HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
EĞİTİM ORGANİZASYONU
Eğitim Adı: DİKKATTE NÖROPSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Stroop Testi TBAG Formu: Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu
etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızını
2. İşaretleme Testi Türk Formu: Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel
tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmali
3. Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu: Kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve
dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede) ölçmektedir.
Eğitimin amacı: Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel
bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama,
yorumlama becerisinin kazandırılması.
Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş
Eğitimci: Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Tarih: 10-11 Mayıs 2014
Saat: 9:30-12:00 ve 13:00-17:00
Kesin kayıt için son gün: 08.05.2014
Ücret: KDV Dahil 560 TL.
Hesap Adı: Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi
Banka Adı: TEB BANKASI
Hesap No: IBAN: TR 22 0003 2000 0000 0019 4830 42
Kursun Yapılacağı Adres: H.Ü. Beytepe Kampüsü Kongre Merkezi 2 Nolu Salon.
Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar
Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü ile Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı
tarafından imzalı sertifika verilecektir.
Katılım için Gerekli Ön Koşullar:
 Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi mezunları
ve ilgili diğer alanlardan mezun olmuş bulunmak;
 Belirtilen bölümlerin son sınıfında okumakta olmak;
 Nöroloji, psikiyatri ve tıbbın diğer ilgili alanlarında uzmanlığını yapmakta olmak veya
tamamlamış bulunmak. “Kontenjan Sınırlıdır”
İletişim: 505 237 43 40
Kursiyerlere verilecek malzemeler:
1. Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk
Formu uygulama yönergeleri
2. Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk
Formu kayıt formları
NOT: STROOP TESTİ TBAG FORMU TEST MATERYALLERİ SATIŞ ÜCRETİ: 400
TL’DİR. KURSUMUZA KATILAN KURSİYERLER STROOP TESTİNİ %50 İNDİRİMLİ
(200 TL) OLARAK SATIN ALABİLECEKLERDİR.
GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU TEST MATERYALLERİ SATIŞ
ÜCRETİ: 450 TL’DİR. KURSUMUZA KATILAN KURSİYERLER GİSD-B TESTİNİ %50
İNDİRİMLİ (225 TL) OLARAK SATIN ALABİLECEKLERDİR.
Download

nöropsikolojik test eğitimi - Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve