2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA DERS PROGRAMI
GÜNLER
DERSLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. İbrahim KAYA
14:00-17:00
Uluslararası Yatırım Hukukunda Güncel
Gelişmeler
İdare Hukukunda Kişisel Verilerin
Korunması
Modern Toplum ve Hukuk Devleti
SALI
14:00-17:00
Yargının Yönetimi ve Denetimi
Doç. Dr. Murat YANIK
ÇARŞAMBA
08:30-11:30
Vergi Düzenine Karşı İşlenen Suçlar
Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI
İslam Ülkelerinde Anayasacılık
Avrupa Birliği Türk Vergi Sistemi
Anayasa Yargısının Güncel Sorunları
Milletlerarası SınıraşanYeraltı Suları
Yabancı Yatırımcıların AİHM
Tarafından Korunması
Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Prof. Dr. Esra EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU
Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ
Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ
Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ
Ceza Hukukuna İlişkin AİHM ve
Bireysel Başvuru Kararları (Zorunlu)
Vergi Hukukunda Kanuni Temsilcilerin
Sorumluluğu
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Özelleştirmenin Hukuki Rejimi
Doç. Dr. Melikşah YASİN
PAZARTESİ
09:00-12:00
15:30-18:30
10:00-13:00
11:30-14:30
12:00-15:00
14:00-17:00
17:00-20:00
PERŞEMBE
14:00-17:00
17:00-20:00
CUMA
10:15-13:15
Prof. Dr. Cemil KAYA
Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN
Doç. Dr. T. İrfan BARLASS
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılı kamu hukuku anabilim dalı bahar