Cuma
Tezli YL
08:15 - 10:00
EĞTENS701 Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR
10:15 - 12:00
EYT511 Eğitimde Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR
EYT503 Eğitim Denetimi
Doç. Dr. Zülfü Demirtaş
13:15 - 15:00
EYT505 Liderlik Kuramları
Doç. Dr. MUKADDER BOYDAK ÖZAN
EYT513 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Doç. Dr. MUHAMMED TURHAN
15:15 - 17:00
EYT501 Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri
Doç. Dr. İ.Bakır ARABACI
EYT507 Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi
Doç. Dr. NECMİ GÖKYER
Cuma
Doktora
08:15 - 10:00
EĞTENS701 Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR
10:15 - 12:00
EYT605 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi
Doç. Dr. MUHAMMED TURHAN
EYT615 Stratejik Planlama
Doç. Dr. İ.Bakır ARABACI
13:15 - 15:00
EYT613 Eğitim Yönetiminde Liderlik
Yrd. Doç. Dr. TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR
EYT611 Eğitim Denetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Doç. Dr. NECMİ GÖKYER
15:15 - 17:00
EYT609 Yüksek Öğretimin Eğitimi ve Finasmanı
Doç. Dr. MUKADDER BOYDAK ÖZAN
EYT601 Eğitim ve Bilim Felsefesi
Doç. Dr. Zülfü Demirtaş
Download

2014-2015 Güz Dönemi E.Y.T.P Tezli Yüksek Lisans