BURDUR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI I. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) AYLARI BAYAN VAAZ VE İRŞAT PROĞRAMI
SN
13
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
29
30
31
TARİHİ GÜN
VAKTİ
ADI
SOYADI
ÜNVANI
VAAZ YAPILAN YERİN ADI
VAAZ KONUSU
02.01.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
13:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
PAZAR CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
15:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
CEZAEVĠ KONFERANSI
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
13:30
MERVE
ERASLAN
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
YASSIGÜME KÖYÜ CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
13:30
BETÜL
ÇOKSEZEN
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
YASSIGÜME KÖYÜ CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
13:00
HAMĠYET
ÖZATA
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
SULUDERE KÖYÜ CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
13:00
FADĠME
TUNCER
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
KURUÇAY KÖYÜ CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
02.01.2015
CUMA
13:00
SULTAN
ÇETĠNKAYA
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
AKYAKA KÖYÜ CAMĠĠ
MEVLĠD-Ġ NEBĠ
03.01.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
ĠSLAMDA ADALET
05.01.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
ĠSLAMIN GENÇLĠĞE BAKIġI
06.01.2015
SALI
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER YATILI KUR'AN KURSU
ĠSLAMDA HOġGÖRÜ
07.01.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
KARACA K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
07.01.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
08.01.2015
PERġEMBE
14:00
HAVVA
GÖKSEL
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
ĠSLAMIN GENÇLĠĞE BAKIġI
09.01.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
GÜZEL AHLAK
09.01.2015
CUMA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
YEġĠLOVA ĠLÇESĠ
GÜZEL AHLAK
10.01.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
AFFETMEK VE BAĞIġLAMAK
12.01.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
RĠYA VE GÖSTERĠġ
14.01.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEVLANA C.K.K.-M.A.E.CAMĠĠ K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
14.01.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
15.01.2015
PERġEMBE
14:00
HAMĠYET
ÖZATA
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
GENÇLĠK VE ZARARLI ALIġKANLIKLAR
16.01.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
17.01.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
AHDE VEFA
19.01.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
DUANIN ÖNEMĠ
21.01.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
NURULLAH C.K.K.-NUR C.K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
21.01.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
22.01.2015
PERġEMBE
14:00
KADRĠYE
ALTINKAYNAK
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
GÜZEL AHLAK
23.01.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
ĠÇKĠ UYUġTURUCU VE SĠGARANIN ZARARLARI
24.01.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
ALLAH SEVGĠSĠ
26.01.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
EMR-Ġ BĠL MA'RUF NEHY-Ġ AN'ĠL MÜNKER
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
28.01.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
28.01.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
29.01.2015
PERġEMBE
14:00
FETHĠYE
GÖÇER
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
30.01.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
GIYBET VE DEDĠKODU
31.01.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TECESSÜS VE AYIPLARI ÖRTMEK
02.02.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
YEMĠN VE KEFFARETĠ
03.02.2015
SALI
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER YATILI KUR'AN KURSU
HAYA VE EDEP
04.02.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ÖZEREN KUR'AN KURSU
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
04.02.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
06.02.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
NAMAZI ANLAMAK
06.02.2015
CUMA
13:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
YAZIKÖY CAMĠĠ
NAMAZI ANLAMAK
06.02.2015
CUMA
13:00
FATMA
ÇAYLI
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
KARAKENT K.CAMĠĠ
NAMAZI ANLAMAK
06.02.2015
CUMA
13:00
SULTAN
ÇETĠNKAYA
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ĠLYAS KÖYÜ CAMĠĠ
NAMAZI ANLAMAK
06.02.2015
CUMA
13:00
BETÜL
ÇOKSEZEN
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ĠLYAS KÖYÜ CAMĠĠ
NAMAZI ANLAMAK
07.02.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
CÖMERTLĠK
09.02.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
FEDAKARLIK VE DĠĞERGAMLIK
11.02.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
CIVLAZDERESĠ C.K.K.-ġEKERĠġÇĠEVLERR C.K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
11.02.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
12.02.2015
PERġEMBE
11:15
HAVVA
GÖKSEL
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
FUHġĠYYATIN BĠREYE VE TOPLUMA ZARARLARI
13.02.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
ĠMAN VE AMEL ĠLĠġKĠSĠ
13.02.2015
CUMA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
KARAMANLI ĠLÇESĠ
ĠMAN VE AMEL ĠLĠġKĠSĠ
14.02.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
EMANETE RĠAYET ETMEK
16.02.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
SABIR
18.02.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ÖRNEKEVLER K.K.-ġEKER FAB.K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
18.02.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
18.02.2015
ÇARġAMBA
14:00
SULTAN
ÇETĠNKAYA
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ġĠRĠNEVLER Y.KIZ KUR'AN KURSU
FĠRASET VE BASĠRET
20.02.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
CEZAEVĠ KONFERANSI
MERHAMET
20.02.2015
CUMA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
NĠYET ĠHLAS VE SAMĠMĠYET
21.02.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
SILA-Ġ RAHĠM
23.02.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
SELAMLAġMAK
25.02.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURKENT C.K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
25.02.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
26.02.2015
PERġEMBE
14:00
KADRĠYE
ALTINKAYNAK
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
ALLAH YOLUNDA ÇALIġMAK
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
27.02.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
ĠSLAMIN SAĞLIĞA VERDĠĞĠ ÖNAM
28.02.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
NEFĠS TERBĠYESĠ
02.03.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
VAAZ
03.03.2015
SALI
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER YATILI KUR'AN KURSU
ÖLÜMÜ ANMAK
04.03.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ S.S.C.K.K.-YUVA C.K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
04.03.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
05.03.2015
PERġEMBE
FETHĠYE
GÖÇER
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
HAKKI TAVSĠYE ETMEK
06.03.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
06.03.2015
CUMA
13:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ĠĞDELĠ KÖYÜ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
06.03.2015
CUMA
13:00
BETÜL
ÇOKSEZEN
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ĠĞDELĠ KÖYÜ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
06.03.2015
CUMA
13:00
ZEYNEP
DOĞRU
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
KARAÇAL KÖYÜ CAMĠĠ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
06.03.2015
CUMA
13:00
MERVE
ERASLAN
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
BOĞAZĠÇĠ KÖYÜ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
06.03.2015
CUMA
13:00
ZEYNEP
ÖZDAġ
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
KOZLUCA KÖYÜ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
06.03.2015
CUMA
13:00
ÜMMÜGÜLSÜM
YILMAZ
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
KOZLUCA KÖYÜ
ĠSLAMIN KADINA VERDĠĞĠ DEĞER
07.03.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
HÜSNÜ ZAN VE SU-Ġ ZAN
09.03.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
NĠYET ĠHLAS VE SAMĠMĠYET
11.03.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
149 EVLER KIZ K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
11.03.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
12.03.2015
PERġEMBE
14:00
HAVVA
GÖKSEL
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
ALLAH'A ĠMAN VE AHLAKĠ DEĞERLER
13.03.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
ġEHĠTLĠK VE GAZĠLĠK
13.03.2015
CUMA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
CEZAEVĠ KONFERANSI
ÇANAKKALE SAVAġI VE ġEHĠTLER
14.03.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
ĠNSANIN DEĞERĠ VE ÖNEMĠ
16.03.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
ANA BAYA ĠYĠ DAVRANMAK
18.03.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MERKEZ KIZ K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
18.03.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
19.03.2015
PERġEMBE
14:00
HANĠFE
ÇETĠNKAYA
K. K. ÖĞRETĠCĠSĠ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
ĠÇKĠ, UYUġTURU VE SĠGARANIN ZARARLARI
20.03.2015
CUMA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
DĠNĠMĠZĠNYAġLILARA VERDĠĞĠ ÖNEM
20.03.2015
CUMA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TEFENNĠ
DĠNĠMĠZĠNYAġLILARA VERDĠĞĠ ÖNEM
21.03.2015
CUMAERTESĠ
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
HĠLM VE NEZAKET
23.03.2015
PAZARTESĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
ALLAH SEVGĠSĠ SAYGISI VE KORKUSU
25.03.2015
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
HAYIRSEVERLER K.K.
AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠMĠN ÖNEMĠ
25.03.2015
ÇARġAMBA
13:30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
TAKRĠR DERSĠ
26.03.2015
PERġEMBE
KADRĠYE
ALTINKAYNAK
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
ALLAH SEVGĠSĠ SAYGISI VE KORKUSU
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
103 27.03.2015 CUMA
FEDAN
TAġ
VAĠZ
104 28.03.2015 CUMAERTESĠ 10:00
BURÇ MAHALLESĠ STAD CAMĠĠ
13.30
FEDAN
TAġ
VAĠZ
105 30.03.2015 PAZARTESĠ
MEHTAPEVLERĠ SEVĠM SEYMEN C.
NOT:Vaizler görevlerini yerine getirmede titiz davranacaklardır.Herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir..
Vaaz ve irĢat programlarının yürütülmesinden Ġl MÜFTÜ YRD. Mehmet GÜNDOĞDU sorumludur.
ĠSLAMIN ĠLME VERDĠĞĠ DEĞER VE ÖNEM
AHĠRETE ĠMAN
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
Tasdik Olunur
…/12/2014
Hıdır BAYRAK
Ġl Müftüsü
Download

2015 I.DÖNEM OCAK-ŞUBAT-MART BAYAN