DHMİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFININ 2014 YILINDA YAPILAN
2013 YILINA İLİŞKİN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT
TOPLANTI DİVAN TUTANAĞIDIR.
TOPLANTI ADRESİ
Toplam Delege Sayısı
Katılım
Gündemin ve Bilânçonun
İlan Şekli
: TEK Vakfı 46. Sokak Fatih Terim Parkı Karşısı
No:15 Bahçelievler/ANKARA
: 43
: 31
: 03 Nisan 2014 tarihli SONSÖZ Gazetesine verilen ilan,
: 31 Mart 2014 tarihinde Vakıf Üyelerine yapılan iadeli
taahhütlü posta tebligatı ve üyelerinin bulunduğu birimlerde
İlan panolarına asılarak ilan edilmiştir
Genel Kurulun Gündem Maddelerine göre ;
1- Gündemin 1. maddesinde; Açılış konuşması Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn.
Cemal KÖKSAL tarafından yapıldı. ATATÜRK ve Silah Arkadaşları, şehitlerimiz,
Vakıflara mal bırakanlar ile emeği geçenlerden ebediyete intikal edenlerin anısına saygı
duruşunda bulunularak, hazirunun katılımıyla İSTİKLÂL MARŞI okundu
2- Gündemin 2. maddesinde; Divan Heyetinin oluşması için Divan Başkanlığına Sn. Orhan
BİRDAL Katip üyeliklerine Hakkı Necdet ÜNAL ve Metin BAYRAKTAR’ın seçilmeleri
için yazılı teklif verildi. Başka teklif olmadığından teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile
Divan Başkanlığına Sn. Orhan BİRDAL Katip üyeliklerine Hakkı Necdet ÜNAL ve Metin
BAYRAKTAR kabul edilerek seçildi.
3- Gündem maddeleri Divan Başkanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve
aynı zamanda Fahri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn. Orhan BİRDAL tarafından
okundu. Gündem maddelerine ilave edilecek hususun olup olmadığı soruldu, ilave ile ilgili
talep olmadığından gündem maddeleri oylamaya sunuldu ve gündem maddeleri oy birliği
ile kabul edildi.
4- Gündemin 4. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2013 yılı bilânçosu ve gelir
tablosu Yönetim Kurulu üyesi Ali Fuat EMRE tarafından okundu. Faaliyet raporunun
okunmasından sonra Divan Başkanı Sn. Orhan BİRDAL rapor hakkında söz almak
isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
5- Gündemin 5. maddesinde; Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Başkanı Sn. Yılmaz
KELEŞ tarafından okundu. Divan Başkanı Denetim Kurulu raporunun okunmasından
sonra rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan
olmadı.
6- Gündemin 6. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Bilânço ve Gelir Tabloları)
ibraya sunuldu, Oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Raporu oylamaya sunuldu, Oy
birliğiyle ibra edildi.
7- Gündemin 7. maddesinde; 2014 yılı tahmini bütçesinin sunumu Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Cemal KÖKSAL tarafından yapıldı. Bu tahmini bütçe hakkında Genel Kuruldan söz
almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
2014 Yılı tahmini bütçesi
oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edildi.
8- Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde Divan Başkanı Sn. Orhan BİRDAL söz isteyen
delege olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Gaziantep Delegesi Mehmet ÖZKEBAPÇI
söz alarak Otele geçmiş zamanlarda yatırımlar yapıldığını, yine bu sezonda yatırım yapılıp
yapılmadığının açıklanmasını isteyerek ayrıca Gaziantep’te üye olan Mehmet Sait
BOYDERE adlı üyenin Otel Fiyatlarının Vakıf Üyesi olan personelle, Vakıf üyesi olmayan
personel arasında çok cüzi bir miktarın olduğunu ve Vakıf üyelerinin bir defaya mahsus
otelde ücretsiz olarak konaklatılmasını içeren dilekçesini okuyarak Divan Başkanlığına
verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal KÖKSAL söz alarak Otelde yapılan tadilat ve
bakımların acil ihtiyaçlarından ve mevcut piyasa şartlarında rekabet edebilmek amacı ile
yapıldığını, geçen sene odalarda bulunan tüplü televizyonların LED televizyonlarla
değiştirildiğini, yine B Blokta bulunan Asansörün eskimesi, sık sık arıza yapması ve de
güvenlik sorunu içermesi sebebiyle değiştirildiğini, ihtiyaca göre de mevcut yatakların
eskimesi nedeniyle peyder pey değiştirileceğini işletmeciliğin daha kaliteli olabilmesi için
bu yatırımların yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Vakıf üyelerinin Otelden
faydalandırılması konusunda ise üyelerin zaten indirimli olarak otelden faydalandığını
bildirdi. Vakıf Üyelerine yapılacak İndirim oranının ise tekrar gözden geçirilebileceğini
söyledi. Söz alan Antalya Hava Limanı delegesi Adil GÖK Bağlı bulunduğu
Havalimanındaki üyelerin küçük çocukları için kreş açılmasını istediklerini beyan etti,
Ayrıca Vakfa gelir getirmek amacıyla Alanya ve Gazipaşa arasında yeni bir otel alınarak
işletilmesinin uygun olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal KÖKSAL
söz alarak Kreş ve çocuk yuvası açmanın maliyetli bir iş olduğu, uygun bir yer bulmanın
mümkün olmadığı ve bunun da Vakıf imkânları ile yapılmasının çok zor olduğunu söyledi.
Alanya ve Gazipaşa arasında yeni bir otel alınarak işletilmesi konusunda ise yatırım
yapılacak gayrimenkul veya arazi arayışı içerisinde olduklarını cazip imkanlar olması
halinde değerlendirebileceklerini söyledi. Ayrıca Divan Başkanı Sn. Orhan BİRDAL ise
kreş konusu ile ilgili Liman ve Meydanlarda araştırılabileceği, ancak kreşte görev alacak
personelin M.E.B. den sertifikalı personel olması gerekliliğinin sorun olabileceği gibi daha
bir sürü yasal zorunlulukların bulunduğunu, ayrıca sadece bir liman ve meydanda kreş
açmanın olmayacağını olacaksa tüm liman ve meydanlarda olması gerekeceğini bunun da
bugünün şartları ile mümkün gözükmediğini dile getirdi, Ayrıca Alanya-Gazipaşa arasında
hazır bitmiş bir Otel alınmasının ise cazip olmayacağı bunun yerine o bölgede uygun arazi
bulunarak Vakıf imkanları doğrultusunda inşaasının yapılmasının daha uygun olabileceğini
belirtti. Söz alan Genel Müdürlük Delegesi Sn Serdar BAHÇELİOĞLU Vakıf üye sayısının
son zamanlarda azaldığını üye sayısının arttırılması için alınan giriş aidatının
düşürülmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal
KÖKSAL söz alarak girişte alınan üye aidatlarının senet hükmü gereği alındığını, daha
önce üye olanlardan da bu meblağın alındığını ve bunun eşitsizliğe neden olacağını söyledi.
Söz alan Muş delegesi Kemal DAŞTAN ise yeni üye kayıtlarında alınan giriş aidatlarının
nereye yansıtıldığını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal KÖKSAL söz alarak
üyelerden alınan giriş aidatlarının Vakfın bilançosunda da görüleceği üzere gelir
hesaplarına aktarıldığını ve buradan da yılsonunda yine üyelere kar olarak dağıtıldığını
belirtti. Söz alan Batman delegesi Erol YILMAZ Vakfın gelirlerinin arttırılması için
Turizm Seyahat Acentesi açılabileceğini bu konuda kendisinin yardımda bulunabileceğini
belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal KÖKSAL söz alarak Turizm Seyahat Acentesi
açılması konusunun Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirileceğini belirtti. Söz alan
Atatürk Havalimanı Delegesi Mehmet CUMHUR Vakfın olan Uçuş Noktası adlı derginin
hemen tükendiğini buna önlem alınması gerektiğini belirtti. Söz alan Divan Başkanı Sn.
Orhan BİRDAL ise Vakıf dergisinin dağıtımı ile ilgili Liman ve Meydanların daha etkin bir
faaliyette bulunulması gerektiğini tavsiye etti. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal
KÖKSAL Bireysel Emeklilik ile ilgili Vakıf Üyelerinin birikimlerinin değerlendirilmesi
amacıyla Sigorta şirketlerinden teklifler geldiğini, şayet Genel Kurul Delegelerinin
Bireysel Emeklilik konusunda isterlerse Vakıf olarak bir anket yapılabileceğini ve bu anket
sonucuna göre hareket edilebileceğini belirtti. Söz alan Divan Başkanı Sn. Orhan BİRDAL
Bireysel Emekliliğin Vakıf ve Vakıf birikimlerinden ayrı olarak değerlendirilmesinin
gerektiğini belirtti. Divan Başkanı Sn. Orhan BİRDAL ayrıca Vakfın sahip olduğu otelin
faaliyetini sadece yaz sezonunda değil tüm yıl yapılabilmesi için tur operatörleriyle
görüşülebileceğini ve çeşitli kamu ve özel kurumlar ile görüşülerek bunların seminer,
toplantı, kurs gibi etkinliklerinin otelde yapılabileceğini ve böylelikle otelin gelirlerinin
daha da arttırılabileceğini söyledi. Divan Başkanı Sn. Orhan BİRDAL gündemin dilek ve
temenniler maddesi ile ilgili başka söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula
sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Divan Başkanı Sn.
Orhan BİRDAL Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL’a kapanış konuşması
için söz verdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL Genel Kurulun Yönetim
Kuruluna duydukları güven ve desteklerinden dolayı tüm delegasyona ve katılımcılara
Yönetim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Divan Başkanı da kapanış
konuşması yaparak iyi dilek ve temennilerini ileterek katılımcılara ve Yönetim Kuruluna
teşekkür ederek toplantıyı bitirdi. 27.04.2014 Saat 12:00
Orhan BİRDAL
Divan Başkanı
Metin BAYRAKTAR
Divan Üyesi
Hakkı Necdet ÜNAL
Divan Üyesi
Download

2014 Yılı 21. Genel Kurul Toplantı Tutanağı