2011
CTM
CZECH TRUCK MODEL
PHOTOETCHED AND RESIN PARTS
EURO TRUCK
KATALOG
Vítáme na stránkách tohoto katalogu všechny aktivní kamionové modeláře, ale také příznivce všech
krásných modelů. Od roku 2010 pro Vás připravujeme ucelenou škálu leptaných doplňků na evropská
a americká nákladní auta. Naší snahou je zpestřit toto modelářské odvětví a zatraktivnit jej v očích
široké veřejnosti. Tento katalog bude sloužit jako základní kámen, ke kterému se budou v budoucnu
nabalovat další novinky. O těch Vás budeme samozřejmě informovat formou propagačního letáku.
Rádi bychom popřáli všem kamionovým modelářům hodně úspěchů mnoho krásných modelů.
CTM – Czech Truck Model
Welcome to the catalogue dedicated to all truck modelers and fans of beautiful models. We are
preparing a wide range of European and US truck models accessories since early 2010. Our aim is to
provide something new and unusual for the whole world of truck modeling. This catalogue is a basic
version of a list of our products that will include all future news and releases. There will be a separate
newsletter sheet as well. We would like to wish you all the best and many beautiful models finished.
CTM – Czech Truck Model
2
CTM 001 Volvo F10 / F12
Scale / měřítko:
1:24
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
500,25,-
Italeri 751, Italeri 752
Content : 47 parts on three frets (radiator grille, all neccessary badges for F 1017, F 1020, F 1217, F 1220, F
1225 types, windscreen and light wipers, air intake mesh, dashboard and gauges, cab steps and chassis
catwalk, TIR plates)
Obsah: 47 dílů na třech planžetách (maska chladiče, veškeré potřebné značení pro typy F 1017, F 1020, F
1217, F 1220, F 1225, stěrače okna i světel, mřížka na sání vzduchu, přístrojová deska s budíky, stupačky do
kabiny a pochůzkový plech za kabinu, cedule TIR)
3
CTM 009 MAN F7/ÖAF, ROMAN (EARLY)
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
360,15,-
Italeri No. 756
Content : This set covers the early versions of MAN, ROMAN and ÖAF trucks from late 1960’s and early 70’s and is
intended for Italeri kit No.756. The set contains two grille versions for MAN/ROMAN and ÖAF trucks, all the
neccessary badges and lettering, the old type of dashboard, windscreen wipers, mudflaps and austrian marking for
heavy vehicles
Obsah:
Tato sada pokrývá rané verze kamionů MAN, ROMAN a ÖAF z konce šedesátých a počátku sedmdesátých
let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje dva typy masek pro vozy MAN/ROMAN a ÖAF, všechny
potřebné štítky a symboly, původní typ přístrojové desky, stěrače, zástěrky a rakouské štítky s označením těžkých
vozidel (H, R, díly 10, 17).
4
CTM 010 MAN F8/ ÖAF (LATE)
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
360,15,-
Italeri No.756
Content : This set covers the late versions of MAN and ÖAF trucks from late 1970’s and early 80’s and is intended for
Italeri kit No.756. The set contains the grille for MAN and ÖAF trucks, all the neccessary badges and lettering,
dashboard gauges, windscreen wipers, chassis catwalk, drive axle wheelhubs, exhaust heatshields and austrian
marking for heavy vehicles
Obsah: Tato sada pokrývá pozdní verze kamionů MAN a ÖAF ze sedmdesátých a první poloviny 80.let a je určena pro
stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy MAN / ÖAF, všechny potřebné štítky a symboly, přístrojový
panel, stěrače, stupačkový plech za kabinu, náboje kol hnacích náprav, kryty výfuků a rakouské štítky s označením
těžkých vozidel
5
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
CTM 011 RÁBA
1:24
Cena Kč
Price €
300,13,-
Italeri No.756
Content : This set covers Rába trucks built in Hungary under MAN license between early 1970’s and early 80’s and is
intended for Italeri kit No.756. The set contains the grille for Rába trucks, all the neccessary badges and lettering,
dashboard gauges, front and rear axle wheelhubs and windscreen wipers
Obsah: Tato sada pokrývá kamiony Rába vyráběné v Maďarsku dle licence MAN mezi počátkem 70. a počátkem 80.
let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy Rába, všechny potřebné štítky a symboly,
přístrojový panel, náboje kol předních i zadních náprav a stěrače.
6
CTM 012
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
ROMAN
1:24
Cena Kč
Price €
270,11,-
Italeri No. 756
Content : This set covers Roman trucks built in Romania under MAN license between early 1970’s and early 80’s and
is intended for Italeri kit No.756. The set contains the grille for ROMAN trucks, all the neccessary badges and
lettering, old type of dashboard and windscreen wipers
Obsah: Tato sada pokrývá kamiony ROMAN vyráběné v Rumunsku dle licence MAN mezi počátkem 70. a počátkem
80. let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy ROMAN, všechny potřebné štítky a
symboly, původní variantu přístrojové desky a stěrače
7
CTM 013 SAVIEM SM
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
360,15,-
Italer No. 756
Content : This set covers Saviem trucks built in France between early 1968 and 1978 and is intended for Italeri kit
No.756. The set contains the grille for Saviem trucks, all the neccessary badges and lettering, old type of dashboard,
drive axle wheelhubs, door ventilation window frames and windscreen wipers
Obsah: Tato sada pokrývá kamiony Saviem vyráběné ve Francii v letech 1968 až 1978 a je určena pro stavebnici
Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy Saviem, všechny potřebné štítky a symboly, původní variantu
přístrojové desky, náboje kol hnacích náprav, rámečky ventilačních okének ve dveřích a stěrače
8
CTM 24032 4 SERIES CAB EXTERIOR
Scale / měřítko:
1:24
Cena Kč
Price €
150,6,-
Intended for / Určeno
Scania 4 series (Italeri, Revell)
pro:
Content : This set contains radiator grille and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen and light
wipers
Obsah: Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky, stěrače okna
i světlometů.
9
CTM 24033 4 SERIES CUSTOM PARTS
Scale / měřítko:
1:24
Cena Kč
Price €
150,6,-
Intended for / Určeno
Scania 4 series (Italeri, Revell)
pro:
Content : This set contains all the finest parts one needs for customising his 4 series Scania truck together
with all neccessary badges and designations.
Obsah : Tato sada obsahuje veškeré drobnosti potřebné pro úpravu kamionů Scania čtvrté řady společně se
všemi štítky a označeními.
10
CTM 24034 4 & R SERIES CHASSIS PARTS
1:24
Scale / měřítko:
Cena Kč
Price €
150,6,-
Intended for / Určeno
Scania 4 series and R series (Italeri, Revell)
pro:
Content : This set contains chassis parts for modifying and upgrading standard out-ouf-box chassis: fifth
wheel mounting rails, rear cab crossmembers (suisie bracket), working light mesh, spare wheel carrier, cab
under-floor steps.
Obsah: Tato sada osahuje díly podvozku, kterými lze vylepšit nebo doplnit základní stavebnici: profily pod
točnici, příčka s přípojkami pro návěs pod kabinu, mřížka pracovního světlometu, držák rezervy, stupačky
pod podlahu do kabiny.
11
CTM 24035 R SERIES CUSTOM PARTS
Scale / měřítko:
1:24
Cena Kč
Price €
150,6,-
Intended for / Určeno
Scania R series (Italeri, Revell)
pro:
Content : This set contains all the finest parts one needs for customising his R series Scania truck together
with all neccessary badges and designations.
Obsah: Tato sada obsahuje veškeré drobnosti potřebné pro úpravu kamionů Scania série R společně se
všemi štítky a označeními.
12
CTM 24036 R SERIES CAB EXTERIOR
Scale / měřítko:
1:24
Cena Kč
Price €
150,6,-
Intended for / Určeno
Scania R series (Italeri, Revell)
pro:
Content : This set contains radiator grille and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen and light
wipers
Obsah: Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky, stěrače okna i
světlometů.
13
CTM 24037 R SERIES 2009 CATWALKS
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
150,6,-
Scania R series 2009 (Italeri)
Content : This set contains all types of catwalks for Scania R series 2009 tractors, G series battery steps,
battery box cover logo, side skirt steps and exhaust silencer cover.
Obsah: Tato sada obsahuje všechna provedení stupačkových plechů na rám na návěsové tahače Scania R
series 2009, stupačky na kryt akumulátorů (G series), znak na kryt akumulátorů, stupačky na boční kryt a
kryt tlumiče výfuku.
14
CTM 24038 R SERIES 2009 EXTERIER (ROUGH MESH)
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
150,6,-
Scania R series 2009 (Italeri)
Content : This set contains radiator grille (rough version) and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen
and light wipers
Obsah: Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče (hrubé provedení) a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky,
stěrače okna.
15
Scale / měřítko:
CTM 24039 R SERIES CATWALKS
1:24
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
150,6,-
Scania 4 series (Italeri, Revell)
Content : This set contains the chassis catwalk for Scania 4 series tractors, exhaust silencer cover and battery box
steps.
Obsah: Tato sada obsahuje stupačkový plech na rám na návěsové tahače Scania 4 řady, kryt tlumiče výfuku a
stupačky na kryt akumulátorů.
16
CTM 24040 R SERIES CATWALKS (EARLY & LATE)
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
150,6,-
Scania R series (Italeri, Revell)
Content : This set contains catwalk for Scania R series tractor, both types of exhaust silencer cover (early and late
style) and battery bxo steps.
Obsah: Tato sada obsahuje stupačkový plech na rám pro tahače Scania série R, obě provedení krytu tlumiče výfuku
(raný i pozdní) a stupačky na kryt akumulátorů.
17
CTM 24041 R SERIES 2009 EXTERIER (FINE MESH)
1:24
Scale / měřítko:
Intended for / Určeno pro:
Cena Kč
Price €
150,6,-
Scania R series 2009 (Italeri)
Content : This set contains radiator grille (fine version) and front cab panel parts: seprate meshes, windscreen and
light wipers
Obsah: Tato sada obsahuje díly pro masku chladiče (jemné provedení) a čelní panel kabiny: jednotlivé díly mřížky,
stěrače okna.
18
Kontakt pro objednávky:
[email protected]
[email protected]
19
20
Download

CZECH TRUCK MODEL EURO TRUCK