9 EYLÜL ANKARA
1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ÇALIŞTAYI
BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ –Bilkent/ANKARA
PROGRAM
(9 EYLÜL 2014, SALI)
09:15-09:30
Kayıt
13:30-15:30
09:30-10:15
Açılış Konuşmaları
- TEİAŞ APK Daire Başkanı Enver ERKUL
“TEİAŞ’ın Geleceğe Bakışı”
- TEİAŞ APK D.B. AR-GE Müdürü Ercüment
ÖZDEMİRCİ
“2015-2019 Yılları için TEİAŞ Ar-Ge Plan
Amaçları ve Hedefleri”
- TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim
BALANUYE
TEİAŞ Genel Müdürü Kemal YILDIR
10:15-11:00
Sunumlar
- Prof. Dr. Mehmet CEBECİ, Fırat Üniversitesi
“TEİAŞ Öğretim Üyesi Danışmanlarının Geçen 3
Aylık Danışmanlık Sürecindeki Değerlendirmeleri”
- Özgür TANIDIR, TÜBİTAK MAM
“İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi, Genel
Teknik Destek Projesi, Yenilenebilir Üretim
Bağlantıları ve Yan Hizmetler Teknik Projesi
Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Kocatepe, Yıldız Teknik Üniversitesi
Konu: İletim Sisteminin Planlanması ve İletim sisteminin tesisinde yaşanan
problemler ve çözüm önerileri
Katılımcılar:
1. Nurhan OZAN, APK D.B.
“TEİAŞ’ın İletim Planları”
2. Gülnazi YÜCE, Trafo Merkezleri Tesis D.B.
“Trafo Merkezi Tasarım Çalışmaları, Temel Problemler”
3. Bahadır ACAR, İşletme D.B.
“TEİAŞ Teçhizat Alım Şartnamelerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan
Sorunlar”
4. Şentürk EROĞLU, 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
“EİH Tesisinde Yaşanan Problemler”
5. Cengiz ESER, İletim Hatları Tesis D.B.
“EİH Tesisinde Gerekli Yeni Tasarımlar”
Soru/Cevap
11:00-11:15
11:15-12:30
Çay Kahve Molası
-
-
-
12:30-13:30
Dr. Burhan GÜLTEKİN, TÜBİTAK MAM
“Güç Sistemlerinde FACTS Uygulamaları ve 100
MW Back to Back Projesi ”
Hüseyin ÇAYCI, TÜBİTAK UME
“Elektromanyetik Alan Ölçümleri, Güç Kalitesi
Çözümleyicilerinin Kalibrasyon Sistemleri ve
Akredite Laboratuvar Tesis Edilmesi Projesi
Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler”
Ertuğrul PARTAL, ELTEM-TEK
“Avrupa İletim Sistemi Şirket Deneyimleri
Kapsamında
Türkiye’de
Yürütülececek
Çalışmalar”
Öğle Yemeği
PANEL I. OTURUM
15:30-15:45
Çay-Kahve Arası
15:45-17:15
PANEL II. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Üniversitesi
Konu: İletim Sisteminin Etkin Olarak İşletilmesi İçin Yürütülmekte Olan
Faaliyetler, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
Katılımcılar:
1. Serhat METİN, Yük Tevzi D.B.
“Türkiye İletim Sisteminin Etkin İşletmesinde Kullanılan Yöntemler,
Karşılaşılan Sorunlar”
2. İlhami CİVELEK, İşletme D.B
“Canlı Bakım Çalışmaları”
3. Ömer BAYDİLLİ, 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
“İşletme Saha Deneyimleri”
4. Burhan ÇALI, İletişim ve Bilgi Sistemleri D.B.
“Türkiye İletim Sisteminin Etkin İşletmesinde Kullanılan İletişim ve
Bilgi Sistemi Uygulamaları”
Soru/Cevap
17:15-17:45
Sonuçlar
Download

1.Türkiye Elektrik Sistemi Çalıştay Programı