T.C.
Aile ve
Sosyal Politikalar
Bakanlığı
TÜRKİYE'DE OTİZM İÇİN NELER OLUYOR?
2 Nisan 2014, Ankara
Bakanlığımızca 2 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek
"Dünya Otizm Farkındalık Günü"
etkinliği çerçevesinde "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı"ndaki
gelişmeler ile "Otizm Konusunda Türkiye'deki İyi Uygulama Örnekleri"
paylaşım toplantısına teşrifleriniz bizi onurlandıracaktır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Doç. Dr. Ayşenur İSLAM
Tarih
: 02 Nisan 2014
Saat
: 09.30 - 17.30
Yer
: Holiday Inn Ankara
Adres
: Tunus Cad No: 7 Kavaklıdere/ANKARA
LCV
: Engin ŞEN - 0531 760 09 67
Download

Otizm davetiye.cdr