1- Üye ekranında, Arazi sekmesinden TAKBIS butonuna tıklanır.
2- Mevcut üyenin TC Kimlik numarası ile sorgu yapılarak Tapu Sorgulama ekranı açılır
3- Başka bir şahsın tapusu eklenmek isteniyor ise, TC Kimlik Numarası değiştirilerek, Sorgula
butonuna tıklanır.
4- Ekranda üst tarafta tapular, alt tarafta seçili tapuya ait hissedarlar listelenir.
5- Kaydedilmek istenen tapunun Arazi Türü, Sulu/Kuru ve Kullanım şekli bilgileri girilir.
6- Tapunun Konum bilgisi Mernis’te eşleşme sağlandığı durumda otomatik olarak sistem
tarafından getirilir. Eşleşme sağlanamadığı durumda “Gelen Konum”da belirtilen
Köy/Mahalle “Konum” alanından seçilir.
7- Arazi Türü,Sulu/Kuru,Kullanım Şekli alanlarına bilgi girmek için ilgili alanın üzerine çift tıklanır
ve kayıtlar güncellenebilir moda geçer.
8- Arazi Türüne tıklandığında yazarak tamamlama özelliğiyle ilgili arazi türü seçilebilir.
9- “Konum” üzerine çift tıklandığında da “Arazi Türü” nde olduğu gibi yazarak tamamlama
özelliğiyle giriş yapılıyor.
10- Kaydedilmek istenen hissedarların üzerine tıklandığında “Kaydet” sütunundaki kutucuk
işaretlenir ve “Kullanılan Alan, Sahiplik durum,Kira ise başlangıç ve bitiş tarihleri” girilir.
11- Kullanılan Alan, Sahiplik durum,Kira ise başlangıç ve bitiş tarihi alanlarının üzerine çift
tıklandığında kayıtlar güncellenebilir moda geçer.
12- Kaydedilmek istenen tüm hissedarlar için aynı işlemler tekrarlanır.
13- Tüm bilgiler girildiğinde, “Kaydet” butonuna tıklanır.
14- Sistem, Tapu, Arazi ve Tapu sahipleri bilgilerini kaydeder. Ve işlem tamamlanmış
olur.Takbisten tapu kaydı yaptıktan sonra ekranı kapattıktan sonra ekranın köşesindeki yenile
butonu tıklandığında yeni oluşturulmuş tapu kaydı arazi listesine gelir.
15- Kaydedilmiş bir arazinin üzerine çift tıklandığında sahiplik detayı ile ilgili güncelleme sayfası
açılır. Açılan pencerede yeni hissedarlar seçilebildiği gibi mevcut hissedar kayıtları üzerinde
de güncelleme yapılabilir.
16- Hissedar kolonundaki butona çift tıklandığında ilgili tapudaki tüm hissedarların detayı
izlenebilir.
17- Tapu ekranında 2 adet TAKBIS butonu görünmekte; Sarı renkle işaretlenmiş TAKBIS butonu
eski tapu seçim ekranına yönlendirilmektedir. Kırmızı renkle işaretlenmiş TAKBIS butonu yeni
versiyonla getirildi. Sarı renkle işaretlenmiş TAKBIS butonu sonraki versiyonlarda
kaldırılacaktır.
Download

1- Üye ekranında, Arazi sekmesinden TAKBIS butonuna tıklanır. 2