Atatürk Üniversitesi
Mekatronik İlaç Yönetim Sistemi
(ATAMİYS)
Ecz. Banu Taylan AKIN
Nisan 2014-KKTC
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
NEDEN ?
İLAÇ YÖNETİMİNDE YENİ BİR SİSTEM
 Artan sağlık harcamaları,
 Yatan hastaların kullandığı ilaçların tamamının hastaneler tarafından
karşılanma zorunluluğu,
 İlaçların kamu satış fiyatlarında sürekli yaşanan değişiklikler ,
 Hasta= Uygun ilaç+ Uygun şartlar+ Uygun maliyetlerle sunumu,
 Hatalı ilaç uygulama oranı: %6,5 olup; tıbbi hatalara bağlı ölümlerin
yaklaşık %3-7’sini oluşturmaktadır.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
NEDEN?
İLAÇ YÖNETİMİNDE YENİ BİR SİSTEM
 Eczane uygulamalarında yaşanan sorunları önleyebilecek,
 Hastane bilgi yönetim sistemine (HBYS) entegre,
 Dünya Sağlık Örgütünün tanımına uygun,
 Güvenilir, Hijyenik, Miat-Stok Yönetimi Yapabilen,
 Maliyet ve emek gücü kullanımında etkinliği sağlayan bir
sistem…
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
Dünya Sağlık Örgütü tanımıyla;
Akılcı ilaç kullanımı, hastanın klinik bulgularına ve
bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve
dozda en düşük maliyet ile kolayca sağlanmasıdır.
Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985).
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
NEDEN ATAMİYS …
 Küresel Gayri Safi Hasıla içinde İlaç Harcamalarına Ayrılan Pay:
% 1,2
 Dünya genelinde ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları
içindeki payı: % 24,9
 Türkiye’de ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki
payı: % 33,5 düzeylerindedir.
GENEL MAKSAT: İlaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları
içindeki payını optimal seviyeye ulaştırmak…
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
NEDEN ATAMİYS …
 Etkili stok yönetimine dayalı mekatronik ilaç yönetim sistemi
ile hasta başına düşen ilaç harcamaları minimize edilebilir.
 Mekatronik ilaç yönetim sistemi ile ilaç kullanımında güvenlik
artırılabilir.
 İlaç yönetiminde verimlilik ve etkililik artırılabilir.
 Bilgisayar destekli ilaç temin, stok, dağıtım yöntemleri ile Akılcı
ilaç Kullanımı sağlanabilir.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
AMAÇLARIMIZ…
 Hasta bazında ilaç yönetimi sağlanarak, ilaç kullanım güvenliğini
arttırmak,
 Hastane ilaç stoklarını kayıt altına alarak, sayım işlemlerini tam
zamanlı gerçekleştirebilmek,
 İlaç miad takiplerini etkin bir şekilde yürütebilmek,
 Miadına göre ilaç tasniflemesi yapabilmek,
 İlaç ihtiyaçlarını eşzamanlı ve doğru tespit edebilmek,
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
AMAÇLARIMIZ…
 İlaç tedarik sürecinde ihtiyaçları doğru tespit ederek,
kurumsal pazarlık gücünü artırmak,
 İlaç maliyetlerini minimize etmek,
 Karekod takibini etkin bir şekilde yapabilmek,
 PTS – İTS bildirimlerini sorunsuz ve otomatik yapabilmek,
 İlaç yönetimini tam zamanlı, şeffaf ve hesap verilebilir
kılabilmektir.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
HEDEFLERİMİZ…
 1400 Yatak kapasiteli hastanemizde hasta bazında ilaç
tabletlerini bilgi etiketleri ile donatılmış halde sunabilmek,
 İlaçların 52 servis bazında otomatik tanzimini sağlamak,
 Gün içinde eşzamanlı stok sayımlarını takip edebilmek,
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ECZANE OTOMASYON SİSTEMİ
MODELLEMEMİZ…
Entegre Tablet Paketleme
Sistemi
Robotik Depolama
Sistemi
Eczane Stok Kontrol
Takip Yazılımı
M
E
R
K
E
Z
İ
Y
A
Z
I
L
I
M
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
H
B
Y
S
ATAMİYS
Teknik Ekipmanlar;
o Adreslendirilmiş eczane depoları,
o İlaç tasniflemede kullanılacak olan Robot (Speedbox ve medimat sistem),
o İlaç yönetiminde kullanılacak El terminalleri
o Erişim noktaları,
o Birim doz ünitesi,
o Doğrulama üniteleri,
o Tüm bu mekanizmaların eşgüdümlü çalışmasını sağlayacak Yazılım
Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına uygun ilaç alım ve kullanım
politikasını sürdürmek istedik…
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ECZANE DEPO KONTROL TAKİP YAZILIMI
 HBYS üzerinden onaylanan reçete siparişleri
okunur
 Yazılım reçetede yer alan ürünün (ilaç, serum
vb.) kaynağını otomatik tespit ederek (
paketleme sistemi, robotik sistem, manuel işlem)
ilgili birime iş emri oluşturur.
 Paketleme sistemi gelen iş emri ile paketleme
yapar.
 Robotik sistem gelen iş emri ile ilgili istasyona
çıkış yapar
 Manuel işlenen kalemler için , el terminallerine
iş emri düşer
 Personel el terminalinde kendisine belirtilen
lokasyondaki ürünü toplayıp istasyona getirir.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ECZANE DEPO KONTROL TAKİP YAZILIMI
 El-terminalleriyle giriş kayıtları yapılan ve önceden koordinatları belirlenmiş
raflara yerleştirilen ilaçların tüm bilgileri sisteme kaydedilmektedir.
 İhale sonucu firmalara açılan siparişlerin HBYS’den okunması
 “Mal Kabul” işlemi sırasında siparişler ile gelen malzemenin eşlenmesi ve açık
sipariş takibinin yapılması
 Tüm kolilerin etiketlenerek ve el terminali ile okutularak depoya alınması
 PTS bilgilerinin internet üzerinden okunması
 Kabul yapılan malın adreslenmiş depo noktasına el terminali ile kolayca
yerleştirilmesi
 İTS bilgilerinin otomatik gönderilmesi
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS ECZANE DEPO KONTROL TAKİP YAZILIMI
OTOMATİK EMİR HAZIRLAMA EKRANI
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
RAPORLAMA
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ECZANE DEPO KONTROL TAKİP YAZILIMI
 Yarım paketlerin işlenmesi
 Ampul , flakon gibi çoklu birim ihtiva eden paketler sistem tarafından
işlenebilir.
 Ör: 20’li bir ampul kutusu , robottan çıktıktan sonra, eğer ihtiyaç 15 adet ise
kalan 5 adet için kutu üzerine yapıştırılmak üzere özel bir karekod üretilir ve
operatör tarafından kutuya yapıştırılır.
 Kutu tekrar yüklenmek üzere sisteme geri verilir.
 Aynı ürün ihtiyacı olduğunda öncelikle yarım paket işlenir.
 Aynı sistem ile medikal malzeme ve diğer ürünlerde takip altına
alınabilir.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
TABLET PAKETLEME SİSTEMİ
 Deblistring cihazı
 İhtiyaca uygun kapasitede paketleme
makineleri
 Mikroçipli kanisterler
 Özel Tablet Yükleme Sistemi
 Vizen ( Tablet Tanıma Sistemi)
 Wizer ( Paket Ayrıştırma Sistemi)
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
TABLET PAKETLEME SİSTEMİ
 Debilister yöntemiyle steril şartlarda ilaçlar
hazırlanarak uygun kanisterlere bırakılır…
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
MİKROÇİP KASET TANIMA SİSTEMİ
 Kanister üzerinde yer alan mikroçip ile,
kanister içinde hangi ilacın depolandığı kayıt
altına alınır.
 Kanister makine içerisinde
noktaya geri yüklenebilir.
herhangi
bir
 Kanisterin makine içerisindeki konumu
tamamen bağımsız hale gelir ve hata yapma
riski ortadan kalkar.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
TABLET PAKETLEME SİSTEMİ
Tüm hasta bilgileri bastırılabilir…
Ad , Soyad
Servis / Oda no.
Doğum günü
Tarih, gün, zaman
İlaç adı ve dozu
Etken madde
Lot no ve miadı
Barkod takibi
Özel uyarılar
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
HASSAS ÖLÇÜMLÜ DOLUM ÜNİTELERİ
 Kanisterlere yapılacak dolum sırasında, tablet ağırlıkları ölçülerek
otomatik sayım gerçekleştirilmektedir.
 Anlık stok adetlerinin izlenmesi sağlanır.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ÖZEL TABLET ÇEKMECE SİSTEMİ
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
TABLET TANIMA SİSTEMİ - VIZEN
 Yapılan çalışmalarda hatalı ilaç uygulama oranı yaklaşık % 6,5
olarak bildirilmekte, bunlar tıbbi hatalara bağlı ölümlerin
yaklaşık % 3 -7’sini oluşturmaktadır
 Tablet tanıma sistemiyle…..
Sharek PJ, Classen D( 2006), “The incidence of adverse events and medical errors in pediatrics”, Journal of Pediatric Clinics of North America, Vol 53, pp.1067-1072.
Briggs J, (2005), “ Strategie to reduce medication errors with reference to older adults”, Journal of Best Practice, Vol.9, No4, pp. 1-5.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
TABLET TANIMA SİSTEMİ - VIZEN

Her bir paketin dijital fotoğrafı çekilir.
 Bu fotoğraf üzerinden paket içeriği tekrar
kontrol edilir. Kırık, yanlış veya zarar görmüş
tabletler tespit edilir.
 Tüm bilgiler arşivlenir.
 Hata payı ortadan kaldırılır.
 Adli olaylarda hem hasta hem de çalışanlar
için doğruyu savunabilecek veriler elde
edilebilir
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
TABLET TANIMA SİSTEMİ - VIZEN
Video…
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
PAKET AYRIŞTIRMA SİSTEMİ - WIZER
 Hazırlanan blister ruloları hasta –
servis bazında ayırır.
 Yeni rulolar oluşturur ve bunları
bantlar, servise gönderilmeye hazır
hale getirir.
 Eczanede iş yükünü hafifletir.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ROBOTİK İLAÇ DEPOLAMA SİSTEMİ
 Erzurum Atatürk Üniversitesinde kurulan sistem
 Konveyor bant ile istenen sayıda operatörün önüne çıkış
olanağı
 Yaklaşık 75.000 kutu depolama
 2 paralel sistem ( 1 Medimat, 1 Speedbox)
 Paralel yükleme, paralel order
 3 farklı yükleme yöntemi
 Fill-in-box ( Tam otomatik)
 Fill-in-door (Yarı otomatik)
 Speedbox (Manuel)
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ROBOTİK İLAÇ DEPOLAMA SİSTEMİ
 Medimat Sistem (Az kullanılan ürünler)
 Saatte 250 paket yükleme, 250 paket çıkış kapasitesi
 Speedbox Sistem (Sık kullanılan ürünler)
 Saatte 750 kutu yükleme, 750 kutu çıkış kapasitesi
 Birbirini besleyen 2 paralel sistem
 Kullanım sıklığına göre sistem ilaçları uygun birime otomatik
aktarır.
 Kullanıma göre otomatik dolum emri oluşturur.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ATAMİYS ROBOTİK İLAÇ DEPOLAMA SİSTEMİ
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ROBOTİK İLAÇ DEPOLAMA SİSTEMİ
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
 Tüm birimlerden toplanan ilaçlar barkod numarası okutulmuş ,
servis etiketi yapıştırılmış , hasta listesi dökümü alınmış olarak
kilitli boxlara konulur. Servis sorumlu hemşiresine teslim edilir.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
SONUÇ…
 El-terminalleriyle giriş kayıtları yapılan ve önceden koordinatları belirlenmiş
raflara yerleştirilen ilaçların tüm bilgileri sisteme kaydedilmektedir.
 Atamiys’te robotik sistem 75.000 kutu ve birim doz ünitesi 300 çeşit ilaç
kapasitesinde olup, HBYS’ye entegre çatı yazılımıyla ihale ve sipariş listelerini
oluşturmakta, fiyat-miat kontrolü gibi birçok konuyu da içeren etkin ve dinamik
bir stok yönetimi sağlamaktadır.
 Toplam ilaç çıkışının %35’i el terminalleri (serum vs), %58’i Robotik birim
(kutu bazlı) ve %7’si birim doz ile (tablet, draje, kapsül) yapılmaktadır.
 Doğrulama birimiyle, hastalara verilen ilaçların (fotoğraflama ve kayıt
sistemiyle % 0,00003 hata oranıyla) hasta bazında doğruluğunu teyit ederek tüm
bilgileri depolanmaktadır.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
KAZANIMLARIMIZ…
 Depolarımızda anlık olarak hangi üründen, hangi depoda, kaç adet
var biliyoruz.
 Depomuzdaki ürünlerin tamamının karekod bilgisine sahibiz.
 Depomuzdaki her ürünün miadını anlık takip edebiliyoruz.
 Reçete hazırlama işlemini tam otomatik olarak yapabiliyoruz.
 Geçmiş tüketimler analizi ile gelecek ihale hazırlıklarımızı daha
sağlıklı yapabiliyoruz.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
KAZANIMLARIMIZ…
 Miadı yaklaşan ürünlerimizi, istediğimiz kriteri belirterek ( Ör:
“miadın dolmasına 45 gün kalan ürünler” ) tek tuşla tüm
depolarımızdan toplayabiliyoruz ve bunların firmalara iadesini
yapabiliyoruz.
 Anlık stok maliyetimizi biliyoruz.
 Hastanemizde yapmış olduğumuz çalışmamızda yatak başına her
yıl oluşan ilaç zayi ve israfı yaklaşık 1000 TL
 Bu miktar her hastane için benzerlik taşıdığına inanmaktayız
 Bu israfın önüne geçebildiğimize inanıyoruz
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
KAZANIMLARIMIZ…
 Hijyen ve kalite standartlarını karşılayan, hastane yöneticileri
için şeffaf, takip edilebilir, kontrollü ve güvenilir bir sistem olan
Atamiys, hem ilaç zayiatını önleyerek ülke ekonomisine katkı
sağlamakta hem de ilaç hatalarını azaltarak, kurumu adli
olaydan koruyabilecek,
 DSÖ ve ülkemiz ilaç uygulama politikasına uygun olarak
tasarlanan Atamiys, ilgili tüm taraflar açısından etkili, verimli,
güvenilir, kontrollü ve özgün bir sistem olması bakımından
hastane eczacılığı işletmeciliğinde yeni bir dönem başlatacağı
kanaatindeyiz.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
İLERİ HEDEFLERİMİZ;
 Çoklu Ampul, flakon v.b. formların da hasta bazında eczaneden
çıkışının yapılabilmesine olanak sağlayan yazılım ve donanımları
entegre etmek.
 Bu sistemin öncelikli tıbbi sarf ve malzeme yönetimine daha
sonrasında da tüm ayniyat depolarına entegrasyonunu sağlamak
olacaktır.
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ÖNCE
HAZIRLIK
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
SONRA
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
TEŞEKKÜRLER
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
ATAMİYS
ROBOTİK İLAÇ DEPOLAMA SİSTEMİ
Video…
Ulusal Hastane ve kurum Eczacıları Kongresi-3-6 Nisan 2014 GİRNE
Download

ATAMİYS