ELEKTRONİK BİLET
Belge No: INT2014000182822
Elektronik Bilet İzni Alınmıştır
METRO TURİZM SEYAHAT ORG. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Büyük İst. Otogarı, B-2 Geçişi A2 Kulesi Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: 0212 658 17 17 - 658 07 82 | Web: www.metroturizm.com.tr
Büyük Mükellefler VD. 620 034 1869 / Tic. Sicil No: 491415
Taşıyıcı Firma Yetki Belge No: IST.U-NET.D1.34.449/BKNU-NET.B1.34.79
Poliçe No: 3099000000001 01 / ISTANBUL
Fatura Bilgisi / Vergi D./Vergi No
Sayın MEHMET ŞAHMAN
Seyahatinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
İyi yolculuklar dileriz.
Yolculuk Bilgileriniz
Yolcu Adı ve Soyadı / Passenger Name & Surname
TC No / TC No
Referans No / Ref No
MEHMET ŞAHMAN
52747491290
NZCYON9
Hareket Yeri / Departure From
Varış Yeri / Destination
Sefer No / Dep. No
Koltuk No / Seat No
Peron No
KAYSERI
ANTALYA
380707
3
KAYSERI
Hareket Tarihi / Saati Departure Date / Time
Bilet Tutarı
KDV %18
Top. Tutar
Sigorta
Ödeme Şekli
11.02.2014 20:30
40,68 TL
7,32 TL
48 TL
1,50
VPOS
Servis Tarihi / Saati/ Trans. Date
Servis Biniş Yeri/ Transfer From
11.02.2014
Bilet Tipi/ Ticket Type
Passenger Kart No/ Card No
Normal
Düzenleme Tarihi
Düzenleyen Acente
Düzenleyen Kullanıcı
03.02.2014 17:50
INTERNET
[email protected]
Seyahatiniz ile ilgili genel bilgilendirmeler
1. Yolcuların aldıkları elektronik bilette yazan hareket tarihini ve saatini kontrol etmeleri ve elektronik bilette belirtilen numaralı koltukta oturmaları gerekmektedir.Hareket saati
ve tarihi geçmiş olan biniş kartıyla ilgili itirazlar geçerli değildir, ancak 2 numaralı maddede açıklanan şartların mevcudiyeti halinde iptal işlemi yapılabilir.
2. Hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, ödenen bilet ücretinin tamamı iade edilir. Hareket saatinin 12 saat öncesine kadar yapılacak
müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlenir. Sefer saatine 12 saatden az bir süre kalması halinde her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapılamaz. Açık tarihli
biletlerde ücret iadesi yapılamaz.
3. Bu elektronik biletle, acentalardan biniş kartı almadan seyahat edebilirsiniz.
4. 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden
%30 indirimli düzenlenir.6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6 ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında
özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için indirimli tarife üzerinden bilet düzenlenir.
5. 30 kg’dan fazla olan bagaj talepleri ücrete tabidir. Bununla birlikte vasıtanın taşıma yetki belgesinde belirtilen azami yük sınırından fazla bagaj talepleri kabul edilemez, yolcu
bu hususa uyacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Canlı hayvanlar, yolcunun sağladığı özel kafesler içinde, otobüsün bagaj taşımaya mahsus bölümlerinde, doğabilecek zararın yolcuya ait olması ve sorumluluğu yolcunun
yazılı olarak kabul etmesi şartı ile taşınabilir.
TÜM YOLCULARIMIZ EK FERDİ KAZA SİGORTASI İLE SİGORTALANMIŞTIR.
7. Akıcı, kokucu, radyoaktif ve yanıcı maddelerin taşınması yasaktır. Bu gibi eşyaların kabul edilmemesi halinde yolcu bilet iade talebinde bulunamaz. Bagaja verilecek eşyada
ve adli makamlarca yapılacak kontrollerde doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk bagaj sahibine aittir.
8. Yolcunun yanında bulundurduğu eşyaların hasar ve ziyanı halinde yetki belgesi sahibi hiçbir surette sorumlu değildir.
9. Bagaj fişi ibraz edilmesi şartı ile taşınan eşyanın kaybolması veya zarar görmesi halinde bilet bedeli kadar tazminat ödenir.
10. Taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran ve sınırlandıran kurallar taşıyıcının acenteleri, personeli, temsilcileri lehine de kullanılır.
11. Taşıyıcı firma operasyonel zorunluluklarda önceden haber vermeksizin güzergah üzerinde otobüs marka, model ve özelliklerinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Buna
bağlı olarak seferlerde pencere yanı ve koridor seçenekleri değişiklik gösterebilir.
12. Taşıyıcının hiçbir acentesi, personeli veya temsilcisi bu sözleşmenin hükümlerini değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili değildir.
13. Bileti satın alan yolcu, yukarıdaki sözleşme şartlarını kabul etmiş olur. Bu biniş kartı aynı zamanda müşteri ile taşıyıcı arasında yapılmış bir akittir. İhtilaf halinde İstanbul
Mahkemeleri yetkilidir.
Download

Sayın MEHMET ŞAHMAN