FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı
Kodu
Psikolojiye Giriş 1
DERS BİLGİLERİ
Yarıyılı
PSİ 111
1
T+L+U Saati
Kredisi
AKTS
3
3
8
Dersin Dili
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Ferzan Curun
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Dönem
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt alanlarının, araştırma yöntemleri ile temel konu ve kavramlarını
tanıtmaktır.
*Bu dersin sonunda öğrenciler insan davranışlarına ilişkin açıklama getiren farklı psikolojik akımlar arasında
ayırım yapabilirler.
*Bu dersin sonunda öğrenciler psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin bilgi sahibidirler.
*Öğrenciler bilimsel bir araştırmanın ne olduğu ve adımları hakkında bilgi sahibidirler.
*Öğrenme mekanizmaları ve bellek hakkında bilgi sahibidirler.
Psikoloji Biliminin Doğası, davranışın biyolojik temelleri, Duyular ve algılama, bilinç ve farklı bilinç durumları,
öğrenme, bellek.
Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2012). Psikoloji ve Yaşam. Ankara: Nobel.
Coşkun,H., Özabacı,N.Ş, Erözkan, A., Alver, B., Bulduk, S. , Taysi, E., Kargı, A., Curun, F., Bozgeyikli, H.,
Doğan, H. , Yaycı, L., Karagüven, H., Şahin, M., Barut, Y., Ulusoy, Y., & Batık, M.V. (2013). (Ed. H.Coşkun,
N.Ş. Özabacı). Psikolojiye Giriş.İstanbul: Lisans Yayıncılık
Göregenli, M., Kayaoğlu,A., Bilgin,A., & Curun, F (2013) (Ed.L.Bilgin ve A.A Özdemir). Davranış Bilimleri 2.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Yüzyüze
Dersin Haftalara Dağılımı
1.Hafta
Tanıtım, Psikoloji Bilimi , Psikolojinin alt alanları
2. Hafta
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
3. Hafta
Davranışın Biyolojik Temelleri
4. Hafta
Davranışın Biyolojik Temelleri
5. Hafta
Duyular ve Algılama
6. Hafta
Duyular ve Algılama
7. Hafta
Bilinç ve Farklı Bilinç Durumları
8. Hafta
Bilinç ve Farklı Bilinç Durumları
9. Hafta
Arasınav
10. Hafta
Öğrenme
11. Hafta
Öğrenme
12. Hafta
Bellek
13. Hafta
Bellek
14. Hafta
Genel tekrar
1
Download

Psikolojiye Giriş 1 PSİ 111 Ders İçeriği