HER YÖNÜYLE
KENTSEL DÖNÜŞÜM
REHBERİNİZ!
Dönüşüm başlıyor, ben nereden başlayacağım
diyorsanız tüm sorularınızın cevabı Deniz’de!
Ücretsiz
Kentsel Dönüşüm
Danışmanlık Hizmeti İçin:
444 36 34
denizmortgage.com
DenizBank şubeleri
Malikler tapu, kiracılar kira sözleşmesi ve
nüfus cüzdanı fotokopisiyle bakanlığın riskli yapı
tespit yetkisi verdiği kurum veya kuruluşlara
başvuru yapabilir.
Bu kurumlara ait liste www.csb.gov.tr adresinde
güncel olarak yayınlanmaktadır. İlgili firmalar
risk tespit raporunu hazırlayarak sonucunu başvuru
sahibine, bir örneğini de ilgili ildeki Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü'ne gönderir.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, raporu kontrol eder
ve 10 gün içinde tapu kütüklerine işlenmesi için
tapu müdürlüğüne bildirir.
?
Kentsel dönüşüm kanununun
amacı nedir?
Kentsel dönüşüm, afet riski altındaki alanların, binaların
yenilenerek sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri haline
getirilmesini amaçlar.
?
Her bina kentsel dönüşüme
girecek mi?
Hayır. Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için
öncelikle risk tespitinin yaptırılması gerekmektedir.
?
Risk tespiti için
başvuru süreci nasıl işliyor?
Binanın risk tespiti için daire sahiplerinin ya da 1 yıldan uzun
süredir binada yaşayan kiracılardan birinin başvuruda bulunması
yeterlidir. Kentsel dönüşümde gönüllülük esas olmakla birlikte
başvuru yapılmadan bakanlık tarafından da risk tespitinin
yaptırılması talep edilebilir.
DenizBank avantajları ve devletin
faiz desteğiyle kentsel dönüşüm kredisi
kullanmak isteyen kat malikleri DenizBank’a
başvurur. Bakanlık onayı alınarak kredi
kullandırımları gerçekleştirilir.
Yüklenici firma inşaat sürecini başlatır.
Yapımı tamamlanan binanın iskânı alınır,
tapular teslim edilerek süreç tamamlanır.
24 Aya Kadar
Anapara Ödemesiz
Dönem!
DenizBank ile
6 kolay adımda
kentsel dönüşüm!
Risk tespit raporu için lisanslı
kuruluşa başvurulur.
Rapor sonucuna göre
riskli bulunan binalarda, en az
2/3 çoğunlukla dönüşüm kararı alınır.
Yüklenici firma belirlenir ve
sözleşme yapılır.
Riskli Yapı
Tespit Raporuna
Denizbank Katkısı!
?
Binamız riskli çıktı
şimdi ne olacak?
Tapu Müdürlüğü, 15 gün içinde karara itiraz
edilebileceğini, itiraz edilmediği takdirde
(60 günden az olmayan bir sürede) riskli yapının
yıktırılması gerektiğini belirten tebligatları daire
sahiplerine gönderir. İtirazlar belirtilen süre içinde,
yapının bulunduğu ildeki müdürlüğe dilekçeyle yapılabilir.
Riskli yapı kararına itiraz edilmemesi halinde dönüşüm
işlemine başlanabilmesi için yapı sahiplerinin alanın nasıl
dönüştürüleceğine yönelik kararı, payları oranında
en az 2/3 oyla almaları gerekmektedir. Karara
katılmayanların arsa payları, bakanlığın belirleyeceği
rayiç değerden az olmamak şartıyla ve açık artırmayla
önce kararı kabul edenlere satışa çıkarılır. İlgili payların
satılmaması durumunda rayiç bedeli üzerinden
bakanlık tarafından satın alınır ve hazineye tescil edilir.
Binanın yıkımından sonraki 30 gün içinde 2/3 çoğunluk
sağlanamazsa bakanlık, TOKİ veya idare tarafından
kamulaştırmaya gidilebilir.
?
Binamız nasıl yıkılacak,
nasıl yapılacak?
Dönüşümü yapılacak binanın inşası için bir müteahhitle
anlaşma yapılması gerekir. Müteahhitle nakit ödemeli
ya da kat karşılığı anlaşma yapılabilir.
Nakit ödemeli işlemlerde, tüm dönüşüm
sürecinizde size destek olacak
DenizBank’tan anapara ödemesiz
dönemli, devlet faiz destekli
Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilirsiniz.
Kentsel Dönüşüm Kredileri hakkında
detaylı bilgiyi son bölümde bulabilirsiniz.
Diğer taraftan, dönüşüm uygulamaları aşamasında
anlaşmayla tahliye edilen yapı maliklerine devlet
tarafından kira yardımı veya geçici konut tahsisi
yapılması sözkonusu olabilecektir.
?
Binamız aynı yerde
yapılacak mı?
Kentsel dönüşümde öncelikli hedef yerinde dönüşümü
sağlamaktır. Ancak yerinde dönüşümün zemin vb.
nedenlerle imkânsız olduğu alanlarda en yakında bulunan
rezerv yapı alanları değerlendirilebilecektir.
?
Devletin verdiği faiz ve
ödeme destekleri nelerdir?
Kentsel Dönüşüm Kredilerinde devletin 2014 yılı için
belirlediği faiz ve ödeme destekleri kapsamında
• Geliri tarım olan müşterilerimiz için 60 ay vadeli,
yılda 1 eşit taksit ödemeli (hasat ödemeli) kredi
kullandırımı yapılabilecektir. Müşterilerimiz 120 ay
vadede 5 eşit taksitle Kentsel Dönüşüm Kredisi
kullanabilecektir.
• 1 bağımsız bölüm için maksimum kredi tutarı
100.000 TL’dir. 1 kişi maksimum 5 bağımsız bölüm
için (her birinde maksimum 100.000 TL ile sınırlı
olmak üzere) 500.000 TL’ye kadar Kentsel Dönüşüm
Kredisi kullanabilir.
• Konutlar için maksimum vade 120 ay, işyerleri için
maksimum vade 84 aydır.
• Faiz desteği standart konutlar için yıllık % 4, yeni
yapılacak olan bina B sınıfı enerji verimliliği sertifikası
sahibiyse % 4,5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikası
sahibiyse % 5’dir.
• Faiz desteği standart işyerleri için yıllık % 3,
yeni yapılacak olan işyeri B sınıfı enerji verimliliği
sertifikası sahibiyse % 3,5, A sınıfı enerji verimliliği
sertifikası sahibiyse % 4’tür.
?
Kentsel dönüşümde
DenizBank farkı!
• 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem
• Devlet katkısıyla 12 aya kadar % 0 faiz
• Riskli yapı tespit raporu bedeline Deniz katkısı,
ayrıca Deniz’in anlaşmalı firmalarından indirimli
riskli yapı tespit raporu imkânı
• İnşaat tamamlama garantisiyle güvenli dönüşüm
• Tüm DenizBank şubelerinden, internetten ve
444 36 34 DenizMortgage İletişim Merkezi’nden
Ücretsiz Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti
• Kentsel Dönüşüm Destek Paketi ile anlaşmalı
firmalarda % 40’a varan indirim imkânı
%100 İNŞAAT TAMAMLAMA
GARANTİSİ!
?
Kentsel Dönüşüm
Destek Kredisi Deniz’de!
Kentsel dönüşümle binanın yenilendiği dönemde
kira masrafı, depozito ödemesi, taşınma masrafı gibi
ihtiyaçlarınızı da avantajlı faiz oranları ve 36 aya varan
vadelerle ihtiyaç kredisi kullanarak karşılayabilirsiniz.
?
DenizBank’ın
Kentsel Dönüşüm Kredisi ile
binanızı yenilediniz,
peki eşyanız?
Deniz’den size özel Kentsel Dönüşüm Destek Paketi ile
eşyanızı anlaşmalı firmalardan yenileyebilirsiniz.
Doğtaş, Kütahya Porselen, Linens ve Vestel ile eşyanızı
yenileyebilir, Tuzcuoğlu Nakliyat ile yeni evinize taşınabilir,
Targe Güvenlik sistemiyle evinizin güvenliğini sağlayabilir,
Digitürk ile HD kalitesinde TV yayını izleme imkânına
sahip olabilir, Pratik Depo ile fazla eşyanızı saklayabilir,
Boyacım ile evinizi istediğiniz renge çevirebilir,
Hazır Evim ile yeni evinizin abonelik işlemlerini hiç
yorulmadan yaptırabilir, Back-up’tan % 40’a varan indirimlerle
asistans hizmeti alma imkânına sahip olabilirsiniz.*
* İndirimlerin yer aldığı kupon çeki, Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanımı sonrası,
kredi kullanımı yapılan DenizBank şubesi tarafından verilmektedir. Pratik Depo
hizmeti sadece İstanbul ve Ankara’da verilmektedir. Hazır Evim hizmeti sadece
İstanbul’da verilmektedir. Her indirim çeki sadece bir defa kullanılabilmektedir.
Download

HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİNİZ!