BEL AĞRILARI SEMPOZYUMU
YÖNETEN PROF DR ŞANSIN TÜZÜN
Sempozyumun yapılacağı tarih daha sonra ilan edilecektir.
8.30-9.15 KAYIT
9.15-9.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
1. OTURUM:
BEL AĞRILARINA GENEL BAKIŞ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu
9-30-10.00 Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Şansın Tüzün
10-10.30 Bel Ağrısı Nedenleri ve Kırmızı Bayraklar Prof. Dr. Ulku
Akarırmak
10.30-10.45 Tartışma
10.45-11.00 ARA
2. OTURUM: BEL AGRILARINA YAKLASIM (I)
OTRURUM BAŞKANI: PROF DR. HIDAYET SARI
11-00-11.30
BEL AGRILARINDA TANISAL ALGORITMA
Uzm. Dr.Deniz Palamar
11.30-12.00 BEL AGRILARINDA TEDAVI ALGORITMASI
Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
12.00-12.15 Tartışma
12.15-12.45 ARA
3. OTURUM: BEL AGRILARINA YAKLASIM (II)
OTURUM BAŞKANI: ULKU AKARIRMAK
12-45-13.15
KENAN AKGÜN
BEL AGRILARINA ALGOLOJIK YAKLASIM PROF DR
13.15-13.45
BEL AGRILARINDA FIZIK TEDAVI AJANLARI DOC. DR.
MURAT ULUDAG
13.45-14.00
Tartışma
14.00-14.15
ARA
4. OTURUM: OLGULAR VE DENEYIMLER
OTURUM BAŞKANI: PROF DR MERIH SARIDOGAN
14-15-14.45 PROF DR HIDAYET SARI
14.45-15:15 PROF DR.HALIL KOYUNCU
15.15-15.30
15.30
Tartışma
KAPANIŞ
Download

BEL AĞRILARI SEMPOZYUMU YÖNETEN PROF DR ŞANSIN