İSTANBUL BOSTANCI
ROTARY KULÜBÜ
Kuruluş:
Kuruluş: 15. 03. 1993 / Charter 25. 04. 1995
U R. 2420. Bölge
Bülten No: 2012
2012-2013
2013 /2
Toplantı Yeri: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
UR. Başkanı : Sakuji TAKANA
Toplantı Günü: Pazartesi - 20:00
2420. Bölge Guvernörü : Sait FEYZİOĞLU
BAŞKANIN MEKTUBU
9. Bölge Guv . Yard.
Bahri TURAN
Yönetim Kurulu;
Başkan
Serhat YALÇIN
Sekreter
Tarık GÜR
Sayman
Bülent BİLGİÇ
Geçmiş Dönem Bşk.
Müzeyyen KARACA
Gelecek Dönem Bşk.
Ömer BEYKAL
Toplantı Sorumlusu
Enver SOĞANCI
Kulüp Yönetimi
Müzeyyen KARACA
Üyelik Geliştirme
Enver SOĞANCI
Hizmet Projeleri
Ömer BEYKAL
Halkla İlişkiler
Işıl AKSAN
Sevgili Rotaryen Dostlarım,
Ağustos ayının Ramazan ayı olması nedeniyle, her yıl yaptığımız gibi bu yıl da
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla 170 ad. “Ramazan Paketi”, siz değerli
üyelerimizin katkılarıyla temin edilmiştir.
Paketler, Mimoza Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi, Edirnekapı Şehit Aileler
Derneği, Cumhuriyet Köyü ve Beykoz-Ortaçeşme Köyündeki ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmıştır. Köy muhtarları ile birlikte kapı kapı dolaşıp paketleri dağıtan ve
dağıtım işinde gönüllü hizmet veren tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.
Paket dağıtımı vesilesi ile ziyaret ettiğim Mimoza Özel Eğitim Merkezinin yetkilileri
ile yaptığım görüşmede, merkezin acil olarak 2.ad.elektrikli sandalye, 2.El oyuncak,
kitap ve elbise ihtiyaçları dile getirilmiştir.Kulüp olarak bu engelli çocukların
ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir projesi yaratılması için desteğinizi rica
ederim.
13 Ağustos Toplantımızı biz bize gerçekleştirdik.Kulübümüzün kısa dönem öğrenci
değişim programı çerçevesinde Sevgili Mustafa Doralp’ın oğlu Atakan’nı
Brezilya’ya yolcu ettik.
20 Ağustos Toplantımızın Bayrama rastlaması nedeniyle 19 Ağustos tarihinde
Bodrum Pier Restoranda üyelerimiz ve eski GDG ile toplanarak hem güzel bir gece
yaşadık hem de Bayramlaşma fırsatı yakalamış olduk.
Eylül’de görüşmek üzere,
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla...
Rtn . Serhat YALÇIN
Bostancı Rotary Kulübü Başkanı 2012 - 2013
UR. Rotary Vakfı
Ediz TEMEL
Đletişim Adresi :
Serhat YALÇIN
Bağdat Caddesi No.253/4 Caddebostan,Kadıköy Đstanbul
e-mail: [email protected]
0 216 363 36 36 G.S.M. 0 532 614 16 08
ĐSTANBUL BOSTANCI
ROTARY KULÜBÜ
Bülten No:2
Kuruluş 15.03.1993 / Charter 25.04.1995
25.04.1995
Toplantı Yeri: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
MUTLU GÜNLER
Toplantı Günü: Pazartesi - 20:00
MĐMOZA ÖZEL EĞĐTĐM MERKEZĐ ZĐYARETĐMĐZ
04. Ağustos Aydan
YUMURTACI ‘nın kızı Dila
‘nın,
04. Ağustos Ertğrul ONUR
‘un,
08. Ağustos Mustafa
DORALP ‘ĐN,
16. AğustosBülent BĐLGĐÇ
‘in,
17. Ağustos Ömer BEYKAL
‘ın kızı Burcu ‘nun,
24 Ağustos Mustafa
DORALP’ın oğlu Atakan’nın,
26. Ağustos Fevzi YAVAŞ
‘ın,
27. Ağustos Nihat OTMAN
‘ın kızı Gözde ‘nin,
31. Ömer BEYKAL ‘ın eşi
Sıdıka ‘nın,
Doğum Günlerini
Kutluyor, Nice
Sağlıklı ve Mutlu
Yıllar Diliyoruz.
05.Ağustos Tülay- Enver
SOĞANCI ‘nın,
07 Ağustos GönülMehmet TÖNÜK ‘ün,
25.Ağustos Đnci- Nihat
OTMAN ‘ın,
Evlilik Yıl Dönümlerini
Kutluyor ,Ömürboyu
Mutluluklar Diliyoruz.
EDĐRNEKAPI ŞEHĐT AĐLELERĐ DERNEĞĐ ZĐYARETĐMĐZ
BEYKOZ / CUMHURĐYET KÖYÜ
BEYKOZ / ORTAÇEŞME KÖYÜ
BODRUM TOPLANTISI / PIER REST.
Download

istanbul bostancı rotary kulübü başkanın mektubu