RC Devresi (yük dolarken)
E   tC
i  e
R

 , C  RC

 t

C 
V  E 1  e



RC Devreler (yük boşalırken)
  tC
i  I0  e


 , C  RC

Indüktörler & Indüktans
Belirli bir akım değerine bağlı olarak bobinlerde de belirli miktarda magnetik
akı oluşacaktır. Bu tanıma bağlı olarak endüktans değeri matematiksel form
olarak düzenlenecek olursa:
NB 
Tm2 
L
H=


i
A


NB terimi akı geçişi olarak adlandırılır.
Selenoid olarak adlandırılan çok sarımlı indüktansın birim uzunluk başına
değeri:
L N  B  nl  0in  A


 0 n 2 A
l
li
li
Inductor
These tiny inductors are found in cell phones. This one is two turns, and
operates at a frequency of 5 GHz. (It’s called a CMOS-MEMS).
RL Devreler
Devredeki anahtar “a” konumuna
alındıktan sonra bobin akımında
zamanla bir değişim olacağı
açıktır. Bunun sebebi bobinin
devredeki akımı değişimine tepki
göstermesidir.
Belirli bir süre sonunda devredeki
akım artık değişmeyeceğinden
bobin devreye bir tepki kuvveti
sergilemeyecektir. Bu anda bobin
bir iletken gibi davranmaya
başlayacaktır.
RL Devreler
Anahtar “a” konumuna alındıktan sonra t=0 ve t=∞ zaman
aralığında ne olur?
E  iR  EL  0
di
R E

  i 
di
Çevre denklemi:
dt
L L
EL   L

dt

Devrenin denklemi incelendiğinde
kapasitördeki gibi bir dif.denklem olduğu
görülür. Bu denklemin çözümü:
 t
 t
E

i  1  e  L  , VL  E e  L
R

L
L 
R
RL Devreler
Eğer anahtar “b” konumuna alınırsa devre:
di
R
E  t L
i  0  i  e
dt
L
R
Magnetik Alanda Enerji Depolanması
Bobinde i akımı sebebi ile depolanan enerji:
U B  Li
1
2
Bu eşitlik elektrik alandan dolayı
kapasitede depolanan enerji
gibidir.
2
Kapasitörde depolanan enerji:
Enerji yoğunluğu:
2
2
q
U E  12
C
2
1 Li
1B
uB 

2 V
2 0
Enerji yoğunluğu:
uE   0 E
1
2
2
RL Devreler
 t
E
L
L 
i  1  e
 , L 
R
R

  tC 
V E e



RL Devreler
L
  t L 
i  I0  e
 , L 
R


Initial Value
(t = 0)
RL
Circuits
RC
Circuits
Steady Value
(t  )
time
constant

E
R
L/ R
i0
L/ R
v0  0
vE
RC
v0  E
v0
RC
Source
(0 state)
i0  0
Sourcefree
(0 input)
i0 
Source
(0 state)
Sourcefree
(0 input)
E
R
iL 
Download

RC Devresi (yük dolarken)