ıvöser çizrı-crsi
Günler
Nöbetçl Öğretmenler
OKAN ALT|NTAŞ
B BLOK 2. KAT
ESiN KAYRA
A BLoK 1. KAT
A BLoK 2. KAT
iıııci rıuncRN yıLDıRlM
pazartesi
ülrü vnvnş
B BLoK 3. KAT
BiRSEL ÇoMAK SEVER
B BLoK 3. KAT
MEDiHA TABAK
KANTiN
AYŞE ESRA KUŞCU
B BLoK ZEMiN
A BLoK 3. KAT
A BLoK 1. KAT
B BLoK 2. KAT
B BLoK 3. KAT
SiBEL YEŞiLTEPE
HATicE B.YEŞ|L BURsALl
MEHMET AKYOL
H. GoKŞlN SUMRA
A BLoK 3. KAT
A BLoK 2. KAT
ŞENEL GÜMRÜKÇÜ
BAHÇE
özı-ıv ünıy
B BLoK ZEMlN
MUHiTTiN KÜçÜK
SERPiL DEMiR
HAKAN TUĞRUL
B BLoK 3. KAT
FERiDE KARAL
Çarşamba
üvnaıııTANER
MEHMET RUHi ÜRED|
Perşembe
Cuma
A BLoK
B BLoK
A BLoK
A BLOK
Fatih YEŞiLTEPE
Ayşe MURATHAN
2. KAT
3. KAT
3, KAT
1. KAT
B BLOK 2. KAT
özcr öıııcüı
KANTiN
SAK|NE ARl
BAHçE
NESRlN KAFDELEN
ASL| BÜYÜKBALCl
B BLoK ZEMIN
A BLoK 2. KAT
B BLoK 2. KAT
METiN YlLMAZ
Ayşe MURATHAN
KANTlN
NALAN TUFEKÇl
DiLEK ÇEçEN
Nöbetçi Müdür Yardımcısı
BAHÇE
AYHAN DÖNMEZ
MELiKE AYDlN
Salı
NöbetçiYerleri
METiN YAŞAR
B BLOK ZEM|N
ZEKAi ÇEViK
BAHÇE
HÜSAMETriN KoÇ
ŞUKR|YE ESER KONGUR
HüLyA EyiciL
AYNUR MEHMET
TULlN KAK|
lŞlL EMEL YENGiN
HATICE SÜRMEN
AYDAN DURMAZ
BELMA BAŞ
KANTiN
A BLOK 2. KAT
B BLoK 2. KAT
B BLoK 3. KAT
B BLoK ZEMlN
A BLoK 1, KAT
ARZU AKSU
A BLOK 3. KAT
HÜSEYiİİİ YAĞCİ
BAHÇE
MURAT ÇELiKER
KANTlN
Fatih YEŞiLTEPE
A BLoK 3. KAT
A BLoK 1. KAT
B BLOK 3. KAT
Ayşe MURATHAN
Fatih YEŞiLTEPE
1.
..
üi .i "-"'ir-.-..
'i?
:.'.Yt,ı.ij:,;,O2;Os9015",İ,
,--'j,J,,.-.j--1,1
ııi Hal'ukDEGlRMENCl
'.i.]j:
,L:l* to.[İi,ı*u'ourı;,"
'ı:i
, . ',,'
.1ılr:i:
1§
j . ,. .'.-.,.,','
tr_r-'
;.
.İ":l;., ,, :i.'_j:
"ff '(b'-ç,İ,..,...,,""'
.
Download

ıvöser çizrı-crsi