DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ
UYGULAMALARI
ÖĞRENCI NO:145148012
MUSTAFA ıŞıK

Depolar ciddi kazaların meydana geldiği tehlikeli lokasyonlardır.

Özellikle ekipmanların çalıştığı, yükseklik faktörünün devreye girdiği, istifleme
ekipmanı ile TIR, kamyon gibi ağır vasıtaların yanyana geldiği ve 1-2 tonluk
yüklerin bunların arasında hareket ettirildiği ve bu esnada da bir grup insanın,
kayıt, kontrol, sayım, etikleme vb. gibi işleri yaptıkları bir alanda gerekli önlemler
alınmazsa kazalar sürekli yaşanacaktır.

Karışık ve düzensiz bir ortam dikkat dağılmasına ve dolayısı ile iş kazalarına davetiye çıkarır.

Eğitimler ve diğer uygulamalarının yanı sıra bunları desteklemek için mümkün olduğunca
görselleştirme uygulaması hem iş kazalarını ve karışıklığı engeller hem de depo içerisinde
performansı arttırır. Mümkün olduğu kadar yazı yerine resim, çizim, uygulama örneği görsel
olarak paylaşılmalıdır.

Bunun için depolardaki en iyi örnekler yürüyüş yolları, şerit çizgileri, alanları belirten levhalar
ve iletişim panolarıdır.
DEPOLARDA GENEL İSG UYGULAMALARI
1.
DEPONUN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
2.
RAK SİSTEMLERİ
3.
DEPOLANAN MALZEMELER ve İSTİF KURALLARI
4.
DEPO İÇERSİNDE KULLANILAN YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
5.
GENEL ÇALIŞMA KURALLARI
1. DEPONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
 İŞLETMENİN
İŞ YÜKÜNE GÖRE YETERLİ BÜYÜKLÜKTE OLMALIDIR.
•
Mal kabül alanları ve rampalar yeterli kapasitete olmalıdır.
•
Malları depolamaya yeterli raf-rak sistemleri bulunmalı,raflar dışında istif
yapılmamalıdır.
•
Raf-rak sistemleri arası ve depo içersinde forklift,reach truck,akülü istif
mak. gibi araçların güvenli kullanımı için yeterli alan açıklığı olmalıdır.
•
Çalışan sayısını karşılayacak büyüklükte dinlenme alanı,yemekhane vs..
mevcut olmalıdır.

İLGİLİ YÖNETMELİK ŞARTLARINI SAĞLAMALIDIR.
•
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
•
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
•
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınması Gereken Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hak. Yönetmelik

YETERLİ AYDINLATMA,HAVALANDIRMA SAĞLANMALIDIR.
Depolarda
Havalandırma
Duvarın zemine yakın
yerlerindeki havalandırma
açıklıkları sadece zayıf bir
havalandırma sağlar. İyi bir genel
havalandırma çatı ve duvarlardaki
havalandırma açıklıklarının
beraberce kullanılmasıyla
sağlanır.

Suni aydınlatma yapılıyorsa, genel
aydınlatma kuralları uygulanmalıdır.
Lamba aralıkları iyi tespit edilmeli,
Aydınlatma tesisatının bakım ve onarımına
gerekli itina gösterilmelidir.
Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyinin raporuna
göre kötü aydınlatma tüm iş kazalarının %5’inin
sebebidir ve bu oran kötü aydınlatmadan
kaynaklanan göz yorgunluğu ile birlikte
değerlendirildiğinde iş kazalarının %20’sine
ulaşmaktadır.
•
•
•
•
Depolarda Aydınlatma
(1,2)Güvenli yanaşma
Docking yardımcısı HIB yardımıyla kamyon trafik lamba
kontrolüyle yükleme istasyonuna güvenilir bir şekilde
yönlendirilmektedir. Yanaşma takozundaki sensör sistemi
kamyon ve yükleme rampası arasındaki mesafeyi ve nihai
yanaşma pozisyonunu bildirir. Ardından kamyon ilaveten bir
sensörlü tekerlek takozu yardımıyla güven altına alınır. Tekerlek
teması ve doğru pozisyonlama tamamlandıktan sonra sensör,
kapı kumandasını devreye sokar
(3,4) Emniyetli ve düzenli aşamalar
Kamyon güven altına alındıktan sonra kapı artık açılabilir.
Ancak kapı bitiş konumuna ulaştıktan sonra, rampa devreye
girer ve pozisyonlama yapılabilir. Ardından içteki trafik
lambası kırmızıdan yeşile geçerek yükleme istasyonu serbest
bırakır.
(5,6)Emniyet riskleri için uyarı
Yanaşma takozu ve tekerlek takozdaki sensörler, kamyonun
rampadan istem dışı kayarak uzaklaşmasını veya tekerlek
takozun yerinden alınmasını anında bildirirler. Yükleme işlemi
zamanında iptal etmek için, içteki trafik lambası kırmızıya
geçer ve sesli uyarı sesi duyulur.
2. RAK SİSTEMLERİ
•
Raf-rak sistemi depolanacak ürünlerin
ağırlığına uygun taşıma kapasitesinde
olmalıdır.

Emniyet pimleri eksiksiz olmalıdır.

Raf ayakları forklift,reach truck
gibi araçların darbelerini
önlemek amacıyla koruyucu
tampon ile donatılmalıdır.

Rak sistemleri duvara ve zemine , sırt sırta olanlar ise birbirine
sabitlemesi yapılmalıdır.
 3.
DEPOLANAN MALZEMELER
•
Bazı malzemelerin depolanması için özel koşullar sağlanması
gereklidir.
•
Kimyasal Tehlikeli Maddeler
Genel olarak tehlikeli maddeleri taşıyan kapların, o yerden düştüklerinde hasara
uğramayacaklarından emin olunabilecek bir yükseklikte istiflenmesi gerekir.
Yakıcı, yanıcı, zehirli,
çok zehirli veya oksitleyici
maddelerin kırılabilir
kaplarının ambalajları sadece
40 cm yüksekliğe kadar
depolanabilir.
Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok
zehirli veya oksitleyici
maddelerin diğer kapları 150
cm’den fazla yükseklikten
düşmeyecek şekilde
depolanmalıdır.
•
Malzemelerin ağırlğına göre ,ağır olanlar alt raflara hafifler üst raflara yerleştirilmelidir.
•
Tüm ürünler koli içersinde olsa dahi streçlenerek raflara istiflenmelidir.
•
Kullanılan paletlerde deforme olmamalıdır.
•
Palet üstü-palet şeklinde istifleme yapılmamalıdır.
•
Genel istifleme yüksekliği 2 metreyi geçmemelidir.
•
Aynı cins ve ebat ürünler birlikte depolanmalıdır.

4. DEPOLARDA KULLANILAN YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
 4.
•

DEPOLARDA KULLANILAN YÜK TAŞIMA ARAÇLAR
Forklift
•
Reach Truck
•
Akülü istif Makinesi

Transpalet

Elektrikli Hidrolik Transpalet

Depolarda çok yoğun bir şekilde kullanılan reach truck,akülü hidrolik transpalet gibi araçlar
büyük tehlike oluşturmaktadır.

Depolarda yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu bu araçların çalışanlara çarpması
sonucu yaşanmaktadır.

İşletme kaynaklı güvenlik önlemlerinin alınmaması ve operatör kaynaklı hatalar yaşanan
kazaların ana sebepleri olarak görülmektedir.
 Peki
öncelikli olarak nelere dikkat edilmelidir?

Forklift ve reach truck kullanan personelin operatör belgesi olmalıdır ve diğer çalışanların bu
araçları kullanımı engellenmelidir.

Diğer araçların kullanımı için tüm personele kullanıcı eğitimi verilmelidir.

Araçların periyodik bakım-kontrolü yapılmalıdır.
 Raf-rak bağlantı tünel noktalarında
çalışabilmeye uygun yükseklikte reach truck
seçimi yapılmalıdır
.

Depo içersinde yaya ve araç yolları belirlenmeli ve bariyer ile korunmalıdır.
Mavi Nokta, sürücü koruyucu tavan çatısı üstüne takılmış, seyahat yönünde(ileri ve geri)
birkaç metre öndeki zemine büyük mavi ışık yansıtan iki enerji tasarruflu, çok parlak ve uzun
ömürlü LED ışığından oluşur. Bu yaklaşan yayalara uyarı gibi davranır. Bu ışık devamlı yanabilir
veya dikkat çekmek için yanıp sönebilir.
 5.
GENEL ÇALIŞMA KURALLARI

Yayalar ve operatörler özel olarak eğitilmeli,yaya ve araç yollarını kullanmaları sağlanmalıdır.

Operatörler köşe başlarında korna çalarak çalışanları uyarmalıdır.

Müzik çalar veya cep telefonu kullanımı dikkat kaybı veya araç seslerinin duyulmasını
engelleyeceği için kullanımı yasaklanmalıdır.

Personelin yükseğe erişimi gerekiyorsa bu uygun manlift vb araçlarla sağlanmalıdır.

Kişesel koruyucu donanım(baret,çelik burunlu iş ayakkabısı,reflektif yelek ) kullanımı sürekli
sağlanmalıdır.

İstifleme işi süresince çevresinde çalışan olmaması sağlanmalıdır.

Yanlış istiflemeler sonucu oluşabilecek ürün düşmelerine karşı görevlendirilecek yeterli sayıda
personel ile sürekli denetlenmeli ve düzgün istifleme teknikleri hakkında personel eğitilmelidir.

Yeterli sayıda sağlık ve güvenlik işaretlemeleri depo içersinde konumlandırılmalıdır.

Elektrik panoları,yangın dolapları bariyer ile korunmalı ,istifleme ile kapatılması
engellenmelidir.
Download

DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ öğrenci no:145148012 Mustafa ışık