SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALANMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Araçlar 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 dönemi için kiralanacaktır.
2. Araçlar Kırklareli Üniversitesi hizmetlerinde görevli olarak çalıştırılacaktır.
3. Araçlar yüklenici firma adına kayıtlı olacaktır.
4. Kiralanacak araçların yakıt cinsi motorin olacaktır. LPG’li ve benzinli araç kabul
edilmeyecektir.
5. Araçlarda bulunması gereken özellikler:
-2013 Model(En az)
-6 Vites
-105 Beygir
(En az)
-5 Koltuklu
-Euro Dizel ve Euro 5
-Arka Cam Rezistans Sistemi
-Sürücü Hava Yastığı
-ABS (Acil Fren Destek Sistemi)
-Elektrikli Ön Camlar
-Dış Isı Göstergesi
-Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
-Sırtlık Eğim Ayarlı Sürücü Koltuğu
-Yan Kapılara Eşya ve Su Şişesi Gözü
-Klima
-Yan Koruma Barları
-Yolcu Koltuğu Emniyet Kemeri
- Silindir hacmi en az 1350 cc olacaktır
- Asgari Torku 200 Nm olacaktır.
-Azami yakıt tüketimi (Fabrika verisi Şehir içi) 6,2 lt/100 km. olacaktır.
-CO2 Emisyonu maksimum 130g/km olacaktır.
-Yakıt Depo Kapasitesi minimum 52 litre olacaktır
Yukarıda bahsedilen özellikler araçlarda mutlaka olması gereken özelliklerdir, bu
özelliklerden daha fazlası olması uygun görülecektir.
6. Araçlar sedan tipi olup rengi ise siyah, füme, koyu gri veya lacivert renkte olacaktır.
7. Araçların sigorta, periyodik bakım ve vergi ile ilgili tüm masrafları yükleniciye
aittir. Yüklenici, ayrıca çalıştıracağı araçların motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik
sigortası ve kasko ile koltuk sigortaları vb. yükümlülükleri yerine getirilmesini
sağlamak zorundadır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair
belgelerin birer örneği hak ediş ödemesinden önce İdareye verilecektir.
8. Araçlara yüklenici firma tarafından full kasko yaptırılacaktır. Kasko aracın kazaya
uğraması veya arızalanması halinde onarımı süresince muadili araç temin edecektir.
9. Hakediş ödemeleri aylık bedel üzerinden ödenecektir.
10. Araçların altışar aylık (kışlık ve yazlık) periyodik bakımları ve mevsimsel
koşullara bağlı değişiklikler yüklenici tarafından yaptırılması sağlanacak, bakımın
yapıldığına dair belgelerin birer örneği İdareye verilecektir.
11. Araç sürücüleri idare tarafından sağlanacaktır. Sürücülerin ücretleri, SSK primi,
vergi, işsizlik sigortası primleri vb. ödemeler yükleniciye ait olup bunları ödediğini
belgeleyecektir. İdare bir gerekçe göstermeksizin sürücülerden her hangi birinin
değiştirilmesini isteyebilir ve yüklenici bu sürücüyü en fazla beş (5) iş günü içinde
idarenin kabul edeceği başka bir sürücü ile değiştirir.
12. Araçların kullanımı sırasında meydana gelebilecek tüm zararlardan (3 üncü
şahıslara verilen zararlar dahil) yüklenici sorumlu olacaktır. Yasal her türlü maddi,
manevi tazminat yüklenici tarafından karşılanacaktır.
13. Araç sürücüleri; en fazla 50 yaşında, en az 3(yıl) deneyimli, kullanacakları
araçları kullanabilecek sınıfta sürücü belgelerine sahip, düzgün giyimli, bakımlı ve
günlük traşlı olacak, ceket giyip kravat takacaklardır. Araç kullanırken
sürücüsünün sigara içmesi ve her ne sebeple olursa olsun hizmet verdiği kişilerle
tartışması yasaktır.
14. Araç ve/veya sürücüsünün uyumsuzluğu veya çalışma şartlarına uymaması, aracın
idare tarafından hizmetin yerine getirilmesinde uygun görülmemesi ve benzeri
durumlarda, idare tarafından konu yükleniciye yazıyla bildirildiğinde, yazının tebliğ
tarihinden itibaren araç ve/veya sürücü beş (5) iş günü içinde değiştirilecektir.
Ancak yüklenici tarafından sürücü değişikliği yapılırken 4857 Sayılı İş Kanununun
17, 18, 19 ve 25. maddelerinde belirtilen hükümlere halel getirilemez ve aynı
kanunun 21. maddesi hükmü dikkate alınır.
15. Yüklenici araçlarından herhangi birinin arıza, tamir – bakım vb. sebeplerle hizmet
verememesi durumunda, hizmet verilmeyen günlere ait bedeller ödenmez. Hizmet
verememe durumunun 5(beş) iş gününden fazla olması halinde yüklenici aynı
özellikte başka araç tahsis edecektir.
16. Karayolları Trafik Kanununda ve Yönetmeliğinde öngörülen hususlara uymak üzere
özellikle kış şartlarında araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulacak olup,
lastikler dönemler için yazlık ve kar tipi (4 Adet) olarak yüklenici tarafından
değiştirilecektir.
17. Yüklenicinin hizmete sunduğu araçların hizmete başladığı yer, saat, hizmetin yerine
getirilmesinde gidilen ve gelinen güzergah ve benzeri bilgileri içeren ve ilişikte
örneği verilen form sürücü tarafından doldurularak imzalanacak ve idareye teslim
edilecektir. Gün içinde havuz sistemine giren araçlar, “Araç Görev Formu”
olmaksızın hizmete başlamayacaktır.
18. İdare, hizmet araçlarında çalışan personele dinlenme ve diğer ihtiyaçları için, uygun
bir yer tahsis edecektir. Çalışan personel bir çalışma gününde sabah ve öglen 2 kez
30’ar dakika çay ve dinlenme molası, 1 saat yemek molası verecektir. Mola
saatlerinin ayarlanması idarenin insiyatifinde olacaktır.
19. İşin yapılma yeri, İdarenin vereceği talimatlar dahilindeki yerlerdir.
20.Sürücüler bakımlı, günlük traş olmuş ve temiz giyimli olacaktır. Personeli ve
idareyi küçük düşürücü her türlü söz ve hareketten kaçınılacaktır. Ölçülü, nazik ve
güler yüzlü olacaktır. İş yerini ilgilendiren konulara karışmayacak, hiçbir personel
ile hiçbir şekilde münakaşa ve itiraz etmeyecektir.
21.Sürücüler, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışmamış
olacaktır. Sürücülerin alkollü araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle
sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması gerekmektedir.
22.Araçlar ile sürücüleri şartnamede ve ihale dokümanında istenilen tüm özellikleri
taşıyacaktır. Gerek araçlara ait gerekse sürücülere ait istenilen bilimum belgeler
Yüklenici tarafından İdare’ye ibraz edildikten ve İdarece bunların Sözleşme ve
ihale dokümanına uygun olduğuna dair onay verildikten sonra araç ve sürücü bu
hizmeti yapabilecektir.







Son 3(üç)ay içinde alınmış ikametgah ilmühaberini
Nüfus cüzdanı suretlerini
Son 6(altı) ay içinde çekilmiş (4x6) ebadında iki adet vesikalık fotoğraflarını
İlgililerin özgeçmişini gösteren belgeleri
Araçları kullanacak kişilere ait sürücü belgelerinin fotokopilerini
Son 3 (üç) ay içerisinde savcılıktan alınan sabıka kaydı olmadığına dair belgeleri
Araç sürücüleri sağlık muayenelerini ve portföy muayenelerini konuya ilişkin
mevzuatta öngörülen zamanlarda ve periyodik olarak yaptıracaklardır.
23.Yüklenici çalıştırdığı sürücülerden ve işten ayrılanların yerlerine alınacak yeni
sürücülere ait yukarıda belirtilen belgeleri işe başlamadan önce idareye verecektir.
İŞÇİLİK MALİYETLERİ




Ödenecek ücret brüt asgari ücrettir.
Yol ücreti günlük 3,50- TL.
Yemek ücreti günlük 5,00- TL.
Kısa vadeli sigorta risk prim oranı % 2.
Download

dosyalar/birimler/imidb/dosyalar/dosya_ve_belgeler/S%C3%BCr