AKILCI İLAÇ VE
ANTİBİOTİK
KULLANIMI
KARDİYAK REHABİLİTASYON
HASTA EĞİTİM HEMŞİRESİ
FATMA TÜRKMEN
AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDİR?
Kişilerin hastalığına ve
bireysel özelliklerine göre;
–Uygun ilacı,
–Uygun sürede,
–Uygun dozda,
–En düşük maliyetle
kolayca sağlayabilmeleridir.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Hekim önerisi dışında
uygunsuz kişisel tedavilere
başvurmayınız.
Örnek:Komşunun ilacı
diğer komşu için değildir.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlaçlarınızı saklama koşullarına
uygun olarak (buzdolabı veya oda)
saklayınız. İlaç kutularının
içindeki talimatları uygulayınız.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlaçlarınızı çocukların
ulaşamayacakları yerlerde
muhafaza ediniz.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlaçlarınızı kullanmadan önce
son kullanma tarihine bakınız.
Süresi geçmiş ilaçları kullanmayınız.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İLAÇLARIMIZ
NE EKSİK,
NE FAZLA
ÇOK İLAÇ, DEĞİL
DOĞRU İLAÇ
İYİLEŞTİRİR.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlaçlarınızı doktorunuzun
uygun gördüğü saatlerde
kullanmaya devam ediniz.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İyileştiğinizi düşünerek
doktorunuzun tavsiye ettiği
süreden önce ilacınızı kesmeyiniz.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlaçlarınızı başka
içeceklerle değil,
SU İLE ALINIZ.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlaçlar diğer ilaçlarla
ve yiyeceklerle etkileşim
içinde olabilir.Bu konuda
doktorunuzun talimatlarını
uygulayınız.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Uygunsuz vitaminler ve
bitkisel ürünler kullanmayınız.
Bilinçsiz gıda takviyesi yapmayınız.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Antibiyotikler, bazı
bakterilerin sebep olduğu
enfeksiyonların tedavisinde
kullanılan bakterileri öldüren
ve/veya üremesini durduran
ilaçlardır. Virüslere bağlı
enfeksiyonları tedavi edemez.
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Her antibiyotik
her hastalıkta kullanılmaz.
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Antibiyotik ateş düşürmez,
sadece uygun doz ve şekillerde
kullanılan antibiyotik, hastalığın
kaynağı olan enfeksiyonu ortadan
kaldırdığı için ateş düşer.
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi
kendine iyileşebilen hastalıklardır ve
antibiyotik gerektirmez. İyi bir bağışıklık
sistemi bu tür hastalıkları yenebilir.
Antibiyotik, sizin grip ve soğuk
algınlığını atlatmanıza yardımcı olmaz.
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Antibiyotik dozunun
yetersiz veya aşırı olmasının
yanı sıra doz aralıklarının
uygunsuz olmasının da
antibiyotik direncine yol açar.
AKILCI ANTİBİYOTİK
KULLANIMI
Hekim önerisi ve
eczacı danışmanlığı
olmadan kullanılan
antibiyotiklerin, sonu
ölümlere varabilecek
ciddi sağlık sorunlarına
yol açabilir.
AKILCI ANTİBİYOTİK
KULLANIMI
Daha önceki bir hastalıkta
kullanılan antibiyotiğin,
tekrar benzer hastalığa
yakalanılsa bile hekime
danışılmadan kullanılmaması
gerekir.
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Hekim gerekli görmediği halde
antibiyotik yazılması konusunda
ısrarcı olunmamalıdır.
AKILCI ANTİBİOTİK
KULLANIMI
Hasta kendisini iyi hissetse bile,
tedaviyi hekimin belirttiği süreden
önce sonlandırmamalıdır.
Aksi halde antibiyotik
direnci gelişebilir.
AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
SONUCUNDA NE OLUR?
Uygunsuz antibiyotik
kullanımında hastanede
kalış süresinde artış olur.
AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
SONUCUNDA NE OLUR?
Bazı ilaçlara karşı direnç gelişir.
Hastalıklar tekrarlayabilir.
Yan etki görülme sıklığı artar.
AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
SONUCUNDA NE OLUR?
Tedavi uzayabilir.
Tedavi maliyetleri artar.
TEŞEKKÜRLER
Download

Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı