S.S. 55 NOLU MARDİN EKSPRES MİNİBÜSÇÜLER
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU KARARI
Kooperatif yönetim kurulu üyeleri 17.04.2014 tarihinde kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları
almışlardır.
2013 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.05.2014
tarihinde saat 14:00 te Yeni İlçe Otogarı No:26 Diyarbakır adresinde yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 29/05/2014 tarihinde aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle toplanmasına
Yönetim Kurulumuzca oy çokluğuyla kabul edildi.
YÖNETİM KURULU
Mehmet Zeki ÖĞRÜK - Ahmet BULUT
GÜNDEM
1- Açılış Yoklama
2- Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması
4- Bilânçonun okunması ve Kabulü
5- Yönetim ve Denetim kurulları ibrası
6- Yönetim ve Denetim Kurularının Seçimi
7- Dilek ve Temenniler
8- Kapanış.
Basın:679 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

ss 55 nolu mardin ekspres minibüsçüler motorlu taşıyıcılar