Kıymetli Meslektaşlarımız,
İÇİNDEKİLER
Kongre Başkanının Mesajı
2
Komite
3
Kongre Özet Programı
4
Kongre Programı
5
Kayıt, Konaklama, Sergi
10
Genel Bilgiler
11
Destekleyeciler
12
Kıymetli Meslektaşlarımız,
Ülkemizde 1987 yılından beri faaliyet gösteren Türk Algoloji-Ağrı Derneği, 13.Ulusal Ağrı Kongresini 0508 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul'da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel'de düzenlemektedir.
Türk Algoloji Ağrı Derneğinin uzun yıllar süren çabaları sonucunda Algoloji ülkemizde Yan dal uzmanlığı
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylece anesteziyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji
dallarında eğitim görmüş genç meslektaşlarımızın algoloji uzmanı olma imkanı doğmuş ve bu konuda
eğitim ülke çapında başlamıştır. Bu nedenle de kongremiz ayrı bir önem arzetmektedir.
Tıpta ağrının multidisipliner özelliğini göz önüne alarak kongremizde ağrı ile doğrudan ilgili bilim
dallarından; Anesteziyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Omurga Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Nöroloji,
Psikiyatri, Psikoloji, Onkoloji ile ilgili konulara ağırlık verilerek, ağrı tanı ve tedavisi her açıdan
irdelenecektir.
Gerçekleştireceğimiz kongrede tıpta son yıllardaki gelişmeleri, ağrı tedavi yöntemlerini, analjezikleri,
girişimsel yöntemleri ve diğer dallarla ilgili tedavi yöntemlerindeki yenilikleri, analjezik kullanımındaki
sorunlar, yeni analjezikler ve bu analjeziklerin doğru biçimde uygulanabilmesi için gerekli rehberleri sizlere
sunmayı planlıyoruz.
Kongremizin sizin katkı, destek ve katılımlarınız ile daha başarılı olacağına inanıyor, sizleri 13. Ulusal Ağrı
Kongresine davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Serdar Erdine
Prof. Dr. Serdar Erdine
Türk Algoloji-Ağrı Derneği ve Kongre Başkanı
2
KOMİTE
Kongre Başkanı
Serdar Erdine
Türk Algoloji-Ağrı Derneği Başkanı
Kongre Bilimsel Sekreteri
Gül Köknel Talu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Algoloji Bilim Dalı 34390, İstanbul
Telefon : 0212 531 31 47
Faks
: 0212 631 05 41
E-mail : [email protected]
Türk Algoloji – Ağrı Derneği Yönetim Kurulu
Serdar Erdine
N. Süleyman Özyalçın
Gül Köknel Talu
Meltem Uyar
Fuat Güldoğuş
Ersin Tan
Gülseren Akyüz
Kongre Bilimsel Kurulu
Gülseren Akyüz
Gül Köknel Talu
Serdar Erdine
Ersin Tan
Fuat Güldoğuş
Mehmet Ali Taşkaynatan
Mehmet Sacit Güleç
Meltem Uyar
Osman Hakan Gündüz
N. Süleyman Özyalçın
İbrahim Yegül
3
KONGRE ÖZET PROGRAMI
10:00 - 17:45
18:00 - 19:00
05 Haziran 2014, Perşembe
Geliştirme Kursları 1 – Salon B
Kokteyl
06 Haziran 2014, Cuma
08:00 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00
15:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:30
Açılış
Açılış Oturumu
BAŞ AĞRILARI
Kahve Molası
OTURUM 1
Medtronic Oturumu ve Öğle Yemeği
Geliştirme Kursları 2 – Salon B
NÖROPATİK AĞRI
Kahve Molası
KANSER AĞRISI
Serbest Bildiri Sunumu
08:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:00 - 12:00
10:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
07 Haziran 2014, Cumartesi
ANA OTURUM
Kahve Molası
Geliştirme Kursları 3 – Salon B
BEL AĞRILARI
OTURUM 2
Actavis Oturumu ve Öğle Yemeği
OTURUM 3
Kahve Molası
ZOR AĞRI SENDROMLARI
Serbest Bildiri Sunumu
08:30 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00
08 Haziran 2014, Pazar
AĞRI İLE İLGİLİ SORUNLAR
OTURUM 4
Kahve Molası
OTURUM 5
Kapanış
4
KONGRE PROGRAMI
GELİŞTİRME KURSLARI
05 Haziran Perşembe
GELİŞTİRME KURSLARI 1 – SALON B
Kurs kapasiteleri maksimum 50 kişi olup, kayıt olunması koşuluyla ücretsizdir.
10:00 - 10:45
Radyasyon Güvenliği - Sema Tuncer
11:00 - 11:45
İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Ergonomi – Emel Özcan
12:00 - 12:45
Spinal Ağrı – Muayene, Ayırıcı Tanı, Kırmızı Bayraklar – Alp Gurbet
13:00 - 13:45
Kanser Ağrısı – Analjezik Kullanımı - Lütfiye Pirbudak
14:00 - 14:45
USG ve Ağrı Tedavisi Uygulamaları – Uygulamalar Sorunlar –
Taylan Akkaya
15:00 - 15:45
Radyofrekans Uygulamaları – Temel İlkeler, Hasta Seçimi, Teknik SorunlarCan Eyigör
16:00 - 16:45
Noromodülasyon – Temel İlkeler, Hasta Seçimi, Teknik SorunlarMert Akbaş
17:00 - 17:45
Baş Ağrısı – Muayene, Ayırıcı Tanı, Kırmızı Bayraklar - Betül Baykan
06 Haziran Cuma
GELİŞTİRME KURSLARI 2 – SALON B
Kurs kapasiteleri maksimum 20 kişi olup, kayıt olunması koşuluyla ücretsizdir.
15:00 - 17:00
Üst Ekstremite Temel Ultrasonografisi - ilker Yağcı, Demirhan Dıraçoğlu
17:00 – 18:00
Girişimsel Yöntemlerde Ultrason Kullanımı – Taylan Akkaya
07 Haziran Cumartesi
GELİŞTİRME KURSLARI 3 – SALON B
10:00 - 12:00
Kronik Migren Tedavisinde Botoks Uygulamaları
5
KONGRE PROGRAMI
06 Haziran Cuma
08:30 - 09:30
Açılış Oturumu
Moderatör: İbrahim Yegül
Girişimsel Yöntemlerin Kötüye Kullanımı - Serdar Erdine
Viseral Ağrı - Işık Aydınlı
09:30 - 11:00
BAŞ AĞRILARI OTURUMU
Moderatör: Alp Yentür
Migren Tedavisinde Yenilikler - Betül Baykan
Temporo Mandibular Eklem Disfonksiyonu - Demirhan Dıraçoğlu
Acil Serviste Baş Ağrıları - Aksel Siva
Başağrısı Tedavisinde Minimal İnvazif Girişimlerin Yeri –
Kanıta Dayalı Tıp - Alp Yentür
11:00 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 13:00
OTURUM 1
Moderatör: Ateş Önal
Fibromiyalji Nöropatik Ağrı mı? Tedavisi Mümkün mü? - Deniz Evcik
Başarısız Boyun Cerrahisi Sendromu Predispozan Faktörler, Sıklık ve Tedavi M.Sacit Güleç
Diskojenik Ağrı - Ateş Önal
Sakroilyak Eylem Disfonksiyonu ve Tedavisi - Ruhiye Reisli
13:00 - 15:00
Medtronic Oturumu ve Öğle Yemeği
6
06 Haziran Cuma
15:00 - 16:30
NÖROPATİK AĞRI PANELİ
Moderatör: Fuat Güldoğuş
KRAS Bir Nöropatik Ağri Modeli mi? Nöropatik Ağrı Mekanizmaları –
İhsan Şengün
KRAS MedikalTedavi Yaklaşımı – Nöropatik Ağrı Modelleri ve Tedavileri–
Kayıhan Uluç
KRAS Sempatik Blokların Rolü - Fuat Güldoğuş
KRAS Nöromodulasyon Uygulamalarının Yeri - Arif Yeğin
16:30 - 17:00
Kahve Molası
17:00 - 18:30
KANSER AĞRISI PANELİ
Moderatör: N. Süleyman Özyalçın
Kanserli Hastaya Yaklaşım , Palyatif Bakım - Fatma Gülçin Şenel
Kanser Ağrısında İlaçların Yeri - Kader Keskinbora
Kanser Ağrısında Girişimsel Uygulamaların Yeri - Osman Nuri Aydın
18:30 - 19:30
Serbest Bildiri Sunumu
07 Haziran Cumartesi
08:30 - 10:00
ANA OTURUM
Moderatör: Serdar Erdine
Neuropathic Component of Chronic Pain
Kronik Ağrının Nöropatik Komponenti- Rainer Freynhagen
The Neurobiological Basis of Spontaneous Pain in Animals and Humans
İnsan ve Hayvanlarda Spontan Ağrının Nörobiyolojik Temeli- Jordi Serra
Cryoablation Procedures in Pain Management
Ağrı Tedavisinde Kriyo Terapi -Andrea Trescot
10:00–10:30
Kahve Molası
7
07 Haziran Cumartesi
10:30 - 12:00
BEL AĞRILARI OTURUMU
Moderatör: Avni Babacan
Radyolojik İncelemenin Önemi - Serra Sencer
Bel Ağrılarında Rehabilitasyonun Yeri - Banu Kuran
Girişimsel Tedavinin Algoritması - Avni Babacan
Ne Zaman Cerrahi? - Serdar Kahraman
12:00–13:00
OTURUM 2
Moderatör: Elvan Erhan
Elektro Nörofizyolojik Çalışmaların Ağrılı Hasta Değerlendirmesinde Rolü Barış Baslo
Ağrılı Hasta Değerlendirmesinde Testler - Işın Ünal Çevik
Differansiyal Bloklar – Uygulama Geçerlilik - Elvan Erhan
13:00-14:30
Actavis Oturumu ve Öğle Yemeği
14:30–16:00
OTURUM 3
Moderatör: Meltem Uyar
RF Nedir? – Mekanizma Etkinlik Kanıt - Meltem Uyar
RF Uygulamalarında Yeni Seçenekler - İbrahim Aşık
Hangi Dozda RF –Endikasyonlar - Ercan Kurt
Konvansiyonel ve Non Konvansiyonel RF Uygulamalarında Komplikasyonlar Hayri Özbek
16:00–16:30
Kahve Molası
16:30–17:30
ZOR AĞRI SENDROMLARI
Moderatör: Gül Köknel Talu
Pelvik Ağrı - Gül Köknel Talu
Göğüs Ağrısı – Levent Tabak
Somatizasyon mu, Ağrı mı, Depresyon mu? - Işın Baral Kulaksızoğlu
17:30–18:30
Serbest Bildiri Sunumu
8
08 Haziran Pazar
08:30 - 09:30
AĞRI İLE İLGİLİ SORUNLAR
Moderatör: Serdar Erdine
Algoloji ve Eğitim - Zeynep Kayhan
Hayvan Deneylerinde Etik - Feyza Arıcıoğlu
Algoloji Tedavisi Bağlamında Malpraktise Hukuksal Yaklaşım –
Yener Ünver
09:30 - 11:00
OTURUM 4
Moderatör: Erdem Nail Duman
NSAI İlaçlar Kronik Ağrıda Uygun Seçim mi? - Şaziye Şahin
Kronik Opioid Kullanımında Sorunlar - Nurten Inan
Adjuvanlara Son Bakış - Erdem Nail Duman
İlaç Dışı Analjezik Uygulamalar - Mehmet Ali Taşkaynatan
11:00 - 11:30
Kahve Molası
11:30 – 13:00
OTURUM 5
Moderatör: Engin Eker
Osteoartrit ve Ağrı - Ömer Faruk Şendur
Demans ve Ağrı - Engin Eker
Yaşlılarda Ağrı Değerlendirme ve İnvazif Girişimler - Didem Akçalı
Ağrı Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı – Didem Akçalı
13:00
Kapanış
9
KAYIT
Uzman ve Firma Temsilcisi
250 Euro
Asistan
200 Euro
Bildirisi kabul edilen hekimler için erken kayıt ücreti (225 Euro) uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine %18 KDV dahildir.
Uzman, asistan, firma temsilcisi kongre kayıt ücretlerine; bilimsel aktivitelere katılım,
sergi alanlarına giriş, kahve molaları, lunch box öğle yemekleri, açılış kokteyli, kongre
çantası ve içeriği, program kitabı, tebliğ özetleri kitabı, yaka kartı ve sertifika dahildir.
Kayıt ücretlerinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması ve kayıt formu ile banka
dekontunun Kongre Organizasyon Sekreteryasına gönderilmesi gerekmektedir.
KONAKLAMA
OTEL
Tek Kişilik
Çift Kişilik
Sheraton İstanbul Maslak Hotel
700 Euro
765 Euro
Not: Kongre otelinde konaklama 3 gecelik paket (05 Haziran 2014 giriş - 08 Haziran 2014 çıkış) olarak oda
kahvaltı esasında gerçekleşecek olup, fiyatlara %8 KDV dahildir.
3 Geceden az konaklamalarda da 3 gecelik ücret geçerli olacaktır.
Grup rezervasyon talepleri için lütfen Kongre Organizasyon Sekreteryası ile irtibata geçiniz.
Kayıt ve Konaklama ücretleri aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırılmalıdır.
Hesap İsmi
Banka Ad
Şube Adı
Şube Kodu
Hesap Türü
Iban No
Swift Kodu
:
:
:
:
:
:
:
Visitur Seyahat Ticaret A.Ş.
Yapı Kredi
Taksim
226
Euro
TR24 0006 7010 0000 0066 9482 90
YAPITIRIS FEX
SERGİ
Sheraton Maslak İstanbul Hotel Balo Salonu Fuayesi sergi alanı olarak kullanılacaktır.
Kongre süresince ilaç sanayii ve tıbbi cihaz firmalarının katılacağı sergi alanı, katılımcıların
gezmeleri için açık olacaktır. Sergi alanında yer alacak firmalar kongreye iştirak edecek
katılımcılar ile birebir temaslarda bulunacak, kendilerini ve ürünlerini tanıtma şansına
sahip olacaktır. Katılımcılar toplantı aralarındaki çay - kahve ikramlarını sergi alanında
alacaklardır.
10
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi ve Yeri
05-08 Haziran 2014, Sheraton İstanbul Maslak Hotel.
Kredilendirme
"13.Ulusal Ağrı Kongresi”, TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.
Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini yaptırmış olan katılımcılara, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup,
sadece katılımcıların bağlı bulundukları kurumdan izin alabilmelerine yardımcı olabilmek amacı taşımakta
olup, katılımcılara hiçbir maddi destek sağlamaz.
Katılım Sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Simültane Tercüme
Kongre Merkezi’nde Ana Salonda 07 Haziran 2014 tarihinde belirli oturumlarda İngilizce-Türkçe dilleri
arasında Simültane çeviri olacaktır.
Kayıt Merkezi
Kongre boyunca, kongre kayıt işlemleri ve konaklama ile ilgili olası sorularınız için kongre kayıt merkezi
08:00-19:00 saatleri arasında açık bulunacaktır.
Yaka Kartı
Tüm bilimsel ve sosyal toplantılara girişte görevliler tarafından yaka kartı kontrolü yapılacaktır.
Açılış Kokteyli
05 Haziran 2014 tarihinde kongrenin açılış kokteyli düzenlenecektir.
Kongre Web Sayfası
www.agrikon2014.org
11
DESTEKLEYİCİLER
ALTIN SPONSOR
GÜMÜŞ SPONSOR
BRONZ SPONSOR
12
Download

Kıymetli Meslektaşlarımız, - Türk Algoloji (Ağrı) Derneği