ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
A
Transformatör nüvesinin ince saçlarının birer
yüzeylerinin yalıtılmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
4
300 mV kaç volt yapar?
A)
3000
3 x 10+8
C ) 300 x 10-3
D) 3
E ) 30
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Fuko kayıplarını azaltmak
Verimi düşürmek
Bakır kayıplarını azaltmak
Histerisiz kayıplarını azaltmak
Gerilimi artırmak
5
2
Pil uçlarına yük bağlı değilken ölçülen gerilime ne
denir?
Ebonit çubuk yüklü kumaşa sürtülünce
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi
beklenir?
I) Her ikisi de nötr hale gelir.
II) Yünlü kumaş elektron kazanır.
III) Ebonit çubuk elektron kazanır.
A)
Üreteç gerilimi
Elektromotor kuvvet
C ) Nominal gerilim
D ) DC gerilim
E ) AC gerilim
B)
3
A)
I ve II
Yalnız III
C ) I ve III
D ) II ve III
E ) Yalnız I
B)
Isıtıcılarda kullanılacak Krom-Nikel telin çapını
ve uzunluğunu aşağıdakilerden hangisi veya
hangileri etkiler?
I. Kullanılacak cihazın gücü
II. Cihazın çalışacağı gerilim
III. Cihazın çalıştığı ortam
A)
B)
C)
D)
E)
II - III
I - III
I - II
Yalnız I
Yalnız III
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
6
Bir hidroelektrik santralinde kullanılan
jeneratörün kutup sayısı 32 olup, bu jeneratör 50
Hz frekansında gerilimler üretmektedir.
Jeneratörün mili hangi hızda döndürülmektedir?
A)
375 dev/dk
750 dev/dk
C ) 1500 dev/dk
D ) 187.5 dev/dk
E ) 3000 dev/dk
B)
KHK B.İ.M.
1
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
7
A
10
Gücü 1,2 kW olan ısıtıcının 2 saatte verdiği ısı
miktarı kaç kilokaloridir?
A)
B)
C)
D)
E)
2173,5 kcal
2215 kcal
1984,3 kcal
2073,6 kcal
2450 kcal
Opampın giriş uçlarına dışardan bir gerilim
uygulanmadığı halde, opampın çıkışında belli bir
gerilim oluşur. Bu durum hassas ölçme
devrelerinde istenmeyen sakıncalar meydana
getirir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için
........................... yapılarak girişler dengelenir ve
çıkış gerilimi sıfır yapılır.
A)
Karışık bağlantı
Seri bağlantı
C ) Offset bağlantı
D ) Paralel bağlantı
E ) Kısa bağlantı
B)
8
Verimi %80 olan, cihazdan alınan güç 800 W
olduğuna göre cihaza verilen güç kaç W' tır?
A)
B)
C)
D)
E)
800 W
1000 W
640 W
980 W
600 W
11
Işık şiddeti ile akım yükseltmesi değişen
elemanlara ................... denir.
A)
B)
C)
9
D)
Enerji iletim hatlarında demet iletken
kullanmanın avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Faz başına direnç artar
Gerilim düşümü artar
Faz başına reaktans artar
Faz başına reaktans azalır
Korona başlangıç eşik gerilimi azalır
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
E)
12
Termistör
LDR
Foto transistör
Foto tristör
Diyot
Diyak kaç uçlu bir devre elemanıdır?
A)
2
3
C) 1
D) 4
E) 5
B)
KHK B.İ.M.
2
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
13
A
16
Tristörün tetikleme ucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
10 V - 15 V
20V- 45 V
C ) 2 V ile
D ) 5 V - 10 V
E ) 45 V - 60 V
B)
Geyt
Anot
Emiter
Katot
Beyz
17
14
Diyak hangi gerilim değerlerinde iletime geçer?
P ve N tipi yarı iletkenlerden meydana gelmiştir.
Emiter P maddesinden olup, B1 ve B2 arasındaki
N maddesinin B1 ucuna yakın bölümüne
yerleştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi anahtarlama elemanıdır?
A)
B)
C)
D)
Osilatör, zamanlayıcı, vb. devrelerde triyak ve
tristör gibi elektronik anahtarların kısa süreli
palslar ile tetiklenmesinde kullanılan elemanlara
...................denir.
A)
B)
C)
D)
E)
E)
18
UJT
transistör
termistör
optik eleman
diyot
Genleşme katsayısı yüksek olan gaz bir tüp içine
konularak ısıtıldığında genleşen gaz silindir
üzerindeki diyaframı hareket ettirir, diyaframa
bağlı bulunan kontaklar konum değiştirerek
devreyi açar. Prensibine göre çalışan elemanlara
ne ad verilir?
A)
15
B)
Triyakların geytine bağlanan dirençlerin değerleri
değiştirilerek tetikleme açısı değiştirilebilir. Geyt
tetikleme açısının kontrol edilmesine
............................ denir.
A)
B)
C)
D)
E)
Faz ayarı
Faz sırası
Faz kontrolü
Triyak kontrolü
Gerilim kontrolü
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
C)
D)
E)
19
Tristör
Direnç
Foto pil
Diyot
Pil
NTC'li termostat
Bimetal termostatlar
Civa buharlı termostatlar
Gazlı termostatlar
PTC'li termostat
Aşağıdakilerden hangisi tiryakın uçlarındandır?
A)
Beyz
Emiter
C ) A2
D ) Katot
E ) Anot
B)
KHK B.İ.M.
3
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
A
20
23
A)
Kompakt Şalter
Röle
C ) Termik
D ) Anahtar
E ) Buton
A)
B)
C)
D)
E)
21
B)
C)
D)
E)
22
B)
Görünen ışık bandı (900 nM) dışında ışık yayan
elemanlara......denir.
A)
Panolarda genellikle aşırı akım değerleri,
elektriğin güvenliği, enerjinin açılıp kapanması
için kullanılan devre elemanı aşağıdakilerden
hangisidir?
24
Foto diyot
Foto LED
Foto transistör
İnfrared LED
Optokuplor
Bobine enerji veridiğinde veya bobininin enerjisi
kesildikten belirli bir süre sonra, kontakları
durum (konum) değiştiren rölelere …… denir.
A)
Zaman rölesi
Düşük Gerilim koruma rölesi
C ) Koruma rölesi
D ) Termik röle
E ) Faz koruma rölesi
B)
Aşağıdakilerden hangisi NTC'nin özelliklerinden
değildir?
25
A)
B)
C)
D)
E)
Isı arttıkça direnç değeri azalır
Isı azaldıkça direnç değeri artar
Negatif katsayılı termistörlerdir
Direnci ısı ile doğru orantılı olarak artar
Direnci ısı ile ters orantılı artar
Aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi direnç ölçme
işleminde kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Reaktif güç kontrol rölesi
Avometre
Meger
Ohmmetre
Multimetre
4
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
26
29
Faz akımı 10A olan üçgen bağlı dengeli bir
devrede hat akımını bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
27
A
20 A
5,7 A
17,3 A
16,3 A
12 A
Yukarıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri hangi
şıkta doğru sıralamada verilmiştir?
Kapasitesi 50µF olan bir kondansatore 50 Hz
frekanslı bir alternatif gerilim uygulandığında
(Xc) değerini hesaplayınız.
Köprü diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleşimli
diyot
B)
Yüzey birleşimli diyot, Zener diyot, LED, Köprü
diyot
C)
Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED, Köprü
diyot
D ) Yüzey birleşimli diyot, LED, Köprü diyot, Zener
diyot
A)
53,3 Ω
63,6 Ω
C ) 53,6 Ω
D ) 63,3 Ω
E ) 66,6 Ω
B)
E)
30
28
A)
Şebeke gerilim değeri 240 V olup; bu şebekeden
beslenen bir cihazın çektiği akım 4 A olduğuna
göre, bu cihazın 12 saatte yapacağı işi bulunuz.
Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, Köprü diyot,
LED
Üç fazlı sistemlerde, her üç faz hattındaki
akımların büyüklüklerin birbirine eşit olduğu
sistem hangisidir?
A)
Dengeli sistem
Düzenli sistem
C ) Ani sistem
D ) Eşit sistem
E ) Dengesiz sistem
B)
A)
B)
C)
D)
E)
11500 kWh
11600 kWh
11520 kWh
11540 kWh
11420 kWh
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
5
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
31
AC devresinde dirençler aşağıdaki güçlerden
hangisini çeker?
A)
B)
C)
D)
E)
32
A
33
Gizli güç
Reaktif güç
Görünür güç
Aktif güç
Zahiri güç
Yukarıdaki osilaskop ekranında görülen sinyalin
frekansını hesaplayınız. Osilaskobun Time/div
kademesi 10 mS konumundadır.
Ohmmetre ile yapılan ölçüm sonucunda direnç
değeri 9 KΩ olarak ölçülmüştür. Ayni direnç
değerlerinin renk koduna göre değeri 10 KΩ
olduğuna göre, bu direncin toleransı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
40 Hz
20 Hz
C ) 50 Hz
D ) 30 Hz
E ) 60 Hz
B)
A)
%10
%2
C ) %1
D ) %5
E ) %0,5
B)
34
Yukarıdaki silisyum diyot devresi için devre
akımını hesaplayınız.
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
5 mA
4,7 mA
5,7 mA
4,3 mA
6 mA
6
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
35
Aşağıdakilerden hangisi sığa değeri elle
ayarlanabilen bir kondansatördür?
A
36
A)
Mercimek
Trimer
C ) Elektrolitik
D ) Varyabl
E ) Smd
B)
Yukarda ladder diyagramı verilen devrenin amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
A)
Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 10 sn.
sonra duracak. Durduktan 10 sn. sonra tekrar
çalışacak
B)
Starta basıldıktan 15 sn. sonra 1. motor, 15 sn.
sonra 2. motor çalışacak. 15 sn. sonra 1. motor
duracak, 15 sn sonra 2. motor duracak. 15 sn
sonra 1. motor çalışacak. Sistem stoba basıncaya
kadar bu şekilde devam edecek
C)
Starta basıldığında iki motor da çalışacak. Starttan
elimizi çektiğimizde 1. motor duracak. 2. motor
çalışmaya devam edecek. Stop butonu çalışmakta
olan 2. motoru durduracak
D)
Starta basıldıktan 15 sn. sonra motor çalışacak, 15
sn. sonra duracak, 15 sn. sonra tekrar çalışacak.
Bu şekilde çalışması stoba basıncaya kadar devam
edecek
E)
Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 20 sn.
sonra kendiliğinden duracak
KHK B.İ.M.
7
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
37
Aşağıdakilerden hangisi hafıza elemanıdır?
A
41
A)
Akıl
Elektronik cihaz
C ) Zihin
D ) Eprom
E ) Elektrikli alet
B)
38
Yukarıda görülen kumanda ve güç devresinin
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi PLC'nin en önemli
kullanım alanlarından biridir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
39
Görüntü iletişimi
Otomasyon işlemleri
Haberleşme
Otomobillerde
Radarlarda
Aşağıdakilerden hangisi PLC'nin giriş ve çıkış
ünitelerine bağlanmaz?
Dahlender sargılı motora kontaktöreler ile yol
verme
B)
Motorun ileri - geri çalıştırılması
Tek fazlı motorun çalıştırılması
D ) Oto trafosu ile yol verme
E ) Dinamik frenleme devresi
C)
42
A)
Algılayıcı
Buton
C ) Röle
D ) Anahtar
E ) Trafo
B)
40
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi PLC'nin ana
birimlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şalter
Kontaktör
CPU
Buton
Röle
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
8
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
43
A
46
3 fazlı asenkron motorun devir yönünü
değiştirmek istersek aşağıdakilerden hangisini
yapmamız gerekmektedir?
A)
A)
Herhangi iki fazı kısa devre etmek
B ) R fazını devre dışı bırakmak
C ) Motoru ters çevirmek
D ) Motor klemens bağlantısında herhangi iki fazın
uçlarının yerini değiştirmek
E)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi bir koruma rölesi
değildir?
Gövde Kapaklar
Stator
C ) Endüvi
D ) Rotor
E ) Motor Etiketi
B)
Faz koruma rölesi
Aşırı akım rölesi
C ) Faz sırası koruma rölesi
D ) Gerilim koruma rölesi
E ) Kontaktör
B)
48
Aşağıdakilerden hangisi kontaktör seçiminde
dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi üç fazlı asenkron motoru
oluşturan parçalardan biri değildir?
A)
A)
45
Tools → Real Time Annotation
Tools → Model Compiler
Tools → Wire Auto Router
Tools → Real Time Snap
Tools → Bill of materials
Herhangi iki faz arasına kondansatör bağlamak
47
44
İsis'te tasarım alanına yerleştirilen elemanlara
sembol numaralarını sırasıyla vermek için
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Elektronik tip merdiven otomatiğinde ampul
sayısının artması ne tür bir sakınca oluşturur?
A)
Normalde açık ve normalde kapalı kontak sayısı
DA veya AA olduğu
Bobin gerilimi
Kontakların çalışma gerilimi
Kontaktörün boyutu
B)
C)
D)
E)
49
Aşağıdakilerden hangisi floresan ampul
çeşitlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
Ampullerin sürekli yanmasına neden olur
Ampullerin sönmesine neden olur
Merdiven otomatiğinin çalışma süresi artar
Merdiven otomatiğinin rölesinin kontakları aşınır
Merdiven otomatiğinin çalışma süresi azalır
KHK B.İ.M.
Kompakt floresan ampul
Uzun düz floresan ampul
PLS ampul
Yuvarlak floresan ampul
Halojen ampul
9
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
50
A
Odaya yerleştirilecek olan anahtarın, eğer proje
üzerinde yazılı bir bilgi yok ise yerden yüksekliği
kaç cm olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
52
155 cm
40 cm
140 cm
100 cm
80 cm
Yukarıda verilen devrenin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
51
C)
D)
E)
53
Yukarıda gösterilen havai hatlarda kullanılan
ağaç direk temellerinden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
( A + B )' Çıkış ifadesi hangi lojik kapıya aittir?
A)
Or ( veya)
Nor ( veya değil)
C ) And ( ve)
D ) Exnor ( özel veya değil)
E ) Nand ( ve değil)
B)
I ve III
Yalnız I
II ve III
Yalnız II
Yalnız III
54
Akım kazancı 100 olan bir transistörün beyz akımı
0.2mA ise kollektör akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
İleri - geri çalıştırma
Mühürleme devresi
Sınır anahtarlı ileri - geri çalıştırma
Buton kilitleme devresi
Tek kademeli direnç ile yol verme
KHK B.İ.M.
0,02 µA
500 mA
20 µA
0,002 mA
0,2 mA
10
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
A
55
57
Aşağıdakilerden hangisi diyakın çalışmasını
anlatır?
A)
Çift yönlü iletime geçen bir elemandır.
B ) Ters polarize altında kapasitif değeri değişen
elemandır.
C ) Doğru polarize altında normal diyot gibi iletime
geçer. Ters polarize altında ise kırılma geriliminin
üzerine çıkınca iletime geçen elemandır.
Yukarıdaki devrede Ryük üzerine düşen gerilim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
56
0,7 V
5,6 V
3,4V
9V
0V
D)
Anot1, Anot2 ve Gate olmak üzere üç bağlantı ucu
vardır.
E)
Gate bağlantı ucundan tetiklendiğinde çift yönlü
iletime geçen elemandır.
58
Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini
manyetik enerji olarak depo eden elemandır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kondansatör
Varyabıl kondansatör
Bobin
Varikap diyot
Transistör
Şeklideki Op-Amp devresinin kazancı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2,5
12,5
C ) 7,5
D ) 1,5
E) 5
B)
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
11
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
59
62
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Op-Amp'ın
özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
60
A
Kazancı çok yüksektir.
Çıkış empedansı sıfıra yakındır.
Giriş empedansı çok düşüktür.
Band genişliği fazladır.
Girişe 0V uygulandığında çıkıştan yaklaşık 0V
elde edilir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
A)
I ve III
I- II- III
C ) I ve II
D ) II ve III
E ) I- II- IV
B)
Pens ampermetrelerin kullanılmasının avantajı
aşağıdakilerden hangi seçenektir?
A)
Çok yüksek akım ölçme işlemlerinde
kullanılabilir
B)
Hem akım hem de gerilim ölçümünde
kullanılabilir
C)
63
10V'luk bir akümülatör ile 5 Ω değerinde bir
rezistans beslenmektedir. 6 dakika içinde
rezistansta tüketilen enerji kaç Wh'tır?
A)
Hem akım hem de yalıtkanlık direncinin
ölçümünde kullanılabilir
D)
7200 Wh
120 Wh
C ) 2 Wh
D ) 20 Wh
E ) 0,2 Wh
B)
Devre akımını kesmeden devre akımını ölçebilir
E ) Direnç ölçümünde kullanılır
61
I) Elektrik enerjisi nükleer enerjiye dönüşür.
II) Elektrik enerjisinin iletilmesi kolaydır.
III) Elektrik enerjisi depo edilebilir.
IV) Doğada gerçekleşen yıldırım depo edilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi FET'in bacak isimleridir? 64 Aşağıdaki elemanlardan hangisi PLC'nin girişine
bağlanamaz?
A ) Drain-Gate-Source
B)
A)
C)
B)
Anot1-Anot2-Gate
Anot-Katot-Gate
D ) Beyz-Emiter-Kollektör
E ) Anot- Katot
C)
D)
E)
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Optik Sensör
Başlatma Butonu
Durdurma Butonu
Sınır Anahtarı
Selenoid Valf
12
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
65
Kondansatör yapısında kullanılan iletken levhalar
arasındaki kağıt, hava, mika gibi malzemelere
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sığa
Farad
Direnç
Jule
Dielektrik
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
13
Download

A A