+ Bir kisilik
¸
profesyonel ziyaretçi davetiyesidir / Invitation is valid for one professional visitor.
+ Defileler Lütfi Kırdar B Katında düzenlenecektir / Catwalk shows will take place in Lütfi K›rdar hall, Floor B.
+
Ziyaret Saatleri / Visiting Hours: 10.00 - 19.00
uriyet Street
Cumhuriyet Caddesi / Cumh
1- IKM Yaya Girişi
2- IKM Tünel İçi Otopark
3- LK Yaya Girişi
PLEASE FILL IN LÜTFEN DOLDURUNUZ
1- ICC Pedestrian Entrance
2- ICC Carpark Inside Tunnel
3- LK Pedestrian Entrance
NAME AD
SURNAME SOYAD
M
İ
TAKS
ASKERİ MÜZE MILITARY MUSEUM
TRT RADYO
TRT RADIO
1
COMPANY F‹RMA
ORDU EVİ
MILITARY GUEST HOUSE
ADDRESS ADRES
Yaya Girişi Pedestrian Entrance
(IKM)İstanbul Kongre Merkezi
(ICC)Istanbul Congress Centre
HILTON HOTEL
2
Tünel
Tunnel
(LK) Lütfi Kırdar
3
Taşk
ış
IKM
Otopark-Tünel içi
Carpark-Inside tunnel
la C
Taşkış addesi
la Stre
et
Taksim’den Araç ile Geli
ş
Vehicle Access From Taks
im
ar
gal
K
ır
ad
lar
ırga
Kad
i
des
Cad
t
e
Stre
CITY SEH‹R
CRR
Carpark Entry Inside Tunnel
Tünel içinden otoparka gidiş
COUNTRY ÜLKE
Geliş
Araç ile
ı
şı’ndan
Nişanta ss From Nişantaş
ce
Vehicle Ac
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sergi Sarayı, Rumeli Salonu
Lütfi Kırdar Congress and Exhibition Centre, Rumeli Hall
LK Yaya Girişi
Pedestrian Entrance
PHONE NUMBER TELEFON
FAX FAKS
E- MAIL
WEB SITE
FIELD OF ACTIVITY F‹RMANIZIN FAAL‹YET ALANI
+
Organized by Patika Fair and Exhibition Org. Svcs. Co. Ltd. Sehit Muhtar Cad. Gayret Apt. No: 20/4 Taksim-ISTANBUL / TURKEY 34420 T: +90 212 297 04 17 F: +90 212 297 04 28
Download

Defileler Lütfi Kırdar B Katında düzenlenecektir