DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM TEZLER
Lisans Tezleri
1. İnci ÇAĞ, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında
Yapısına Göre Cümleler. (Muğla-1998)
2. Berrin BOZTUĞ, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Adlı Romanında Yapısına Göre
Cümleler. (Muğla-1998)
3. Erol UMURBEK, Yenice Köyü Ağzı (Muğla-1999)
4. Sevi MARAL, Göktepe Köyü Ağzı (Muğla-1999)
5. Ahmet Ali KARA, Akçaova Ağzında Fonetik ve Morfolojik Değişmeler. (Muğla-1999)
6. Ruken ASLAN, Yerkesik Beldesi Ağzı (Muğla-2001)
7. Burhan AKINCI, Çetibeli Köyü Ağzı (Muğla-2001)
8. Beyhan DİNÇ, Bahçeyaka Köyü Ağız Özellikleri (Muğla-2001)
9. Tülay ROLLAS, Yatağan Turgut Beldesi Ağız Özellikleri (Muğla-2001)
10. Ferah Nur ERKUL, Yeşilyurt Beldesi Ağzı (Muğla-2001)
11. Orhan ARSAL, Çaydoğan Köyü Ağzı (Yozgat-Sorgun) (İnceleme - Metin - Sözlük)
(Muğla-2001)
12. Ömürcan ÖLMEZ, Kuzluk Köyü Ağız İncelemesi, (Muğla-2002)
13. Hakan SARITİKEN, Düğerek Mahallesi Ağız İncelemesi, (Muğla-2002)
14. Ali SINAR, Karl Steuerwald’in Almanca-Türkçe Sözlüğündeki Türkçe Kalıp Sözler –I-:
Argolar (Muğla-2004)
15. Ersan TÜRK, Muğla Ağzı Sözlüğü, (Muğla-2004)
16. Aynur AKTEMUR, Karaova Yörüklerinin Dili, (Muğla-2003)
17. Melike HEYBELİ, Kavaklıdere-Nebiler Köyü Ağız Özellikleri (Muğla-2003)
18. Selma ONAYLI, Milas-Selimiye Beldesi Ağız Özellikleri, (Muğla-2003)
19. Sakine AKYUVA, Milas-Bafa Yöresi Ağız Özellikleri, (Muğla-2003)
20. Perihan YILMAZ, Milas-Çandır Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla-2003)
21. Muğla İli Yer Adları (Alper GÜVEN, Tacettin GÖRÜR, Murat M. ALAY, Banu YILDIZ,
Didem ÜNYILMAZ) (Muğla-2005)
22. Safinaz TURHAN, Otmanlar Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla-2006)
23. Zeycan ÖZTÜRK, Dede Korkut Hikâyeleri'nde Sıfat-Fiiller, (Muğla-2006)
24. Serkan KOÇ, Risâletü'n-Nushiyye'nin Dizini, (Muğla-2006)
25. Yonca PINAR, Acımak Romanında Cümle Yapısı, (Muğla-2007)
26. Hakan UÇAR, Yaprak Dökümü Romanında Cümle Yapısı, (Muğla-2007)
27. Bilâl YILDIRIM, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(1-36), (Muğla-2007)
28. Banu DAVARCI, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(37-79), (Muğla-2007)
29. Mesut ALTIOK, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(80-119), (Muğla-2007)
30. Mustafa USTA, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(120-170), (Muğla-2007)
31. Ufukhan DURAN, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin
Dizini (171-220), (Muğla-2007)
32. Ali AÇIKALIN, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(221-270), (Muğla-2007)
33. Vildan ÖZGÜR, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(271-320), (Muğla-2007)
34. Hakkı SEVGİ, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin Dizini
(321-370), (Muğla-2007)
35. Hilal ULUURGUN, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin
Dizini (371-420), (Muğla-2007)
36. Hasan CAN, Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü'l-Muhabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve'nin
Dizini (421-455), (Muğla-2007)
37. Murat KAPLAN, İçmeler (Marmaris) Beldesinin Ağız Özellikleri, (Muğla-2007)
38. Rafiye ÇİFTÇİ, Yusufça Beldesi (Gölhisar-Burdur) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)
39. Fatma ÇAYIR, Hurşîd-nâme (Hûrşîd ü Ferâhşâd) Dizini (2000-3000. Beyitler), (Muğla2008)
40. Ezgi ŞENKEÇECİ, Hurşîd-nâme, (Muğla-2008)
41. Mahmut Murat KARAGÖZ, Hurşîd-nâme'nin Dizini (4000-5000), (Muğla-2008)
42. Orkide UYSAL, Bozarmut Beldesi (Muğla-Yatağan) Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük),
(Muğla-2008)
43. Neşe DURAL, Kafaca (Muğla-Merkez) Beldesi Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)
44. Cüneyt ÖZDEMİR, Kayacık Köyü (Burdur-Çavdır) Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla2008)
45. Huriye TOKAT, Çömlekçi Köyü (Bodrum) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)
46. Bayram ŞAHİN, Gökbel Köyü (Ortaca) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)
47. Aslı OK, Erentepe (Antalya-Kumluca) Köyü Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)
48. Arzu BELGE, Pir Sultan Abdal'ın Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
49. Ayşe EVRAN, Âşık Veysel'in Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
50. Esra KURTULAN, Âşık Mahsuni Şerif'in Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme (Muğla-2009)
51. Funda KARAHAN, Âşık Deliktaşlı Ruhsatî'nin Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla2009)
52. Nesrin AKGÜN, Karacaoğlan'ın Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
53. Nihal UYSAL, Köroğlu'nun Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
54. Hülya AYDOĞAN, Hurşidnâme Dizini (5001-6000. Beyitler), (Muğla-2009)
55. Kısmet KOÇ, Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler Üzerine Bir
İnceleme, (Muğla-2009)
56. Mustafa BİLGİÇ, Karl Steurwald'ın Almanca-Türkçe Sözlüğündeki Türkçe Deyimler,
(Muğla-2009)
57. Neşat SAMAT, Öğütlü (Trabzon-Maçka) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)
58. Tuğba KAYAN, Emecik (Denizli-Çameli) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)
59. Yasin YERTÜRK, Kirazlıyayla (Denizli-Çameli) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)
60. Zübeyr KAYA, Delikurt Romanının Cümle Yapısı, (Muğla-2009)
61. Kayhan PALİT-Emre TORLAK, Menâkubü'l-Kudsiyye'nin Dizin, (Muğla 2010)
62. Burcu UZUN, Garibnâme Dizini (401-499), (Muğla-2010)
63. Eray SOYDİNÇ, Yakaköy (Isparta-Aksu) Ağız Özellikleri, (Muğla-2010)
64. Erdinç ONUR, Derleme Sözlüğü'nde Edirne Verileri, (Muğla-2010)
65. Hamit AĞIRTAŞ, Âşık Seyranî'nin Söz Varlığı, (Muğla-2010)
66. M. Reşat İPEK, Çıldırlı Âşık Şenlik'in Söz Varlığı, (Muğla-2010)
67. Zerin ÖZGÖKÇE, Dadaloğlu'nun Söz Varlığı, (Muğla-2010)
68. Hicran YEŞİLDERE, Tarihî Türkmen Türkçesi-Tarihî Türkiye Türkçesi Sözlüksel
Karşılaştırma <Mahtumkulu Divanı-Tarama Sözlüğü Örneği> (Muğla-2010)
69. Hülya ÖZDEMİR, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (TDAY), ve Türk Dili Dergilerinde
Etimoloji ile İlgili Makalelerin Özeti, (Muğla-2010)
70. İbrahim ÇEVİŞ, Karaköy Köyü (Denizli-Kale) Ağız Özellikleri, (Muğla-2010)
71. Şakir MADRAN, Kavaklı Köyü (Aydın-Bozdoğan) Ağız Özellikleri, (Muğla-2010)
72. Nazmiye TAĞ, Azerbaycan Türkçesinden Dört Hikâye Aktarımı, ((Muğla-2010)
73. Yaşar ŞİMŞEK, Azerbaycan Türkçesinden Dört Hikâye Aktarımı, ((Muğla-2010)
74. Mehmet KURT, Heyder Babaya Selam Şiirinin Söz Varlığı, (Muğla-2010)
75. Şeyma ÇELİK-Merve TAŞÇI, Kıran Köyü (Muğla Merkez) Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
76. Ayşe TOKAT, Kemikler Köyü (Muğla Milas) Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
77. Şule AKSAKAL, Katrancı Köyü (Muğla Yatağan) Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
78. Ayşe SAYGIN, Kozağaç Köyü (Muğla Merkez) Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
79. Güler ALİMOĞLU, Bozköy (Aydın Germencik) Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
80. Necati DURMAZ, Yerlitahtacılar Köyü (İzmir-Bergama) Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
81. Sevtap MURİZ, İmat Köyü (Çorum-Alaca) Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
82. Öznur EŞMELİ, Yukarıseyit Köyü (Çal-Denizli), Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
83. Tülin Ayşe KOÇ, Selim İlçesi (Kars) Terekeme Ağız Özellikleri, (Muğla 2011)
84. Semral SİLİFKE, Yaylaların Özgür Çocukları: Sarıkeçililer (Yaşam-Kültür-Dil), (Muğla
2011)
85. Medine SÖZMEZ, Fakir Baykurt'un Romanlarında Ağız Sözcükleri, (Muğla 2011)
86. Emine SAVAŞ, Tepecik (Aydın-Karacasu) Ağız Özellikleri (Muğla 2012)
87. Sevil MESUTOĞLU, İmancı Köyü (Kırşehir-Kaman) Ağız Özellikleri (Muğla 2012)
88. Müşerref ÇAKIR, Alaşar Köyü (Muğla-Yatağan) Ağız Özelikleri (Muğla 2012)
89. Bahadır BAYRAM, Doğantepe Köyü (Amasya-Merkez) Ağız Özellikleri (Muğla 2012)
90. Ali ŞEN, Çamoluk-Esençay-Dokuzçam-Günlücü Köyleri (Muğla-Merkez) Ağız Özellikleri
(Muğla 2012)
91. Uğur AKYÜZLÜ, Kaban Mahallesi (Trabzon-Of) Ağız Özellikleri (Muğla 2012)
92. Dilara SAKARYA, Üsküp-Usturumca Ağız Özellikleri, (Muğla 2013)
93. Merve F. KAHRAMAN, Göstere Köyü (Ilgın-Konya) Ağız Özellikleri (Muğla 2013)
94. Esra Gül ARSLANDAĞ, Kalınağıl Köyü (Milas-Muğla) Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
95. Melike TOPBAŞ, İkizce Köyü (Menteşe-Muğla), Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
96. Ayşe BAL, Pınar Köyü (Köyceğiz-Muğla), Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
97. Tuba TÜLÜBAŞ KILIÇ, Bozüyük Köyü (Yatağan-Muğla) Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
98. Şevkinaz ŞANLI, Çaybükü Köyü (Menteşe-Muğla) Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
99. Yasemin ÇOBAN, Karaçam Köyü (Köyceğiz-Muğla)Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
100.
Fatma KAÇAR, Yazır Köyü (Korkuteli-Antalya) Ağız Özellikleri (Muğla 2014)
101.
Bekir KAVLAK, Şarkışla İlçesi ve Köyleri Ağız Derlemeleri, (Muğla 2014)
Yüksek Lisans Tezleri
1. Necan Asım ERSOY, Fethiye Ağzı, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla
2001.
2. Sibel KARADAĞ, Dalaman Ağzı, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla
2001.
3. Denizhan YILDIZAN, Gelibolulu Âlî Tuhfetü's-Sulehâ (Metin-Dil Özellikleri-Dizin) Muğla
2009.
4. Feriştah UYSAL, Mücerrebnâme (Metin-Dizin), Muğla 2010.
5. Ceyhun SARI, Evliya Çelebi'de Muğla ve Antalya (Metin-Dizin), Muğla 2010.
6. Banu SITKI ÖZKUL, Kırım Hanlığı Dönemine Ait Yarlık ve Soyurkallar, Muğla 2011.
Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri
Doktora Tezleri
1. Mustafa KARATAŞ, Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası-, Muğla 2013
2. Ali İhsan YAPICI, Aydın ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük), Muğla 2013
3. Ümit EKER, Eski Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Lehçe İçi Aktarma
Sorunları, Muğla 2012
Devam Eden Doktora Tezleri
1. Banu SITKI, Kırım Diplomatik Yarlıklarında Fiil.
2. Ceyhun SARI, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Söz Birimleri.
Download

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM TEZLER Lisans Tezleri 1