BİR BAKIŞTA NİĞDE
SUNUŞ
Tarım
Endüstri
Turizm
Madencilik
Enerji
KONUM
• Doğu-batı, kuzey-güney
yollarının kesişimi,
• İç Anadolu ve Akdeniz’in
kesişim noktasında
• Limanlara yakınlık,
• Geniş karayolu ağı…
Nüfus ve Demografi
Nüfus
Toplam Nüfus: 343.658
Erkek Nüfusu: 171.150
Kadın Nüfusu: 171.908
Nüfus Artış Hızı: %9,91
İşgücü ve İstihdam
İşgücüne Katılım: %49,3
İşsizlik Oranı: %6,1
İstihdam Oranı: %46,3
Nüfus ve Demografi
Niğde Üniversitesi
-16.000’den fazla öğrenci,
-600’den fazla akademik
personel,
• Mimarlık Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
• İletişim Fakültesi,
• Mühendislik Fakültesi
• Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri Fakültesi
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
KOP Bölgesi Haritası
KOP Bölgesi
TARIM
TR71
TR71 %
Aksaray
314.268 54.772 1.099.710 3.080.288 4.183.100
1,0
0
17.452 5.828.008
184.853
Toplam
Diğer
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu
meyveler ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen
müstahzarlar
Şeker ve şeker mamulleri
Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif
tane, tohum ve meyveler; sanayiide
ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve
kaba yem
Değirmencilik ürünleri; malt;
nişasta; inülin; buğday gluteni
Hububat
Yenilen meyveler ve yenilen sert
kabuklu meyveler; turunçgillerin ve
kavunların ve karpuzların kabukları
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve
yumrular
Süt ürünleri; yumurtalar; tabii bal;
diğer yenilebilir hayvansal menşeli
ürünler
Etler ve yenilen sakatat
Canlı hayvanlar
Bölge / İl
TR71 Bölgesi’nde 2011 Yılı Tarım, Hayvancılık ve Gıda
Ürünlerinde Fasıllara Göre İhracat ($)
4.274.924 10.129.939 1.797.854 30.965.168
0,2
0
3,6
0
9,96
102.517
13,56
10.298
0,1
17.452
18,8
14.817
0,6
176.111
13,8
42.967
32,7
242.721
5,8
388.716
100,00
995.599
Kırıkkale 314.268
0
0
0
0
0
0
0
0
231.791
63.551
609.610
Kırşehir
0
0
542.602
655.525
257.617
0
5.802.908
0
0
8.766.765
0
16.025.417
Nevşehir
0
54.772
207.702
0
10.283
8.742
4.231.957
677.572
521.999 7.848.173
Niğde
0
0
3.707.483
0
0
0
0
211.090
823.588 5.486.369
252.189 1.882.957
304.919
439.289
Kaynak: TÜİK 2013a. Bölgesel İstatistikler-Tarım, Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr.
Etler ve yenilen sakatat
Süt ürünleri; yumurtalar; tabii bal; diğer
yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu
meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve
karpuzların kabukları
Hububat
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta;
inülin; buğday gluteni
Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane,
tohum ve meyveler; sanayiide ve tıpta
kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
Şeker ve şeker mamulleri
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu
meyveler ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Diğer
TOPLAM
0
0
3.368.336
51.093
3.220.490
0
10.096
187
595.767
169.714
15.006.535
TR71 %
0,0
0,0
22,4
0,3
21,5
0,0
0,1
0,001
3,9
1,1
100,00
Aksaray 2.811.522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811.522
Kırıkkale 846.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.275
876.275
Kırşehir 3.779.159
0
0
0
51.093
3.010.390
0
0
187
25.278
17.619
6.883.726
Nevşehir
0
0
0
3.368.336
0
210.100
0
10.096
0
0
38.794
3.627.326
Niğde
919.652
0
0
0
0
0
0
0
0
570.489
83.026
1.573.167
Canlı hayvanlar
Bölge / İl
TARIM
TR71 Bölgesi'nde 2011 Yılı Tarım, Hayvancılık ve Gıda
Ürünlerinde Fasıllara Göre İthalat ($)
TR71 8.356.333
55,7
Kaynak: TÜİK 2013a. Bölgesel İstatistikler-Tarım, Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr.
TARIM
Yetiştirilen Tarımsal Ürünler
İLÇE
YETİŞTİRİLEN TARIMSAL ÜRÜN
Merkez
Patates,Elma,Buğday,Arpa,Domates,Kuru Fasülye,Nohut,Lahana
Altunhisar
Patates,Elma,Buğday,Arpa,Çavdar
Bor
Domates,Biber,Mısır,Yonca,Şeker Pancarı,Buğday,Arpa,Çavdar,Lahana
Çamardı
Elma,Kiraz,Buğday,Arpa,Çavdar,Yulaf,Nohut
Çiftlik
Patates,Buğday,Çavdar
Ulukışla
Arpa,Buğday,Çavdar,Kiraz,Elma
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
TARIM
2012 Yılı Niğde Yetiştirilen Tarla Bitkileri
ÜRÜN ADI
ÜRETİM (Ton)
TÜRKİYE ÜRETİMİ
ORANI (%)
Patates
801.397
16,71
Buğday
204.679
1,02
Arpa
63.265
0,89
Çavdar
30.808
8,33
Nohut
4.576
0,88
Fasulye
11.193
5,60
Yonca
152.982
1,33
Silajlık Mısır
130.537
0,87
Şekerpancarı
121.739
0,81
Diğer
37.652
2,58
TOPLAM
1.558.828
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
TARIM
2012 Yılı Niğde Yetiştirilen Sebze Bitkileri
ÜRÜN ADI
ÜRETİM (Ton)
ORTALAMA VERİM
(Kg/Ha)
Lahana
79.875
53.607
Domates
49.059
42.075
Kabak
1.639
2.083
T.Fasülye
3.181
7.085
Karpuz
10.560
31.150
Biber
1.533
6.365
Kavun
7.340
33.825
Hıyar
1.560
18.145
Diğer
5.056
11.517
TOPLAM
159.769
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
TARIM
2012 Yılı Niğde Yetiştirilen Meyve
ÜRÜN ADI
ÜRETİM (Ton)
TÜRKİYE ÜRETİMİ
ORANI (%)
Elma
317.268
10,98
Üzüm
23.769
0,57
Kiraz
7.531
1,60
Kayısı
2.932
0,39
Armut
5.390
1,22
Ceviz
1.437
0,71
Vişne
1.215
0,65
Şeftali
1.947
0,32
Erik
1.208
0,40
Diğer
2.354
0,52
TOPLAM
365.051
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
TARIM
Niğde Hayvan Varlığı
Büyükbaş Hayvan Cinsi
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan Cinsi
Sayıları (2012)
Küçükbaş Hayvan Sayıları
(2012)
Sığır (kültür)
96.502
Koyun (yerli)
442.578
Sığır (melez)
26.820
Koyun (Merinos)
632
Sığır (yerli)
1.135
Keçi (kıl)
57.820
17
Keçi (tiftik)
35
124.474
TOPLAM
501.065
Manda
TOPLAM
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
TARIM
Niğde Hayvansal Ürün Üretim Miktarları(Ton)
Ürün Cinsi
2011
2012
Süt
246.538
347.177
Et
3.720
4.929
Yün
402
649
Kıl
41
60
Deri
62.247
61.723
Yumurta
96.478
72.200
Bal
459
497
Balık
148
177
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
Endüstri
Niğde İmalat Sanayiinde En Çok İstihdam Sağlayan İlk On Sektör, 2013
NACE Kodu NACE Tanımı
C1081
C2592
C1320
C2562
C2826
C2361
C3101
C3317
C1511
C1071
İstihdam
Şeker imalatı
Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı
Dokuma
Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
TÜİK 2013h. Bölgesel İstatistikler-İstihdam 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr
İşletme Sayısı
520
357
2362
955
451
785
874
455
355
742
1
1
14
13
8
33
42
37
29
121
Endüstri
İmalat Sanayiinde En Çok İstihdam Sağlayan İlk On Sektör, 2013
NACE Kodu
C1320
C2562
C3101
C2361
C1071
C1081
C3317
C2826
C2592
C1511
NACE Tanımı
Dokuma
Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
Şeker imalatı
Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
İstihdam
TÜİK 2013h. Bölgesel İstatistikler-İstihdam 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr
İşletme Sayısı
2362
14
955
13
874
42
785
33
742
121
520
1
455
37
451
8
357
1
355
29
Endüstri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirmelerine göre Niğde’nin
personel sayısına göre büyük işletmeleri
•
•
•
•
•
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası A.Ş.
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.
Ultaş Entegre Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mikrokal Kalsit Sanayi ve Ticaret A.Ş
Endüstri
Sektörler
Sektörler
Tekstil Ürünleri İmalatı
Tekstil
İmalatı
Madencilik
ve Ürünleri
Taşocakçılığı
Madencilik
ve Taşocakçılığı
Yaş Sebze
ve Meyve
Yetiştirilmesi
Yaş
Sebze
ve
Meyve
Motorlu Kara Taşıtları YanYetiştirilmesi
Sanayii
Motorlu
Kara
Taşıtları
Yan Sanayii
Derinin Tabaklanması ve İşlenmesi
ve İşlenmesi İmalatı
KimyasalDerinin
GübreTabaklanması
ve Azotlu Bileşenlerin
Kimyasal İmalatı
Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı
Plastik Ürünleri
Plastik Ürünleri İmalatı
Öğütülmüş
Tahıl Ürünleri İmalatı(Hububat)
Öğütülmüş Tahıl Ürünleri İmalatı(Hububat)
Hayvancılık
Hayvancılık
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Giyim Eşyası İmalatı
Giyim Eşyası İmalatı
MobilyaMobilya
İmalatıİmalatı
Ağaç ve Ağaç
Mantar
Ürünleri
İmalatı
ve Mantar
Ürünleri
İmalatı
Diğer Metal
Eşyaların
İmalatı
Diğer Metal Eşyaların İmalatı
Makine ve
Teçhizat
İmalatı
Makine
ve Teçhizat
İmalatı
Metal Eşya
Sanayii
Metal
Eşya Sanayii
Bölgedeki
Türkiye’deki
İldeki Payı (%)
Yatırımdan
Yatırımdan
Bölgedeki
Türkiye’deki
Yatırımdan
Aldığı Aldığı
Yatırımdan
Aldığı
Pay (%)
Pay (%)
İldeki Payı (%) Aldığı
Pay (%)
Pay (%)
55,2
4,9
0,7
16,955,2
7,44,9
0,50,7
11,216,9
29,37,4
1,90,5
29,3
6,5 11,2
12,5
0,21,9
12,5
3,2 6,5
82,5
1,20,2
82,5
1,6 3,2
76,4
3,11,2
76,4
1,6 1,6
13,8
0,13,1
13,8
1,0 1,6
11,2
0,50,1
1,0
11,2
0,5
0,9
1,4
0,1
0,9
1,4
0,1
0,9
7,8
0,2
0,9
7,8
0,2
0,3
1,5
0,0
0,3
1,5
0,0
0,3
0,3
0,0
0,3
0,3
0,0
0,1 0,1
5,45,4
0,10,1
0,1 0,1
0,80,8
0,00,0
0,1 0,1
2,02,0
0,10,1
0,1 0,1
0,70,7
0,00,0
0,1 0,1
0,50,5
0,00,0
TÜİK 2013h. Bölgesel İstatistikler-Sanayi 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr
Endüstri
İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları(2012)
Sektör
Madencilik ve taşocakçılığı
İmalat
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
İnşaat
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Bilgi ve iletişim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Gayrimenkul faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Eğitim
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri
Toplam
Türkiye
6.394
397.739
2.585
1.709
215.530
1.256.855
585.726
291.616
27.933
42.412
43.683
177.707
39.229
16.662
41.175
39.710
235.498
3.422.163
TÜİK 2013h. Bölgesel İstatistikler-Sanayi 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr
TR71
143
5.616
13
39
3.191
24.061
12.283
5.525
247
527
394
2.288
474
248
371
779
4.088
60.287
Niğde
35
1.187
4
12
602
5.394
2.673
1.281
55
83
77
368
62
31
84
204
845
12.997
Endüstri
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri
İl
2011
2012
Kurulan
Tasfiye
Kapanan
Kurulan
Tasfiye
Kapanan
114.872
24.666
56.121
107.219
21.545
47.978
Niğde
203
44
84
138
46
72
TR 71
1.243
309
582
985
303
536
Türkiye
Kaynak: TOBB Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri http://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php
Endüstri
İhracat Yapılan Ülkeler
İhracat Yapılan Ülke
Rusya Federasyonu
Irak
Romanya
Almanya
Birleşik Devletler
Cezayir
Ukrayna
NİĞDE
% 10'dan fazla
%5 ile % 10
%5 ile % 10
% 1 ile %5
% 1 ile %5
% 1 ile %5
% 1 ile %5
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
Endüstri
Niğde Yatırım Teşvikleri - Belge Adedine Göre
İl
Türkiye
Niğde
TR 71
2008
3027
20
69
2009
2360
12
52
Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Veri Tabanı
2010
4290
27
120
2011
4467
33
104
2012
4355
23
105
2013
5010
44
145
Endüstri
Kamu Yatırımları (1000 TL)
İl
Türkiye
Niğde
TR 71
2008
21.915.452
22.994
297.423
2009
27.458.727
26.367
332.246
2010
33.832.966
37.807
349.535
2011
36.400.287
98.763
508.115
2012
44.434.287
65.449
589.273
Kaynak: T.C Kalkınma Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx
Endüstri
Niğde Rekabetçilik Eksenleri
İş Yapma Düzeyi
Yenilikçilik potansiyeli
Girişimcilik Düzeyi
Finansal Hizmetlerden
Yararlanma
Teşviklerden yararlanma
Altyapı niteliği
İşgücü niteliği
Yabancı Sermaye Varlığı
Uluslararası Pazarlara
Erişim
Endüstri
Niğde, İhracatı En Yüksek İlk 10 Ürün Kategorisi, 2011
ISIC No
ISIC başlığı
Değer ($)
24 Kimyasal madde ve ürünler
19.195.590
17 Tekstil ürünleri
13.318.101
34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar
10.006.772
14 Taşocakçılığı ve diğer madencilik
5.508.204
29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat
4.416.152
1 Tarım ve hayvancılık
15 Gıda ürünleri ve içecek
2.925.827
1.247.644
25 Plastik ve kauçuk ürünleri
894.131
28 Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)
459.530
19 Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı
413.462
Toplam İhracat
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi Bölgesel İstatistikleri, www.tim.org.tr
58.925.260
Endüstri
Niğde İhracatının Ülke Geneline Oranı En Yüksek İlk 5 Ürün Kategorisi, 2011
ISIC No ISIC başlığı
Değer ($)
14 Taşocakçılığı ve diğer madencilik
5.508.204
24 Kimyasal madde ve ürünler
19.195.590
17 Tekstil ürünleri
13.318.101
34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar
10.006.772
1 Tarım ve hayvancılık
2.925.827
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi Bölgesel İstatistikleri, www.tim.org.tr
Ülke
Geneline
Oranı
%0,38
%0,28
%0,10
%0,06
%0,06
Endüstri
Niğde, İthalatı En Yüksek İlk 10 Ürün Kategorisi, 2011
ISIC No
ISIC başlığı
1 Tarım ve hayvancılık
Değer ($)
5.060.154
51 Atık ve hurdalar
4.984.391
27 Ana metal sanayi
4.523.962
34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar
3.968.968
29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat
3.661.234
23
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer
yakıtlar
2.755.753
17 Tekstil ürünleri
982.398
15 Gıda ürünleri ve içecek
947.435
25 Plastik ve kauçuk ürünleri
715.199
24 Kimyasal madde ve ürünler
Toplam İhracat
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi Bölgesel İstatistikleri, www.tim.org.tr
664.320
30.026.886
Endüstri
Niğde İthalatının Ülke Geneline Oranı En Yüksek İlk 5 Ürün Kategorisi, 2011
ISIC
No
ISIC başlığı
1 Tarım ve hayvancılık
51 Atık ve hurdalar
19
Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve
ayakkabı
34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar
15 Gıda ürünleri ve içecek
Değer ($)
Ülke
Geneline
Oranı
5.060.154
%0,06
4.984.391
%0,05
467.565
%0,03
3.968.968
%0,02
947.435
%0,02
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi Bölgesel İstatistikleri, www.tim.org.tr
Endüstri
Niğde Organize Sanayi Bölgesi Özellikleri
• 10/20 KVA/ 16 MW’lık elektrik şebekesine bağlantı
• Su Temini(40 m³/s)
• Atık Su Arıtma Tesisi
• Sosyal Tesisler(Konferans Salonu, Cami, Eğitim Salonu)
• İtfaiye
• Doğalgaz Temini(4.600 m³/s)
• Optik Bağlantı(2xPMA, 60 AL kapasite; 34MB/dakika)
• Kanalizasyon Bağlantısı
• Asfalt Yolla Ulaşım
• Ankara Otoyoluna Mesafe(Niğde – Ankara) – 83 km
• Adana Otoyoluna Mesafe (Niğde – Adana) – 7 km
• Başkent Ankara’ya Olan Uzaklık – 363 km
• 406 Hektarlık alan üzerine Niğde Şehir Merkezine çok yakın
Endüstri
Niğde Organize Sanayi Bölgesinde Yatırımcılara Sağlanan Hizmetler
• Proje Onayı
• Yapı Ruhsatı Harcı
• Yol-Kanal Harcı
• Bina inşaat Harcı
• Temel Hafriyat izni
• Yapı Kullanma İzin Belgesi
• İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
• İmar Çapı Ve Aplikasyon Haritası
• Kanalizasyon Bağlantı Bedeli
• Kanalizasyon Temizliği
• Su Bağlantı Bedeli
• Faaliyet Belgesi
• Belge Düzenlenmesi Belge Ve Fatura Onayları
• Çevre Temizlik Ve Bakımı
Endüstri
Niğde OSB
Genel Bilgiler
2012 Yılın İhracat Tutarı ($)
2012 Yılın İthalat Tutarı ($)
En Yakın Karayolu
En Yakın Karayolu (KM)
En Yakın Havalimanı
En Yakın Hava Limanı (KM)
En Yakın Demir Yolu
En Yakın Demir Yolu (KM)
En Yakın Liman
En Yakın Liman (KM)
En Yakın İlçe Merkezi
En Yakın Yerleşim Merkezi
En Yakın İl Merkeiz
En Yakın Üniversite
Osbdeki Firma Sayısı
Osbdeki Personel Sayısı
Osbnin Toplam Alanı(m²)
İmar Bilgileri
OSB'nin Büyüklüğü (Hektar)
Taks (%)
Kaks (%)
Toplam Sanayi Alanı (Hektar)
Toplam Sanayi Parsel Sayısı
Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı
Tahsis Edilecek Sanayi Parsel Sayısı
Üretimde Parsel Sayısı
İnşaat Aşamasında Parsel Sayısı
Proje Aşamasında Parsel Sayısı
OSB'de Çalışan Kişi Sayısı
40.347.000,00
48.340.000,00
Niğde - Pozantı Karayolu
10
Nevşehir Havalimanı
90
Niğde
7
Mersin
180
Niğde Merkez
Fertek Beldesi
Niğde
Niğde Üniversitesi
102
3750
406
406
50
70
278
113
102
0
82
9
12
3.750
Endüstri
Niğde OSB
Tahsis Edilen Sanayi Alanı (Hektar)
Tahsis Edilecek Sanayi Alanı (Hektar)
İnşaatı Tamamlanan Sanayi Alan (Hektar)
En Düşük Arsa Satış Bedeli (TL/m²)
En Yüksek Arsa Satış Bedeli (TL/m²)
Enerji Alt Yapı Bilgileri
OSB'nin Elektrik Aldığı İndirici Merkeze Uzaklığı (Km)
251
22
194
7,5
25
OSB Elektriği Nereden Temin Ediyor
MERAM Elektrik Dağıtım
A.Ş.
OSB'nin Elektrik Satış Fiyatı
Gündüz: 19-Puant: 33Gece: 9 kWh/Krş
0 kWh/Krş
79
Havai Hat
31,5
Elektrik Dağıtım Bedeli
Elektrik Kurulu Gücü (MVA)
OSB Elektrik Şebekesinin Özelliği
Elektrik Dağıtım Şebekesi Gerilim Kademesi (KV)
8
OSB'nin Doğalgaz Şebekesi Var mı?
Yoksa Doğalgazın Getirileceği Tarih ?
OSB Doğalgazı Nereden Temin Ediyor ?
Yıllık Gaz Çekiş Miktarı (m³)
Doğalgaz Şebekesi Kapasitesi (m³ / Yıl)
Doğalgaz Osb Plan
Doğalgaz Şebekesi Osb Tarafından mı İşletiliyor?
Evet
BOTAŞ
8.205.000
30.000.000
Su Nereden Temin Ediliyor ?
Su Deposu Var Mı?
Su Deposunun Kapasitesi (m³)
Su Dağıtımı OSB Tarafından İşletiliyor Mu?
Su Satış Fiyatı (TL/m³)
Suyun Bakteriyolojik Analizi Yapılıyor Mu?
Klorlama Tesisi Var Mı?
Sondaj
Evet
2.000,00
Evet
0,75
Evet
Evet
Evet
Endüstri
Endüstri
Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Özellikleri
• 292 Hektarlık alan üzerine Bor Şehir Merkezine çok yakın
• 20 MW’lık elektrik şebekesine bağlantı
• Su Temini(40 m³/s)
• Atık Su Arıtma Tesisi
• İtfaiye
• Optik Bağlantı (2xPMA, 60 AL kapasite; 34MB/dakika)
• Kanalizasyon Bağlantısı
• Asfalt Yolla Ulaşım
• Ankara Otoyoluna Mesafe (Niğde – Ankara) – 22 km
• Adana Otoyoluna Mesafe (Niğde – Adana) – 11,6 km
• Başkent Ankara’ya Olan Uzaklık – 328 km
Endüstri
Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde Yatırımcılara Sağlanan Hizmetler
• Proje Onayı
• Yapı Ruhsatı Harcı
• Yol-Kanal Harcı
• Bina inşaat Harcı
• Temel Hafriyat izni
• Yapı Kullanma İzin Belgesi
• İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
• İmar Çapı Ve Aplikasyon Haritası
• Kanalizasyon Bağlantı Bedeli
• Kanalizasyon Temizliği
• Su Bağlantı Bedeli
• Faaliyet Belgesi
• Belge Düzenlenmesi Belge Ve Fatura Onayları
• Çevre Temizlik Ve Bakımı
Endüstri
Bor KOSB
Genel Bilgiler
En Yakın Karayolu
En Yakın Karayolu (KM)
En Yakın Havalimanı
En Yakın Hava Limanı (KM)
En Yakın Demir Yolu
En Yakın Demir Yolu (KM)
En Yakın Liman
En Yakın Liman (KM)
En Yakın İlçe Merkezi
En Yakın Yerleşim Merkezi
En Yakın İl Merkezi
En Yakın Üniversite
OSB’deki Firma Sayısı
OSB’deki Personel Sayısı
Niğde-Ankara
0,01
Nevşehir Havalimanı
90
Bor
10
Mersin
200
Bor
Bor
Niğde
Niğde Üniversitesi
67
10
İmar Bilgileri
OSB'nin Büyüklüğü (Hektar)
Taks (%)
Kaks (%)
Toplam Sanayi Alanı (Hektar)
Toplam Sanayi Parsel Sayısı
Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı
Tahsis Edilecek Sanayi Parsel Sayısı
297
0,5
0,5
0
283
209
0
Üretimde Parsel Sayısı
İnşaat Aşamasında Parsel Sayısı
115
57
Endüstri
Bor KOSB
Proje Aşamasında Parsel Sayısı
OSB'de Çalışan Kişi Sayısı
Tahsis Edilen Sanayi Alanı (Hektar)
Tahsis Edilecek Sanayi Alanı (Hektar)
İnşaatı Tamamlanan Sanayi Alan (Hektar)
En Düşük Arsa Satış Bedeli (TL/m²)
En Yüksek Arsa Satış Bedeli (TL/m²)
Enerji Alt Yapı Bilgileri
OSB'nin Elektrik Aldığı İndirici Merkeze Uzaklığı (Km)
37
550
98
35
56
40
40
OSB Elektriği Nereden Temin Ediyor
Elektrik Dağıtım A.Ş.
OSB'nin Elektrik Satış Fiyatı
Elektrik Dağıtım Bedeli
Elektrik Kurulu Gücü (MVA)
OSB Elektrik Şebekesinin Özelliği
Elektrik Dağıtım Şebekesi Gerilim Kademesi (KV)
Sabit: kWh/Krş
0 kWh/Krş
20
Havai Hat
31.500,00
OSB'nin Doğalgaz Şebekesi Var mı?
Su Nereden Temin Ediliyor ?
Su Deposu Var Mı?
Su Deposunun Kapasitesi (m³)
Su Dağıtımı OSB Tarafından İşletiliyor Mu?
Su Satış Fiyatı (TL/m³)
Suyun Bakteriyolojik Analizi Yapılıyor Mu?
Klorlama Tesisi Var Mı?
Hayır
OSB Kuyuları
Evet
300
Evet
0
Hayır
Evet
9
Turizm
EKOTURİZM ÖZELLİKLERİ
NİĞDE
BOR
ÇAMARDI
ULUKIŞLA
BOLKAR
ALTUNHİSAR
ÇİFTLİK
MELENDİZ
KUZEY
ROTASI
1-AV TURİZMİ
İzin verilen sahalarda avlanmak için yapılan
organizasyonların tümü
DEMİRKAZIK
YHGS YABAN
KEÇİSİ
2-DAĞ VE DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ
Uzun ve yorucu yürüyüş anlamına gelmektedir. Doğa
sporlarının en hafif olanlarından biridir.
ALADAĞLAR
MİLLİ PARKI
BOLKAR
HASANDAĞI
GÜNEY ROTASI
ALADAĞLAR
MİLLİ PARKI
BOLKAR
HASANDAĞI
GÜNEY ROTASI
ALADAĞLAR
MİLLİ PARKI
BOLKAR
HASANDAĞI
GÜNEY ROTASI
3- DAĞCILIK
4-KIŞ TURİZMİ VE
KAYAK
5-FAUNA VE KUŞ
GÖZLEMCİLİĞİ
6-YAYLA TURİZMİ
7-İZCİLİK
8-KAMP TURİZMİ
9-TERMAL KAPLICA
TURİZMİ
Dağlık bölgelerde bir takım kar, kaya tekniklerinin
yazın veya kışın uygulanarak belirli bir nokta veya
dağın belirli bir rotasının tırmanılması
Kayak sporunun merkezinde bulunduğu ve buna
uygun karlı alanlara yapılan seyahatleri, konaklama ve
hizmetlerden oluşan faaliyetler bütünü
Yaban hayatı ve kuşları incelemek gözlemlemek ve
fotoğraflamaktan oluşan faaliyetler
Yaylaların koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm
amaçlı değerlendirilmesi
Gönüllü uluslararası üniformalı çeşitli yaş
gruplarındaki gençlerin zihinsel fiziksel ruhsal sosyal
duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan
gençlik faaliyetidir.
Öncelikle bir dinlenme faaliyetidir ve insanların geçici
olarak açık havada çadırlı yaşadığı bir faaliyettir.
Bir sağlık faaliyeti olup insanların çeşitli şifalı sularda
hem dinlendiği hem de sağlık bulduğu bir faaliyet
türüdür.
10-FOTO SAFARİ
11-BOTANİK
TURİZMİ
GEBERE VADİSİ
Bitkileri inceleme fotoğraflama özellikle endemik
türleri öğrenmeyi içeren turizm
AKKAYA
YHGS
KETENÇİMENİ
ÇAMARDI
NARLIGÖL
DEMİRKAZIK
NARLIGÖL
GÖLLÜDAĞ
ALADAĞLAR
NARLIGÖL
İÇMELİ
KEMERHİSAR
KARAGÖL
(RANAHOLTZİ)
DARBOĞAZ
ULUKIŞLA
ÇİFTLİK YOLU
AZATLI
BOLKAR
MEYDAN
YAYLASI
BOLKAR
ÇÖMLEKÇİ
VADİSİ
ÇİFTEHAN
GEBERE VADİSİ
ALADAĞLAR
MP
BOLKAR
GEBERE VADİSİ
MP
BOLKAR
ÇÖMLEKÇİ
VADİSİ
KEÇİBUYDURA
N DAĞI
MELENDİZ
DAĞI
Turizm
Madencilik
Niğde'de Kalsit Üretimi yapan firmalar
Firma Adı
Mertaş İthalat ve
Fiili Üretim(Ton/Yıl)
16.720(Kalsit Tozu)
İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Niğtaş Mikronize Kalsit Tic. ve San. Ltd. Şti.
286.900(Mikronize Kalsit)
Nidaş Madencilik İthalat İhracat Kimya Sanayi Tic. A.Ş.
568.410(Kalsit Taşı)
88.917(Mikronize Kalsit)
Has Mozaik Tic. San. Ltd. Şti.
23.900(Kalsit Taşı)
Mikron-S Mikronize Mineral Endüstri Tic. ve A.Ş.
12.500(Mikronize Kalsit)
Anadolu Mikronize Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
107.549(Mikronize
Kalsit)
115.000(Mikronize
Kalsit)
60.000(Mikronize Kalsit)
Doğal Endüstriyel Mineraller Tic. A.Ş
Orta Anadolu Mad. ve Mikr. Mak. İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti.
Kaynak: Niğde Valiliği 2014 Temmuz İl Brifing Raporu
Enerji
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
Enerji
EPDK Tarafından Belirlenen Güneş Tarlaları Kurulabilecek Muhtemel Bölgeler
(Güneş Radyasyonu Değeri 1650 kWh/m2-yıl’dan büyük alanlar seçilmiştir)
Enerji
Enerji
Türkiye’de 30 m Yükseklikte Rüzgar Hızı Dağılımları
Enerji
TR71 Bölge İlleri ve Türkiye'ye Ait Günlük Ortalama Global Radyasyon ve
Günlük Ortalama Güneşlenme Süreleri
Türkiye
Nevşehir
Niğde
Aksaray
Kırşehir
Kırıkkale
Günlük Ortalama Global
Radyasyon (KWh/m2-gün)
3,60
4,27
4,44
4,32
4,14
4,00
7,20
7,76
8,03
7,91
7,59
7,26
Günlük Ortalama
Güneşlenme Süresi (saat)
Kaynak: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Niğde Yatırım ve Tanıtım Kataloğu,2014
Enerji
TR71 Bölgesi Sınırları İçerisinde Güneş Tarlası Kurulumu İçin
Lisans Verilecek Bölgeler ve Öngörülen Toplam Kurulu Güç
Toplam Kapasite
Bölge
Trafo Merkezleri
Bor
Niğde
Nevşehir
Aksaray
Derinkuyu
26 MW
Misliova
Niğde 2
Kaynak: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Niğde Yatırım ve Tanıtım Kataloğu,2014
Enerji
Rüzgar Enerjisi
Niğde
50 m’de rüzgar gücü
(W/m2)
50 m’de rüzgar hızı
(m/s)
Toplam alan (km2)
Toplam kurulu güç
(MW)
300-400
6,8-7,5
11,65
58,24
400-500
7,5-8,1
0,77
3,84
500-600
8,1-8,6
0
0
600-800
8,6-9,5
0
0
>800
>9,5
0
0
12,42
62,08
Toplam
Kaynak: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Niğde Yatırım ve Tanıtım Kataloğu,2014
Enerji
TR71 İllerine Kurulabilecek Rüzgar Enerjisi Santrali Güç Kapasitesi
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kırıkkale
Kırşehir
50 m’de rüzgar gücü
50 m’de rüzgar hızı
(W/m2)
(m/s)
300-400
6,8-7,5
400-500
7,5-8,1
500-600
8,1-8,6
600-800
8,6-9,5
>800
>9,5
Toplam
300-400
6,8-7,5
400-500
7,5-8,1
500-600
8,1-8,6
600-800
8,6-9,5
>800
>9,5
Toplam
50 m’de rüzgar gücü
50 m’de rüzgar hızı
(W/m2)
(m/s)
300-400
6,8-7,5
400-500
7,5-8,1
500-600
8,1-8,6
600-800
8,6-9,5
>800
>9,5
Toplam
300-400
6,8-7,5
400-500
7,5-8,1
500-600
8,1-8,6
600-800
8,6-9,5
>800
>9,5
Toplam
300-400
6,8-7,5
400-500
7,5-8,1
500-600
8,1-8,6
600-800
8,6-9,5
>800
>9,5
Toplam
Toplam alan (km2)
11,65
0,77
0
0
0
12,42
0
0
0
0
0
0
Toplam alan (km2)
1,65
0
0
0
0
1,65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam kurulu güç
(MW)
58,24
3,84
0
0
0
62,08
0
0
0
0
0
0
Toplam kurulu güç
(MW)
8,24
0
0
0
0
8,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Enerji
TR71 İllerinde Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulabilecek Alanlar
Gri Bölgeler
Santral
Kurulamaz
Alanlar
Download

Enerji - Niğde Yatırım Destek Ofisi