KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayları dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır.
Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
Adayın Adı
Adayın Soyadı
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
1
ZEYNEP
DENLİ
86,84
52,10
82,50
33,00
85,10
Sınava Çağrılması
2
AHU DUDU
UYUMAZ
76,68
46,01
67,50
27,00
73,01
Sınava Çağrılması
3
LEYLA
ÇİMEN
77,17
46,30
61,25
24,50
70,80
Sınava Çağrılması
4
KAMİLE
YÜCEL
76,45
45,87
60,00
24,00
69,87
Sınava Çağrılması
5
MEHMET NURİ
ATALAR
77,62
46,57
55,00
22,00
68,57
Sınava Çağrılması
6
YUSUF
DÖĞÜŞ
75,93
45,56
56,25
22,50
68,06
Sınava Çağrılması
7
SERDAR
ÖZTÜRK
74,30
44,58
50,00
20,00
64,58
Sınava Çağrılması
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi Katı
Sınav Tarihi: 10.03.2015
Saati: 14.00
Download

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ön değerlendirme sonuçları için