GÜLŞEN TÜNER
GTS
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
Güneş Mini Onarım Hizmeti
"Güneş Mini Onarım" teminatı bulunan kasko sigorta poliçe sahibi sigortalı araçlarında, poliçenin geçerli
olduğu 1 (bir) yıl boyunca oluşabilecek, aşağıda tanımları ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarların Güneş
Mini Onarım Servis İstasyonlarında sigortalıdan herhangi bir tamir ücreti talep edilmeksizin Amerikan
menşeli know-how, ekipman ve malzemelerle giderilmesi hizmetidir.
"Güneş Mini Onarım" hizmeti adı altında bedelsiz verilecek servis hizmetleri şunlardır:

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar )

Boya Hasarlı Göçük Düzeltme (10 cm’ye kadar)

Boya Tamiri ( 20cmTampon sıyrıkları, 30 cm anahtar çizikleri, kapı vurukları )

İç Döşeme Tamiri (5cm deri, vinil, kumaş, plastik hasarları, yanık, yırtık, çizikler)

Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, 10cm’ye kadar çatlaklar)

Leke Çıkarma ( Kumaş ve halılardaki 5 cm’ye kadar muhtelif lekeler)

Plastik Tampon Tamiri (Teknik olarak yapılabilir göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar)
Hizmet Grupları
1
Onarım Hizmeti Teminatı
“Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme” (DR)
Adet/Yıl
4
“Boya Tamiri, (Mini Yama)” (PR)
“Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme” (PDR)
2
“Ön Cam Tamiri” (WR)
8
“İç Döşeme Tamiri” (IR)
“Leke Çıkarma” (SR)
3
“Plastik Tampon Tamiri” (BR)
Limitsiz
Yıl içinde verilecek onarım hizmetlerinin toplam adetsel limitleri gruplar bazında yukarıda gösterilmiştir. Grup içindeki onarım
hizmetlerini grup için belirlenen toplam onarım adedini aşmamak koşuluyla Sigortalı tarafından esnek bir şekilde serbestçe
kullanılabilir.
Hizmetin Verileceği Taşıt Araçları
Hizmetin verileceği taşıt araçları aşağıdadır.

Binek otomobiller,

SUV (4X4) arazi araçları,

Hafif Ticari Araçlar (panel van, minibüs ve kamyonet vs. 3.500 kg brüt yüklü ağırlığa kadar)
Hizmet Bölgesi
Güneş Mini Onarım hizmeti sigortalılara “Güneş Mini Onarım Servis İstasyonları”nın bulunduğu illerde verilecektir.
Hizmetin verildiği Güneş Mini Onarım Servis İstasyonları
Poliçenizin başlangıç tarihi 2013 yılı ise www.autoking.org adresini tıklayınız.
Poliçenizin başlangıç tarihi 2014 yılı ise www.rsservis.com.tr adresini tıklayınız.
Download

Güneş Mini Onarım