NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 1/8
AMAÇ
Araç kapılarının kilitlenmesi ve kilitlerinin açılmasını amacıyla elektrikli merkezi kilit
motorlarına komuta eden; UK-002 kodlu, RF transmitter ve receiver setinin fonksiyonlarını
ve sistemin performansına ilişkin deney metodlarını tanımlamak ve açıklamaktır.
EK BELGELERİN LİSTESİ
5.1 Teknik Çizim 1 Alıcı takımı teknik çizimi
5.2. Teknik Çizim 2 UCAK kablaj takımı çizimi
5.3. Teknik Çizim 3 Verici modül takımı
1. ÜRÜNÜN TESTLERİNDE İZLENECEK YÖNTEMLER
İncelemeye alınan ürünler üzerinde Özellikler, Deney Metodları, ve Değerlendirme,
Tablo B' de belirtilen testler yapılır. Elde edilen test sonuçlarına göre Test
Değerlendirme Çizelgesi, Tablo C' de Numune Sayısı ve Kabul/Red sütunları doldurulur.
Soğuk deneyi, kuru sıcaklık deneyi, nem deneyi ve titreşim deneyleri tip deneyleri olup,
bu testler yalnızca versiyon değişikliklerinde yapılır.
UK-002 Uzaktan Kumanda Sisteminde kullanılan merkezi kapı kilit solenoidi ile ilgili testler
“KAL-T04, Merkezi Kapı Kilit Solenoidi Muayene ve Test Talimatı” dökümanında verilmiştir.
1.1
Test Ortamı
Test koşulları başka türlü tanımlanmadıkça aşağıda belirtilen değerlerde olacaktır.
Sıcaklık: 23 C +/- 5 C
Nem: % 45 - % 70
Atmosfer Basıncı: 850/1060 mbar
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
1.2
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 2/8
Genel Özellikler
1.2.1 Dış Görünüş
İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır.
1.2.2 İşaretleme
Ürün ambalajarının üzerinde ürün adı, üretici, parça no, seri no(etiket) bilgileri yer
alacaktır.
1.2.3 Boyutlar ve tolerans değerleri
Boyutlar ve toleranslar 5.1, 5.2 ve 5.3 de verilen teknik çizimlere uygun olacaktır.
1.2.4 . Deneylerde kullanılan cihazlar
- Osiloskop
- Avometre
- Kumpas
- Soğuk test cihazı
- Kuru sıcaklık test cihazı
- Vibrasyon test cihazı
- Fonksiyon test aparatı
1.3
Elektriksel Testler
1.3.1 Standby konumunda çekilen akım 40 mA den küçüktür.
Alıcı modül, fonksiyon test aparatına bağlanır. Standby konumunda çekilen akım
ampermetre vasıtası ile ölçülür. Çekilen akımın 40 mA den küçük olduğu görülür.
1.3.2 Alıcı modül ters akü bağlantısından zarar görmez. Alıcı Modül, fonksiyon test
aparatına bağlanır. Giriş uçları ters çevrilerek ters gerilim uygulanır. Modülün hasar
görmediği, yeniden doğru bağlantı yapılarak tespit edilir.
1.3.3 Alıcı modül 12V ve 24V olmak üzere iki tiptir. Modül, fonksiyon test aparatına
bağlanır. 12V’ luk modüle 12V, 24V’ luk modüle 24 V uygulanarak modüllerin çalıştığı görülür.
1.3.4 Verici modül’ e 12V A3 boyutunda bir pil takılarak, verici modülün çalıştığı kontrol
edilir.
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 3/8
1.4. Fonksiyonel Özellikler
Cihazın fonksiyonları aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak test edilir.
1.4.1 Kapıların Kilitlenmesi
Merkezi kapı kilitleri açık durumdayken uzaktan kumanda araca doğru tutularak 1 numaralı
tuşa kısa süreli basılır. Böylece aracın merkezi kapı motorları kilitlenir.
1.4.2 Kapıların Açılması
Merkezi kapı motorları kilitli durumdayken, uzaktan kumandanın 2 no’lu tuşuna bir kez kısa
süreli basılır. Böylece aracın merkezi kapı motorları açılır.
1.4.3 Pasif Kurulma
Merkezi kapı motorları kilitli durumdayken, uzaktan kumandanın 2 no’lu tuşuna bir kez kısa
süreli basılır. Merkezi kapı motorları açıldıktan sonra 120 sn içerisinde aracın kapılarıdan
biri açılmazsa cihaz kapı açılma emrinin yanlışlıkla verildiğini düşünerek kapıları yeniden
kapatacaktır. Pasif kurulma sırasında, aracın flaşörleri birer saniye aralıkla ve 0.5 saniye
süreyle iki kez yanıp sönecek ve cihaz sesli olarak ikaz verecektir.
1.4.4 Işıklı/Sesli Kapı Açık Unutma İkazı
Aracın kapılarından biri, tam kapanmadan, uzaktan kumandanın 1 no’lu tuşuna basılarak kapı
kilitlenmesi emri verildiğinde yeterli güvenlik sağlanamadığından kapıların kilitlenmediği
ışıklı olarak ikaz edilecektir.
Bu durumda flaşörler 1 saniye aralıklarla ve 0.5 saniye sürelerle yanıp sönecek ve cihaz
sesli olarak ikaz verecektir. Bu uyarı uzaktan kumandanın 1 no’lu açma tuşuna basıldığında
veya kapının kapatılması ile sona erecektir.
1.4.5 Kapıların Kilitlenmesi Unutulduğunda
Kontak kapanarak araçtan inildikten sonra 16 sn içinde uzaktan kumanda ile kapılar
kilitlenmez ise cihaz ışıklı ve sesli olarak ikaz verecektir. Bu durumda flaşörler 1 saniye
aralıklı ve 0.5 saniye süreyle 5 kez yanıp sönecek ve sesli olarak ikaz verecektir. Bu sırada
kapıları kapama sinyali gelirse flaşörlerin yanıp sönme işlemi duracak ve kapılar
kapanacaktır.
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 4/8
1.4.6 Kontak kontrolu
Araç çalışırken uzaktan kumanda devre dışı kalacaktır.
1.4.7 Kod Silme
Bir uzaktan kumandanın haberleşme kodunun silinmesi için, aşağıdaki işlemler yapılır:
Öğrenme tuşu ve LED, sistemin elektronik modülüne takılır.
•
•
•
Öğrenme tuşuna önce 8 saniye sürekli olarak basılır.
Öğrenme tuşuna basıldığı andan itibaren LED yanmaya başlayacak 8 saniye sonunda
sönecektir.
İşlem sonunda uzaktan kumandanın ve bellekte kayıtlı bütün kumandaların kodları silinir
1.4.8 Kod Öğrenme
Yeni bir uzaktan kumandanın kodunu cihaza tanıtmak için, aşağıdaki işlemler yapılır:
• Öğrenme tuşuna bir kez basılır. LED sürekli olarak yanmaya başlayacaktır.
• Yeni kumandanın 1 no’ lu tuşuna bir kez basılır. LED söner.
• Uzaktan kumandanının 1 no’lu tuşuna bir kez daha basılır. LED 1 saniye yandıktan sonra
söner.
• Artık yeni kumanda cihazla uyumlandırılmış ve tanışmıştır.
1.5 Teknik Özelliklerin Testi
1.5.1 Uzaktan kumanda alıcı devresinde besleme kesintilerine karşı uzaktan kumanda
kodlarını unutmayan non volatile EEPROM vardır. Modül, fonksiyon test aparatına bağlanır.
Kumandaya 1.4.4 de anlatıldığı şekilde kod öğretilir. Modülün giriş beslemesi kesilir. 1 dk.
beklendikten sonra tekrar giriş gerilimi uygulanır ve kumandanın tuşlarına basılarak kodunu
unutmadığı gözlenir.
1.5.2 Mikroişlemci program belleği “flash memory” yapıdadır. Bu, mikroişlemcinin yeniden
programlanabilmesini sağlar. PCB üzerinde bulunan ve fonksiyon testinden geçmiş
mikroişlemci yerinden sökülür. Mikroişlemci, programlama cihazına bağlanarak yeniden
program yüklenir. Program yüklenen mikroişlemci PCB ye monte edilerek sistemin çalıştığı
görülür.
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 5/8
1.5.3 Açma ve kapama sinyalleri 433.92 Mhz frekans bandındadır. Modül, fonksiyon test
aparatına bağlanır. Osiloskop vasıtasıyla ile uzaktan kumandadan gönderilen sinyallerin
doğru frekans bandında olduğu görülür.
1.5.4 Uzaktan kumandanın etki mesafesi yaklaşık 20 metredir. Modül, fonksiyon test
aparatına bağlanır. Alıcı modülden yaklaşık 20-25 m. uzaklaşıldıktan sonra aç ya da kapa
komutu gönderilerek, sistemin bu mesafeden çalıştığı görlür.
1.6 Çevre Şartlarına Dayanıklılık Testleri
Bu testler tip testleridir. Yalnızca versiyon değişikliklerinde yapılır.
1.6.1 Soğuk Deneyi
Deney sırasında cihaza gerilim uygulanmamalıdır. Alıcı modül –20 C’ lık bir sıcaklıkta 8 saat
test kabininde bekletilir. Deney sonunda sıcaklık ortam sıcaklığına çıkarılmalı ve sıcaklık
kararlı hale gelince güç uygulanmalıdır. Cihazın Madde 1.4’ de belirtilen fonksiyonları yerine
getirdiği kontrol edilmelidir.
1.6.2. Kuru Sıcaklık Deneyi
Alıcı modül+70 C’ da 8 saat test kabininde bekletilir. Deney sırasında cihaza enerji verilir,
deney sonunda sıcaklık ortam sıcaklığına düşürülmeli ve sıcaklık kararlı hale gelince
sistemin Madde 1.4’ de belirtilen fonksiyonları yerine getirdiği kontrol edilmelidir.
1.6.3. Nem Deneyi
Deney sırasında alıcı modüle gerilim uygulanmamalıdır. Cihaz + 40 C sıcaklık ve %80 bağıl
nemde 8 saat test kabininde bekletilir. Deney sonunda sistem ortam şartlarına getirilerek
Madde 1.4’ de belirtilen fonksiyonları yerine getirdiği kontrol edilmelidir.
1.6.4. Titreşim Deneyi
Deney sırasında alıcı modüle gerilim uygulanmamalıdır.
Titreşim genliği
: 0,35 mm
Titreşim frekans aralığı : 10-55 Hz
Titreşim süresi
: 15 dakika
Deney sonunda cihaz çalıştırılarak Madde 1.4’ de belirtilen fonksiyonları yerine getirdiği
kontrol edilmelidir.
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 6/8
1.7 Araç Üzerindeki Testler
Uzaktan kumanda modülü araca monte edildikten sonra Madde 1.4 de belirtilen
fonksiyonlara göre test edilir.
2. Özelliklerin Sınıflandırılması
Tablo A
ÖZELLİKLER
Dış görünüş
İşaretleme
Boyutlar ve tolerans değerleri
Elekriksel özellikler
Teknik Özellikler
Soğuk deneyi
Kuru sıcaklık deneyi
Nem deneyi
Titreşim deneyi
SINIFLANDIRMA
Önemli
Önemli
Önemli
Önemli
Önemli
İkincil
İkincil
İkincil
İkincil
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 7/8
3. Özellikler, Deney Metodları ve Değerlendirme
Tablo B
ÖZELLİKLER
Dış görünüş
İşaretleme
DENEY KOŞULLARI
-
DEĞERLENDİRME
Madde 1.2.1 e uygun olacaktır
Madde 1.2.2 ye uygun
olacaktır.
Boyutlar
ve
tolerans Madde 1.2.3’ de belirtilen
değerleri
teknik
çizimlere
uygun
olacaktır
Elektriksel özellikler
Madde 1.3’ e uygun olacaktır.
Teknik Özellikler
Madde 1.5’ e uygun olacaktır.
Soğuk deneyi
-20 C, 8 saat
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır.
Kuru sıcaklık deneyi
+70 C, 8 saat
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır.
Nem deneyi
+40 C, %80 bağıl nem
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır.
Titreşim deneyi
Titreşim genliği
: 0,35 mm
Test sonucunda Madde 1.4’
Titreşim frekans aralığı: 10-55 deki özellikleri sağlayacaktır.
Hz
Titreşim süresi
: 15 dakika
NORM
ELEKTRONİK
A.Ş
UK-002 UZAKTAN KUMANDA
MUAYENE VE TEST TALİMATI
HAZIRLAYAN
Adı Soyadı: Metin Yeniay
Ünvan: Kalite Güvence Müdürü
İmza:
ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Vahap Tan
Ünvan: Genel Müdür
İmza:
DÖKÜMAN NO: KAL-T06
YÜR.TARİHİ:12.NİSAN.2006
REV. TARİHİ:REVİZYON: 00
SAYFA NO: 8/8
4. Test Değerlendirme Çizelgesi
Tablo C
ÖZELLİKLER
Dış görünüş
İşaretleme
DEĞERLENDİRME
Madde 1.2.1 e uygun olacaktır
Madde
1.2.2
ye
uygun
olacaktır.
Boyutlar
ve
tolerans Madde 1.2.3’ de belirtilen
değerleri
teknik
çizimlere
uygun
olacaktır
Elekriksel özellikler
Madde 1.3’ e uygun olacaktır.
Teknik özellikler
Madde 1.5’ e uygun olacaktır.
Soğuk deneyi
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır.
Kuru sıcaklık deneyi
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır
Nem deneyi
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır
Titreşim deneyi
Test sonucunda Madde 1.4’
deki özellikleri sağlayacaktır
NUMUNE
SAYISI%
DURUM
KABUL
RED
Download

NORM ELEKTRON K A.Ş - normelektronik.net