Ctrl Tuşu= Ctrl tuşuna basılı tutarak mouse seçimi ile çoklu seçim yapabilirsiniz.
Ctrl+A= Ekranda Bulunan Tüm Şekilleri Seçer.
Ctrl+N= Yeni Sayfa Aç
Ctrl+O= Dosya Aç
Ctrl+S= Dosya Kaydet
Ctrl+Shift+S= Dosya Farklı Kaydet
Ctrl+Shift+P= Yazdır
MOUSE ORTA TEKERLEĞE BASILI TUTARAK SÜRÜKLEME=Ekran Kaydırmak için kullanılır.
MOUSE ORTA İKİ KEZ TIKLAMA İLE = ZOOM Tam Ekran Görünümü
MOUSE İKİ KEZ SOL TIKLAMA= CAD bölümünde şekil üzerinde iki kez sol tıklama yaparsanız.Düzenleme
penceresi açılacaktır.
Ctrl+Z=Geri Al
Ctrl+R=İleri Al
F1=Ajancam programı eğitim notları
HOME= Programda üst kısımda bulunan
yönü tersine döndürmede kullanılır.
pencereye girilen açı değeri kadar şekli saat
END= Pencereye girilen açı değeri kadar şekli saat yönünde döndürmede kullanılır.
DELETE=Seçilen şekli silmek için kullanılır.
TAB=Pencereler arası geçişlerde kullanılır.
ESC= En son uygulanan komut uygulamasını iptal etmek için kullanılır.
MOUSE SAĞ TUŞ= CAM bölümünde üst kısımda belirtilen açı kadar şekli döndürme işlemi yapar.
MOUSE SAĞ TUŞ=CAM-YENİ İŞ-ŞEKİL SEÇİMİ penceresinde bir şekil adeti girilir. Aşağıdaki gibi şekil adeti
üzerinde sağ tuş yapılır ve açılan pencere seçilen şekiller ya da tüm şekil adetlerini aynı yap seçimi ile şekil
kesim adetleri otomatik olarak ayarlanır.
Ctrl + T = Daire teğet noktasını yakalamak için kullanılır.
Ctrl + P = Move current drawing line point to perpendicular another line on which point is.
ESC= Komut uygulaması iptali için kullanılır.
Ctrl+M= Büyüteç
Ctrl+A= Ekranda bulunan tüm şekilleri seçmek için kullanılır.
Alt+F4= Programı kapatmak için kullanılır.
Download

ajancam kısayol tuşları