
0
Burdur DSYB
3418
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ZAHĠDE CANDOĞAN
5.592,00
0
Burdur DSYB
3419
KARAMANLI
KARAMANLI/MERKEZ.
ZEYNEP SARIBAġ
10.483,00
0
Burdur DSYB
3420
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ABDURRAHMAN ÇELĠK
18.604,00
0
Burdur DSYB
3421
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. AHMET DEMĠR
1.529,00
0
Burdur DSYB
3422
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. AHMET ÖZCAN
4.191,00
0
Burdur DSYB
3423
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. AHMET TOSUN
10.583,00
0
Burdur DSYB
3424
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ALĠ SĠPAHĠ
6.842,00
0
Burdur DSYB
3425
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. BÜLENT ECEVĠT ACAR
2.403,00
0
Burdur DSYB
3426
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. DUDU AKSOY
7.825,00
0
Burdur DSYB
3427
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. DURSUN KOÇAK
15.183,00
0
Burdur DSYB
3428
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ERDAL SERTTAġ
19.186,00
0
Burdur DSYB
3429
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. FĠDAN ÇETĠNER
21.697,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :127/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
KARAMANLI/MÜRSELLER. HALĠL ġAHĠN
8.914,00
0
Burdur DSYB
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. HASAN CANKARA
11.686,00
0
Burdur DSYB
3432
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. HASAN URAL
12.774,00
0
Burdur DSYB
3433
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. HÜSEYĠN ÇETĠN
23.454,00
0
Burdur DSYB
3434
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. HÜSEYĠN KURT
12.311,00
0
Burdur DSYB
3435
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ĠBRAHĠM GÜRBÜZ
13.186,00
0
Burdur DSYB
3436
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ĠBRAHĠM KARATAġ
262
0
Burdur DSYB
3437
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ĠSMAĠL HATĠPOĞLU
33.523,00
0
Burdur DSYB
3438
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. KEMAL AKIN
4.881,00
0
Burdur DSYB
3439
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. MEHMET TOSUN
3.500,00
0
Burdur DSYB
3440
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. MUSTAFA URAL
14.666,00
0
Burdur DSYB
3441
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. OSMAN ÇELĠK
17.387,00
0
Burdur DSYB
3442
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ÖZCAN DEMĠR
16.192,00
0
Burdur DSYB
3443
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. ġERĠFE ġENGÜL
2.801,00
0
Burdur DSYB
3444
KARAMANLI
KARAMANLI/MÜRSELLER. TUĞRAN SERTTAġ
20.829,00
0
Burdur DSYB
3445
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
AHMET GÜLER
6.741,00
0
Burdur DSYB
3446
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
ARĠF ÖZER
8.417,00
0
Burdur DSYB
3447
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
HÜSEYĠN KESKĠN
19.136,00
0
Burdur DSYB
3448
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
MUHAMMET ALDEMĠR
9.724,00
0
Burdur DSYB
3449
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
MUSA OFLAZ
6.585,00
0
Burdur DSYB
3450
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
MUSTAFA KAYA
15.469,00
0
Burdur DSYB
3451
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
NERĠMAN CANDAN
15.608,00
0
Burdur DSYB
3452
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
ÖNDER AKSEL
30.493,00
0
Burdur DSYB
3453
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
ÖNDER ESEN
11.060,00
0
Burdur DSYB
3454
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
SADET KAYA
14.518,00
0
Burdur DSYB
3455
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
ġEVKET ALDEMĠR
36.019,00
0
Burdur DSYB
3456
KEMER
KEMER/AKÇAÖREN.
VEDAT AY
14.261,00
0
Burdur DSYB
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
3430
KARAMANLI
3431
Adı Soyadı.
Sayfa :128/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3457
KEMER
KEMER/AKÖREN.
AYġE TAVUÇ
18.508,00
0
Burdur DSYB
3458
KEMER
KEMER/AKÖREN.
CEMALĠ ÇELĠK
7.718,00
0
Burdur DSYB
3459
KEMER
KEMER/AKÖREN.
DURSUN SÖNMEZ
18.760,00
0
Burdur DSYB
3460
KEMER
KEMER/AKÖREN.
HASAN BOZ
10.630,00
0
Burdur DSYB
3461
KEMER
KEMER/AKÖREN.
ĠLHAMĠ DEĞERLĠ
93.868,00
0
Burdur DSYB
3462
KEMER
KEMER/AKÖREN.
ĠSMAĠL KARACA
9.539,00
0
Burdur DSYB
3463
KEMER
KEMER/AKÖREN.
MEHMET ÖZER
31.369,00
0
Burdur DSYB
3464
KEMER
KEMER/AKÖREN.
NĠYAZĠ BOZ
11.354,00
0
Burdur DSYB
3465
KEMER
KEMER/AKÖREN.
ÖMER SĠPAHĠ
4.831,00
0
Burdur DSYB
3466
KEMER
KEMER/AKÖREN.
ÖMER TÜRE
1.250,00
0
Burdur DSYB
3467
KEMER
KEMER/AKÖREN.
YUSUF ÖZKAYA
11.753,00
0
Burdur DSYB
3468
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ABDULLAH YAġAR TOSUN
5.472,00
0
Burdur DSYB
3469
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
AHMET ACAR
33.441,00
0
Burdur DSYB
3470
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
AHMET CANDAN
22.645,00
0
Burdur DSYB
3471
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
AHMET SANCAR
22.744,00
0
Burdur DSYB
3472
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ALĠ AKKURT
8.181,00
0
Burdur DSYB
3473
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ALĠ ĠHSAN ÖZÇELĠK
27.717,00
0
Burdur DSYB
3474
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ALĠ ġĠMġEK
8.933,00
0
Burdur DSYB
3475
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ARĠF SANCAR
4.851,00
0
Burdur DSYB
3476
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
BEKĠR AKÇAY
5.281,00
0
Burdur DSYB
3477
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
CENGĠZ AKÇAY
227
0
Burdur DSYB
3478
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
CENGĠZ AYDIN
19.187,00
0
Burdur DSYB
3479
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ENVER AKÇAY
16.141,00
0
Burdur DSYB
3480
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
FAHRĠ ġĠMġEK
3.341,00
0
Burdur DSYB
3481
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
FATMA KAYA
4.739,00
0
Burdur DSYB
3482
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
FĠKRET AYDIN
20.256,00
0
Burdur DSYB
3483
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
GÜLTEKĠN BOZDEMĠR
6.443,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :129/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3484
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
GÜRHAN ÖZKAN
10.069,00
0
Burdur DSYB
3485
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HALĠL AKÇAY
4.882,00
0
Burdur DSYB
3486
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HALĠL AKKURT
11.319,00
0
Burdur DSYB
3487
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HALĠL ĠBRAHĠM AKÇAY
3.044,00
0
Burdur DSYB
3488
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HALĠL SANCAR
16.248,00
0
Burdur DSYB
3489
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HASAN AKKURT
8.068,00
0
Burdur DSYB
3490
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HASAN HÜSEYĠN AKÇAY
5.671,00
0
Burdur DSYB
3491
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HASAN PALA
15.366,00
0
Burdur DSYB
3492
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
HULĠSĠ PALA
23.666,00
0
Burdur DSYB
3493
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ĠBRAHĠM MESUT TENġĠ
10.282,00
0
Burdur DSYB
3494
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
MAHMUT TÜRKEKUL
9.260,00
0
Burdur DSYB
3495
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
MUSTAFA ACAR
11.797,00
0
Burdur DSYB
3496
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
MUSTAFA KARAN
1.611,00
0
Burdur DSYB
3497
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
MUSTAFA PALA
22.083,00
0
Burdur DSYB
3498
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
MUSTAFA TÜRKEKUL
3.219,00
0
Burdur DSYB
3499
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
NAZĠF PALA
13.290,00
0
Burdur DSYB
3500
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
NEZĠR BOZDEMĠR
3.469,00
0
Burdur DSYB
3501
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
OSMAN PALA
14.575,00
0
Burdur DSYB
3502
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ÖMER PALA
10.547,00
0
Burdur DSYB
3503
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
RAMAZAN AKÇAY
40.524,00
0
Burdur DSYB
3504
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
RAMAZAN AKKAġ
6.994,00
0
Burdur DSYB
3505
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
RAMAZAN ATASEVEN
8.169,00
0
Burdur DSYB
3506
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
SABAHATTĠN ġAHĠN
4.585,00
0
Burdur DSYB
3507
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
SAĠM ALTIN
4.232,00
0
Burdur DSYB
3508
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
SÜLEYMAN AKKAġ
8.641,00
0
Burdur DSYB
3509
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
SÜLEYMAN TÜRKEKUL
15.152,00
0
Burdur DSYB
3510
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
ġERAFETTĠN AKGÜN
9.857,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :130/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3511
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
TAHĠR AKÇAY
11.270,00
0
Burdur DSYB
3512
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
VELĠ ALTIN
20.793,00
0
Burdur DSYB
3513
KEMER
KEMER/BELENLĠ.
VEYSEL TÜRKEKUL
984
0
Burdur DSYB
3514
KEMER
KEMER/ELMACIK.
ABDURRAHMAN KAÇAR
14.272,00
0
Burdur DSYB
3515
KEMER
KEMER/ELMACIK.
AHMET ACAR
15.164,00
0
Burdur DSYB
3516
KEMER
KEMER/ELMACIK.
AHMET BÖYÜKLER
5.110,00
0
Burdur DSYB
3517
KEMER
KEMER/ELMACIK.
ALĠ DEMĠR
7.544,00
0
Burdur DSYB
3518
KEMER
KEMER/ELMACIK.
ALĠ YILDIRIM
5.763,00
0
Burdur DSYB
3519
KEMER
KEMER/ELMACIK.
AYHAN GÜLMEZ
12.182,00
0
Burdur DSYB
3520
KEMER
KEMER/ELMACIK.
CENNET DENĠZ
15.419,00
0
Burdur DSYB
3521
KEMER
KEMER/ELMACIK.
HASAN OBUT
10.351,00
0
Burdur DSYB
3522
KEMER
KEMER/ELMACIK.
HÜSEYĠN UYSAL
19.074,00
0
Burdur DSYB
3523
KEMER
KEMER/ELMACIK.
HÜSEYĠN YILDIRIM
6.692,00
0
Burdur DSYB
3524
KEMER
KEMER/ELMACIK.
HÜSEYĠN YĠĞĠT
22.770,00
0
Burdur DSYB
3525
KEMER
KEMER/ELMACIK.
ĠBRAHĠM ACAR
19.291,00
0
Burdur DSYB
3526
KEMER
KEMER/ELMACIK.
KEMAL ÖZER
10.132,00
0
Burdur DSYB
3527
KEMER
KEMER/ELMACIK.
MEHMET GÜLMEZ
19.667,00
0
Burdur DSYB
3528
KEMER
KEMER/ELMACIK.
MUSTAFA AKAN
9.529,00
0
Burdur DSYB
3529
KEMER
KEMER/ELMACIK.
MUSTAFA DENĠZ
15.792,00
0
Burdur DSYB
3530
KEMER
KEMER/ELMACIK.
MUSTAFA HOġAFÇI
16.131,00
0
Burdur DSYB
3531
KEMER
KEMER/ELMACIK.
MUSTAFA KAYA
17.111,00
0
Burdur DSYB
3532
KEMER
KEMER/ELMACIK.
MUSTAFA SAĞDIÇ
20.344,00
0
Burdur DSYB
3533
KEMER
KEMER/ELMACIK.
NEVZAT SAĞDIÇ
20.489,00
0
Burdur DSYB
3534
KEMER
KEMER/ELMACIK.
NURĠ GÜLMEZ
6.464,00
0
Burdur DSYB
3535
KEMER
KEMER/ELMACIK.
NURĠ ġENER
25.989,00
0
Burdur DSYB
3536
KEMER
KEMER/ELMACIK.
OSMAN KAPLAN
7.331,00
0
Burdur DSYB
3537
KEMER
KEMER/ELMACIK.
OSMAN OBUT
14.087,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :131/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3538
KEMER
KEMER/ELMACIK.
OSMAN ġENER
24.676,00
0
Burdur DSYB
3539
KEMER
KEMER/ELMACIK.
RAMAZAN KAÇAR
13.559,00
0
Burdur DSYB
3540
KEMER
KEMER/ELMACIK.
RIZA AKGÜL
3.650,00
0
Burdur DSYB
3541
KEMER
KEMER/ELMACIK.
SÜLEYMAN SAĞDIÇ
22.918,00
0
Burdur DSYB
3542
KEMER
KEMER/ELMACIK.
ġEREF COġKUN
8.736,00
0
Burdur DSYB
3543
KEMER
KEMER/ELMACIK.
VELĠ ACAR
10.266,00
0
Burdur DSYB
3544
KEMER
KEMER/KAYI.
ANAKADIN KAYACAN
6.581,00
0
Burdur DSYB
3545
KEMER
KEMER/KAYI.
ARĠF AY
3.903,00
0
Burdur DSYB
3546
KEMER
KEMER/KAYI.
AZĠME KAYACAN
4.785,00
0
Burdur DSYB
3547
KEMER
KEMER/KAYI.
BURHAN BAġ
1.750,00
0
Burdur DSYB
3548
KEMER
KEMER/KAYI.
DEMĠREL CANBULAT
21.625,00
0
Burdur DSYB
3549
KEMER
KEMER/KAYI.
FĠDAN ÖZER
3.262,00
0
Burdur DSYB
3550
KEMER
KEMER/KAYI.
ĠSMAĠL ALTAY
22.147,00
0
Burdur DSYB
3551
KEMER
KEMER/KAYI.
ĠSMAĠL ÖZÇELĠK
8.630,00
0
Burdur DSYB
3552
KEMER
KEMER/KAYI.
MEHMET ERYILMAZ
30.259,00
0
Burdur DSYB
3553
KEMER
KEMER/KAYI.
OSMAN ALĠ ARSLAN
29.763,00
0
Burdur DSYB
3554
KEMER
KEMER/KAYI.
OSMAN ARSLAN
15.245,00
0
Burdur DSYB
3555
KEMER
KEMER/KAYI.
OSMAN ERYILMAZ
44.220,00
0
Burdur DSYB
3556
KEMER
KEMER/KAYI.
SADIK KAYACAN
20.793,00
0
Burdur DSYB
3557
KEMER
KEMER/KAYI.
SELAHATTĠN KARATAY
14.356,00
0
Burdur DSYB
3558
KEMER
KEMER/KAYI.
SÜLEYMAN BÜLBÜL
8.494,00
0
Burdur DSYB
3559
KEMER
KEMER/KAYI.
TUNCER BÜLBÜL
15.731,00
0
Burdur DSYB
3560
KEMER
KEMER/KAYI.
VELĠ COġAR
19.156,00
0
Burdur DSYB
3561
KEMER
KEMER/KAYI.
VELĠ SAÇAK
12.693,00
0
Burdur DSYB
3562
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ADEM MENGĠ
7.435,00
0
Burdur DSYB
3563
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET ALDEMĠR
5.065,00
0
Burdur DSYB
3564
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET ARSLAN
4.215,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :132/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3565
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET AYDIN
9.175,00
0
Burdur DSYB
3566
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET BÜTÜNER
12.291,00
0
Burdur DSYB
3567
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET ÇAKMAK
7.184,00
0
Burdur DSYB
3568
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET ECE
15.693,00
0
Burdur DSYB
3569
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET HAZIR
11.432,00
0
Burdur DSYB
3570
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AHMET ÖZ
11.566,00
0
Burdur DSYB
3571
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ ALTINKAYNAK
10.037,00
0
Burdur DSYB
3572
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ BÜLBÜL
20.291,00
0
Burdur DSYB
3573
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ DEMĠREL
9.887,00
0
Burdur DSYB
3574
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ DOĞAN
1.158,00
0
Burdur DSYB
3575
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ OSMAN ĠġLEYEN
62.995,00
0
Burdur DSYB
3576
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ SOLAK
6.986,00
0
Burdur DSYB
3577
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠ YILDIZ
0
0
Burdur DSYB
3578
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ALĠHSAN ALDEMĠR
38.158,00
0
Burdur DSYB
3579
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AYHAN DAĞ
8.799,00
0
Burdur DSYB
3580
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AYSEL ALTINOLUK
30.324,00
0
Burdur DSYB
3581
KEMER
KEMER/MERKEZ.
AYġE EREN
8.913,00
0
Burdur DSYB
3582
KEMER
KEMER/MERKEZ.
BASRĠ KORKUT
17.898,00
0
Burdur DSYB
3583
KEMER
KEMER/MERKEZ.
BEKĠR KOÇER
30.988,00
0
Burdur DSYB
3584
KEMER
KEMER/MERKEZ.
DURALĠ ARSLAN
12.926,00
0
Burdur DSYB
3585
KEMER
KEMER/MERKEZ.
DURMUġ ALTINIġIK
7.301,00
0
Burdur DSYB
3586
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ENVER ASAN
5.429,00
0
Burdur DSYB
3587
KEMER
KEMER/MERKEZ.
FATMA ARSLAN
15.328,00
0
Burdur DSYB
3588
KEMER
KEMER/MERKEZ.
FATMA BÖYÜKLER
17.089,00
0
Burdur DSYB
3589
KEMER
KEMER/MERKEZ.
FEDEN AKTÜRK
5.373,00
0
Burdur DSYB
3590
KEMER
KEMER/MERKEZ.
GÜLFĠDAN ġENOL
4.460,00
0
Burdur DSYB
3591
KEMER
KEMER/MERKEZ.
GÜLġEN AKÇAY
943
0
Burdur DSYB
Sayfa :133/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3592
KEMER
KEMER/MERKEZ.
GÜLġEN AKTÜRK
18.069,00
0
Burdur DSYB
3593
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HABĠB ÖZÇELĠK
6.082,00
0
Burdur DSYB
3594
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HALĠL ALKIġ
12.509,00
0
Burdur DSYB
3595
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HALĠL ÇETĠN
18.930,00
0
Burdur DSYB
3596
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HALĠL ERTUNÇ
35.345,00
0
Burdur DSYB
3597
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HALĠL ĠBRAHĠM AKÇAY
6.521,00
0
Burdur DSYB
3598
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HALĠL TUĞCU
10.276,00
0
Burdur DSYB
3599
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HATĠCE AYAN
12.309,00
0
Burdur DSYB
3600
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HIZIR ÜNAL
11.081,00
0
Burdur DSYB
3601
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HÜSEYĠN ERDOĞAN
8.862,00
0
Burdur DSYB
3602
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HÜSEYĠN ERDURAN
13.969,00
0
Burdur DSYB
3603
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HÜSEYĠN KOÇER
18.668,00
0
Burdur DSYB
3604
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HÜSEYĠN SOLAK
13.823,00
0
Burdur DSYB
3605
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HÜSEYĠN YILMAZ
3.634,00
0
Burdur DSYB
3606
KEMER
KEMER/MERKEZ.
HÜSEYĠN YĠĞĠT
17.233,00
0
Burdur DSYB
3607
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ĠBRAHĠM ERTUNÇ
9.963,00
0
Burdur DSYB
3608
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ĠBRAHĠM HAYTA
9.652,00
0
Burdur DSYB
3609
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ĠSMAĠL ARSLAN
6.879,00
0
Burdur DSYB
3610
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ĠSMAĠL HAZIR
4.306,00
0
Burdur DSYB
3611
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MAHMUT KILIÇ
40.234,00
0
Burdur DSYB
3612
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MAHMUT KORKUT
4.203,00
0
Burdur DSYB
3613
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET ALDEMĠR
13.218,00
0
Burdur DSYB
3614
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET ALĠ ALTINOK
13.809,00
0
Burdur DSYB
3615
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET DEMĠRAYAK
9.423,00
0
Burdur DSYB
3616
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET HAZIR
5.945,00
0
Burdur DSYB
3617
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET ĠġLEYEN
12.983,00
0
Burdur DSYB
3618
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET UYSAL
4.929,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :134/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3619
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MEHMET YILMAZ
12.313,00
0
Burdur DSYB
3620
KEMER
KEMER/MERKEZ.
METĠN ALDEMĠR
16.663,00
0
Burdur DSYB
3621
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MUSTAFA DEMĠREL
81.441,00
0
Burdur DSYB
3622
KEMER
KEMER/MERKEZ.
MUSTAFA YILDIZ
24.971,00
0
Burdur DSYB
3623
KEMER
KEMER/MERKEZ.
NAZLI ÇELĠK
3.013,00
0
Burdur DSYB
3624
KEMER
KEMER/MERKEZ.
NĠGAR KOÇER
19.730,00
0
Burdur DSYB
3625
KEMER
KEMER/MERKEZ.
OSMAN ALTINER
6.946,00
0
Burdur DSYB
3626
KEMER
KEMER/MERKEZ.
OSMAN KARAGÖZ
11.336,00
0
Burdur DSYB
3627
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ÖMER ALTINER
9.626,00
0
Burdur DSYB
3628
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ÖMER MUTLU
8.751,00
0
Burdur DSYB
3629
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ÖMER ÖZTÜRK
5.910,00
0
Burdur DSYB
3630
KEMER
KEMER/MERKEZ.
RAMAZAN AKBAġ
18.719,00
0
Burdur DSYB
3631
KEMER
KEMER/MERKEZ.
RAMAZAN ALTINOK
11.437,00
0
Burdur DSYB
3632
KEMER
KEMER/MERKEZ.
RAMAZAN ATASOY
3.969,00
0
Burdur DSYB
3633
KEMER
KEMER/MERKEZ.
RAMAZAN YAVUZ VERGĠLĠ
13.991,00
0
Burdur DSYB
3634
KEMER
KEMER/MERKEZ.
RAMAZAN ZENGĠN
9.214,00
0
Burdur DSYB
3635
KEMER
KEMER/MERKEZ.
SADIK ALTINKAYNAK
9.484,00
0
Burdur DSYB
3636
KEMER
KEMER/MERKEZ.
SADIK ÖZTÜRK
36.940,00
0
Burdur DSYB
3637
KEMER
KEMER/MERKEZ.
SAĠT ARSLAN
9.913,00
0
Burdur DSYB
3638
KEMER
KEMER/MERKEZ.
SALĠH DEMĠR
8.049,00
0
Burdur DSYB
3639
KEMER
KEMER/MERKEZ.
SELAHATTĠN ARSLAN
12.567,00
0
Burdur DSYB
3640
KEMER
KEMER/MERKEZ.
SÜLEYMAN YAMAN
6.720,00
0
Burdur DSYB
3641
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ġAHALĠ ATEġ
5.749,00
0
Burdur DSYB
3642
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ġAHĠN SAĞLAM
6.933,00
0
Burdur DSYB
3643
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ġAHĠN TUĞCU
5.741,00
0
Burdur DSYB
3644
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ġEVĠKE CEYLAN
8.142,00
0
Burdur DSYB
3645
KEMER
KEMER/MERKEZ.
TEVHĠDE UÇAR
7.684,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :135/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3646
KEMER
KEMER/MERKEZ.
TURGUT ÇETĠN
9.813,00
0
Burdur DSYB
3647
KEMER
KEMER/MERKEZ.
YUSUF ALTINKAYNAK
45.569,00
0
Burdur DSYB
3648
KEMER
KEMER/MERKEZ.
YUSUF ARSLAN
12.893,00
0
Burdur DSYB
3649
KEMER
KEMER/MERKEZ.
YUSUF KOÇER
25.413,00
0
Burdur DSYB
3650
KEMER
KEMER/MERKEZ.
YUSUF ZENGĠN
2.229,00
0
Burdur DSYB
3651
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ZĠNET ALTINOK
9.837,00
0
Burdur DSYB
3652
KEMER
KEMER/MERKEZ.
ZĠYNET ZEREN
27.178,00
0
Burdur DSYB
3653
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
ARĠF ÖNEM
13.827,00
0
Burdur DSYB
3654
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
AYHAN ÖNEM
8.770,00
0
Burdur DSYB
3655
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
HALĠL ÇĠÇEK
46.629,00
0
Burdur DSYB
3656
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
KEMAL AKSÖZ
15.347,00
0
Burdur DSYB
3657
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
MEHMET ACAR
31.986,00
0
Burdur DSYB
3658
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
MEHMET ÖNDER
12.205,00
0
Burdur DSYB
3659
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
METĠN TAġDEMĠR
52.190,00
0
Burdur DSYB
3660
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
MUSTAFA SEZGĠN
18.887,00
0
Burdur DSYB
3661
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
NECATĠ ERÇĠN
57.046,00
0
Burdur DSYB
3662
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
NĠHAT KOÇ
92.570,00
0
Burdur DSYB
3663
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
OSMAN YILMAZ
78.972,00
0
Burdur DSYB
3664
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
SERKAN AKGÜN
766
0
Burdur DSYB
3665
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
TEKĠN TAġDEMĠR
53.897,00
0
Burdur DSYB
3666
KEMER
KEMER/PINARBAġI.
VELĠ PINARBAġI
8.073,00
0
Burdur DSYB
3667
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ABDĠ GÜNLEDĠ
13.756,00
0
Burdur DSYB
3668
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ABDURRAHMAN ĠġCAN
114.181,00
0
Burdur DSYB
3669
KEMER
KEMER/YAKALAR.
AHMET ġĠRĠN
16.665,00
0
Burdur DSYB
3670
KEMER
KEMER/YAKALAR.
AHMET TÜRKEN
30.377,00
0
Burdur DSYB
3671
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ALĠ TOSUN
7.216,00
0
Burdur DSYB
3672
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ARĠF TOSUN
8.150,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :136/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3673
KEMER
KEMER/YAKALAR.
EMĠN URAL
1.545,00
0
Burdur DSYB
3674
KEMER
KEMER/YAKALAR.
FATMANA CEYLAN
16.853,00
0
Burdur DSYB
3675
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ĠBRAHĠM ZORLU
7.433,00
0
Burdur DSYB
3676
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ĠKBAL ÇELĠK
36.771,00
0
Burdur DSYB
3677
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ĠSMAĠL SAYAR
46.773,00
0
Burdur DSYB
3678
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MAHSUN AYDIN
25.221,00
0
Burdur DSYB
3679
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MEHMET AY
5.728,00
0
Burdur DSYB
3680
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MEHMETALĠ TÜRKEN
12.799,00
0
Burdur DSYB
3681
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MUSA ÖNEÇ
9.271,00
0
Burdur DSYB
3682
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MUSA SAYAR
8.845,00
0
Burdur DSYB
3683
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MUSTAFA AKÇA
45.976,00
0
Burdur DSYB
3684
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MUSTAFA KARAKUYU
13.254,00
0
Burdur DSYB
3685
KEMER
KEMER/YAKALAR.
MUSTAFA URAL
3.830,00
0
Burdur DSYB
3686
KEMER
KEMER/YAKALAR.
NURĠTTĠN SAYAR
8.012,00
0
Burdur DSYB
3687
KEMER
KEMER/YAKALAR.
OSMAN ġĠMġEK
21.732,00
0
Burdur DSYB
3688
KEMER
KEMER/YAKALAR.
OSMAN UÇAR
11.684,00
0
Burdur DSYB
3689
KEMER
KEMER/YAKALAR.
RAHĠME ĠNCE
11.668,00
0
Burdur DSYB
3690
KEMER
KEMER/YAKALAR.
RUKĠYE BÖYÜK
3.746,00
0
Burdur DSYB
3691
KEMER
KEMER/YAKALAR.
SALĠH ÇELĠK
37.867,00
0
Burdur DSYB
3692
KEMER
KEMER/YAKALAR.
SÜLEYMAN ÖNEN
15.650,00
0
Burdur DSYB
3693
KEMER
KEMER/YAKALAR.
SÜLEYMAN PEKPAK
18.730,00
0
Burdur DSYB
3694
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ġAHABETTĠN VEHBĠ PAK
2.789,00
0
Burdur DSYB
3695
KEMER
KEMER/YAKALAR.
ġEH ĠSMAĠL YILMAZ
13.288,00
0
Burdur DSYB
3696
KEMER
KEMER/YAKALAR.
YUSUF ZĠYA KILIÇ
17.048,00
0
Burdur DSYB
3697
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
ALĠ ĠSMAĠL DEMĠREL
920
0
Burdur
KÖYKOOP
3698
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
ANAKADIN OKATAN
1.500,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3699
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
BAHATTĠN ÖZTÜRK
961,5
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :137/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3700
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
EMĠN AVCI
2.112,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3701
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
FERHAT DÖNMEZ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3702
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
HASAN KÖSE
2.456,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3703
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
KAHRAMAN KÖSE
1.355,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3704
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
NAZIM OKATAN
953
0
Burdur DSYB
3705
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
OSMAN ERDEM
802,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3706
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
ÖMER KAYA
11.790,50
0
Burdur DSYB
3707
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
ÖNDER ÖZTÜRK
403,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3708
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
RASIH SAYIN
2.064,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3709
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
VELĠ YÜZGEÇ
7.335,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3710
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
YEġĠLPINAR SÜT ÜRNL
88.425,00
0
Burdur DSYB
3711
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAġPINAR.
ZEYNEP KIZILKAYA
12,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3712
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ABDURRAHMAN AVCI
7.075,00
0
Burdur DSYB
3713
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ABDURRAHMAN KAYA
10.880,00
0
Burdur DSYB
3714
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ABDURRAHMAN KAYACAN
1.541,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3715
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
AHMET GÖKÇEN
8.976,00
0
Burdur DSYB
3716
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
AHMET KAYA
1.809,00
0
Burdur DSYB
3717
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
AHMET KAYA
10.339,00
0
Burdur DSYB
3718
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ALĠ OSMAN GÖKÇEN
777
0
Burdur DSYB
3719
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ARĠF KAYACAN
713
0
Burdur
KÖYKOOP
3720
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ARĠF ġENGÜN
5.271,00
0
Burdur DSYB
3721
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
AYTEKĠN KARAKAYA
5.414,00
0
Burdur DSYB
3722
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
BAYRAM ARIKAYA
6.311,00
0
Burdur DSYB
3723
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
CENGĠZ ÇELĠK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3724
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
EROL AVCI
786
0
Burdur
KÖYKOOP
3725
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HABĠB ARSLAN
9.485,00
0
Burdur DSYB
3726
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HAKKI ġENGÜN
886
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :138/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3727
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HALĠL KARAKAYA
9.401,00
0
Burdur DSYB
3728
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HALĠL KILINÇ
11.722,00
0
Burdur DSYB
3729
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HAMĠT ÇETĠN
7.982,00
0
Burdur DSYB
3730
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HASAN HÜSEYĠN KAYACAN
2.088,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3731
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HASAN KILINÇ
2.924,00
0
Burdur DSYB
3732
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HAYRĠ KAYACAN
2.739,00
0
Burdur DSYB
3733
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN ÇAKIR
10.291,00
0
Burdur DSYB
3734
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN ÇELĠK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3735
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN KAYA
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3736
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN KAYACAN
4.934,00
0
Burdur DSYB
3737
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN KAYACAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3738
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN ġENGÜN
1.755,00
0
Burdur DSYB
3739
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
HÜSEYĠN YILDIRAN
9.133,00
0
Burdur DSYB
3740
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ĠBRAHĠM ÇETĠN
3.240,00
0
Burdur DSYB
3741
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ĠBRAHĠM DEMĠREL
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3742
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ĠBRAHĠM KARAGÖZ
191
0
Burdur
KÖYKOOP
3743
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ĠSMAĠL GÖKÇEN
9.610,00
0
Burdur DSYB
3744
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ĠSMAĠL KAYACAN
3.671,00
0
Burdur DSYB
3745
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ĠZZET ÇELĠK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3746
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
KAMĠLE ARSLAN
1.508,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3747
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET AVCI
5.978,00
0
Burdur DSYB
3748
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET AVCI
14.334,00
0
Burdur DSYB
3749
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET ÇELĠK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3750
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET KAYA
2.502,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3751
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET KILINÇ
1.831,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3752
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET KILINÇ
2.318,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3753
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET ġENGÜN
6.088,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :139/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3754
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MEHMET ġENGÜN
3.144,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3755
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MUHAMMET ÖZKAN
5.976,00
0
Burdur DSYB
3756
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MUHARREM ARSLAN
2.300,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3757
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MUHARREM KILINÇ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3758
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MUHARREM ÖZKAN
0
0
Burdur DSYB
3759
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MURAT KAYA
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3760
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MURAT ÖZKAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3761
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MURAT YILDIRAN
496
0
Burdur
KÖYKOOP
3762
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MUSTAFA KILINÇ
2.707,00
0
Burdur DSYB
3763
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
MUSTAFA ÖZKAN
4.306,00
0
Burdur DSYB
3764
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
NECDET KILINÇ
5.209,00
0
Burdur DSYB
3765
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
NĠYAZĠ ÖZKAN
989
0
Burdur
KÖYKOOP
3766
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ORHAN KAYACAN
3.866,00
0
Burdur DSYB
3767
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ÖZCAN ġENGÜN
1.435,00
0
Burdur DSYB
3768
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
RAMAZAN ARSLAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3769
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
RAMAZAN ÇETĠN
6.638,00
0
Burdur DSYB
3770
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
RAMAZAN ġENGÜN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3771
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
RAMAZAN YILMAZ
4.843,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3772
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
SADIK ġENGÜN
1.370,00
0
Burdur DSYB
3773
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
SELAHETTĠN ġENGÜN
2.171,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3774
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
SEYDĠ ARSLAN
2.126,00
0
Burdur DSYB
3775
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
SÜLEYMAN KARAKAYA
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3776
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ġEREF ÖZKAN
2.994,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3777
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ġEVKET AKKAYA
8.582,00
0
Burdur DSYB
3778
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ġEVKET ÖZKAN
2.659,00
0
Burdur DSYB
3779
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BAYRAMLAR.
ġÜKRÜ KARAKAYA
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3780
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ABDULLAH ERGÖK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :140/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3781
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ABDURRAHMAN ONUR
416
0
Burdur
KÖYKOOP
3782
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ADEM SUNA
2.106,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3783
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ALĠ BOZKURT
433,5
0
Burdur DSYB
3784
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ALĠ ÇOBAN
2.623,00
0
Burdur DSYB
3785
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ALĠ ĠHSAN GÖK
1.014,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3786
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ALĠM YÜCEL
2.328,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3787
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
AYġE CESUR
1.770,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3788
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
AYġE ÇAKMAK
449
0
Burdur
KÖYKOOP
3789
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
AYġE OKATAN
550
0
Burdur
KÖYKOOP
3790
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
BEKĠR KAAN
1.099,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3791
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
DURMUġ CESUR
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3792
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
DURMUġ ÇELĠKBAġ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3793
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
DURMUġ ERATALAY
376
0
Burdur
KÖYKOOP
3794
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
DURMUġ YURTSEVEN
365,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3795
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ERDOĞAN ÇELĠK
1.404,00
0
Burdur Ġli SÜB
3796
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
FAHRETTĠN CANDEĞER
1.980,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3797
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
FAĠK KAYACAN
304
0
Burdur Ġli SÜB
3798
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
FATMA KOÇ
2.832,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3799
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
FERAT YILDIRIM
2.024,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3800
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
FEYZĠ AKGÖZ
1.656,00
0
Burdur Ġli SÜB
3801
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
FEYZĠ ġAHĠN
1.657,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3802
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
GÜLSÜM KARAYÜZ
506
0
Burdur
KÖYKOOP
3803
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HAFĠZE KOÇ
2.250,00
0
Burdur Ġli SÜB
3804
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HALĠL ERSOY
4.427,50
0
Burdur DSYB
3805
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HALĠL GÜRBÜZ
2.144,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3806
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HASAN EMĠR
986
0
Burdur
KÖYKOOP
3807
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HASAN YILDIRAN
614,5
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :141/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3808
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HATĠCE ÇELĠK
8.480,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3809
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HATĠCE ÇOBAN
1.001,00
0
Burdur Ġli SÜB
3810
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HATĠCE ERGÜÇLÜ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3811
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HĠKMET SOLAK
13.434,50
0
Burdur DSYB
3812
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HĠLMĠ ERTOSUN
458
0
Burdur
KÖYKOOP
3813
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HÜSEYĠN AKINCI
1.874,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3814
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HÜSEYĠN ÇELĠK
1.613,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3815
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HÜSEYĠN ERSĠPAHĠ
593
0
Burdur
KÖYKOOP
3816
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
HÜSEYĠN SÖNMEZ
4.037,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3817
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ĠBRAHĠM ÇELĠK
206
0
Burdur
KÖYKOOP
3818
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ĠBRAHĠM PEKER
1.228,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3819
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ĠSMAĠL KARABULUT
1.001,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3820
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ĠSMET GÖK
826
0
Burdur Ġli SÜB
3821
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ĠZZET ÇELĠKBAġ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3822
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
KADĠR ÇAKMAK
3.149,00
0
Burdur DSYB
3823
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MEHMET ALĠ TOSUN
417
0
Burdur Ġli SÜB
3824
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MEHMET AVCI
1.252,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3825
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MEHMET PEKER
1.120,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3826
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUHAMMET ÖZKAN
2.615,00
0
Burdur DSYB
3827
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUHAMMET SAVAġ
2.260,00
0
Burdur DSYB
3828
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUSTAFA BALLIK
6.022,00
0
Burdur DSYB
3829
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUSTAFA ÇELĠK
1.998,00
0
Burdur Ġli SÜB
3830
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUSTAFA PEKER
539
0
Burdur
KÖYKOOP
3831
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUSTAFA SUNA
1.826,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3832
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
MUSTAFA YURTSEVEN
565
0
Burdur
KÖYKOOP
3833
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
NERMĠN KAAN
4.760,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3834
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
NĠMET AKSOY
72,5
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :142/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3835
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
OSMAN YILDIRIM
3.081,00
0
Burdur DSYB
3836
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER ÇAKMAK
5.360,00
0
Burdur DSYB
3837
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER DOĞAN
469,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3838
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER OKATAN
4.639,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3839
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER ÖZÇETĠN
6.613,00
0
Burdur DSYB
3840
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER YURTSEVEN
0
0
Burdur DSYB
3841
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER YURTSEVEN
4.418,00
0
Burdur DSYB
3842
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ÖMER YÜKSEL
7.468,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3843
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN ÇOBAN
2.207,00
0
Burdur Ġli SÜB
3844
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN ERKAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3845
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN KILIÇ
4.452,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3846
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN OKATAN
810
0
Burdur
KÖYKOOP
3847
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN SEVĠM
1.911,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3848
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN SÖNMEZ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3849
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN SUNA
1.271,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3850
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN ġĠMġĠR
2.693,00
0
Burdur Ġli SÜB
3851
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
RAMAZAN YURTSEVEN
1.981,00
0
Burdur Ġli SÜB
3852
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
SABRĠ YURTSEVEN
3.427,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3853
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
SADIK ÖZYILMAZ
719,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3854
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
SELAHATTĠN TOSUN
8.383,50
0
Burdur DSYB
3855
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
SEZER ÖZDÖL
1.984,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3856
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
SIDIKA YILDIZ
6.345,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3857
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
SULTAN ACAR
1.591,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3858
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġABAN SUNA
959,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3859
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġAKĠR YURTSEVEN
1.782,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3860
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġERAFETTĠN DOĞAN
1.803,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3861
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġEREF GÜNEġ
1.513,00
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :143/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3862
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġERĠF ÇOBAN
821
0
Burdur Ġli SÜB
3863
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġERĠF ġENER
5.731,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3864
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
ġÜKRÜ TOSUN
568,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3865
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
TURAN ÇĠMEN
2.040,00
0
Burdur Ġli SÜB
3866
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
UĞUR CANDEĞER
342,5
0
Burdur
KÖYKOOP
3867
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
UĞUR ERATALAY
2.126,00
0
Burdur Ġli SÜB
3868
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
YASĠN ERSĠPAHĠ
5.694,00
0
Burdur Ġli SÜB
3869
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
YUSUF KARABULUT
1.129,50
0
Burdur
KÖYKOOP
3870
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
YUSUF KILIÇ
192
0
Burdur
KÖYKOOP
3871
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
YUSUF ÖZKOL
1.962,50
0
Burdur DSYB
3872
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
YUSUF SĠPAHĠ
6.561,50
0
Burdur DSYB
3873
TEFENNĠ
TEFENNĠ/BEYKÖY.
YUSUF ġAHĠN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3874
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
AHMET AVCI
7.306,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3875
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ALĠ GÜL
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3876
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ALĠ ĠHSAN ġENGÜN
25.460,00
0
Burdur DSYB
3877
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ALĠ ġENGÜN
4.630,00
0
Burdur DSYB
3878
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
AYHAN UYSAL
4.936,00
0
Burdur DSYB
3879
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
BAYRAM GÜL
9.970,00
0
Burdur DSYB
3880
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ERKUT ġENGÜN
18.500,00
0
Burdur DSYB
3881
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ERTUĞRUL ERBĠL
2.808,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3882
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ĠSMAĠL AVCI
20.810,00
0
Burdur DSYB
3883
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ĠSMAĠL SERTTAġ
23.288,00
0
Burdur DSYB
3884
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
MEHMET SERTTAġ
13.520,00
0
Burdur DSYB
3885
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
NAZĠF KABASAKAL
6.495,00
0
Burdur DSYB
3886
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
NECĠP SERTTAġ
8.500,00
0
Burdur DSYB
3887
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
OSMAN GÜL
9.290,00
0
Burdur DSYB
3888
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
YILDIZ YILDIRAN
989
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :144/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3889
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
YUSUF KALKAN
1.399,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3890
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
YUSUF TEKELĠ
8.790,00
0
Burdur DSYB
3891
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ÇAYLI.
ZEKĠ ONUR
3.985,00
0
Burdur DSYB
3892
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
ALĠ ÜNLÜ
3.068,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3893
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
DURMUġ KOPARAN
4.543,00
0
Burdur DSYB
3894
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
ENA VETER.HĠZMETLERĠ
12.817,00
0
Burdur DSYB
3895
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
HASAN ASLAN
7.308,00
0
Burdur DSYB
3896
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
MUSA GENCER
2.692,00
0
Burdur DSYB
3897
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
OSMAN ERKAN
9.638,00
0
Burdur DSYB
3898
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
RAMAZAN KAYACAN
86
0
Burdur DSYB
3899
TEFENNĠ
TEFENNĠ/ECE.
ġEREF ERKAN
5.986,00
0
Burdur DSYB
3900
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ABDULLAH YILDIZ
17.496,00
0
Burdur DSYB
3901
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
AHMET DUMLUPINAR
6.125,00
0
Burdur DSYB
3902
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
AHMET ÖZÇOBAN
6.856,00
0
Burdur DSYB
3903
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ALAETTĠN KAYA
8.293,00
0
Burdur DSYB
3904
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ALAĠTTĠN SERTTAġ
3.835,00
0
Burdur DSYB
3905
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ALĠ AġIK
2.197,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3906
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ALĠ DAĞDEVĠREN
4.673,00
0
Burdur DSYB
3907
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ARĠF AYKON
10.340,00
0
Burdur DSYB
3908
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ASIM TOSUN
7.258,00
0
Burdur DSYB
3909
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ATALAY SÖKMEN
13.739,00
0
Burdur DSYB
3910
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
AYġE ÇETĠNER
3.488,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3911
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
AYġE ERSOY
7.336,00
0
Burdur DSYB
3912
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
AZĠZ ÖZEKĠN
22.455,00
0
Burdur DSYB
3913
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
BEKĠR ÇAKMAK
263
0
Burdur
KÖYKOOP
3914
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
CELALEDDĠN KARAKAYA
1.413,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3915
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
CEMĠL ERDEM
13.123,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :145/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3916
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
DAĞDEVĠREN SAN LTD ġTĠ
127.672,00
0
Burdur DSYB
3917
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
DURMUġ ÇAKMAK
3.473,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3918
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ERHAN ÖZEKĠN
6.739,00
0
Burdur DSYB
3919
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
FATĠH YAVUZ
12.225,00
0
Burdur DSYB
3920
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
FATMA BĠLGĠN
5.484,00
0
Burdur Ġli SÜB
3921
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
GÜREL BĠLGĠN
8.678,00
0
Burdur DSYB
3922
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HABĠP KABASAKAL
5.942,00
0
Burdur DSYB
3923
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HACER KORKUT
5.006,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3924
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HALĠL ALTINOK
118.658,00
0
Burdur DSYB
3925
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HALĠL ERMAN
10.932,00
0
Burdur DSYB
3926
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HALĠL KARAKAYA
17.926,00
0
Burdur DSYB
3927
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HASAN AVCIKOL
8.296,00
0
Burdur DSYB
3928
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HASAN ÇAKIR
9.211,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3929
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HASAN ÇAKIR
1.440,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3930
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HASAN HÜSEYĠN KARASU
9.927,00
0
Burdur DSYB
3931
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HASAN ÖZEKĠN
4.203,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3932
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HAYRĠ BĠLGĠN
2.425,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3933
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HULUSĠ ERÖZEREN
235
0
Burdur
KÖYKOOP
3934
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HÜSEYĠN ASLAN
2.585,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3935
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
HÜSEYĠN ÇAKIR
4.139,00
0
Burdur DSYB
3936
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠBRAHĠM ALTINOK
22.524,00
0
Burdur DSYB
3937
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠBRAHĠM ATALAY
10.459,00
0
Burdur DSYB
3938
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠBRAHĠM GENCER
2.816,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3939
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠBRAHĠM GENCER
3.377,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3940
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠBRAHĠM TORTUK
2.612,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3941
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠBRAHĠM TURGUT
11.061,00
0
Burdur DSYB
3942
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠDRĠS AVCIKOL
26.346,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :146/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3943
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠSMAĠL AKSOY
3.859,00
0
Burdur DSYB
3944
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠSMAĠL ERMAN
1.414,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3945
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ĠSMAĠL ÖZEKĠN
3.557,00
0
Burdur DSYB
3946
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
KADĠR SELÇUK
13.327,00
0
Burdur DSYB
3947
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
KÖġELĠ ÖZEKĠN
23.581,00
0
Burdur DSYB
3948
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MEHMET ALĠ KARAKAYA
2.426,00
0
Burdur DSYB
3949
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MEHMET AVCIKOL
2.370,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3950
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MEHMET AYKON
13.276,00
0
Burdur DSYB
3951
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MEHMET OĞUZ ÖZEKĠN
8.164,00
0
Burdur DSYB
3952
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MEHMET ÖZKOL
19.901,00
0
Burdur DSYB
3953
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MEHMET SALMAN
2.456,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3954
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSA ALTINOK
7.861,00
0
Burdur DSYB
3955
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSA ÖZALP
8.117,00
0
Burdur DSYB
3956
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA ALĠ KARATAġ
5.933,00
0
Burdur DSYB
3957
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA ÇELĠKLĠ
1.928,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3958
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA DEMĠROL
4.166,00
0
Burdur DSYB
3959
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA KARASU
10.725,00
0
Burdur DSYB
3960
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA KEMAL KARAKAYA
12.838,00
0
Burdur DSYB
3961
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA KORKUT
6.803,00
0
Burdur DSYB
3962
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA ÖZALP
472
0
Burdur
KÖYKOOP
3963
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA ÖZEKĠN
5.816,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3964
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA SĠPAHĠ
4.056,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3965
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA SÜLÜK
3.291,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3966
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAFA UYSAL
751
0
Burdur
KÖYKOOP
3967
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
MUSTAN ÇAKIR
1.870,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3968
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
NĠHAT ATALAY
2.144,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3969
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
NOMAN ALTINOK
6.855,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :147/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3970
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
NOMAN ÖZEKĠN
5.741,00
0
Burdur DSYB
3971
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
OSMAN ÇAKIR
3.311,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3972
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
OSMAN KORKUT
17.728,00
0
Burdur DSYB
3973
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
OSMAN ġENOĞLU
1.556,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3974
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ÖZTÜRK ÇAKIR
24.054,00
0
Burdur DSYB
3975
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
RAMAZAN ÇAKMAK
5.815,00
0
Burdur DSYB
3976
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
RIZA PEKER
2.375,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3977
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
SELAHATTĠN AVCI
11.035,00
0
Burdur DSYB
3978
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
SIDDIKA ÖCAL
5.124,00
0
Burdur DSYB
3979
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ġABAN YILDIRAN
9.599,00
0
Burdur DSYB
3980
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ġEMSETTĠN SERTTAġ
5.757,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3981
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ġEREF TÜZÜN
7.226,00
0
Burdur DSYB
3982
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
TARIK KORKUT
35.617,00
0
Burdur DSYB
3983
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
VELĠ ATALAY
11.153,00
0
Burdur DSYB
3984
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
YUNUS KILINÇ
21.277,00
0
Burdur DSYB
3985
TEFENNĠ
TEFENNĠ/HASANPAġA.
ZĠYA PEKER
0
0
Burdur
KÖYKOOP
3986
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
ABDULLAH GÜRGEN
19.117,76
0
Burdur DSYB
3987
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
ADEM ġENGÜN
3.763,00
0
Burdur
KÖYKOOP
3988
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
AHMET DEMĠROK
9.810,80
0
Burdur DSYB
3989
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
AHMET ERTEN
6.248,01
0
Burdur DSYB
3990
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
ALĠ GÜRGEN
18.052,01
0
Burdur DSYB
3991
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
ALĠ ĠHSAN ÖZYURT
5.438,80
0
Burdur DSYB
3992
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
BAYRAM ÖZKAYA
11.310,80
0
Burdur
KÖYKOOP
3993
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
ERCAN GÜRGEN
16.483,81
0
Burdur DSYB
3994
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
FEDEN ERKAN
11.916,00
0
Burdur DSYB
3995
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
HASAN KARADERE
3.249,80
0
Burdur DSYB
3996
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
KALENDER ġENGÜN
4.546,00
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :148/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
3997
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
KENAN KARADERE
13.144,60
0
Burdur DSYB
3998
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MEHMET CEYLAN
2.616,00
0
Burdur DSYB
3999
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MEHMET CEYLAN
5.504,60
0
Burdur
KÖYKOOP
4000
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MEHMET ERÇĠL
17.823,80
0
Burdur DSYB
4001
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MEHMET ÖZYURT
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4002
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MUHAMMET KAYACAN
21.235,00
0
Burdur DSYB
4003
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MURAT CEYLAN
11.806,80
0
Burdur DSYB
4004
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
MUSTAFA ġENGÜN
21.803,00
0
Burdur DSYB
4005
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
NEDĠM DEMĠREL
22.244,40
0
Burdur DSYB
4006
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
OSMAN ġENGÜN
4.305,40
0
Burdur
KÖYKOOP
4007
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
RAMAZAN KARAKAYA
8.343,00
0
Burdur DSYB
4008
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
RESĠL KOYUNCU
11.177,41
0
Burdur DSYB
4009
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
SEHER YURDUSEVEN
4.848,80
0
Burdur
KÖYKOOP
4010
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
SÜLEYMAN DEMĠREL
6.950,60
0
Burdur DSYB
4011
TEFENNĠ
TEFENNĠ/KARAMUSA.
TURAN ARSLAN
5.232,40
0
Burdur
KÖYKOOP
4012
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ABDURRAHMAN ARSLAN
1.804,00
0
Burdur DSYB
4013
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ADEM ÇAKAR
2.553,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4014
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ADĠL OKUNAKOL
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4015
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ADNAN TÜREL
1.730,00
0
Burdur DSYB
4016
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
AHMET ÇELĠK
20.566,00
0
Burdur DSYB
4017
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
AHMET PATIR
1.819,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4018
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
AHMET TOKMAK
1.636,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4019
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
AHMET TÜREL
2.753,00
0
Burdur DSYB
4020
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ALĠ SERTTAġ
18.153,00
0
Burdur DSYB
4021
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ANAKADIN DEMĠROK
12.312,00
0
Burdur DSYB
4022
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ARĠF BAĞCI
36
0
Burdur
KÖYKOOP
4023
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ARĠF TOKMAK
1.538,00
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :149/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4024
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
BAHTĠYAR DAĞDEVĠREN
2.840,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4025
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
BEKĠR YAVUZ
18.986,00
0
Burdur DSYB
4026
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
BĠLAL ÇAKAR
2.863,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4027
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
CAHĠT ETCĠ
5.229,00
0
Burdur DSYB
4028
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
CELAL KAYACAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4029
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
CELAL URAL
14.358,00
0
Burdur DSYB
4030
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
EL-AS HAYVANCILIK ġTĠ.
1.193,00
0
Burdur DSYB
4031
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
EMĠNE ġENGÜN
2.364,00
0
Burdur DSYB
4032
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ERGÜN YAVUZ
2.464,00
0
Burdur DSYB
4033
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ERKAN ÜLFER
2.963,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4034
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
EġREF TOKMAK
28.953,00
0
Burdur DSYB
4035
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
EVREN KAHRAMAN
2.293,00
0
Burdur DSYB
4036
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
FATMA ERDEM
4.086,00
0
Burdur DSYB
4037
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
FATMANA ERSOY
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4038
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
FEVZĠ DEMĠREL
1.356,00
0
Burdur DSYB
4039
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
GÜLTEN DEMĠREL
1.795,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4040
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HABĠB UYSAL
64.931,00
0
Burdur DSYB
4041
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HALĠL ġENGÜN
4.362,00
0
Burdur DSYB
4042
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HANIM AVCIKURT
130
0
Burdur
KÖYKOOP
4043
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HASAN KABASAKAL
35.882,00
0
Burdur DSYB
4044
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HASAN ġĠMġEK
7.654,00
0
Burdur DSYB
4045
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HASAN UYSAL
5.274,00
0
Burdur DSYB
4046
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HATĠCE AKGÜN
2.849,00
0
Burdur DSYB
4047
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HATĠCE BOZOĞLU
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4048
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HATĠCE ÖZER
394
0
Burdur DSYB
4049
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
HEKMET ÖZÇOBAN
3.077,00
0
Burdur DSYB
4050
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ĠBRAHĠM AKKAYA
2.532,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :150/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4051
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ĠBRAHĠM ATALAY
2.417,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4052
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ĠSA TOKMAK
1.859,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4053
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ĠSMAĠL ERDEM
630
0
Burdur DSYB
4054
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ĠSMAĠL ÖZYURT
3.709,00
0
Burdur DSYB
4055
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ĠSMAĠL TOKMAK
2.429,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4056
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
KADĠR ERATALAY
11.133,00
0
Burdur DSYB
4057
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
KAZIM KILINÇ
2.866,00
0
Burdur DSYB
4058
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
KOCA KASAP HAYV.ġTĠ
91.160,00
0
Burdur DSYB
4059
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
KUDRET ÖZÇOBAN
3.977,00
0
Burdur DSYB
4060
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MAHMUT ÇOġKUN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4061
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MEHMET ÇETĠN
9.008,00
0
Burdur DSYB
4062
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MEHMET ERCANKAYA
10.663,00
0
Burdur DSYB
4063
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MEHMET ERGĠN
171
0
Burdur DSYB
4064
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MEHMET ÖZYÖRÜK
1.158,00
0
Burdur DSYB
4065
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MESTAN KIZILKAYA
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4066
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MURAT ERDEM
184
0
Burdur
KÖYKOOP
4067
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MURAT SERTTAġ
2.320,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4068
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MUSA TOKMAK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4069
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MUSTAFA ATALAY
244
0
Burdur
KÖYKOOP
4070
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MUSTAFA UGUZ
57
0
Burdur DSYB
4071
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
MUSTAFA YURTSEVEN
28.911,00
0
Burdur DSYB
4072
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
NADĠR UYSAL
2.524,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4073
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
NALAN ġENGÜN
0
0
Burdur DSYB
4074
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
NESLĠHAN TEKELĠ
6.757,00
0
Burdur DSYB
4075
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
NURĠ ġENGÜN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4076
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
OSMAN EKĠNCĠ
44.922,00
0
Burdur DSYB
4077
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
PAKĠZE EKĠNCĠ
498
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :151/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4078
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
RAMAZAN BAYSAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4079
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
RAMAZAN ERSOYOL
11.882,00
0
Burdur DSYB
4080
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
RAMAZAN SONGÜR
5.120,00
0
Burdur DSYB
4081
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
RAMAZAN UYSAL
46.000,00
0
Burdur DSYB
4082
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
RAMAZAN YURDASĠPER
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4083
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
RASĠM KIRLI
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4084
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
SALĠH ÜNVER
4.172,00
0
Burdur DSYB
4085
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
SELAMĠ BATMAZ
2.231,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4086
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
SIDDIKA TÜRKAY
747
0
Burdur
KÖYKOOP
4087
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ġEFĠKA KILINÇ
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4088
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ġERĠFE YURDAKUL
6.222,00
0
Burdur DSYB
4089
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ġEVKET ALTAY
1.630,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4090
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ġÜKRAN YILDIZ
546
0
Burdur
KÖYKOOP
4091
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ġÜKRÜ ERKAL
1.913,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4092
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ġÜKRÜ KARAKAYA
8.995,00
0
Burdur DSYB
4093
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ÜMMÜ EKĠNCĠ
2.356,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4094
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ÜMMÜ GÜLSÜM DÖNMEZ
11.791,00
0
Burdur DSYB
4095
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ÜNVER HAYVANCILIK
113.148,00
0
Burdur DSYB
4096
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
YUSUF ÖZER
6.342,00
0
Burdur DSYB
4097
TEFENNĠ
TEFENNĠ/MERKEZ.
ZELĠHA ÖZÇOBAN
1.650,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4098
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
ABDURRAHMAN ÇELĠK
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4099
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
ADĠL ERDEM
3.324,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4100
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
BAYRAM SERTTAġ
544
0
Burdur
KÖYKOOP
4101
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
HASAN ÇALLI
1.501,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4102
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
HASAN YAVUZ
2.193,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4103
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
HULĠSĠ ÇETĠN
3.382,00
0
Burdur DSYB
4104
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
ĠBRAHĠM DEMĠR
1.413,00
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :152/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4105
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
ĠSMAĠL KAVAK
4.239,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4106
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
KAMĠLE ATALAY
11.430,00
0
Burdur DSYB
4107
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
KAZIM DĠLMAN
1.192,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4108
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
KEMAL YAYLALI
929
0
Burdur
KÖYKOOP
4109
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
MEHMET ATALAY
2.802,00
0
Burdur DSYB
4110
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
METĠN ERDEM
5.107,00
0
Burdur DSYB
4111
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
MURAT ATALAY
3.667,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4112
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
MUTTALĠP YAVUZ
1.751,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4113
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SAZAK.
RAMAZAN ARSLAN
5.070,00
0
Burdur DSYB
4114
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
ALĠ TÜRKKAN
1.640,00
0
Burdur DSYB
4115
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
CAFER TÜRKKAN
5.846,00
0
Burdur DSYB
4116
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
HANIM ONUR
3.809,00
0
Burdur DSYB
4117
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
HÜDAVERDĠ KARASU
6.099,00
0
Burdur DSYB
4118
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
ĠBRAHĠM ÖZEREN
2.631,00
0
Burdur DSYB
4119
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
ĠBRAHĠM ġENGÜN
2.218,00
0
Burdur DSYB
4120
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
MEHMET VURAL
3.018,00
0
Burdur DSYB
4121
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
MUHARREM DEMĠR
4.742,00
0
Burdur DSYB
4122
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
RAMAZAN DEMĠR
10.802,00
0
Burdur DSYB
4123
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
RIZA VURAL
1.875,00
0
Burdur DSYB
4124
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
SEYDĠ DEMĠR
6.689,00
0
Burdur DSYB
4125
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
SULTAN DEMĠR
6.576,00
0
Burdur DSYB
4126
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
ġEVKET ġENGÜN
2.695,00
0
Burdur DSYB
4127
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
YAKUP ġENGÜN
267
0
Burdur Ġli SÜB
4128
TEFENNĠ
TEFENNĠ/SEYDĠLER.
YUSUF VURAL
4.859,00
0
Burdur DSYB
4129
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ABDURRAHMAN ERSOY
2.028,00
0
Burdur DSYB
4130
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ABDURRAHMAN ERYILMAZ
4.332,00
0
Burdur Ġli SÜB
4131
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ABDURRAHMAN ERYILMAZ
3.897,20
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :153/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4132
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
AHMET ERBĠL
3.024,60
0
Burdur
KÖYKOOP
4133
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
AHMET ERMAN
1.545,20
0
Burdur
KÖYKOOP
4134
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
AHMET ÖZTÜRK
334,4
0
Burdur
KÖYKOOP
4135
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ ÇETĠN
5.803,30
0
Burdur DSYB
4136
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ ERBĠL
4.778,80
0
Burdur DSYB
4137
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ KARAGÖZ
3.239,70
0
Burdur
KÖYKOOP
4138
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ OKATAN
1.662,00
0
Burdur Ġli SÜB
4139
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ ÖZTÜRK
1.378,90
0
Burdur
KÖYKOOP
4140
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ TURGUT
2.027,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4141
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠ TÜZÜN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4142
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ALĠM TURGUT
9.696,60
0
Burdur DSYB
4143
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ARSLAN YILDIRAN
6.740,10
0
Burdur DSYB
4144
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
AYġE TURGUT
8.815,90
0
Burdur DSYB
4145
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BAYRAM ALĠ DEMĠR
2.571,80
0
Burdur
KÖYKOOP
4146
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BAYRAM EKĠNCĠ
4.131,00
0
Burdur DSYB
4147
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BAYRAM KURAL
2.544,60
0
Burdur
KÖYKOOP
4148
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BAYRAM YILMAZ
220,4
0
Burdur DSYB
4149
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BEKĠR ARIKAYA
6.618,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4150
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BEKĠR OKATAN
6.600,00
0
Burdur DSYB
4151
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BEKĠR ġĠMġEK
2.376,40
0
Burdur
KÖYKOOP
4152
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
BEKĠR YILDIRAN
8.994,00
0
Burdur DSYB
4153
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
DURALĠ KÖKÇÜ
473
0
Burdur
KÖYKOOP
4154
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
GÜLSÜM YILDIRAN
6.565,00
0
Burdur DSYB
4155
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HALĠL ĠBRAHĠM ÇETĠN
4.929,10
0
Burdur DSYB
4156
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HALĠL KARAGÖZ
4.048,20
0
Burdur
KÖYKOOP
4157
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HALĠL TURGUT
2.934,30
0
Burdur DSYB
4158
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HASAN GENCER
9.038,80
0
Burdur DSYB
Sayfa :154/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4159
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HASAN ORAL
7.887,70
0
Burdur DSYB
4160
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HĠMMET GENCER
10.253,80
0
Burdur DSYB
4161
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HÜSEYĠN ARIKAN
3.811,70
0
Burdur
KÖYKOOP
4162
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
HÜSNÜYE OKUNAKOL
3.536,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4163
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠBRAHĠM ERYILMAZ
7.521,70
0
Burdur
KÖYKOOP
4164
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠBRAHĠM KURAL
7.668,00
0
Burdur DSYB
4165
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠLHAN YILDIRAN
5.788,30
0
Burdur DSYB
4166
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠSMAĠL AKIN
1.118,60
0
Burdur
KÖYKOOP
4167
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠSMAĠL ERMAN
3.357,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4168
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠSMAĠL TÜREL
7.613,50
0
Burdur DSYB
4169
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ĠSMET YILDIRAN
6.837,10
0
Burdur DSYB
4170
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
KADĠR GENCER
3.230,30
0
Burdur
KÖYKOOP
4171
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MAHMUT ORAL
4.297,40
0
Burdur DSYB
4172
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MAHMUT YILDIRAN
3.182,20
0
Burdur
KÖYKOOP
4173
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MEHMET HÜSNÜ ERDEM
9.901,10
0
Burdur DSYB
4174
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MEHMET ORAL
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4175
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MEHMET ÖZTÜRK
1.519,20
0
Burdur
KÖYKOOP
4176
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MEHMET ÖZTÜRK
5.875,10
0
Burdur DSYB
4177
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MEHMET YILMAZ
3.649,90
0
Burdur
KÖYKOOP
4178
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MENDERES EKĠNCĠ
1.100,90
0
Burdur
KÖYKOOP
4179
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MEVLÜT ġĠMġEK
2.351,40
0
Burdur DSYB
4180
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MUHĠTTĠN EKĠNCĠ
7.470,80
0
Burdur
KÖYKOOP
4181
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MUSA ORAL
7.231,20
0
Burdur DSYB
4182
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MUSTAFA EKĠNCĠ
3.635,90
0
Burdur
KÖYKOOP
4183
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
MUSTAFA KURAL
3.998,00
0
Burdur DSYB
4184
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
OSMAN ARIKAN
6.995,60
0
Burdur
KÖYKOOP
4185
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
OSMAN KARAGÖZ
1.479,70
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :155/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4186
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
OSMAN ÖZDÖL
1.350,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4187
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
OSMAN YILMAZ
714,2
0
Burdur
KÖYKOOP
4188
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ÖMER ÇETĠN
1.600,30
0
Burdur
KÖYKOOP
4189
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ÖMER DEMĠR
1.561,90
0
Burdur
KÖYKOOP
4190
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ÖMER ERMAN
308,1
0
Burdur
KÖYKOOP
4191
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ÖMER ġĠMġEK
2.200,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4192
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ÖMER YILDIRAN
5.749,80
0
Burdur
KÖYKOOP
4193
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
RAMAZAN BĠLGĠN
1.480,80
0
Burdur
KÖYKOOP
4194
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
RAMAZAN ERSOY
1.818,50
0
Burdur
KÖYKOOP
4195
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
RAMAZAN ġĠMġEK
5.377,70
0
Burdur DSYB
4196
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
RUKĠYE OKATAN
4.604,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4197
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SADIK YILDIRAN
1.131,90
0
Burdur
KÖYKOOP
4198
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SALAHATTĠN YILDIRAN
4.655,20
0
Burdur DSYB
4199
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SALĠH ERKAL
3.085,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4200
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SÜLEYMAN ARIKAYA
1.340,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4201
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SÜLEYMAN KARAGÖZ
1.661,40
0
Burdur
KÖYKOOP
4202
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SÜLEYMAN KARAGÖZ
10.807,50
0
Burdur DSYB
4203
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
SÜLEYMAN ORAL
10.259,40
0
Burdur DSYB
4204
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ġAKĠR ARIKAYA
1.531,50
0
Burdur
KÖYKOOP
4205
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ġERĠFE ARIKAYA
2.808,00
0
Burdur DSYB
4206
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ġERĠFE OKATAN
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4207
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ġERĠFE YILDIRAN
2.495,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4208
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ġEVKET YILDIRAN
4.334,00
0
Burdur DSYB
4209
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
VELĠ ERBĠL
7.077,20
0
Burdur DSYB
4210
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
VELĠ KARAGÖZ
1.553,10
0
Burdur
KÖYKOOP
4211
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
YASĠN ERDEM
8.115,70
0
Burdur DSYB
4212
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YAYLAKÖY.
ZAHĠDE ÇETĠN
4.853,60
0
Burdur
KÖYKOOP
Sayfa :156/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4213
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
ABDURRAHMAN AKKAYA
5.143,00
0
Burdur DSYB
4214
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
ALĠ ĠHSAN EKĠNCĠ
1.340,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4215
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
BAYRAM YAVUZKARA
2.905,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4216
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
BEKĠR GÜREL
2.913,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4217
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
BEKĠR GÜREL
9.429,00
0
Burdur DSYB
4218
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
CEVDET GÜREL
0
0
Burdur
KÖYKOOP
4219
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
HALĠL TUNCEL
1.373,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4220
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
HALĠL YÜKSEL EKĠNCĠ
4.815,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4221
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
MEHMET ARIK
3.575,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4222
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
MEHMET ASLAN
6.448,00
0
Burdur DSYB
4223
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
MURAT YAVUZKARA
1.483,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4224
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
MUSA YAVUZKARA
10.391,00
0
Burdur DSYB
4225
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
RAMAZAN EKĠNCĠ
6.315,00
0
Burdur DSYB
4226
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
RAMAZAN EVCĠL
4.212,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4227
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
RAMAZAN SERTKAYA
2.212,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4228
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
SADIK SERTKAYA
2.526,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4229
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
SUAT EKĠNCĠ
4.276,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4230
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YEġĠLKÖY.
ZĠYA ARIK
2.038,00
0
Burdur
KÖYKOOP
4231
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
ABDURRAHMAN ERBĠL
5.403,00
0
Burdur DSYB
4232
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
BAHATTĠN ATALAY
7.165,00
0
Burdur DSYB
4233
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
ĠBRAHĠM YURDASĠPER
3.975,00
0
Burdur DSYB
4234
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
MEHMET TURGUT
4.061,00
0
Burdur DSYB
4235
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
ÖZGÜR ERGĠN
7.068,00
0
Burdur DSYB
4236
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
ġEREF ERSOYOL
2.894,00
0
Burdur DSYB
4237
TEFENNĠ
TEFENNĠ/YUVALAK.
ÜNAL ATALAY
16.855,00
0
Burdur DSYB
4238
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
ABDULLAH DEMĠR
1.942,00
0
Burdur DSYB
4239
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
AKKIZ ÖZÇELĠK
2.568,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :157/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4240
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
AYġELĠ SAV
6.510,00
0
Burdur DSYB
4241
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
BEHĠYE DEMĠRTAġ
6.486,00
0
Burdur DSYB
4242
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
DURMUġ ALĠ AKYOL
4.663,00
0
Burdur DSYB
4243
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
HALĠL DÜNDAR
54.013,00
0
Burdur DSYB
4244
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
HÜLYA TOKCAN
5.866,00
0
Burdur DSYB
4245
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
ĠBRAHĠM KORKUTAL
13.104,00
0
Burdur DSYB
4246
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
ĠSMAĠL KORKUTAL
6.406,00
0
Burdur DSYB
4247
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
KUTLAY ACARLAR
5.542,00
0
Burdur DSYB
4248
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
MUHAMMET ALGIN
9.151,00
0
Burdur DSYB
4249
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
OSMAN SAV
6.288,00
0
Burdur DSYB
4250
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
RIZA ACARLAR
4.987,00
0
Burdur DSYB
4251
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
SUAT MAHMUT DOĞAN
3.667,00
0
Burdur DSYB
4252
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AKÇAKÖY.
YAġAR UYUMAZ
10.506,00
0
Burdur DSYB
4253
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ADEM GÜNDAġ
1.656,00
0
Burdur DSYB
4254
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ADEM ġEVKEN
8.155,00
0
Burdur DSYB
4255
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
AHMET HÜSREV ġEVKEN
2.751,00
0
Burdur DSYB
4256
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ALĠ KARAN
7.201,00
0
Burdur DSYB
4257
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ALĠ SERKĠN
21.744,00
0
Burdur DSYB
4258
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ARĠF KURT
6.798,00
0
Burdur DSYB
4259
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
AYġE ġEVKEN
11.668,00
0
Burdur DSYB
4260
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
EMĠN BAġARAN
20.605,00
0
Burdur DSYB
4261
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
EYÜP ÇILGIN
11.297,00
0
Burdur DSYB
4262
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
FATMA ġEVKEN
7.716,00
0
Burdur DSYB
4263
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
HACI AHMET ġEVKEN
6.466,00
0
Burdur DSYB
4264
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
HASAN HÜSEYĠN OK
10.266,00
0
Burdur DSYB
4265
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
HÜDAYĠ YILMAZ
17.287,00
0
Burdur DSYB
4266
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
HÜSEYĠN BAKAN
3.239,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :158/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4267
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
HÜSEYĠN SERKĠN
7.845,00
0
Burdur DSYB
4268
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ĠBRAHĠM ACUR
10.339,00
0
Burdur DSYB
4269
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ĠLYAS GÜNDAġ
15.147,00
0
Burdur DSYB
4270
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ĠSMAĠL ÇAN
3.099,00
0
Burdur DSYB
4271
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
KAMĠL ġEVKEN
3.564,00
0
Burdur DSYB
4272
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MEHMET ALĠ ġEVKEN
11.522,00
0
Burdur DSYB
4273
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MEHMET ASLAN
3.878,00
0
Burdur DSYB
4274
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MEHMET SERKĠN
8.999,00
0
Burdur DSYB
4275
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MEHMET ġEVKEN
7.423,00
0
Burdur DSYB
4276
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MEHMET TÜRK
8.001,00
0
Burdur DSYB
4277
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MUSA KAPLAN
5.442,00
0
Burdur DSYB
4278
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MUSTAFA ÇILGIN
7.281,00
0
Burdur DSYB
4279
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
MUSTAFA TÜRK
8.293,00
0
Burdur DSYB
4280
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
NECLA BAKAN
5.285,00
0
Burdur DSYB
4281
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
OSMAN ÇAN
10.008,00
0
Burdur DSYB
4282
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ÖZEN TÜRK
5.618,00
0
Burdur DSYB
4283
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
RAMAZAN BAKAN
11.257,00
0
Burdur DSYB
4284
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
RAMAZAN GÜNDAġ
7.455,00
0
Burdur DSYB
4285
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
RAMAZAN OK
12.519,00
0
Burdur DSYB
4286
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
REFĠK DEMĠR
25.457,00
0
Burdur DSYB
4287
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
RIZA TOKCAN
15.520,00
0
Burdur DSYB
4288
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
SADIK KORKUT
4.414,00
0
Burdur DSYB
4289
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ġEREF DĠNÇ
12.651,00
0
Burdur DSYB
4290
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ġEVKET KARAN
1.603,00
0
Burdur DSYB
4291
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ġÜKRÜ TOKCAN
8.755,00
0
Burdur DSYB
4292
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
TARIK ASLAN
5.424,00
0
Burdur DSYB
4293
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
TEVFĠK KIZILDAĞ
4.828,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :159/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4294
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
VELĠ TÜRK
9.772,00
0
Burdur DSYB
4295
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
YAHYA OK
4.013,00
0
Burdur DSYB
4296
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
YILMAZ ÇILGIN
11.119,00
0
Burdur DSYB
4297
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ZAFER YILMAZ
4.107,00
0
Burdur DSYB
4298
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ZEKĠ BĠLGĠÇ
9.683,00
0
Burdur DSYB
4299
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ALANKÖY.
ZELĠHA ġEVKEN
4.989,00
0
Burdur DSYB
4300
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
AHMET YORULMAZ
3.234,00
0
Burdur DSYB
4301
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
ALĠM YILMAZ
4.370,00
0
Burdur DSYB
4302
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
ALPAY YORULMAZ
3.487,00
0
Burdur DSYB
4303
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
ATLEN YILMAZ
3.852,00
0
Burdur DSYB
4304
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
DURKADIN AKYOL
7.109,00
0
Burdur DSYB
4305
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
DURSUN YILMAZ
10.955,00
0
Burdur DSYB
4306
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
EROL YILMAZ
6.421,00
0
Burdur DSYB
4307
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
EYÜP YILMAZ
15.554,00
0
Burdur DSYB
4308
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
HASAN HÜSEYĠN KOCA
5.120,00
0
Burdur DSYB
4309
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
MERYEM YILMAZ
1.351,00
0
Burdur DSYB
4310
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
MUSTAFA YILMAZ
7.770,00
0
Burdur DSYB
4311
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
OSMAN YALÇIN
473
0
Burdur DSYB
4312
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
RAMAZAN KAYA
21.727,00
0
Burdur DSYB
4313
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ARMUT.
ÜLFĠYE YILMAZ
12.385,00
0
Burdur DSYB
4314
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
ALĠ GÖKÇE
91.868,00
0
Burdur DSYB
4315
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
CELAL ERÇELĠK
7.288,00
0
Burdur DSYB
4316
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
MUSTAFA KOÇER
5.237,00
0
Burdur DSYB
4317
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
NECATĠ GÖKÇE
10.078,00
0
Burdur DSYB
4318
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
OSMAN AKMAN
2.557,00
0
Burdur DSYB
4319
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
ġABAN AYGÜN
5.794,00
0
Burdur DSYB
4320
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/AġAĞIKIRLI.
ZEYNEP HACI HĠMMETOĞLU
6.005,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :160/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4321
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
AHMET ÇETĠN
130
0
Burdur DSYB
4322
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
AHMET PESEN
13.731,00
0
Burdur DSYB
4323
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ALETTĠN TAġ
8.543,00
0
Burdur DSYB
4324
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ALĠ DOĞAÇ
19.107,00
0
Burdur DSYB
4325
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ALĠ PESEN
9.702,00
0
Burdur DSYB
4326
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ALĠ SADIÇ
12.730,00
0
Burdur DSYB
4327
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
BAYRAM COġKUN
13.885,00
0
Burdur DSYB
4328
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
CEMAL PESEN
7.923,00
0
Burdur DSYB
4329
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
CENNET ACAR
14.991,00
0
Burdur DSYB
4330
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
EMĠNE ÖZÇOBAN
7.959,00
0
Burdur DSYB
4331
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ERTUĞRUL AYAN
7.771,00
0
Burdur DSYB
4332
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
EġRAF TEKĠN
9.845,00
0
Burdur DSYB
4333
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
FEVZĠ ÇETĠN
9.685,00
0
Burdur DSYB
4334
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
FĠDAN TEKĠN
9.655,00
0
Burdur DSYB
4335
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
HALĠL ÇETĠN
25.845,00
0
Burdur DSYB
4336
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
HALĠL EREN
3.680,00
0
Burdur DSYB
4337
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
HALĠL KIZILDAĞ
12.770,00
0
Burdur DSYB
4338
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
HALĠL ġAHĠN
28.445,00
0
Burdur DSYB
4339
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
HÜSEYĠN AYDIN
4.024,00
0
Burdur DSYB
4340
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
HÜSEYĠN DENĠZ
9.129,00
0
Burdur DSYB
4341
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ĠBRAHĠM EREN
15.165,00
0
Burdur DSYB
4342
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ĠSMAĠL AĞIL
11.924,00
0
Burdur DSYB
4343
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ĠSMAĠL KIZILDAĞ
6.082,00
0
Burdur DSYB
4344
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ĠSMET PESEN
9.780,00
0
Burdur DSYB
4345
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MAHMUT AYAN
18.586,00
0
Burdur DSYB
4346
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MEHMET ALĠ ÇETĠN
21.510,00
0
Burdur DSYB
4347
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MEHMET ÇETĠN
26.759,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :161/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4348
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MEHMET PESEN
11.075,00
0
Burdur DSYB
4349
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MUSA PESEN
3.550,00
0
Burdur DSYB
4350
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MUSTAFA ACAR
8.221,00
0
Burdur DSYB
4351
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MUSTAFA ALĠ TAġ
32.623,00
0
Burdur DSYB
4352
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
MUSTAFA PESEN
6.025,00
0
Burdur DSYB
4353
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
NECATĠ TEKĠN
9.587,00
0
Burdur DSYB
4354
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
NECMETTĠN ÇETĠN
12.718,00
0
Burdur DSYB
4355
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
OSMAN SADIÇ
9.773,00
0
Burdur DSYB
4356
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ÖMER ALĠ TEKĠN
18.009,00
0
Burdur DSYB
4357
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ÖMER OSMAN TEKĠN
9.625,00
0
Burdur DSYB
4358
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
RAMAZAN SADIÇ
8.548,00
0
Burdur DSYB
4359
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
RAMAZAN ġĠMġEK
14.186,00
0
Burdur DSYB
4360
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAġKUYU.
ġEREF AYDIN
24.454,00
0
Burdur DSYB
4361
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
AYġELĠ YILDIZ
8.843,00
0
Burdur DSYB
4362
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
DEDE ġĠMġEK
2.818,00
0
Burdur DSYB
4363
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
HALĠL ÜNAL
18.301,00
0
Burdur DSYB
4364
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
HASAN ALĠ GÜREL
12.919,00
0
Burdur DSYB
4365
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
ĠBRAHĠM GÜREL
17.214,00
0
Burdur DSYB
4366
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
ĠSMAĠL DEMĠRTAġ
6.956,00
0
Burdur DSYB
4367
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
KENAN FARUK GÜREL
9.687,00
0
Burdur DSYB
4368
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
MUSA ÜNAL
4.267,00
0
Burdur DSYB
4369
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
NEDĠM ġĠMġEK
5.274,00
0
Burdur DSYB
4370
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
ÖMER ERCAN
5.516,00
0
Burdur DSYB
4371
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
RECEP GÜREL
25.359,00
0
Burdur DSYB
4372
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYINDIR.
SÜLEYMAN GÜREL
7.475,00
0
Burdur DSYB
4373
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
AHMET ÇETĠNKAYA
35.061,00
0
Burdur DSYB
4374
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
AHMET ÖZALP
6.588,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :162/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4375
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
ALĠ ÖZALP
7.863,00
0
Burdur DSYB
4376
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
HALĠL ĠBRAHĠM AKSU
15.273,00
0
Burdur DSYB
4377
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
HÜSNÜ ÖZKAN
12.415,00
0
Burdur DSYB
4378
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
NĠHAT ÖZKAN
31.638,00
0
Burdur DSYB
4379
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
REMZĠ ÇAYPINAR
6.167,00
0
Burdur DSYB
4380
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BAYIRBAġI.
SAĠM ÖZKAN
4.910,00
0
Burdur DSYB
4381
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ABDULLAH KURAL
2.174,00
0
Burdur DSYB
4382
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ABDULLAH TEZCAN
36.379,00
0
Burdur DSYB
4383
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ADEM DEMĠROK
8.966,00
0
Burdur DSYB
4384
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
AHMET YILMAZTÜRK
6.362,00
0
Burdur DSYB
4385
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ALĠ ERDEM
6.888,00
0
Burdur DSYB
4386
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ALĠ KARAKAYA
9.911,00
0
Burdur DSYB
4387
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ALĠ OSMAN DEMĠROK
5.461,00
0
Burdur DSYB
4388
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ARĠF ALP
6.824,00
0
Burdur DSYB
4389
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
AYġE HANIM KURAL
5.628,00
0
Burdur DSYB
4390
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
BĠRGÜL ÇELĠKER
6.598,00
0
Burdur DSYB
4391
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
CELAL VURAL
3.025,00
0
Burdur DSYB
4392
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
CEMAL ALP
3.184,00
0
Burdur DSYB
4393
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
CEMAL ERSOY
11.776,00
0
Burdur DSYB
4394
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
DUDU ERKĠL
21.711,00
0
Burdur DSYB
4395
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
EMĠNE ÖZDEMĠR
3.724,00
0
Burdur DSYB
4396
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ERCAN KURAL
1.185,00
0
Burdur DSYB
4397
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
EROL ÇELĠKER
10.462,00
0
Burdur DSYB
4398
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
FUAT KARAKAYA
10.034,00
0
Burdur DSYB
4399
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HAFĠZE SERTTAġ
31.123,00
0
Burdur DSYB
4400
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HALĠL ERKAN
2.155,00
0
Burdur DSYB
4401
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HALĠL ĠBRAHĠM VURAL
14.937,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :163/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4402
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HALĠL KARAKAYA
8.116,00
0
Burdur DSYB
4403
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HALĠL KURAL
15.223,00
0
Burdur DSYB
4404
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HALĠS AYDIN
15.986,00
0
Burdur DSYB
4405
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HASAN ARSLAN
2.704,00
0
Burdur DSYB
4406
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HASAN DEMĠROK
5.680,00
0
Burdur DSYB
4407
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HASAN ÖZTÜRK
21.554,00
0
Burdur DSYB
4408
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HAVVANA ERKĠL
17.959,00
0
Burdur DSYB
4409
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HĠMMET ERSOY
36.496,00
0
Burdur DSYB
4410
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HÜSNĠYE TEZCAN
3.791,00
0
Burdur DSYB
4411
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
HÜSNÜ ÖZKAYA
35.657,00
0
Burdur DSYB
4412
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠBRAHĠM ERDEM
6.797,00
0
Burdur DSYB
4413
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠBRAHĠM KURAL
18.005,00
0
Burdur DSYB
4414
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠBRAHĠM ÖZKAN
4.708,00
0
Burdur DSYB
4415
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠBRAHĠM ÖZKAYA
32.935,00
0
Burdur DSYB
4416
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠBRAHĠM VURAL
9.745,00
0
Burdur DSYB
4417
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠMRAL ERKĠL
2.272,00
0
Burdur DSYB
4418
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠSMAĠL KARAKAYA
9.358,00
0
Burdur DSYB
4419
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ĠSMET YILMAZ
5.692,00
0
Burdur DSYB
4420
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET ALĠ ERSOY
5.314,00
0
Burdur DSYB
4421
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET BAYRAKTAR
9.832,00
0
Burdur DSYB
4422
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET BAYRAKTAR
9.100,00
0
Burdur DSYB
4423
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET CEYLAN
5.085,00
0
Burdur DSYB
4424
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET KURAL
4.452,00
0
Burdur DSYB
4425
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET ÖZKAYA
8.168,00
0
Burdur DSYB
4426
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET TOPÇUOĞLU
6.100,00
0
Burdur DSYB
4427
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MEHMET VURAL
12.700,00
0
Burdur DSYB
4428
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MUAMMER ERSOY
9.146,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :164/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4429
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MUHAMMET KURAL
15.595,00
0
Burdur DSYB
4430
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MUSTAFA ARSLAN
7.809,00
0
Burdur DSYB
4431
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MUSTAFA KARAKAYA
5.148,00
0
Burdur DSYB
4432
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
MUZAFFER ÖZKAYA
9.077,00
0
Burdur DSYB
4433
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
NĠYAZĠ GÜRCAN
5.333,00
0
Burdur DSYB
4434
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
NĠYAZĠ ÖZDEMĠR
10.283,00
0
Burdur DSYB
4435
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
NURGÜL ARSLAN
2.531,00
0
Burdur DSYB
4436
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
OSMAN KURAL
7.181,00
0
Burdur DSYB
4437
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ÖMER ERKĠL
6.998,00
0
Burdur DSYB
4438
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ÖMER ERSOY
5.692,00
0
Burdur DSYB
4439
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
RAFĠYE ÖZKAN
10.341,00
0
Burdur DSYB
4440
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
RAHĠME ERDEM
11.398,00
0
Burdur DSYB
4441
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
RAMAZAN ERSOY
13.075,00
0
Burdur DSYB
4442
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
RAMAZAN TEZCAN
20.172,00
0
Burdur DSYB
4443
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
SELAHATTĠN ERKAN
14.691,00
0
Burdur DSYB
4444
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
SÜLEYMAN ERSOY
5.940,00
0
Burdur DSYB
4445
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
SÜLEYMAN TEZCAN
1.762,00
0
Burdur DSYB
4446
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ġENAY ERDEM
9.765,00
0
Burdur DSYB
4447
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ġÜKRAN ÖZKAYA
9.616,00
0
Burdur DSYB
4448
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ġÜKRÜ KURAL
10.549,00
0
Burdur DSYB
4449
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
ġÜKRÜ KURAL
10.349,00
0
Burdur DSYB
4450
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
YAġAR ARSLAN
5.949,00
0
Burdur DSYB
4451
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
YUSUF ERDEM
11.687,00
0
Burdur DSYB
4452
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEDĠRLĠ.
YUSUF ÖZTÜRK
15.824,00
0
Burdur DSYB
4453
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BEYKÖY.
ĠSMAĠL KIYMAZ
11.854,00
0
Burdur DSYB
4454
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ALĠ KILIÇ
988
0
Burdur DSYB
4455
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ALĠ TAY
20.073,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :165/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4456
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ARĠF ÇAN
26.723,00
0
Burdur DSYB
4457
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
AYDIN UYGUN
7.076,00
0
Burdur DSYB
4458
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
BAYRAM ĠNÇ
4.638,00
0
Burdur DSYB
4459
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
BEKĠR KILIÇ
4.072,00
0
Burdur DSYB
4460
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ELĠF DĠNÇ
12.181,00
0
Burdur DSYB
4461
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
EMSAL CAN
23.971,00
0
Burdur DSYB
4462
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
FATĠME KILIÇ
10.532,00
0
Burdur DSYB
4463
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
FERĠDUN NURĠ KILIÇ
17.891,00
0
Burdur DSYB
4464
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HALĠL SAĞ
2.231,00
0
Burdur DSYB
4465
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HASAN HÜSEYĠN GENÇ
9.511,00
0
Burdur DSYB
4466
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HASAN HÜSEYĠN ĠNÇ
26.118,00
0
Burdur DSYB
4467
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HASAN HÜSEYĠN KILIÇ
17.043,00
0
Burdur DSYB
4468
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HATĠCE ÇAN
4.574,00
0
Burdur DSYB
4469
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HÜSEYĠN ÇAN
16.081,00
0
Burdur DSYB
4470
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HÜSEYĠN GENÇ
4.711,00
0
Burdur DSYB
4471
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
HÜSEYĠN UYGUN
8.583,00
0
Burdur DSYB
4472
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ĠBRAHĠM UYGUN
11.203,00
0
Burdur DSYB
4473
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ĠSMAĠL AYHAN
2.972,00
0
Burdur DSYB
4474
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ĠSMAĠL GENÇ
7.903,00
0
Burdur DSYB
4475
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
KADĠR CAN
23.523,00
0
Burdur DSYB
4476
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
KADĠR CAR
2.471,00
0
Burdur DSYB
4477
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
KAMĠLE AKIN
2.567,00
0
Burdur DSYB
4478
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
MEHMET DER
12.924,00
0
Burdur DSYB
4479
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
MUHAMMET DER
6.376,00
0
Burdur DSYB
4480
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
MUSTAFA TOPALOĞLU
4.035,00
0
Burdur DSYB
4481
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
MÜNÜR HACIEFENDĠOĞLU
8.031,00
0
Burdur DSYB
4482
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ÖZGÜN KILIÇ
16.216,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :166/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4483
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
RAMAZAN GENÇ
8.766,00
0
Burdur DSYB
4484
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
RAMAZAN UYGUN
8.665,00
0
Burdur DSYB
4485
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
SULTAN MAY
5.003,00
0
Burdur DSYB
4486
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
SÜLEYMAN ÇAN
11.740,00
0
Burdur DSYB
4487
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
SÜLEYMAN KAYA
10.117,00
0
Burdur DSYB
4488
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
SÜLEYMAN KILIÇ
19.099,00
0
Burdur DSYB
4489
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
SÜLEYMAN UYGUN
10.221,00
0
Burdur DSYB
4490
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
ġEHRĠ GÖNÜL BOZKURT
4.170,00
0
Burdur DSYB
4491
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
VELĠ UYSAL
5.374,00
0
Burdur DSYB
4492
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
YILMAZ ÜGDÜL
20.059,00
0
Burdur DSYB
4493
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/BÜYÜKYAKA.
YUSUF UYGUN
7.026,00
0
Burdur DSYB
4494
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
ARMAĞAN ERKAN
4.768,00
0
Burdur DSYB
4495
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
BURHAN AVCIKURT
1.358,00
0
Burdur DSYB
4496
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
ĠSMAĠL GENCER
13.898,00
0
Burdur DSYB
4497
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
MEHMET DEDE ERDOĞDU
3.396,00
0
Burdur DSYB
4498
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
MEHMET ÖNDER
3.096,00
0
Burdur DSYB
4499
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
SEMĠHA SAYGILI
15.170,00
0
Burdur DSYB
4500
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
YUSUF AKSOY
540
0
Burdur DSYB
4501
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇALTEPE.
ZEHRA AKSOY
3.301,00
0
Burdur DSYB
4502
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
AHMET SARICA
9.612,00
0
Burdur DSYB
4503
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
ALĠ BOZKURT
4.635,00
0
Burdur DSYB
4504
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
GALĠP TAġBAġ
2.202,00
0
Burdur DSYB
4505
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
ĠBRAHĠM CĠVAN
2.368,00
0
Burdur DSYB
4506
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
MUSTAFA AYNUR
1.664,00
0
Burdur DSYB
4507
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
NADĠR KÖKÇEN
2.868,00
0
Burdur DSYB
4508
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
NASUH KÖKÇEN
439
0
Burdur DSYB
4509
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
NEġET EKĠCĠ
1.959,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :167/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4510
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
ÖZCAN TAġBAġ
9.094,00
0
Burdur DSYB
4511
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
RAMAZAN BOZKURT
5.456,00
0
Burdur DSYB
4512
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
SEDAT KAYA
6.871,00
0
Burdur DSYB
4513
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
ġERĠFE AYNUR
5.076,00
0
Burdur DSYB
4514
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇARDAK.
YAġAR AYNUR
2.252,00
0
Burdur DSYB
4515
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
DĠLAVER ÇOBAN
3.438,00
0
Burdur DSYB
4516
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
DURMUġ KILINÇ
13.102,00
0
Burdur DSYB
4517
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
EROL KILINÇ
22.132,00
0
Burdur DSYB
4518
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
FAZĠLET BOZKURT
7.891,00
0
Burdur DSYB
4519
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
GÜLSEVEN ÖZCAN
4.310,00
0
Burdur DSYB
4520
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
HASAN BOZKURT
14.749,00
0
Burdur DSYB
4521
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
MEHMET AKġĠT
2.889,00
0
Burdur DSYB
4522
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
MEHMET YILMAZ
8.911,00
0
Burdur DSYB
4523
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
MUHAMMET KILINÇ
6.747,00
0
Burdur DSYB
4524
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
MUSTAFA AKġĠT
13.075,00
0
Burdur DSYB
4525
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
MUSTAFA DEMĠREL
5.836,00
0
Burdur DSYB
4526
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
MUZAFFER KILINÇ
10.153,00
0
Burdur DSYB
4527
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
OSMAN DAĞ
4.588,00
0
Burdur DSYB
4528
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
ÖMER ACAR
15.278,00
0
Burdur DSYB
4529
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
SUNAY AKYOL
21.066,00
0
Burdur DSYB
4530
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
ġEREF ER
5.565,00
0
Burdur DSYB
4531
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇELTEK.
VELĠ AKġĠT
11.648,00
0
Burdur DSYB
4532
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
AHMET BOZKURT
7.104,00
0
Burdur DSYB
4533
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ALĠ OSMAN VURGUN
8.811,00
0
Burdur DSYB
4534
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
AYHAN DEMĠRTAġ
14.207,00
0
Burdur DSYB
4535
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
AYTEN ÇELĠK
7.018,00
0
Burdur DSYB
4536
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ENVER AKDEMĠR
7.981,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :168/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4537
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ENVER VURGUN
6.061,00
0
Burdur DSYB
4538
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ERDOĞAN UYAL
18.469,00
0
Burdur DSYB
4539
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
HAKAN ALTIN
7.440,00
0
Burdur DSYB
4540
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ĠBRAHĠM AKSAKAL
3.111,00
0
Burdur DSYB
4541
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ĠBRAHĠM ĠNEL
10.073,00
0
Burdur DSYB
4542
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
LÜTFĠ UYAL
17.013,00
0
Burdur DSYB
4543
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
MEHMET BOZKURT
11.533,00
0
Burdur DSYB
4544
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
MESUT SURAL
7.244,00
0
Burdur DSYB
4545
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
MUSTAFA KAYA
9.783,00
0
Burdur DSYB
4546
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
MÜCAHĠT SURAL
11.374,00
0
Burdur DSYB
4547
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
NĠYAZĠ BOZKURT
11.461,00
0
Burdur DSYB
4548
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
NURTEN ÇELĠK
8.966,00
0
Burdur DSYB
4549
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ORHAN SURAL
9.971,00
0
Burdur DSYB
4550
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ÖMER ÇELĠK
5.436,00
0
Burdur DSYB
4551
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
RIZA BOZKURT
19.467,00
0
Burdur DSYB
4552
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
SAĠM BOZKURT
7.778,00
0
Burdur DSYB
4553
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ġERĠF KURAL
4.763,00
0
Burdur DSYB
4554
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
TUNCER YILMAZ
9.183,00
0
Burdur DSYB
4555
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÇUVALLI.
ZEKĠ DAĞ
9.920,00
0
Burdur DSYB
4556
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
AHMET TEKĠN
2.778,00
0
Burdur DSYB
4557
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
BAYRAM ÖZEN
6.247,00
0
Burdur DSYB
4558
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
ERDAL SAĞDIÇ
585
0
Burdur DSYB
4559
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
FATMA HANIM ĠPEK
4.215,00
0
Burdur DSYB
4560
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
FAZIL ZENGĠN
26.626,00
0
Burdur DSYB
4561
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
GÜLDEN ĠPEK
3.612,00
0
Burdur DSYB
4562
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
HASAN HIZ
4.993,00
0
Burdur DSYB
4563
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
HÜSEYĠN TEKĠN
3.598,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :169/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4564
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
ĠLHAN SEVĠNÇ
15.969,00
0
Burdur DSYB
4565
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
KADĠR SAĞDIÇ
17.955,00
0
Burdur DSYB
4566
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
MEHMET SEVĠNÇ
3.880,00
0
Burdur DSYB
4567
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
MUSTAFA ERMĠġ
2.625,00
0
Burdur DSYB
4568
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
NAZMĠYE DĠNÇ
5.244,00
0
Burdur DSYB
4569
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
OSMAN BAKAN
34.488,00
0
Burdur DSYB
4570
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
OSMAN TEKĠN
3.492,00
0
Burdur DSYB
4571
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
SELVANT DERĠN
16.810,00
0
Burdur DSYB
4572
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DEREKÖY.
SÜLEYMAN UÇGUN
38.263,00
0
Burdur DSYB
4573
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DÜDEN.
FĠLĠZ KAPLAN
5.395,00
0
Burdur DSYB
4574
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/DÜDEN.
HASAN HÜSEYĠN SELEK
10.558,00
0
Burdur DSYB
4575
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
ALĠ YILDIRIM
4.312,00
0
Burdur DSYB
4576
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
HÜSEYĠN YILDIRIM
13.967,00
0
Burdur DSYB
4577
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
MEHMET TAġKIN
16.010,00
0
Burdur DSYB
4578
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
MUSA TAġKIN
8.260,00
0
Burdur DSYB
4579
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
MUSTAFA TAġKIN
4.159,00
0
Burdur DSYB
4580
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
NECATĠ YILDIRIM
12.689,00
0
Burdur DSYB
4581
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
NURCAN YOL
22.311,00
0
Burdur DSYB
4582
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
ÖMER ALĠ ARINÇ
16.863,00
0
Burdur DSYB
4583
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
ÖZCAN COġKUN
18.405,00
0
Burdur DSYB
4584
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
RABĠA ġAHAN
9.388,00
0
Burdur DSYB
4585
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ELDEN.
SÜLEYMAN ARINÇ
5.269,00
0
Burdur DSYB
4586
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
AYSUN KORKMAZ
4.799,00
0
Burdur DSYB
4587
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
BÜLENT ERÇELĠK
16.933,00
0
Burdur DSYB
4588
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
HALĠL ĠNEL
3.009,00
0
Burdur DSYB
4589
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
HASAN ACAR
15.829,00
0
Burdur DSYB
4590
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
HAYDAR KABAY
5.112,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :170/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4591
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
HÜSEYĠN ÇIVGIN
5.681,00
0
Burdur DSYB
4592
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
KABAY HAYVANCILIK
LTD.ġTĠ.
37.707,00
0
Burdur DSYB
4593
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
KEMAL DÖNMEZ
6.189,00
0
Burdur DSYB
4594
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
LÜTFĠ ÇELĠK
5.457,00
0
Burdur DSYB
4595
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
MEHMET OK
8.705,00
0
Burdur DSYB
4596
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
MEHMET VURAL
2.612,00
0
Burdur DSYB
4597
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
MELEK KARAGÖZ
1.644,00
0
Burdur DSYB
4598
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
MÜRSEL KABAY
16.845,00
0
Burdur DSYB
4599
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
RAġĠT ÇAĞLAYAN
8.145,00
0
Burdur DSYB
4600
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
RIZA SELEK
6.124,00
0
Burdur DSYB
4601
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
SALĠH BĠLGĠN
8.638,00
0
Burdur DSYB
4602
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
VELĠ DEDE ĠNEL
1.972,00
0
Burdur DSYB
4603
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
VELĠ KABAY
19.770,00
0
Burdur DSYB
4604
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GENÇALĠ.
YUSUF ÖKTEN
3.748,00
0
Burdur DSYB
4605
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
ADNAN AKIN
5.563,00
0
Burdur DSYB
4606
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
AHMET EKĠZ
2.305,00
0
Burdur DSYB
4607
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
ALĠ ALTINTAġ
7.357,00
0
Burdur DSYB
4608
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
BAYRAM BOZKURT
8.968,00
0
Burdur DSYB
4609
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
BAYRAM KARACALAR
18.275,00
0
Burdur DSYB
4610
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
BEKĠR DÖNMEZ
6.929,00
0
Burdur DSYB
4611
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
CENGĠZ EKĠZ
7.665,00
0
Burdur DSYB
4612
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
FEYZĠ DÖNMEZ
9.138,00
0
Burdur DSYB
4613
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
HASAN DÖNMEZ
6.468,00
0
Burdur DSYB
4614
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
ĠBRAHĠM YILMAZ
4.426,00
0
Burdur DSYB
4615
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
ĠSA EKĠZ
5.736,00
0
Burdur DSYB
4616
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
MEHMET ALĠ YILMAZ
4.848,00
0
Burdur DSYB
4617
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
MEHMET DÖNMEZ
13.382,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :171/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4618
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
MEHMET DÖNMEZ
4.830,00
0
Burdur DSYB
4619
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
MUSTAFA AKINCI
7.891,00
0
Burdur DSYB
4620
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
MUSTAFA DER
9.791,00
0
Burdur DSYB
4621
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
MÜMĠN DÖNMEZ
4.872,00
0
Burdur DSYB
4622
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
NECĠP DÖNMEZ
8.414,00
0
Burdur DSYB
4623
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
RIZA SÖNMEZ
6.302,00
0
Burdur DSYB
4624
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
SAĠM DÖNMEZ
2.830,00
0
Burdur DSYB
4625
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
SULTAN YILMAZ
15.964,00
0
Burdur DSYB
4626
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
ġEVKET ĠLHAN
14.702,00
0
Burdur DSYB
4627
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
YAġAR AKINCI
6.281,00
0
Burdur DSYB
4628
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
YAġAR EKĠZ
24.351,00
0
Burdur DSYB
4629
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÖKÇEYAKA.
ZAFER ÇAYLI
2.980,00
0
Burdur DSYB
4630
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÜNEY.
MEHMET ÇAL
762
0
Burdur DSYB
4631
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/GÜNEY.
SELAMĠ BARAK
2.230,00
0
Burdur DSYB
4632
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
ALĠ KILINÇ
8.581,00
0
Burdur DSYB
4633
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
ALĠ TÜRK
8.208,00
0
Burdur DSYB
4634
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
CEMAL ATAGÜNDÜZ
13.036,00
0
Burdur DSYB
4635
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
DOĞAN GÜR
19.971,00
0
Burdur DSYB
4636
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
FATMA DĠNÇ
60.279,00
0
Burdur DSYB
4637
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
HABĠB AK
14.293,00
0
Burdur DSYB
4638
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
HACI AHMET AKIN
21.498,00
0
Burdur DSYB
4639
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
HASAN ÖZ
7.941,00
0
Burdur DSYB
4640
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
HATĠCE ÇETĠN
34.593,00
0
Burdur DSYB
4641
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
HILMĠ KONUK
5.659,00
0
Burdur DSYB
4642
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
KENAN TÜRK
6.116,00
0
Burdur DSYB
4643
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
KERĠM AKIN
10.128,00
0
Burdur DSYB
4644
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
KEZĠBAN AY
4.279,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :172/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4645
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
MEHMET KILINÇ
14.982,00
0
Burdur DSYB
4646
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
MEHMET YILMAZ
16.240,00
0
Burdur DSYB
4647
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
MUSTAFA TOK
11.314,00
0
Burdur DSYB
4648
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
NACĠ GENÇ
12.329,00
0
Burdur DSYB
4649
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
RAMAZAN ACAR
31.683,00
0
Burdur DSYB
4650
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
RAMAZAN BAġ
13.463,00
0
Burdur DSYB
4651
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
RAMAZAN ÇAN
12.566,00
0
Burdur DSYB
4652
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
RAMAZAN TAġKIN
2.999,00
0
Burdur DSYB
4653
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
RECEP DĠNÇ
13.081,00
0
Burdur DSYB
4654
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
SADETTĠN DERĠN
9.848,00
0
Burdur DSYB
4655
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
SADIK KILINÇ
7.333,00
0
Burdur DSYB
4656
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
SELVER AĞIL
13.931,00
0
Burdur DSYB
4657
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
ġABAN AKIN
9.704,00
0
Burdur DSYB
4658
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
YAġAR KILINÇ
14.872,00
0
Burdur DSYB
4659
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/HARMANLI.
YILMAZ KURTULUġ
13.354,00
0
Burdur DSYB
4660
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
ALĠ ġAKAR
5.514,00
0
Burdur DSYB
4661
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
AYġE BALKIÇ
6.013,00
0
Burdur DSYB
4662
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
HAKKI AKYOL
7.106,00
0
Burdur DSYB
4663
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
HÜSNÜ KAYAN
23.784,00
0
Burdur DSYB
4664
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
MUSTAFA KAYAN
7.737,00
0
Burdur DSYB
4665
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
NEVZAT ÖZAN
3.165,00
0
Burdur DSYB
4666
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
NURĠ ERKAN
8.400,00
0
Burdur DSYB
4667
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
SULTAN KAYAN
18.421,00
0
Burdur DSYB
4668
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/IġIKLAR.
ġEKĠP ÖZAN
21.217,00
0
Burdur DSYB
4669
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
ALĠ ÇAKIR
2.752,00
0
Burdur DSYB
4670
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
ALĠ TÜRKAN
6.995,00
0
Burdur DSYB
4671
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
ALĠ TÜRKAN
4.530,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :173/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4672
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
FATMA BĠLKĠÇ
3.951,00
0
Burdur DSYB
4673
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
GÜLSÜM YALÇIN
11.678,00
0
Burdur DSYB
4674
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
KADĠR YALÇIN
6.315,00
0
Burdur DSYB
4675
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
NURTEN YALÇIN
5.979,00
0
Burdur DSYB
4676
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
ÖMER BĠLĠR
10.581,00
0
Burdur DSYB
4677
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ĠĞDĠR.
SERKAN ÇAKIR
5.873,00
0
Burdur DSYB
4678
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ABDULLAH AY
3.574,00
0
Burdur DSYB
4679
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ABDULLAH FEVZĠ KAYMAZ
2.099,00
0
Burdur DSYB
4680
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ALĠ CENGĠZ
6.456,00
0
Burdur DSYB
4681
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
AYTEN AKTAÇ
3.683,00
0
Burdur DSYB
4682
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
CEMAL ÇALLI
5.913,00
0
Burdur DSYB
4683
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
CENGĠZ AKKUġ
7.008,00
0
Burdur DSYB
4684
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ÇETĠN KARABULUT
394
0
Burdur DSYB
4685
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
DUDU TEKĠN
4.985,00
0
Burdur DSYB
4686
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
EMĠN AKKÖPRÜ
6.608,00
0
Burdur DSYB
4687
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
FATMA KARABULUT
10.917,00
0
Burdur DSYB
4688
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
FATMA KARAMANLI
3.630,00
0
Burdur DSYB
4689
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
FEDEN BOZOVA
36.714,00
0
Burdur DSYB
4690
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
GÜLġEN ÇALLI
13.369,00
0
Burdur DSYB
4691
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
GÜRSEL AKKÖPRÜ
9.885,00
0
Burdur DSYB
4692
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ĠBRAHĠM GÜL
6.805,00
0
Burdur DSYB
4693
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ĠSMAĠL GÖLBAġI
8.812,00
0
Burdur DSYB
4694
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ĠSMAĠL KARATLI
17.968,00
0
Burdur DSYB
4695
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
KADĠR BOZOVA
16.384,00
0
Burdur DSYB
4696
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
KENAN ÇAKAR
12.331,00
0
Burdur DSYB
4697
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
MEHMET GÜLTEMEN
8.555,00
0
Burdur DSYB
4698
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
MERAL KARAGÖZ
9.659,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :174/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4699
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
REFĠK GÖKOĞLAN
14.398,00
0
Burdur DSYB
4700
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
SADIK ÇALLI
8.052,00
0
Burdur DSYB
4701
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
SADIK ÇALLI
9.869,00
0
Burdur DSYB
4702
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
SALĠH KARABULUT
7.342,00
0
Burdur DSYB
4703
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ġEREF KARAOĞLAN
6.425,00
0
Burdur DSYB
4704
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
ġÜKRÜ BĠLCEN
12.695,00
0
Burdur DSYB
4705
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
TAHĠR KARABULUT
4.068,00
0
Burdur DSYB
4706
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
VELĠ DĠNGER
9.013,00
0
Burdur DSYB
4707
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
YILMAZ ÇALLI
4.612,00
0
Burdur DSYB
4708
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
YUSUF BĠLCEN
16.621,00
0
Burdur DSYB
4709
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KARAATLI.
YÜCEL ÇALLI
1.681,00
0
Burdur DSYB
4710
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
AHMET EKĠCĠ
14.719,00
0
Burdur DSYB
4711
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
CEVDET AKIN
21.224,00
0
Burdur DSYB
4712
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
EMĠNE KARADAĞ
2.578,00
0
Burdur DSYB
4713
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
ERKAN BOZKURT
6.131,00
0
Burdur DSYB
4714
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
FĠRDEVSĠ KAYAN
6.762,00
0
Burdur DSYB
4715
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
HAKAN DALAN
12.433,00
0
Burdur DSYB
4716
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
HASAN ĠN
6.386,00
0
Burdur DSYB
4717
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
HÜSAMETTĠN KAPAN
5.013,00
0
Burdur DSYB
4718
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
ĠSMAĠL TUĞRUL
508
0
Burdur DSYB
4719
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
KENAN KAPAN
4.516,00
0
Burdur DSYB
4720
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
KEZĠBAN EREN
12.657,00
0
Burdur DSYB
4721
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MEHMET AKIN
14.966,00
0
Burdur DSYB
4722
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MEHMET DÖNMEZ
8.346,00
0
Burdur DSYB
4723
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MEHMET DÖNMEZ
6.333,00
0
Burdur DSYB
4724
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MEHMET ÖZEN
8.687,00
0
Burdur DSYB
4725
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MUSTAFA ERMĠġ
11.610,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :175/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4726
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MUSTAFA ÖZCAN
6.672,00
0
Burdur DSYB
4727
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MUZAFFER ALTINTAġ
3.461,00
0
Burdur DSYB
4728
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
MÜCAHĠT BOZKURT
2.101,00
0
Burdur DSYB
4729
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
NECDET KAYA
13.532,00
0
Burdur DSYB
4730
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
RAMAZAN AKIN
12.342,00
0
Burdur DSYB
4731
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
RAMAZAN KAPAN
8.911,00
0
Burdur DSYB
4732
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
RECEP ÖZCAN
7.171,00
0
Burdur DSYB
4733
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
SALĠH ĠZ
6.421,00
0
Burdur DSYB
4734
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
SÜLEYMAN AKIN
13.466,00
0
Burdur DSYB
4735
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAVAK.
TURHAN ARAN
7.115,00
0
Burdur DSYB
4736
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
ERCAN AKġĠT
42.141,00
0
Burdur DSYB
4737
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
HAYDAR KORKMAZ
7.961,00
0
Burdur DSYB
4738
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
ĠSMAĠL TOKGÖZ
3.617,00
0
Burdur DSYB
4739
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
MUSTAFA DĠNÇ
19.150,00
0
Burdur DSYB
4740
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
SAFĠYE HACIOĞLU
8.870,00
0
Burdur DSYB
4741
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
VELĠ KAYAN
14.024,00
0
Burdur DSYB
4742
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/KAYADĠBĠ.
VELĠ MAY
58.737,00
0
Burdur DSYB
4743
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
ADEM ALPUĞUZ
3.157,00
0
Burdur DSYB
4744
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
ALĠ OSMAN KABEġ
11.545,00
0
Burdur DSYB
4745
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
ASIM ÖZALP
15.481,00
0
Burdur DSYB
4746
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
AYFER DEMĠRTAġ
8.239,00
0
Burdur DSYB
4747
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
BAYRAM ARAN
1.587,00
0
Burdur DSYB
4748
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
ERDAL ERMĠġ
6.061,00
0
Burdur DSYB
4749
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
FATMANA GÜLTEMEN
15.037,00
0
Burdur DSYB
4750
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
FEVZĠ ARSLAN
12.294,00
0
Burdur DSYB
4751
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
GÜRSEL KIYAK
13.908,00
0
Burdur DSYB
4752
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
KUDRET BAĞ
7.988,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :176/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4753
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
MUSA YÜNCÜ
17.566,00
0
Burdur DSYB
4754
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
NAĠL ÇAYLI
12.506,00
0
Burdur DSYB
4755
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
RAMAZAN AKIN
13.485,00
0
Burdur DSYB
4756
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
RAġĠT ġAKAR
7.219,00
0
Burdur DSYB
4757
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
SALĠH ÖZTÜRK
8.539,00
0
Burdur DSYB
4758
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
ÜNAL ÖZALP
42.815,00
0
Burdur DSYB
4759
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
VELĠ ÖZCAN
18.028,00
0
Burdur DSYB
4760
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
YAKUP BALKIÇ
4.793,00
0
Burdur DSYB
4761
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/MERKEZ.
ZÜHRA YALKIN
1.002,00
0
Burdur DSYB
4762
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
BAHRĠ KAYAHAN
3.419,00
0
Burdur DSYB
4763
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
CEMAL BOZKURT
1.502,00
0
Burdur DSYB
4764
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
EMĠNE KAYAHAN
571
0
Burdur DSYB
4765
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
HÜSEYĠN ÇILGIN
4.193,00
0
Burdur DSYB
4766
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
KAZIM KAYAHAN
7.275,00
0
Burdur DSYB
4767
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
MEHMET EMĠN KAYAHAN
2.524,00
0
Burdur DSYB
4768
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
MEHMET KAYAHAN
2.588,00
0
Burdur DSYB
4769
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ONACAK.
VELĠ KAYAHAN
9.873,00
0
Burdur DSYB
4770
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
ALĠ KURUÇETĠN
9.265,00
0
Burdur DSYB
4771
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
AYġEGÜL TEKĠN
14.133,00
0
Burdur DSYB
4772
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
BAHRĠ DÖNMEZ
9.014,00
0
Burdur DSYB
4773
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
FAHRETTĠN ġAHĠN
5.767,00
0
Burdur DSYB
4774
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
FĠKRETTĠN ALP
1.889,00
0
Burdur DSYB
4775
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
HAYRETTĠN EKREN
5.172,00
0
Burdur DSYB
4776
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
METĠN DÖNMEZ
5.325,00
0
Burdur DSYB
4777
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
MEVLÜT YĠYĠT
5.636,00
0
Burdur DSYB
4778
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
NALEN EKREN
9.663,00
0
Burdur DSYB
4779
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
NECDET ĠPEK
5.675,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :177/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4780
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
NĠHAT YĠĞĠT
2.832,00
0
Burdur DSYB
4781
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
OSMAN YEġĠLKAYA
6.031,00
0
Burdur DSYB
4782
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
SAFĠYE ERDOĞAN
9.699,00
0
Burdur DSYB
4783
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
SALĠ ġIVKIN
5.457,00
0
Burdur DSYB
4784
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
SALĠM ÖCAL
8.511,00
0
Burdur DSYB
4785
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
SEYFETTĠN ġIVKIN
9.658,00
0
Burdur DSYB
4786
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
ġABAN KAR
5.439,00
0
Burdur DSYB
4787
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ORHANLI.
ZAHĠDE ġIVKIN
6.604,00
0
Burdur DSYB
4788
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ALĠ ĠHSAN KOCA
41.223,00
0
Burdur DSYB
4789
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ALĠ KOCA
38.447,00
0
Burdur DSYB
4790
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ALĠ YILMAZ
23.056,00
0
Burdur DSYB
4791
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ALĠ YILMAZ
35.096,00
0
Burdur DSYB
4792
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ARĠF KOCA
4.458,00
0
Burdur DSYB
4793
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ATIL TAYLAN
7.428,00
0
Burdur DSYB
4794
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
AYġELĠ KOCA
23.870,00
0
Burdur DSYB
4795
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ENVER ASLAN
11.657,00
0
Burdur DSYB
4796
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
FEVZĠ KOCA
26.041,00
0
Burdur DSYB
4797
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
HASAN KOCA
4.822,00
0
Burdur DSYB
4798
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
KEMALETTĠN KOCA
26.884,00
0
Burdur DSYB
4799
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
MEHMET KAPLAN
45.464,00
0
Burdur DSYB
4800
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
MUSTAFA KOCA
382
0
Burdur DSYB
4801
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
NACĠ MUSTAFA KAPLAN
19.215,00
0
Burdur DSYB
4802
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
NĠHAT KILIÇ
16.919,00
0
Burdur DSYB
4803
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
RIZA KOCA
26.340,00
0
Burdur DSYB
4804
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
SEMA DĠNCER
8.216,00
0
Burdur DSYB
4805
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
UĞUR KOCA
45.705,00
0
Burdur DSYB
4806
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
YAġAR KOCA
1.512,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :178/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4807
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ZEKĠ KOCA
4.394,00
0
Burdur DSYB
4808
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/ÖRENCĠK.
ZEYNEL KAPLAN
18.910,00
0
Burdur DSYB
4809
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
AHMET DEMĠRYÜREK
1.889,00
0
Burdur DSYB
4810
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
ALĠ OSMAN TURAN
9.604,00
0
Burdur DSYB
4811
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
AYNUR TÜRKMEN
3.407,00
0
Burdur DSYB
4812
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
BEKĠR KAPLAN
9.473,00
0
Burdur DSYB
4813
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
ELĠF ARSLAN
10.008,00
0
Burdur DSYB
4814
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
HURĠ ġAHAN
12.505,00
0
Burdur DSYB
4815
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
MAHMUT BALHAN
997
0
Burdur DSYB
4816
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
YUSUF BEYAZIT
4.610,00
0
Burdur DSYB
4817
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SALDA.
ZEKERĠYA AKSOY
5.455,00
0
Burdur DSYB
4818
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
AHMET SAKALLI
37.116,00
0
Burdur DSYB
4819
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
AHMET SEVĠNÇ
7.997,00
0
Burdur DSYB
4820
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
AHMET ġAKIR
18.353,00
0
Burdur DSYB
4821
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ALĠ DEDE KAYAN
13.543,00
0
Burdur DSYB
4822
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ALĠ KOYUNCU
7.368,00
0
Burdur DSYB
4823
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
BEHÇET DĠLEK
13.256,00
0
Burdur DSYB
4824
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
BEKĠR KOYUNCU
19.327,00
0
Burdur DSYB
4825
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
BĠRCAN KORKUT
22.003,00
0
Burdur DSYB
4826
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
CAHĠT ÇOBAN
4.005,00
0
Burdur DSYB
4827
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
EMĠNE ÖZ
2.456,00
0
Burdur DSYB
4828
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ERCAN SAKALLI
3.547,00
0
Burdur DSYB
4829
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ETHEM KAYAN
16.622,00
0
Burdur DSYB
4830
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
FATMA AKġĠT
16.685,00
0
Burdur DSYB
4831
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
HAFĠFE AKSAKAL
4.736,00
0
Burdur DSYB
4832
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
HALĠL KIYMAZ
7.788,00
0
Burdur DSYB
4833
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
HASAN ÇAKAR
4.912,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :179/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4834
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ĠBRAHĠM EFEK
6.157,00
0
Burdur DSYB
4835
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ĠBRAHĠM TANYERĠ
5.678,00
0
Burdur DSYB
4836
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ĠSMET ÖZ
3.738,00
0
Burdur DSYB
4837
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MEHMET KILINÇ
6.774,00
0
Burdur DSYB
4838
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MEHMET KOYUNCU
17.245,00
0
Burdur DSYB
4839
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MEHMET ġAKIR
16.374,00
0
Burdur DSYB
4840
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MEHMET VURAL
7.638,00
0
Burdur DSYB
4841
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MEVLÜT SAKALLI
16.713,00
0
Burdur DSYB
4842
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MUHAMMET VURAL
20.420,00
0
Burdur DSYB
4843
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MUSA KOYUNCU
7.643,00
0
Burdur DSYB
4844
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MUSA MENGĠ
10.937,00
0
Burdur DSYB
4845
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
MUSA SAKALLI
9.141,00
0
Burdur DSYB
4846
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ÖZKAN SAKALLI
28.864,00
0
Burdur DSYB
4847
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
SEVĠM KOYUNCU
4.783,00
0
Burdur DSYB
4848
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
SÜLEYMAN ÇAKAR
9.644,00
0
Burdur DSYB
4849
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
SÜLEYMAN EFEK
6.708,00
0
Burdur DSYB
4850
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ġENAY YAġAR
16.247,00
0
Burdur DSYB
4851
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
TUNCAY KIYMAZ
12.839,00
0
Burdur DSYB
4852
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
YUSUF ÖZ
6.181,00
0
Burdur DSYB
4853
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/SAZAK.
ZĠYA KOYUNCU
8.483,00
0
Burdur DSYB
4854
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/TAġPINAR.
CEMAL ACAR
3.026,00
0
Burdur DSYB
4855
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/TAġPINAR.
CEMĠLE ACAR
5.762,00
0
Burdur DSYB
4856
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/TAġPINAR.
HALĠL ĠBRAHĠM ACAR
4.280,00
0
Burdur DSYB
4857
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/TAġPINAR.
HALĠL ĠBRAHĠM ġEN
3.929,00
0
Burdur DSYB
4858
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/TAġPINAR.
ĠBRAHĠM ġEN
1.622,00
0
Burdur DSYB
4859
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/TAġPINAR.
MUSTAFA ALĠ ARSLAN
3.085,00
0
Burdur DSYB
4860
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
AHMET DĠNÇER
12.992,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :180/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4861
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
AHMET EREN
10.112,00
0
Burdur DSYB
4862
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
AHMET TAY
9.840,00
0
Burdur DSYB
4863
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ALĠ GÖL
9.156,00
0
Burdur DSYB
4864
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
AYġE EREN
3.008,00
0
Burdur DSYB
4865
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
AYġE GÖL
4.067,00
0
Burdur DSYB
4866
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
AYġĠN ġIPKAN
9.201,00
0
Burdur DSYB
4867
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
CEVDET AKHAN
11.912,00
0
Burdur DSYB
4868
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ERCAN BĠġKEN
5.072,00
0
Burdur DSYB
4869
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ERCAN YILDIZ
6.705,00
0
Burdur DSYB
4870
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ERDOĞAN ÇILGIN
31.699,00
0
Burdur DSYB
4871
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
EROL BĠLĠR
24.645,00
0
Burdur DSYB
4872
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
FAHRĠYE ÖZEN
10.446,00
0
Burdur DSYB
4873
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HACER DĠNÇER
11.406,00
0
Burdur DSYB
4874
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HALĠL DURU
40.476,00
0
Burdur DSYB
4875
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HALĠL GÖL
13.505,00
0
Burdur DSYB
4876
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HASAN EREN
12.642,00
0
Burdur DSYB
4877
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HASAN EREN
19.062,00
0
Burdur DSYB
4878
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HATĠCE GÜN
9.062,00
0
Burdur DSYB
4879
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HAYRATAN AKHAN
15.222,00
0
Burdur DSYB
4880
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HAYREDDĠN EREN
6.186,00
0
Burdur DSYB
4881
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HĠLMĠ ONGUN
20.265,00
0
Burdur DSYB
4882
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HURġĠT EREN
14.145,00
0
Burdur DSYB
4883
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
HÜSEYĠN DURU
4.554,00
0
Burdur DSYB
4884
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
IġIL MÜġERREF AKHAN
14.162,00
0
Burdur DSYB
4885
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ĠSMAĠL AKHAN
21.207,00
0
Burdur DSYB
4886
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ĠSMAĠL YILDIZ
1.203,00
0
Burdur DSYB
4887
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
KADĠR TOKCAN
12.433,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :181/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4888
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
KAMĠL ÖZCAN
47.680,00
0
Burdur DSYB
4889
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MEHMET DER
9.662,00
0
Burdur DSYB
4890
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MEHMET GÖL
22.533,00
0
Burdur DSYB
4891
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MEHMET ONGUN
4.121,00
0
Burdur DSYB
4892
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MEHMET ġIPKAN
6.633,00
0
Burdur DSYB
4893
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
METĠN ÇILGIN
5.261,00
0
Burdur DSYB
4894
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MEVLÜT SARIBAġ
8.610,00
0
Burdur DSYB
4895
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MURAT BĠġKEN
3.898,00
0
Burdur DSYB
4896
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MUSTAFA GÖL
15.362,00
0
Burdur DSYB
4897
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MUSTAFA ONGUN
13.380,00
0
Burdur DSYB
4898
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
MUSTAFA TOKCAN
14.537,00
0
Burdur DSYB
4899
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
OSMAN ÇAN
11.801,00
0
Burdur DSYB
4900
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ÖZAY AKKÖPRÜ
9.532,00
0
Burdur DSYB
4901
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ÖZCAN GÜN
8.359,00
0
Burdur DSYB
4902
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ÖZDEMĠR EREN
9.535,00
0
Burdur DSYB
4903
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
RAMAZAN AKKÖPRÜ
14.631,00
0
Burdur DSYB
4904
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
RAMAZAN ÇILGIN
54.913,00
0
Burdur DSYB
4905
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
RAMAZAN GÜN
17.126,00
0
Burdur DSYB
4906
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
RIZA ONGUN
4.497,00
0
Burdur DSYB
4907
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
RÜġTÜ TAY
20.676,00
0
Burdur DSYB
4908
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
SULTAN GÖL
13.141,00
0
Burdur DSYB
4909
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ġERĠFE TUNÇ
5.923,00
0
Burdur DSYB
4910
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ġÜKRÜ AKHAN
12.236,00
0
Burdur DSYB
4911
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ġÜKRÜ AKHAN
6.814,00
0
Burdur DSYB
4912
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
TAHSĠN AKKÖPRÜ
10.373,00
0
Burdur DSYB
4913
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
TEZCAN UÇKUN
8.099,00
0
Burdur DSYB
4914
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
UĞUR EREN
17.480,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :182/183
BURDUR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE AİT
2014 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI (3.DÖNEM) SÜT DESTEKLEMESİ ASKI LİSTESİ
(24-28 KASIM 2014)
S.No.
Ġlçe Adı.
Köy Adı.
Adı Soyadı.
Ġnek Sütü.
Soğuk Süt
Miktarı.LT.
Ġnek Sütü.
Sıcak Süt
Miktarı.LT.
Üretici Örgütü.
4915
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ÜLKÜ DĠNCER
6.417,00
0
Burdur DSYB
4916
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
VELĠ GÜN
5.723,00
0
Burdur DSYB
4917
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
YAġAR AKKÖPRÜ
15.386,00
0
Burdur DSYB
4918
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
YILDIRIM TOKCAN
19.000,00
0
Burdur DSYB
4919
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
YUSUF ÇAN
8.994,00
0
Burdur DSYB
4920
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
YUSUF ONGUN
11.347,00
0
Burdur DSYB
4921
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ZEKĠYE GÖL
3.170,00
0
Burdur DSYB
4922
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YARIġLI.
ZEYNEP DER
10.196,00
0
Burdur DSYB
4923
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YUKARIKIRLI. AYFER CANSIZ
5.080,00
0
Burdur DSYB
4924
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YUKARIKIRLI. ESMA ACAR
10.587,00
0
Burdur DSYB
4925
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YUKARIKIRLI. HAVVA CANIVAR
9.648,00
0
Burdur DSYB
4926
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YUKARIKIRLI. HÜSEYĠN KARAHAN
10.457,00
0
Burdur DSYB
4927
YEġĠLOVA
YEġĠLOVA/YUKARIKIRLI. MEHMET KANLI
2.862,00
0
Burdur DSYB
Sayfa :183/183
Download

(3.dönem) süt desteklemesi askı listesi