MIRALLOY® 841
Özellikler:







Dekoratif amaçlara uygun askı kaplama banyosu
Kaplama rengi: gümüşe yakın beyaz
Banyo bakımı kolay
Metal dağılımı çok iyi
Yüksek kaplama sertliği
Yüksek yansıtırlık
Aşınma ve korozyona karşı dayanıklı (malzeme: demir dışı metaller)
Banyo Karakteristikleri:
Bazik-siyanürlü Miralloy® 2841 banyosu, askı kaplama ekipmanıyla bakır-kalayçinko alaşımlı beyaz renkte kaplamalar elde etmek için kullanılır.
Alaşımın bileşimi yaklaşık %55 Cu, %39 Sn ve % 6 Zn ve az miktarde Pb.
Kaplanacak parçanın özelliğine bağlı olarak bu banyo ile 5 µm kalınlığa kadar
kaplamalar elde edilebilir. Kaplanan malzeme parlaklığını korur. Mat yüzeylerin
üzerine parlak kaplamalar elde edebilmek için parçalar üzerine önce asidik bakır ile
ön kaplama yapılır.
Dekoratif amaçlı uygulamalarda (kuyum sektörü, banyo aksesuarları, parfüm şişeleri
vb.) bu banyo nikel kaplamalara alternatif olarak da kullanılabilir (nikel alerjisini
önlemek amacıyla).
Banyo tipi:
bazik-siyanürlü
Metal içeriği:
12 g/l Cu 20,0 g/l Sn 1,5 g/l Zn
KCN içeriği:
50,0 g/l serbest
pH değeri:
12,0 (60 °C de ölçülmüştür)
0 g/l serbest KOH içeriğine eşdeğer
Sıcaklık:
60 °C
Akım Yoğunluğu: 1 A/dm2
Kaplama Hızı:
yaklaşık 0,31 µm/dak (1 A/dm2 de)
Kaplama Karakteristikleri:
Kaplama:
Bakır/ Kalay/ Çinko ve az miktarda Pb
Alaşım Bileşimi:
% 52 – 58 Cu
% 37 – 41 Sn
% 3 – 7 Zn
% 1 – 2 Pb (çalışma şartlarına bağlı olarak değişir)
Kaplama Yoğunluğu: 8,2 g/cm3
Renk:
Beyaz
Sertlik:
yak. 600 HV 0,025
Download

mıralloy® 841 - Galtek Kimya