ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ
KAYNAKLAR
KAYNAKLAR
DERS NOTLARI VE SINAV
www.hakkisoy.com
1 vize sınavı
1 final sınavı
Dönem içi ödevler (3-4 adet)
Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
Ralph Waldo Emerson
ELEKTROMANYETİĞİN TARİHÇESİ
• Antik Yunan döneminde (Plato ve Socrates) bazı malzemelerin elektrik ve manyetik
özellikleri olduğu fark edildi.
• Hans Christian Oersted (1777-1851) üzerinden akım geçen bir telin etrafında manyetik
alan meydana geldiğini gözlemledi.
• André Ampère (1775-1836) akım taşıyan iki tel arasındaki kuvvet meydana geldiğini
gördü.
• Jean-Baptiste Biot (1774-1862) ve Félix Savart (1791-1841) bu kuvveti matematiksel olarak
formülleştirdiler.
• Benjamin Franklin (1706-1790) ve Joseph Priestly (1733-1804) elektrostatik ters kare
kanununu ortaya koydular.
• Coulomb 1785 yılında durağan elektrik yükleri için bu kanunun deneysel olarak doğruladı.
• Alessandro Volta (1745-1827) farklı metaller arasındaki reaksiyonları inceledi ve ilk elektrik
pilini 1800 yılında geliştirdi.
• Karl Friedrich Gauss (1777-1855) elektriğin diverjans (divergence) teoremini formülleştirdi.
ELEKTROMANYETİĞİN TARİHÇESİ
• Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894): 1886 yılında ilk kablosuz
elektromanyetik dalga bağlantısını sağladı.
• Guglielmo Marconi: Uzak mesafeler boyunca elektromanyetik
dalga gönderimi üzerinde çalıştı.1901 yılında İngiltere ve
Kanada arasında ilk transatlantik radyo yayınını başardı.
ELEKTROMANYETİĞİN TARİHÇESİ
• Michael Faraday (1791-1867): 1831 yılında zamanla değişen
manyetik alanın elektrik alan oluşturduğunu keşfetti.
• James
Clerk
Maxwell
(1831-1879):
1873
yılında
elektromanyetizmanın matematiksel modelini formülleştirdi.
ELEKTROMANYETİĞİN TARİHÇESİ
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
• http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/zamannotesindeki-dahi-nikola-tesla/4360#ad-image-0
• Tesla'nın en önemli projesi Kablosuz Enerji İletişimi idi. 20 adet
ampulü kablo olmadan 25 mil uzaktan yakabildiği kayıtlara
geçmiştir. Nikola Tesla, ilk defa elektriğin bir kaynaktan
çevreye yayılarak kablosuz ve çok yüksek miktarlarda iletimi
söylemiştir. Kağıt üstünde bunu ispatlayan Nikola Tesla daha
sonra yaptığı deneylerle de bunu göstermiştir. Kendisinin
elinde kablosuz yanan bir ampül tutan fotoğrafı
bulunmaktadır. Bu projenin patentini aldıktan sonra Nikola
Tesla'nın en büyük destekçisi J.P. Morgan bu kablosuz enerji
iletimi ile şirketin ekonomisinin batacağını anlamış ve
finansman desteğini kesmiştir. Eğer destek o gün
kesilmeseydi, günümüzde insanlar elektriği ücretsiz bir
şekilde kablosuz olarak kullanabilecekti.
Sıra dışı bir karaktere sahip olan Tesla, para yönetiminde
hiçbir zaman başarılı olamadı. Hayatının son yıllarını
borçlarından kaçmak için sürekli otel değiştirerek geçirdi.
7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker
Oteli'nin bir odasında kalp yetmezliği sebebiyle hayata
veda etti. Ölmeden önce teleforce silahı adını verdiği bir
çalışma yürütmekte olan Tesla'nın bütün dokümanlarına
ABD hükümeti tarafından el konuldu.
Download

PowerPoint Sunusu