DİĞER ÜNİVERSİTELERDE KAYITLI OLUP
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA DERS
ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER
GEÇİCİ KAYITLAR
Öğrencilerin bağlı bulundukları Üniversitelerin Yönetmelik hükümlerine göre
Üniversitemiz Yaz Okulundan ders alma başvurularını; 26 Mayıs – 02 Temmuz
2014 tarihleri arasında ilgili dekanlığa/müdürlüğe almak istedikleri dersleri
belirtir dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. Başvuruları ilgili bölüm
başkanlıklarınca
uygun
bulunanlar
öğrenciler
Geçici
Kayıtlarını
yaptırabileceklerdir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
…………………………. DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………………………………………………… Üniversitesi ………………………………………………………
Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ……………………………………………………….. Bölümü /
Programı …………………….. TC.Kimlik Nolu öğrencisiyim.
Yaz Okulunda açılmış olan aşağıdaki dersi/dersleri almak istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Öğrencinin
Adı ve Soyadı-İmza
Dersin Kodu
Dersin Adı
Kredisi
UYGUNDUR.
Bölüm Başkanının
Adı Soyadı-İmza
KESİN KAYITLAR
Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması
şartı arandığından Geçici Kayıtlar sonucun da bu koşulu sağlayarak açılan
dersler için Kesin Kayıtlar 03 – 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında Yaz Okulu
Ücretinin T.A.O. Vakıflar Bankası Online Tahsilat/Kurum Faturadan Bülent
Ecevit
Üniversitesi
Adına
Öğrenci
Numarası/TC.Kimlik
Numarası
ile
yatırılmasından sonra ders alma onayının danışman tarafından onaylanması
sonucunda tamamlanacaktır.
Yaz Okulu Öğretim ücretleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlendikten
sonra ilan edilecektir.
Yaz okulunda bir öğrenci haftada toplam 20 ders saatini aşmamak üzere ders
alabilir. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrarlanır.
Ders saatini dersin teorik saati ile pratik saatinin toplamı vermektedir .
Dersin Kodu ve Adı
TUR181 Türk Dili I
T
2
P
0
UK
2
AKTS
2
T
2
P
2
UK
3
AKTS
6
Dersin Saati : 2+0=2
Dersin Kodu ve Adı
JDF115 Ölçme Bilgisi I
Dersin Saati : 2+2=4
Download

diğer üniversitelerde kayıtlı olup bülent ecevit üniversitesi 2013