www.kahip.org
Çocuklara Yönelik Kamu Harcamaları
Türkiye’de nüfusun
% 31’i çocuktur.
1
2
Çocuklara yapılan
harcamaların ayrıstırılarak
yayınlanması gereklidir.
SHÇEK
5
2
3
Çocuk Denetimli Serbestlik
Şubesi, Çocuk Gözetim
Eğitim ve İyileştirme Şubesi,
Çocuk ve Aile Mahkemeleri
?
ÇSGB
yazılı taleple bilgi alınabilen
kurum sayısı
2
1
Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı,
Kamu Hastaneleri
Kurumu ve Halk
Sağlığı Kurumu’na
SGK’ya:
Çalışma Genel Müdürlüğü
Dezavantajlı Gruplar Dairesi,
Çalışan Çocuklar Şubesi, İş
Teftiş Kurulu
SGK
4
2012 ve sonrasında çocuga
yönelik harcamaların
izlenmesinde en önemli
3 kurumun verisine
ulasılamamaktadır.
!
Adalet Bakanlığı
0
Çocuga yönelik
harcamaların kapsamı
BILMIYORUZ!
“Çocuklar için harcanacak bütçeyi
yıl bazında bilmemiz gerekiyor”.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Komitesi’nin, 2012 tarihli
Sonuç Gözlemleri’nde de
yer verilen bu vurgunun
dikkate alınmasını talep
ediyoruz.
internet üzerinden ya da
yazılı taleple alınan bilgilere
dayalı olarak tahmin
edilebilen kurum sayısı
SYDTF
ayrıştırılmış ve internet
üzerinden ilan edilmiş
kurum sayısı
%31
2008-2011 yılları
arasında çocuğa
yapılan harcamanın;
internet üzerinden
ulaşılabilir dokümanlardan
harcamanın hesaplanabildiği
kurum sayısı
Peki çocuklara
ne kadar pay
ÇOCUKLAR IÇIN
ayırıyoruz? YAPILAN HARCAMALARI
Sağlık harcamalarının yaş
gruplarına göre dağılımını SGK
istatistiklerinde yer vermenizi
talep ediyoruz!
SGK çocuğa yönelik sağlık
harcamaları verilerini
yayınlamamakta ve 2012
yılından itibaren yapılan bilgi
taleplerini sözleşme yaparak
ücretlendirmektedir.
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na:
Verilere ulaşamıyoruz!
EGM, GAP İdaresi, SODES
SHÇEK’in kapanıp çocuk
evleri ve yurtlarının
harcamalarının Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İl Müdürlüklerine
aktarılmasından sonra bu
harcamalara ayrı olarak
ulaşılamamaktadır.
Veri olmayan kurum sayısı
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları
Kurumlarınızın
çocuğa yönelik
harcamalarını
yayınlamanızı
bekliyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
im
Eğit
Çocuklara ne kadar
harcama yapıyoruz?
ÇOCUĞA YÖNELİK
HARCAMALAR (TL, 2011)
İçişleri Bakanlığı
5
A
e Sosyal Y
etler v
ard
izm
ıml
H
l
a
ar
sy
So
ele
ad
üc
Sağlı
k
SGK
SHÇEK
15,00
10,86
Emniyet Genel Müdürlüğü
1,31
Adalet Bakanlığı
1,07
Sağlık Bakanlığı
25,99
16,62
Çocuğa yönelik yeşil kart harcamalar
Çoçuk işçiliğiyle mücadele
28,57
0,004
Diğer (GAP, SODES)
0,57
SGK
4,00
6
Adalet Harcamaları
(Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü ve EGM)
Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye
Yönelik Harcamalar (ÇSGB)
628.819
Yaklaşık 23 milyon çocuğun yaşadığı ülkemizde
eğitim dahil edilse bile bu harcamalar çok düşüktür.
Kaynak: Tablo 5
ÖNCE ÇOCUKLAR!
2009 kriz yılını dikkate almazsak,
çocuğa yönelik harcamaların yıllar
içindeki artışı çok düşüktür.
20.00
18,13
18.00
14.00
3,43
GSYH
15,35
16.00
3,59
7
Çocuklara yönelik harcamaların artısı, GSYH
artıs hızından yüksek olmalıdır!
Kaynak: Tablo 5
12,85
Çocuğa Yönelik
Harcama
(Eğitim Dahil)
12,29
12.00
10.00
8.00
2,00
6.00
1,50
4.00
1,00
1,33
2008
2.00
1,21
1,02
0,50
0,00
Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım
Harcamaları (SHÇEK, SYDTF, GAP
İdaresi ve SODES)
3.811.008.310
3,11
2,50
Sağlık Harcamaları
(SGK, Sağlık Bakanlığı)
10.263.904.813
Çocuğa yönelik en
büyük harcama sağlık
harcamasıdır, daha sonra
sosyal hizmet ve sosyal
yardımlar gelmektedir.
Adalet, emniyet ve çocuk
işçiliğiyle mücadeleye
ayrılan kaynak yok
denecek kadar azdır.
3,69
3,00
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
342.204.083
Çocuklara GSYH’de
ne kadar pay ayırıyoruz?
3,50
Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar,
Çocuk İşçiliği ile Mücadele, Adalet Hizmetleri
14.417.746.025
Çocuga yönelik harcama
yapan kurumlar
Çocuğa Yönelik Yapılan Tüm
Harcamalar İçindeki Oranı, 2011
SYDTF
M
Sağlık
Bakanlığı
EĞİTİM HARCAMALARI
(Okul Öncesi, İlk ve Ortaöğretim)
30.129.166.000
JGK
Çocuk
İş
ç
i
l
iği
ile
GAP
İdaresi
let
SYDTF
EGM
da
SHÇEK
2009
1,11
2010
0.00
2009-2010 arası
cari büyüme
2011
2010-2011 arası
cari büyüme
Kaynak: Tablo 5
Kaynak: Tablo 5
Özel korunma ihtiyacı olan çocuklar için harcama yapan kurumlar:
Sağlık Bakanlığı
Yeşil Kart Harcamaları
SYDTF
SHÇEK
SODES
2008
GAP İdaresi
Adalet Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
2009
2010
2011
4.364.619.827
5.923.655.056
5.725.545.273
6.550.208.277
GSYH içindeki pay %
0,46
0,62
0,52
0,51
Toplam çocuk
harcama içindeki
pay %
14,77
16,85
14,50
14,70
Özel korunma
ihtiyacı olan
çocuklara yönelik
toplam harcama
Çocuk koruma hizmetleri
çerçevesinde farklı sorun alanları
konusunda uzmanlasma,
kurumsallasma ve personel için
yeterli kaynak ayrılmalıdır.
8
Kaynak: Tablo 5
9
Sağlık Bakanlığı, bağlı kurumlar ve SGK çocuğa yönelik
sağlık harcamalarını istatistiklerde yayınlamamaktadırlar.
Çocuk Isçiligiyle Mücadele Konusunda
Kaynak Ayrılması Gereklidir.
Çalısan çocuklar sorunu
hala devam ediyor ama
görülmüyor!
Çocuğa yönelik, verisi en eksik harcama sağlık
harcamasıdır.
2011 yılında SGK’dan elde
edilen bilgilere göre çocuğa
yönelik sağlık harcamaları
4 milyar TL, çocuğa
700
600
2012 TUİK verilerine
göre çalışan çocuk
sayısı 893 bin!
Çocuga yönelik en
büyük harcama olan
saglık harcamalarına
ulasılamamaktadır.
500
yönelik yeşil kart harcamaları
400
ise
300
2,4 milyar TL’dir.
Kaynak: Tablo 5
200
100
0
2006
2012
harcama oranı değişmiyor,
çalışan çocuk sayısı azalmıyor
ve sabit kalıyor.
harcama 629 bin TL
Çocuk işçiliğiyle mücadele
amacıyla çalışan çocuk başına
Çalışma Bakanlığı tarafından
merkezi bütçeden yapılan yıllık
harcama sadece 70 Kuruş
Kaynak: Tablo 5
0,0001
0,00009
0,00008
0,00007
0,00006
0,00005
0,00004
0,00003
0,00002
0,00001
0
2008
272
300
200
310
298
2009
2010
2011
Ortalama
görülme süresi
Türkiye = 229 gün
195
0
TMK 10. Madde
ile Görevli Ağır
Ceza
Ağır
Ceza
Çocuk
Ağır
Ceza
Çocuk
Ceza
11
Asliye
Ceza
Sulh
Ceza
Çocuk Cezaevi ve Eğitimevi Harcamaları
30,000,000 Çocuk Denetimli Serbestlik Bürosu +
Çocuk Gözetim, Eğitim ve İyileştirme İşleri
25,000,000 Bürosu Toplam Harcamaları
20,000,000
Çocuğun öncelikli yararı ve adil yargılama
ilkelerinin gerçekleşmesi için;
15,000,000
10,000,000
261
92
İcra
Fikri ve
Ceza Sınai Hak.
Ceza
2012 yılında ceza
mahkemelerinde sanık
sıfatıyla yargılanan
çocukların sadece
%
’i çocuklar için
kurulan mahkemelerde
yargılanmışlardır.
48,8
5,000,000
0
2006
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 37’den:
“Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya
hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son
başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp,
uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı
tutulacaktır.”
2007
2008
12
Türkiye’de Çocuk Koruma
Kanunu’na göre her ilde en az 1
çocuk mahkemesi olmak zorunda!
35,000,000
Çocuk cezaevleri için
yapılan harcamalar;
koruyucu-önleyici ve
iyilestirici hizmetlere
aktarılmalı!
255
239
100
Çalışan çoculara yönelik
GSYH içindeki oranı
Adalet sistemi
ÇOCUKLARı
magdur ediyor!
Ortalama Dava Görülme Süresi
400
Gün
2011 Çalışma
Bakanlığı’nın çalışan
çocuklara yönelik yaptığı
10
2009
Kaynak: Tablo 5
çocuk
mahkemelerinin
sayısının artırılması,
mahkemelerde
personel sayısının
artırılması,
gereklidir.
personelin hizmet içi
eğitimlerle desteklenmesi
Kaynak: 2012 Adli İstatistikler
Download

çocuk ınfografık