100 MHz Dijital Hafızalı Oiloskop Teknik Şartnamesi
12345-
Osiloskop en az 2 kanallı olacatır.
Osiloskop en az 100MHz frekans bandına sahip olmalıdır.
Osiloskop örnekleme oranı en az tek kanalda 1GSa/s olmalıdır.
Kayıt uzunlu en az 16kpts olmalıdır.
Osiloskop dikey hassasiyeti en az 2 mV/div ile 10 V/div
aralığında olacaktır.
6- Osiloskop aynı anda en az 20 sinyal parametresini otomatik
ölçme yapabilmeli ve bunu ekranda gösterebilmelidir.
7- Osiloskop eşdeğer örnekleme oranı en az 25GSa/s olmalıdır.
8- Zaman – taban aralığı (time-base range) en az 2ns/div ile
50s/div arasında olmalıdır. Sağlayıcı firma bu hususu
üreticinin sağladığı kullanım kılavuzu yada teknik doküman ile
belgelendirmelidir.
9- Osilsokop matematik ve FFT fonkisyonlarını ana sinyal ile aynı
anda tek pencerede gösterebilmelidir.
10Osiloskop tetikleme hassasiyeti 0.1div ile 1div arasında
ayarlanabilir olmaldır.
11Osiloskop kendi kendini kalibre edebilme özelliğne dahip
olmalıdır.
12Osiloskop üzerinde içeriğe duyarlı yardım menüleri
olmalı , bu içerikler ekranda gösterilmelidir.
13Osiloskobun üretici firma tarafından hazırlanıp sağlanan
kalibrasyon sertifikası verilmelidir.
14Sağlayıcı firmanın yada Türkiye yetkili satıcısının
ISO9001:2008 KYS belgesine sahip olmaldır.
15Sağlayıcı firma üretici firma tarafından veya Türkiye
yetkili satıcısı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
16Osiloskop ile birlikte kanal sayısı kadar prop ve
bilgisayar yazılımı verilmelidir.
17Osiloskop kullanıcı hataları hariç 3 yıl garantili olmalıdır.
Download

100 MHz Dijital Hafızalı Oiloskop Teknik