Satış ve Pazarlama
Süreçlerinizde Müşteri
Verisinin Rolü Nedir?
Her hakkı saklıdır
İçerik
• Crede hakkında
• Müşteri verisi anketi sonuçları
– Genel çıktılar
– Anahtar bulgular
2
Hakkımızda
•
Crede Danışmanlık, pazarlama, risk ve süreç
yönetimi alanlarında, veri bazlı stratejik
danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır
•
Uzmanlığımız, iş analitiği uygulamaları ile
hissedarların değerini yükseltmektir (veri
madenciliği vb. metodlarla ‘’Customer
Intelligence’’ yönetimi)
• Müşteri değerini yükseltmek
• Risk minimizasyonu
Hedefler
• Operasyon optimizasyonu
• Gelişmiş analitik servislerin kurulum ve
desteği
• Finansal servisler
• Telekomünikasyon (Pay TV & ISP)
Sektörler
• Hizmet
• Teknoloji
• İnsan kaynakları
3
Referanslar
4
Örnek projeler
Segmentasyon
Değer ve ilgi bazlı müşteri
segmentasyonu
İki büyük Türk bankası için, ürün
bazlı segmentasyon projeleri
Müşteri Tutundurma
Sigorta müşterileri için
analitik segmentasyon ve
müşteri tutundurma projesi
Analitik hedefleme ile
kaybedilen müşterilerin geri
kazanımı
Ürün Eğilimi
Davranışsal müşteri
segmentasyonu
Veri Servisleri
Potansiyel müşteri
yaratımı
Ürün Geliştirme
Eğilimli müşteri
oluşturulması
İş Zekası Yönetimi
5
İçerik
• Crede hakkında
• Müşteri verisi anketi sonuçları
– Genel çıktılar
– Anahtar bulgular
6
Genel bakış
Kapsam
«Satış ve pazarlama süreçlerinizde müşteri verisinin rolü» anketinin çıktıları olan
pazar analizlerini içermektedir.
Kitle
Bünyesinde müşteri veri tabanı bulunduran ve bu veri tabanını müşteri tabanını
geliştirmek için kullanmak durumunda olan şirketlerin ilgili yöneticileri ile anket
yapılmıştır.
Metodoloji
İlgili yöneticiler ile temasa geçilerek 6 soruluk kısa anketimizi doldurmaları
istenmiş, yüz yüze görüşülen yöneticilerden serbest metin olarak da bilgi
alınmıştır.
7
Veriye dayalı analiz
Katılımcıların %32’si üst yönetim kararlarının büyük çoğunluğunda veriye dayalı analizlere başvuruyor.
Üst Yönetim kararlarının yüzde
kaçında veriye dayalı analizlere
başvuruyor?
İşletmelerin %60 ila %80’i ellerindeki müşteri verisini pazar analizi, segmentasyon, mevcut
müşteri analizi veya yeni müşteri bulmak için kullanıyor.
Pazar analizi
65%
Segmentasyon
71%
Mevcut müşteri analizi
79%
Yeni müşteri yaratımı
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
8
Müşteri segmentasyonu
Katılımcıların %97’sinin müşteri segmentasyonu olmasına rağmen %57’si iş ihtiyaçlarını
karşılamadığını düşünüyor.
İşletmenizde müşteri segmentasyonu var mı?
Müşteri segmentasyonunuzun kapsamı
sizce yeterli ve ihtiyaçlarını karşılar
düzeyde mi?
Hayır
57%
Evet
43%
9
Çapraz satış ve profilleme
Katılımcıların %57’si müşteri segmentasyonlarının kapsamının yetersiz olduğunu düşünmelerine
rağmen %53’ü bu veriyi çapraz satış ve profilleme için kullanıyor.
Müşteri veri tabanınızı çapraz satış ve
profilleme için kullanıyor musunuz?
Hayır
47%
Evet
53%
‘‘Segmentasyonu yetersiz olan firmaların %71’i
veri tabanının çapraz satış imkanlarından da
faydalanamıyor.’’
10
Müşteri veri tabanı kullanıcı memnuniyeti
Katılımcıların %43’ü mevcut müşteri veri tabanlarından memnunlar.
Mevcut müşteri veri tabanınızdan ne kadar
memnunsunuz?
Memnun
Değilim
23%
Hiç Memnun
Çok
Değilim
Memnunum
7%
16%
Ne Memnunum
Ne Değilim
27%
Memnunum
27%
‘’Müşteri veri tabanından memnun olmayanların
%80’i çapraz satış ve profilleme yapamıyor.’’
11
Anahtar bulgular
•
İşletmelerin nereyse hepsinin müşteri segmentasyonu bulunuyor.
•
%45’ i müşteri veri tabanından memnunlar.
•
Katılımcıların %23’ ü müşteri veri tabanlarından memnun olmalarına
rağmen müşteri segmentasyonlarının kapsamının yetersiz olduğunu
düşünüyor.
•
Veri tabanı iş ihtiyaçlarını karşılamayan işletmelerin %80’i çapraz satış ve
profillemede de verinin gücünden yararlanamıyor.
12
SON
THANK YOU
http://www.crededata.com
[email protected]
13
Download

Müşteri verisi anketi sonuçları