Karabük Universitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
2014-2015 Güz Dönemi
EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR
2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu
sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER
Oda yer ve telefonu :M-413 / +90 370 4332021- 1568
:M-415 / +90 370 4332021- 1584
@ :[email protected]
:[email protected]
www :http://web.karabuk.edu.tr/yuzer/ee335.htm
Sorumlu Araş. Gör : Ediz Delihasanlar,
[email protected]
224 nolu oda
Ders kitabı:
1. Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, David K. Cheng, Addison - Wesley.
Yardımcı Kaynaklar:
1. 1. Uygulamalı Elektromanyetiğin Temelleri, F. T. Ulaby, E. Michelssen, U.
Ravaoli
2. Microwave Engineering, David M. Pozar, Addison-Wesley
1. 3. Principles and Applications of Electromagnetic Fields, R. Plonsey and R.
Collin, McGraw-Hill.
4. 4. Electromagnetic Fields and Waves, P. Lorrain and D. Corson, Freeman.
5. 5. Electromagnetics, J. D. Kraus, McGraw-Hill.
6. 6. Vector Analysis, Schaum`s outline series.
7. 7. The Feynman Lectures on Physics, R. Feynman, Addison-Wesley.
8. 8. Introductory Engineering Electromagnetics, Branko D. Popovic, Addison Wesley.
Değerlendirme:
Vize sınavı: 40 % (yazılı sınav) + 20 %(homework, quiz etc.)
Final sınavı:.60 %
Ölü kisilikli, köle ruhlu insanların ne kendisine, ne de insanlıga bir faydası vardır. Köle zihinli
insanlar, emir almaya ve aldıkları emri yerine getirmeye alıstıkları için ancak dikta rejimlerinin
isine yararlar.
Haftalık Ders Planı
Hafta
Konu
1
Ders hakkında tanıtım
2
Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri
3
Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri
4
Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri
5
Düzlem Elektromanyetik Dalgalar
6
Düzlem Elektromanyetik Dalgalar - Dalga Kutuplanması
7
Düzlem Elektromanyetik Dalgalar - Dik Kutuplanma
8
Düzlem Elektromanyetik Dalgalar - Paralel Kutuplanma
9
Vize Sınavı
10
İletim Hatları
11
İletim Hatları
12
İletim Hatları
13
Dalga Klavuzları
14
Dalga Klavuzları
Dersle ilgili tüm duyurular aşağıda verilen ders web sayfasından yapılacaktır
http://web.karabuk.edu.tr/yuzer/ee335.htm
EE 230 COURSE OUTLINE[1]
1.
Vector Analysis (Ch.2)
a)
b)
c)
2.
Vector Algebra
i)
Addition
ii)
Subtraction
iii)
Multiplication (Dot Product, Cross Product, Product of Three Vectors)
Orthogonal Coordinate Systems
i)
Cartesian Coordinates
ii)
Cylindrical Coordinates
iii)
Spherical Coordinates
Vector Calculus
i)
Vector and Scalar Fields
ii)
Gradient of a Scalar Field
iii)
Line Integral, Surface Integral, Volume Integral
iv)
Divergence of a Vector Field
v)
Curl of a Vector Field
vi)
Divergence Theorem
vii)
Stoke’s Theorem
viii)
Null Identities
ix)
Helmholtz Theorem
Static Electric Fields ( Ch.3)
a)
Coulomb’s Law
i)
Definition of the electric field
ii)
Electric field due to a system of discrete charges
iii)
Electric field due to a continuous distribution of charge
b)
Gauss’ Law in free space and its applications
c)
Electrostatic Potential
d)
Material media in static electric field
i)
Conductors in static electric field
ii)
Dielectrics in static electric field
iii)
Polarization vector, polarization charge densities
iv)
Electric flux density, generalized form of Gauss’ Law
v)
Electric succeptibility, permittivity
e)
Boundary conditions for electrostatic field
f)
Capacitances and capacitors
i)
Parallel plate capacitor
4.
Coaxial cable capacitor
iii)
Spherical capacitor
g)
Poisson’s and Laplace’s Equations, 1D solutions
h)
Electrostatic energy and forces
i)
3.
ii)
i)
Electrostatic energy in terms of field quantities
ii)
Electrostatic forces
iii)
Method of virtual displacements
Method of Images
Steady Electric Currents (Ch.4 )
a)
Equation of continuity and Kirchoff’s current law
b)
Current density and types of current
c)
Power dissipation and Joule’s Law
d)
Resistance calculations
Static Magnetic Fields (Ch.5)
a)
Ampere’s force law
b)
Definition of
c)
The Biot-Savart Law and applications
d)
Vector Magnetic Potential
e)
Ampere’s Circuital Law and applications
f)
Solenoidal property of
g)
The magnetic dipole
h)
Magnetization and equivalent current densities
i)
field and flux conservation
i)
Magnetization vector
ii)
Equivalent volume and surface magnetization current densities
Magnetic field intensity and generalized Ampere’s Circuital Law
i)
Magnetic susceptibility, permeability
j)
Behavior of magnetic materials
k)
Boundary conditions for magnetostatic fields
l)
Inductances and inductors
m)
Magnetic energy
i)
n)
5.
field
Magnetic energy in terms of field quantities
Magnetic force and torques
Time Varying Fields (Ch.6)
a)
Faraday’s law of electromagnetic induction
i)
Lenz’ law
ii)
Motional and Transformer EMF’s
iii)
A moving conductor in a magnetic field
iv)
A stationary circuit in a time varying magnetic field
v)
A moving circuit in a time-varying magnetic field
Download

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Ölü kisilikli, köle ruhlu